ÇOCUKLAR ZABITALARA EMANET

OKUL GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA ÇOCUKLAR ZABITALARA EMANET

ÇOCUKLAR ZABITALARA EMANET
  • 27-09-2017 12:40

BeylikdüzüBelediyesi’nin Zabıta ekipleri, okullu çocukların güvenliği için onlara okul giriş-çıkış saatlerinde yardımcı oluyor. Araç trafiği yakınında kalan ve zabıta dan destek isteyen ilçe okullarında ders başlangıç ve bitiş saatlerinde yetkililer hazır bulunuyor

Yaz tatili boyunca ilçe deki okulların fiziki bakım ve onarımlarını yapan Beylikdüzü Belediyesi, çocuklara yeni eğitim-öğretim yılında temiz ve nitelikli eğitim için çalıştı. Şimdi de çocukların okul giriş ve çıkış saatlerinde onlarıngüvenliğiiçinZabıtaMüdürlüğüekipleri, okullarınönündebekliyor

Zabıtalar Eğitim Aldı

Araçtrafiğineyakınolan 15 ilk veortaokulunönündeyapılanuygulamaokullarıntalepettiğidoğrultudagerçekleşiyor.Çocuklariçinaçıktayiyeceksatanokulönüsatıcılarınayönelikcaydırıcıönlemler alma, öğrencilerinışıklardan, yayageçitlerindenveyakritikkavşaklardangeçişlerindelüzumgörüldüğütakdirdeelindentutularakulaşımınınsağlanmasıkonusundaZabıtaMüdürlüğüekipleriyardımcıoluyor. Ayrıcadahadonanımlıbirşekildehizmetverebilmekiçingeçtiğimizaylardaokulönlerindevekentparklarındagörevyapanzabıtapersoneline “Öğrencileriçinpotansiyeldıştehditlervekorumayolları” adındabireğitim de verildi.

BASIN BÜLTENİÇOK OKUNAN HABERLER