Kesin Hesap Kanun Tasarısı Başbakanlığa Sevkedildi

2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı Başbakanlığa ve Sayıştaya sunuldu

Kesin Hesap Kanun Tasarısı Başbakanlığa Sevkedildi
  • 03-07-2017 23:49

nayasanın 164. maddesi ve 5018 Sayılı Ka​mu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42. maddesi gereğince Bakanlığımız tarafından hazırlanan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

 
Tasarı ekinde 2016 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve 47 adet Genel Bütçeli İdare Kesin Hesabı, 152 adet Özel Bütçeli idare Kesin Hesabı ve 9 adet Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Kesin Hesabı yer almaktadır.

 
2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısına göre 2016 yılı bütçesinde 29.688.128.000- TL olarak öngörülen bütçe açığı yılsonunda  29.931.928.824,57- TL olarak gerçekleşmiştir. 
-maliye.gov.tr- ÇOK OKUNAN HABERLER