Atık Yağlara Disiplin Geliyor

Atık Yağlara Disiplin Geliyor

Atık Yağlara Disiplin Geliyor
  • 13-09-2017 07:38

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, endüstriyel ve taşıt yağı atıklarına yönelik önemli bir düzenlemeye gidiyor. Atık yağlardan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, atık yağ toplama oranlarının artırılması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” yenileniyor. Halihazırda taslak halde bulunan ve sektörden görüş alınan yönetmelikle birçok yeni düzenleme öngörülüyor. Yapılacak düzenlemelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde kurulacak atık yağ geri kazanım tesislerine lisans verebilecek.

Motor yağı üreticileri, kendi markalarıyla piyasaya sürenler ve ithal edenlere, kotaya erişememeleri durumunda süreli veya süresiz faaliyet durdurma ile çeşitli miktarda para cezaları verilebilecek.

YAĞLAR KIRMIZI ARAÇLARDA TAŞINACAK

Atık motor yağlarının çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için geri kazanımı, yakılarak bertarafı veya ihracatını sağlamak amacıyla kota uygulanması da zorunlu kılınacak. Yağlar Atık Yağ Taşıma Aracı ibaresi taşıyan araçlarla taşınacak ve bu araçlar kırmızı renkli olacak.

kaynak: https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=faaliyetdetay&Id=22002ÇOK OKUNAN HABERLER