DMO KOBİ Kataloğuna Müracaat Rehberi Yayımlandı

DMO KOBİ Kataloğuna Müracaat Rehberi Yayımlandı

DMO KOBİ Kataloğuna Müracaat Rehberi Yayımlandı
  • 15-06-2017 18:17

Devlet Malzeme Ofisi, kuruluş ilkeleri gereğince kamu kurumlarının ihtiyaçlarını, kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak suretiyle karşılarken aynı zamanda özel sektör açısından da büyük bir potansiyele sahip müşteri konumunda bulunmaktadır.

Dünyadaki diğer ülkelerde faaliyet gösteren Merkezi Satınalma Kurumlarında olduğu gibi Devlet Malzeme Ofisi de kamu alımlarından kaynaklanan bu potansiyelini kullanarak, ülkemizdeki küçük ölçekli üreticilerin kamu alımlarındaki payının arttırılmasını sağlamaya yönelik bir takım tedbirler geliştirdi.

Bu kapsamda uygulamaya konulan KOBİ Kataloğu kamu kurumlarına daha fazla ürün çeşidi ile hizmet sunmaya imkân vermekle beraber katalog sisteminde yer alan firma sayısının artmasına da katkı sağlayacaktır.

KOBİ Kataloğunda mevcut katalog sistemine nazaran;

- Ülke veya bölge düzeyinde ya da sadece üretim yapılan ilde satış yapabilme alternatifinin olması,

- Sözleşme süresinin iki yıl yerine üç yıl olarak uygulanması,

- Katalog üzerinden yapılan alımlarda ürün grubuna göre değişmekle birlikte yıllık satış cirolarının yaklaşık olarak %2-%4'üne tekabül eden risturn bedellerinin ilk yıl alınmaması diğer iki yılda ise yarı oranlı olarak alınması,

- Kataloğa dahil edilecek ürünler için ürün katılım bedelinin alınmaması (Genel Katalogda her sözleşme döneminde, bir defaya mahsus olmak üzere ürün başına 300.-TL alınmaktadır),

- İlk başvuruda istenen sözleşme teminat tutarının 25.000.-TL olarak belirlenmesi (Genel Katalogda 50.000.-TL),

- Kamu kurum ve kuruluşlarından tahsil edilen hizmet bedelinin %4 oranında uygulanması (Genel Katalogda firmalardan satın alınan yerli ürünlerin fiyatlarına %7-%8, diğerlerine %8-%10 uygulanmaktadır),

- TSE, TSEK veya Test Raporları gibi ürün belge standartlarının olmaması halinde 6 ay içerisinde getirmeleri kaydıyla kataloğa başvurularının gerçekleştirilmesi,

gibi ilave avantajlar getirilmiştir.

Devlet Malzeme Ofisi e-satış portalındaki (www. dmo.gov.tr) KOBİ Katalog İlanı'nda başvuruda bulunacak olan firmaların yerine getirmeleri gereken hususlar ile bu firmalardan istenilen dokümanlara ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, istenilen belgeler ayrıca broşür ekinde de yer almaktadır.

KOBİ Kataloğunun avantajları, nasıl başvuruda bulunulacağı ile istenilen şartlar ve gerekli dokümanlar hakkında detaylı bilgilere yer verilen DMO KOBİ Kataloğuna Müracaat Rehberine "www.dmo.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

kaynak: maliye.gov.tr ÇOK OKUNAN HABERLER