HADİ HAYIRLISI.... BİR AY DAHA BEKLEYECEĞİZ...

MERSİNLİ MİMAR ABDULLAH YILMAZ YAZDI: "MAHKEME,MERSİN MARİNA DAKİ YAPILAŞMA PROBLEMLERİ İÇİN RAPORLARINI TAMAMLAYAMADIKLARI GEREKÇESİYLE , BİLİRKİŞİLERİN RAPORLARINI TAMAMLAMALARI İÇİN BİR AY EK SÜRE VERDİ..." HADİ HAYIRLISI.... BİR AY DAHA BEKLEYECEĞİZ... ''mimar sadece proje çizmez....tek yaşadığı kente diyet borcu vardır...kentine sahip çıkar...liyakat ve haysiyet sahibi olarak...'' ” YASALAR MARİNAYI,

HADİ HAYIRLISI.... BİR AY DAHA BEKLEYECEĞİZ...
  • 19 Eylül 2019, Perşembe 12:51

MARİNA YASALARI TANIMIYOR ……….!!!

MERSİN YAT LIMANI ILE ILGILI BILINMESI GEREKEN GERÇEKLER ….

mersin marina projesi…..;
“anayasa’ya göre kıyılar kamunun kullanımına açıktır ve devletin tasarrufu altındadır. kıyı kanunu da ‘kıyıda hiçbir yapı yapılamaz, kıyı halka kapatılamaz’ der.
bunun tek istisnası, kıyıdan başka yere yapılamayacak olan binalar; liman, iskele, çekek yerleri, marinalar gibi, kanunla nasıl yapılabilecekleri düzenlenen yapılaşmalardır….
anayasa’nın kamu yararını düzenleyen 43. maddesi;
“kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir” diyor.
“DOLAYISIYLA, MERSİN YAT LİMANINDAKİ TİCARİ AMAÇLI BİNA YAPILAŞMASI; ANAYASA VE KIYI KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE AYKIRIDIR. MARİNANIN İNŞAAT ALANI,DENİZDEN DOLDURULARAK ELDE EDİLMİŞ DOLGU ALANLARIDIR. KANUNA GÖRE DOLGU ALANLARINDA SABİT YAPI YAPILAMAZ…… “

MERSİN MARİNA AVMP ROJESİ İLE ;
mersinin bu kıyı kesiminde doğal görünüm, yok olmuştur. doğal görünümün yerini, sahil şeridi boyunca,yat limanının varlığının dahi hissedilmediği kentsel tarihi ve doğal dokuya uygun olmayan çelik, cam, vb. yapı malzemelerinden müteşekkil, estetikten yoksun görünümlü devalışveriş merkezi inşa edilmiştir. kent-kıyı ilişkisi yok olmuştur. insan ile deniz arası, baştanbaşa ticari nitelikli binalar kaplanmıştır.
sahile erişim engellenmiş, manzara sınırlanmış, siluet bozulmuştur...
mersin marina AVM kısa sürede çekim merkezi haline gelmiş ziyaretçi sayısı da kat kat artmış,bölgede hali hazırda yetmeyen ulaşım altyapısı durma noktasına gelmiştir..elektrik, su, kanalizasyon alt yapısıda;mersine ciddi yükler getirmiştir…
projenin uygulanması sonrasında,AVM FONKSİYONU ÖN PLANA ÇIKTIĞI İÇİN; bölgenin hem ulaşım altyapısının hem de elektrik, su ve kanalizasyon olarak teknik altyapısının bu yatırımı kaldıracak kapasitede olmaması nedeniyle, yeniden elden geçirilmesi gerekecek ve bu işleminde belediye veya kamu eliyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle, maliyetinin kamuya yükleneceği dolayısıyla yatırımcı aslında halkın parası ile desteklenmiştir.

YAT LIMANI ILE ILGILI BILINMESI GEREKENLER GERÇEKLER…..

1993 yilinda 110 milyar dolar ile ihale edilen,
Temeli 1994 yılında atılan, 500 yat bağlama, 320 yat karaya alma kapasitesiyle Doğu Akdeniz'in en büyük yat LİMANI
'2009 Yılı Yatırım Programı'nda yer alMIŞ, Mersin Yat Limanı ile ilgili olarak üst yapı inşaatı; 'yap-işlet-devret modeli' ile ihaleye çıkartılMIŞ, 2009/ağustos ayında bölge müdürlüğü tarafından yüklenici firmaya devredilMİŞTİR.

Limanın, 25 yıllığına söz konusu firmaya kiralanMIŞ , projeyle birlikte limanda 6 milyon 137 bin 307 dolarlık bir yatırımın GERÇEKLEŞMESİ öngörülMÜŞTÜR.

Mersin yat limanın yıllık kullanım bedeli ise 102 bin 380 TL DİR.

MERSİN YAT LİMANI MARINA'NİN PROJESİNDE İHALE
AŞAMASINDAKİ OZELLİKLERİ ;

Ana dalgakıran boyu: 1140 metre
Tali dalgakıran boyu: 265 metre
Toplam İskele ve Rıhtım Yanaşma Yeri Uzunluğu: 2
bin 500 metre
Korunmuş su alanı: 160 bin metrekare
Fener kulesi: 2 adet
Marina geri saha alanı: 145 bin metrekare
Marina kapasitesi: 500 yat.’’’’
PROJE BU TEMALAR ÜZERİNE TASARLANMIŞTIR….
mersin yat limanı 2011 yılında işletmeye açılmıştır. yat limanı ile ilgili inşaat ruhsatları 2010 yılında yenişehir belediyesince düzenlenmiş ancak yenişehir belediyesi kıyı mevzuatı kapsamında ruhsat düzenlemeyle ilgili yetkinin çevre ve şehircilik il müdürlüğünde olması gerektiği düşüncesiyle verilen ruhsatları 2011 yılında iptal etmiştir.
bu tarihten 2016 yılına kadar iptal edilen ruhsatların hangi kurum tarafından verildiği bilinmemektedir.
bilinen mersin çevre ve şehircilik il müdürlüğünce yat limanının TİCARİ ALANLARININ ARTMASI ANA TEMALI; b,c,d,e,f,g,h,ı ve j blokları için 05/05/2016 tarih ve 2016/1-2 sayılı tadilat yapı ruhsatlarının düzenlendiği,aynı bloklar için 06/05/2016 tarih ve 2016/1-2 sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlendiğidir.
yat limanının amacının dışında alış veriş merkezine tam dönüştürülmesi için ilave inşaatların yapım sürecinde;
mersinde duyarlı bir vatandaşımız tarafından danıştay 1. Dairesine; inşa edilen yat limanı inşaasının eksik ve aykırılıklarına,
üstyapi çalişmalarinin 3194 sayili imar kanunu ve 3621/3830 sayili kiyi kanunu ve bu kanun öncesi için geçerli yönetmelikler esas alınarak,marina avm yapılaşmasına,bakanlık nezdinde şikayette bulunmuş ve bazı görevliler hakkında suç duyurusunda, bulunulmuştur.

danıştay 1. Dairesi, şikayete ilişkin açıkladığı kararda; mersin yat limanı inşaatının projesine uygun olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yapıldığını,
bilir kişilerce düzenlenen raporda, üst yapı projesinde, öncelikle mersin büyükşehir belediyesi imar yönetmeliğinin hükümlerine aykırı olarak ticari alan tanımına giren yerlerin ticari olmayan alanlar olarak gösterildiği,
asma katların tanımlamaya uymadığı, söz konusu projede 2.037, 86 m2 ticari alan belirtilmesine rağmen alanın tamamının yüzde 1 olan ticari alan hesabının aşıldığı,
projeye aykırı olarak kazanılan asma kat ve birinci katların projeye aykırı olarak kazanıldığı,

ayrıca avan projeden sonra 2011 tarihinde revize edilen projenin mersin büyükşehir belediyesi imar yönetmeliğine ve planlı alanlar maddelerine de aykırı olduğu,

aynı zamanda onaylı projeye aykırı kullanım ve imalatın bulunduğu, ticari alan hesabının yanlış olduğu görüşlerine yer verilmiştir.

danıştay’ın bilirkişilerinin tuttuğu rapor sonrasında: çevre ve şehircilik bakanlığındaki teknik görevlilere de mersin yat limanı’nı hakkında inceleme raporu düzenlemesini istetilmiştir.

bu raporda da; yat limanındaki yapıların her ne kadar kıyı kanununda yer almasa da deniz turizm yönetmeliği açısından uygun olduğu, fakat ticari alan olarak kullanılan alanın projeye göre fazla olduğu görüşlerine yer verilmiştir.

iki farklı bilirkişi raporunu inceleyen ulaştırma bakanlığı, iki rapor arasındaki çelişkileri gerekçe göstererek, ‘görevi kötüye
kullanmakla’ suçlanan 2 bürokrat ve 16 personel hakkinda soruşturmaya izin vermemiştir.....!!!!
bunun üzerine şikâyetçi vatandaş, ulaştirma bakanliği’nin bu kararina karşi daniştay nezdinde tekrar dava açmiştir.
davayı görüşen daniştay 1. dairesi, 7 aralik 2011 tarihli kararinda, iki bakanliğin iki bilirkişi heyeti tarafindan hazirlanan raporlarda, yat limani üstyapi inşaatinin kiyi ve imar mevzuatina aykiriliğin dile getirildiğini, iki rapor arasinda ciddi çelişki olmadiğini belirtmiş ve soruşturmaya izin verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
danıştay 1. dairesi, 7 aralık 2011 tarihinde her iki inceleme sonrasında 2011/ 1806 esas no ve 2011/1978 karar no başlığında kararını vererek;
her iki kararda da ciddi sayılabilecek çelişkiler bulunmadığını, yat limanı inşaatının projesine ve kıyı mevzuatına aykırı yapıldığı tespitine yer verildiği gerekçesiyle;

avan ve revize uygulama projelerinde imzaları bulunan ve işin kontrollük hizmetini yürüten adana ulaştırma bölge müdürlüğü, proje kontrollük bölümünde imzaları bulunan ulaştırma bakanlığında , projeye onay veren hava meydanları yapım daire başkanı , hava meydanları etüd projesi daire başkanı,ulaştırma bakanlığı, dlh inşaatı genel müdür yardımcısı , sözleşmesine uygun olarak bitirilmeyen inşaatın kabul yönünde onaylanmasını uygun gören kabul heyeti görevlileri hakkında; soruşturma izni vererek dosyanın ankara cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesine oybirliği ile karar vermiştir..... daire, şikâyete konu olan 5 teknik personeli ise ‘sorumlu’ olmadiklari gerekçesiyle soruşturma kapsami dişinda tutmuştur.....
ankara cumhuriyet başsavcılığınca ağır ceza mehkemesinde dava açılmıştır..
içinde bulunduğumuz bu dönem içerisindede yat liman sahası içersinde;
-mevcut ticari alan m2 si 2018-2019 seneleriiçinde ilave edilen yeni inşaatlarla, alışveriş alanları ile arttırılarak ticari alan oranı,yönetmelikler hiçe sayılarak arttırılmıştır.
-projede olması gereken ticari alanlar ve donatı alanları için ayrılan, otoparklar,bir kısmıda ücretli olarak ticari amaçla kullandırılarak;yeni yapılan mağaza inşaatları ,ticari alanlarıda arttırdığı için tesis için mevcut otoparklar yetersiz ,kalmış,adnan menderes bulvarı üzeri bu tesisin otoparkı gibi kullanılır hale gelmiştir.trafik kilitlenmiştir…
avm imajı ön plana çıkmış,yat limanı foksiyonu geri planda kalmıştır.bu durum kentin bu bölümüne çok fazla bir trafik yükü getirmiş, özellikle hafta sonları, amacı sadece ticariye dönük fonksiyonlar yüklendiği için,ana alter tıkanmakta trafik akamaz hale gelmektedir.
ne amaçla kullanılacağı belli olmayan,çekme mesafeleri içerisine kapalı inşaat alanları yapılmıştır,bu yapılar yönetmeliklere tamami ile aykırıdır.
YAT LİMANI NASIL ALIŞVERİŞ MERKEZİ OLDU….!!!
çevre ve şehircilik bakanlığınca “kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik”te 02.04.2013 tarih ve 28606 sayılı resmi gazete ile bazı değişiklikler yapılmıştır. yapılan değişiklikler arasında yat limanlarında konaklamaya imkan sağlayacak düzenlemeler de yer almaktadır.

ilgili düzenleme; yat limanı: yatlara güvenli bir bağlama ve her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına imkân sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, konaklama, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş, işletme izin belgesi almış, turizm işletmesi belgeli kıyı yapılarıdır.

yat limanlarında konaklama tesisi yapılması halinde, bu tesislerin yükseklikleri 6.50 metreyi (2 kat) ve emsali toplam emsalin ’sini geçmeyecek şekilde yapılaşma koşulları imar planı kararı ile belirlenir.

yat limanlarında tüm üst yapılarda kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. bodrum katlar yapı yüksekliğine ve emsale dâhildir. ‘’ şeklindedir.

çevre ve şehircilik bakanlığınca onaylanan yat limanınıda kapsayan alanda en son onayladığı dolgu amaçli 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlari olmasina karşin,planlarin kademelenme ilkesine ve yine kiyi kanununun uygulama yönetmeliğinde yapilan değişikliğe aykiri bir biçimde yat limanina ilişkin özel hükümler başliği altinda onayli hem nazim imar hemde uygulama imar planinda ayni hükümler bulunmasina karşin 2013 yilinda bakanlik oluru ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda plan notu değişikliğine gitmek suretiyle mevzuata aykiri işlem yapmiştir.

plan notu değişikliği öncesi onayli 1/5000 ölçekli nazim 1/1000 ölçekli kiyi dolgu amaçli uygulama imar planinda özel hükümler başliği altinda yat limani’na ilişkin plan notu’nun 1.2.maddesinde;
1.2. kıyı kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmeliğin bazi maddelerinin değiştirilmesi hakkinda 27.07.1986 tarihinde 22709 sayili resmi gazete’de yayimlanan yönetmelik ile değişik 4. maddesinde tanimlanan yönetim birimleri, destek birimleri bakim-onarim ve teknik sosyal altyapinin içine giren yapi tesisler dişinda herhangi bir yapilaşmaya izin verilmeyecektir. bu tesislere ait toplam emsal yat limaninin doldurma ve kurutma yoluyla kazanilan arazilerin %5’ini geçemez. yükseklik h=4.50 metreyi, asma katli yapilmasi halinde h=5.50 metreyi aşamaz. hükmü bulunmaktaydi.

mevzuata aykırı bakanlıkça onaylanan; 1/1000 ölçekli plan paftasında plan notu değişikliği yapılmak suretiyle düzenlenen yat limanina ilişkin plan notu’nun 1.2.maddesinin yeni hali,

1.2.yat limanı olarak tanımlı alanda:
a)”3621 sayılı kıyı kanunu” ve “kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik” , “turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve niteliklerine ilişkin yönetmelik” ve “5561 sayili deniz turizmi yönetmeliği”nin yat limaniyla ilgili maddelerinde belirtilen yapi ve tesisler yapilabilir.
yat limaninda toplam emsal-kaks=0.10, maksimum yükseklik (2) kat, hmax=6,50 m’yi geçemez. asma kat yapilabilir. konaklama tesisi yapilmasi halinde, bu tesislerin yükseklikleri 6.50 metreyi (2 kat) ve emsali toplam emsalin ’sini geçemez. yat limanlarinda tüm üst yapilarda kot, her binanin köşe kotlarinin aritmetik ortalamasi alinarak bulunur. bodrum katlar yapi yüksekliğine ve emsale dâhildir.

yönetmelikte’’te yapilan sadece konaklama tesisi yapilmasinin önünü açan değişiklikler bahane edilmek suretiyle yat limanında plan notu değişikliği marifetiyle;

-değişiklik öncesi onayli nazim ve uygulama imar planina ait plan hükümlerinde; bu tesislere ait toplam emsal yat limaninin doldurma ve kurutma yoluyla kazanilan arazilerin %5’ini geçemez iken,
değişiklik sonrası kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikte yapılan değişikliği amacından saptırmak suretiyle yat limanında toplam emsal-kaks=0.10’a yükseltilmiştir.bir başka ifade ile emsal yüzde yüz oraninda artirilmiştir.

yat limanlarında konaklama tesisi yapılmasına yönelik yukarda alintisi yapilan ’’kiyi kanununun uygulanmasina dair yat limanlarinda toplam emsalin ’sini geçmeyecek biçimde konaklama tesisi yapilmasina izin verilmesine rağmen plan notu değişikliği bahane edilerek toplam emsal 0 oraninda artirilmiştir. plan müellifi ve plani onaylayan bakanlik bununlada yetinmeyerek plan değişikliği öncesi yat limanlarinda doldurma ve kurutma yoluyla kazanilan arazilerin %5’i ile sinirlandirilirken,plan değişikliği neticesinde doldurma ve kurutma yoluyla kazanilan arazi ibaresi bilinçli olarak kullanilmayarak sadece yat limani ibaresi kullanilarak plan onama sinirini kapsayacak biçimde önce emsal hesabina dahil edilen alan artirilmiş,artirilan alaninda ’u denilmek suretiyle toplam emsal alan hesabinda gerçekte 0’den çok daha fazla artiş sağlanmiştir.)
yine plan notu değişikliği öncesi yapilacak tesislerde yükseklik h=4.50 metreyi , asma katli yapilmasi halinde h=5.50 metreyi geçemez iken,değişiklik sonrasi yapilacak tüm tesislerde maksimum yükseklik 6.50 metreye (2kat’a)yükseltilmiştir.(dikkat edilecek olursa yönetmelik değişikliğinde sadece konaklama tesislerine yönelik 2kat 6.50 metre yükseklik olanaği getirilirken,plan notu değişikliği ile yat limaninda yapilacak tüm tesisleri kapsayacak biçimde yükseklik 6.50 metreye yükseltilmiştir.)

karşılaştırmalı olarak irdelediğimiz plan notu değişikliği öncesi ile plan notu değişikliği sonrasi yapilan işlemlere bakildiğinda söz konusu plana ait plan açiklama raporunda yer
alan plan notu değişikliğine ilişkin gerekçede iddia edildiği gibi yapilan işlemlerin 2013 yilinda çevre ve şehircilik bakanliğinca yat limanlarinda konaklama tesisi yapilmasi yönünde ‘’kiyi kanununun uygulanmasina dair yönetmelikte ‘’yapilan değişiklikler çerçevesinde yapilmadiği,
aksine bahis konusu yönetmelik değişikliği bahane edilerek yat limaninda yapilan ve yapilacak tesislere yönelik emsal inşaat alaninin artirildiği açiktir.nitekim plan notu değişikliği sonrasi ,bu değişikliğe dayanilarak mersin çevre ve şehircilik il müdürlüğünden çeşitli tarihlerde alinan ilave tadilat ruhsatlari marifetiyle hizli biçimde yat limani yat limani olmaktan çikarilarak kiyi mevzuatina aykiri biçimde kiyikenar çizgisi altinda faaliyette bulunan alişveriş merkezine dönüşmüştür…..
mersin yat limanı,maalesef dev bir avm nin süs havuzu olmuştur……kişisel rant uğruna anayasa ve kıyı yasasına aykırı olarak sahil beton yığınına dönüştürülmüştür.
Her zamanki gibi, her dönemin dalkavukları,sivil toplum örgütleri nin pek çoğu,kent duayenleri denilen kibar soyguncular,marinanın dev bir alışveriş merkezine dönüşmesine karşı üç maymunları oynamışlar…..yeni yapılan dükkanlardan bir tane kapmak için çok büyük efor sarfetmişlerdir……
Haram,zıkkım olsun,,,
Selam ve sevgilerimle…
Mimar ABDULLAH YILMAZ

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık