Rektörümüze Sesleniyorum

Mersin üniversitesi Rektörümüz Sn. Ahmet Çamsarı’ya seslenmek lüzumunu hissettim.

Rektörümüze Sesleniyorum
  • 15-05-2017 21:51

Önceki gün bir e-posta aldım. E postanın içeriği önemli. BEYTÜL MAL söz konusu, yetimin, şehidin hakkı söz konusu, devlet kasasından yapılacak harcama söz konusu. Bu yüzden gelen e-postayı hiçbir yorum katmadan aynen aktarmayı uygun gördüm. Değerli Rektörümüz durumu bir inceletip araştırtsın. Devlete helal gelmesin. İşte o ihbar nitelikli e-posta ve içeriği. Hiçbir ekleme yapmadan Aşağıda olduğu gibi aktarıyorum…

İKN2016/31911

İhale Tarihi: 20.09.2016

Sözleşme Tarihi: 16.12.2016

İhaleyi Düzenleyen İdare: Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

İhale Konusu: MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi için 58 kalem temizlik sarf malzemeleri ve ekipmanları alımı.

ŞİKAYETE KONU İSTEKLİNİN 685,000 Tl + KDV bedel ile üzerinde kalan kısımlar (sözleşme sıra numarasına göre) ; 13,14,21,22,23,24,25,26,37,41,46 ve 55.kısım temizlik maddeleri.

Teknik şartname genel şartlar (kısaca);

  1. Sağlık Bakanlığı Onaylı olmalı.
  2. Sağlık mevzuatına uygun ve ilgili sair mevzuatta ön görülen standartlarda olmalıdır.
  3. İhale günü numuneler orijinal ambalajında getirilmelidir. (Belgeleri ile)

Teknik şartnamede her ürün için ayrıca hususi şartlar belirlenmiş ve bu şartlar sözleşme ile taahhüt altına alınmıştır.

İHALE KONUSU TEKNİK, İDARİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞME TASARISINA AYKIRILIKLAR ŞU ŞEKİLDEDİR;

İstekli 20.09.2016 günü ihaleye katılmak için komisyona teslim ettiği ürünler ve belgeleri başka firmaya ait iken sebep göstermeksizin Şubat ayından itibaren yeni kurulan bir firmada üretilen Sözleşme ve eklerine aykırı ürünlerin teslimini yapmaktadır.

Söz konusu üretici firmanın kuruluş tarihi 16.12.2016 dır ( Ticaret Sicil Gazetesi 22.12.2016 tarih 9225 sayı, sayfa 764 ). Yani ihale sözleşmesinin imzalandığı gün.

Söz konusu firma 10 Nisan 2017 tarihine kadar Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre 2. Sınıf GSM olmasına rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamıştı fakat İSO gibi kalite belgelerini Ocak ve Şubat ayında alabildi. GSM ruhsatı olmayan bir deterjan üreticisinin Etiket Örneklerini Sağlık Bakanlığından onaylatması ve gerekli olan ‘’ÜÇLÜ SORUMLULUK BELGESİ’’ni alması mümkün değildir. Resmen olmayan bir iş yerinde üretilen ürünler için hileli şekilde kalite belgesi almış olması şartnamede belirtilen Sağlık Bakanlığı Onayı şartını ortadan kaldırmamakta ve bu usulsüz kalite belgelerini veren ve alan hakkındagerekliyasal işlemlerin yetkili merci tarafından yapılması gerekliliği açıktır.

Şikayete konu kaçak üretimi yapılan ürünler Üniversite deposunda bulunmakta, hastanede kullanılmaktadır. Muayene Komisyonu kabul işlemleri yapılmış ve satış faturaları döner sermaye kayıtlarına geçmiştir.

Söz konusu Sağlık Bakanlığı Onayına tabi bu ürünlerin hastanelerde kullandırılması şüphesiz bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar için risk oluşturduğundan konu daha önemli hale gelmektedir. Aynı kişi tarafından KHB ne bağlı Silifke Devlet Hastanesi ve Erdemli Devlet Hastanelerine Şubat 2017 tarihinden itibaren mal teslimi var ise bununda araştırılması gerekmektedir.

Bu işyerinde üretilen ürünler resmi kurumların dışında özel sağlık kuruluşları, oteller, okullar ve lokantalara da satılmaktadır. Konu ihaleyi alan isteklinin satış faturaları incelendiğinde anlaşılabilecektir.

Konunun ne kadar aleni ve umursamaz şekilde yapıldığına bir örnek vermek gerekirse; Teslimi yapılan ürünler için marka tescil başvurusu üretici firma tarafından 22.12.2016 tarihinde (Şirket kuruluşunun Ticaret Gazetesi yayımlandığı gün) yapılmış ve 12.01.2017 tarihli bültende yayımlanmıştır. Acele ile yapılan Marka tesciline 3 ayrı itiraz bulunduğundan muhtemelen markada iptal edilecektir.

Konu her ne kadar üreten firma ve satan istekli için ayrı değerlendirilmesi gerekliliği gibi görülse de üretici firmanın %69 hisse sahibi ve şirket müdürünün ihaleye katılan istekli olması, üretici firmanın söz konusu ihale şartnamesinin imzalandığı gün tescil başvurusu yapması hileli ürün teslimi ile ilgili kasıt ve önceden planlama yapıldığıizlenimi doğurmaktadır. İhaleye katılan diğer isteklilerin zarar görmüş olması ayrı bir ticari husustur.

Kanaatim İdare Yönetimi ve Mal Kabul Komisyonu üyelerinin sahte ve/veya mevzuata aykırı temin edilmiş belgeler ile aldatıldığı ve bundan ticari rant elde edildiği yönündedir. Yoksa kimse adı bilinmeyen son bir yılda sessizce sivrilen biri için risk almaz.

Bu bilgilerin İdare Yönetimi ile paylaşılması ve Muayene Komisyonu tarafından incelenerek iddiaların doğruluğunun araştırılması, doğru ise Sözleşme ve Eklerinde bulunan hususlara aykırılık gerekçesi ile Sözleşmenin 40.1. ve 40.2. maddelerine aykırılıktan 41.1. maddesinin uygulanması gerekliliği açıktır.

4735 Sayılı Kanunun 25. Maddesi b,c ve f bentleri gayet açık ve konuyla ilgilidir.

Vatandaş olarak sizin aracılığınız ile bildiğim bir suç hakkında açıklamada bulundum ve bunun tüm yetkililere tarafınızca ulaştırılacağına eminim.

Bahsi geçen şahıs ile Çamaşır Hijyeni konusunda BAYCO firması ürünleri ile 06.06.2016 ile 15.04.2017 tarihleri arasında çalıştığım için konuda bilgi sahibiyim. Konunun takipçisi olacağım ve olayın akışına göre İdari işlemlerin yapılmaması durumunda, bu somut olay için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağımın bilinmesini isterim.

 

SÖZLEŞMEDE KONU İLE İLGİLİ MADDELER;

‘’MAL ALIMINA DAİR SÖZLEŞME TASARISI’’

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

4735 SAYILI KANUN

Yasak fiil ve davranışlar

Madde 25- Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

 b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

(1) Bu maddenin başlığı “Öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin tasfiyesi” iken, 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 8266

d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek.

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

g) Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. İhalelere katılmaktan yasaklamaHABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER