Mimarlardan Çevre Şehircilik Bakanlığı’na uyarı

Planlı Alanlar Yönetmeliği düzenlemelerinde yargı karlarına uyulmalıdır Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Resmi Gazete’de 3 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sağlıklı bir kentleşme süreci içi meslek odalarıyla işbirliği içerisinde bulunulmasının altını çizdi.

Mimarlardan Çevre Şehircilik Bakanlığı’na uyarı
  • 18 Temmuz 2019, Perşembe 14:00

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 2017 yılından bu yana tam 5 kez değişikliğe uğramıştır. Değişiklik sürecinde, meslek odaları ve uygulama sürecindeki ilgili idarelerle bile görüş alışverişinde bulunulmamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ben bilirimci tavrıyla değiştirdiği mevzuatlarla kentlerimizi getirdiği hal ortadır. Bakanlığın açılan davalarda alınan yargı kararlarına uygun işlemleri tesis etmeleri gerekmektedir” dedi.

Yapılaşma koşulları, yeşil alanların korunması ve telif haklarıyla ilgili hukuka aykırılıklar tespit edildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İmar Yönetmeliklerinin amacı; sağlıklı, planlı, güvenli kentleşme ve nitelikli mimari eserler ile yüksek standartlı yapılaşma ve yaşam kalitesi yüksek kentsel yaşam alanları oluşturmaktır. Bu anlamda, başta meslek kuruluşları olmak üzere, kentleşme, planlama ve yapılaşma alanında ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerilerinin alındığı bir hazırlık süreci olması beklenir. Oysa şu an yürürlükte bulunan Yönetmelik yayımlandığı 2017 yılından beri tam beş defa değişikliğe uğramıştır.  Meslek Odalarının görüşleri ve yargı kararları dikkate alınmamıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen görev ve yetkilerle hazırlanarak 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yürürlüğe gireceği 01.10.2017 tarihinden önce 30.09.2017’de ilk değişiklik yapılmıştır. Yayımlanan Yönetmelikte meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınmadığı ve yargı kararına uygun olmayan düzenlemelere yer verildiği görüldüğünden, Mimarlar Odası ve diğer Odalar tarafından davalar açılmıştır. Gelinen aşamada, yapılan yargılama sonucunda, Yönetmeliğin bir kısım düzenlemeleri hukuka aykırı bulunarak yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.  Yapılaşma koşulları, yeşil alanların korunması ve telif haklarıyla ilgili hukuka aykırılıklar tespit edilmiştir. Hukuka aykırı bulunan ve yürütmenin durdurulması kararı verilen düzenlemeler arasında özellikle ruhsat eki projelerdeki emsal ve inşaat alanı hesaplamalarını, kazı izni ve konut kullanımına ile ticaret alanı olarak ayrılan mekansal alanlardaki kullanım kapsamlarını doğrudan ilgilendiren düzenlemeler bulunmaktadır.

Yeşil alanların altına otopark yapılamaz

Karardaki diğer önemli hususlardan biri de zaten sınırlı yüz ölçümüne sahip park alanları, piknik ve eğlence alanları gibi kamusal alanların altında yapılması planlanan otoparklara ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararıdır. Parklar, piknik ve eğlence alanları kentin nefes almasını sağlayan, sosyal ve kültürel açıdan büyük katkılar sağlayan kent bileşenleridir. Bu anlamda altında otopark yapılacak bu alanların üzerinde, mevcut ağaç dokusunun korunmasının mümkün olmayacağı; yeşil alanların orantısız bir şekilde daralması ve asil fonksiyonundan uzaklaşması sonucunu doğuracağı; park, meydan gibi kamusal alanların betonlaştırılmasından kaçınılması gerektiği yargı kararı ile bir kez daha vurgulanmıştır.

Telif hakları devredilemez

Ayrıca yine söz konusu yargı kararıyla telif haklarının devrine ilişkin sözleşme yapılmaması halinde hakların yok sayılmasının önünü açan yönetmelik düzenlemesi, hukuka aykırı bulunarak, yürütmesi durdurulmuştur.”

Bakanlık 5 aydır yargı kararlarını yerine getirmemekte, meslektaşlarımızı mağdur etmektedir

Açıklamada, ayrıca bakanlığın yaklaşık beş aydır yargı kararlarının gereklerini yerine getirmediği de belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu hukuka aykırılıklar mahkeme kararları ile de tespit edilmiş olmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaklaşık beş aydır kararların gereklerini yerine getirmek bir yana, ilgili idarelere gönderdiği yazılarda mahkeme kararlarına aykırı uygulama ve kararların önünü açan görüşler iletmektedir. Bakanlığın süreci sağlıklı işletebilmek adına hiçbir önlem almaması meslektaşlarımızı, yapı sektöründe yer alan kurumları ve vatandaşları mağdur etmiştir. Yargı kararlarına uyulmalıdır. İdareler yargı kararlarına uymak zorundadır. Belediyeler kendi düzenleme ve işlemleri ile eşitsiz, haksız rekabete yol açacak uygulamalar yapmamalı; Bakanlık da bunları önleyecek önlemleri almalıdır. Özellikle Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine aykırı düzenlemeler içermemesi gereken Büyükşehir İmar Yönetmeliklerinin benzer düzenlemelerinin de mahkeme kararlarındaki gerekçeler dikkat alınarak bir an önce iptali ve uygulamasının durdurulması gerekmektedir. 

Kentleşme süreci içerisinde ilgili tüm meslek odaları ve aktörlerle iletişim içerisinde olması gereken Çevre Şehircilik Bakanlığı, diyaloğa kapalı, iletişim kurmaktan imtina eden ve diyalog çabalarına yanıt vermeyerek  yaklaşımlardan vazgeçerek hukuka aykırı bulunan düzenlemelerin uygulamasının durdurulmasını kararlarını boşlukta bırakmaktadır.

Uygulama belirsizliklerine yol açan ve tavırdan ivedilikle vazgeçilmesi yargı kararlarının gerekçesi gözetilerek düzenleme yapılması, yapı ruhsat işlemlerini yürüten idarelere işlemleri yönlendirici ve açıklayıcı bilgilendirmelerle hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi hem uygulama karışıklığının önüne geçilmesi hem de 'hukuka saygılı idare' ilkesi bakımından sorumluluklarını yerine getirmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığını uyarıyoruz."

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık