İmalat Sanayiinin Geliştirilmesine Yönelik Teşvikler

İstanbul Sanayi Odası ile İmalat Sanayiinin Geliştirilmesine Yönelik Teşvikler Konusunda Toplantı Yapıldı

İmalat Sanayiinin Geliştirilmesine Yönelik Teşvikler
  • 19-06-2017 19:56

İmalat sanayimizi yüksek katma değerli, daha rekabetçi ve dışa açık bir niteliğe kavuşturmak için başta vergisel teşvikler olmak üzere mevcut teşvik sistemimizin değerlendirilmesi ve yeni teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile bir çalışma başlatıldı.
 
Yüksek gelirli bir ekonomi yaratabilmemiz ancak imalat sanayiimizi yüksek teknolojili bir yapıya kavuşturmamızla mümkün olacaktır.
 
İmalat sanayiinin gelişmesi;
Ekonominin genelindeki verimlilik artışlarına yaptığı olumlu katkı sayesinde ekonomik büyüme kapasitesini artırmakta,
Bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları sayesinde teknolojik ilerleme ve yenilikçi faaliyetleri tetiklemekte ve
Yüksek katma değerli yapısı ile cari açık sorununu çözebilmemize yardımcı olmaktadır.

Bu hususlar göz önünde bulundurularak imalat sanayimizin gelişmesi için bugüne kadar pek çok teşvik mekanizması geliştirilmiştir.

Ancak, 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmemiz için yüksek katma değerli bir yapıya sahip daha rekabetçi ve dışa açık bir imalat sanayine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız ile İstanbul Sanayi Odası, imalat sanayimize verilen mevcut teşviklerin etkinliği ile ülkemizin ileriye dönük hedeflerine ulaşabilmesi için imalat sanayimizin gelişmesini sağlayacak destekler konusunda bir çalışma başlatmıştır.

Bu çalışmanın ilk adımı olarak, İSO ve Deloitte Danışmanlık A.Ş. temsilcileri ile Bakanlığımız temsilcileri arasında Gelir İdaresi Başkanlığında 15/6/2017 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilerek yapılacak çalışmanın ana ilkeleri belirlenmiştir. 

kaynak: maliye.gov.tr ÇOK OKUNAN HABERLER