PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

EMO, ADNAN MENDERES BULVARI PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI. İŞTE O BÜLTENLERİ:

PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
  • 26 Ekim 2018, Cuma 20:57

ADNAN MENDERES BULVARI PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları

Bir kentin ortak kullanımındaki açık ve yeşil alanların planlanması, kent kimliğinin oluşturulması veya güçlendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması kent yönetimlerinin önemli görevleri arasındadır. Bu amaca hizmet eden tüm süreçlerin, yani planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinin kamu tarafından izlenebilirliğinin, yani şeffaflığının ve halkın katılımının sağlanmasının da hem gereklilik, hem de bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için bir ön şart olduğuna inanmaktayız.

Bir kenti yaşanabilir hale getirmek doğru planlar üretilerekyapılmalıdır. Bu planlarda kentin yollarını, yaya kaldırımlarını, yapı ada ve parselleri kadar yeşil alanları da düşünmek gerekmektedir. Günümüze kadar ülkemiz genelinde yapılan üst ölçekli planlarda yeşil alanlar, planlardaki artık alanlar üzerinden üretilmekteydi. Yani parsellerden arta kalan ufak tefek alanlar mahalle parkları ya da semt parkları denilen yeşil alanlara dönüştürülmekteydi. Bu yüzden bir çok kentimizde yeşil alan miktarı yönetmeliklerin belirlediği standartların altındadır. Ancak günümüzde kentlerde yeşil alan miktarının arttırılması gerektiği ve artık alanlar üzerinden üretilmek yerine çok katmanlı bir işlevsellik içerecek şekilde üretilmeleri gerektiği, ülke genelinde yaşanan seller ile birlikte görünür olmuştur. Bir çok ilimizde yaşanan sellerin temel sebebi alt yapı sistemlerinin eksikliği olmakla birlikte ana sebep çarpık kentleşme ve betonlaşmadır. Küresel ısınma ile birlikte iklimin değişmesi bize önümüzdeki dönemde bu tip olaylar ile daha sık karşılaşacağımızı gösteriyor. Maalesef yaşadığımız kent Mersin de sel ile zaman zaman karşı karşıya kalmaktadır. Belediyelerimiz ve devlet kurumlarımız bu konularda bazı adımlar atarak bir daha böyle felaketler ile karşı karşıya kalınmaması için bir takım önlemler almaya başlamışlardır. Ancak biz TMMOB'a bağlı meslek odalarıolarak yeşil alanların planlarla ele alınması gereken önemli bir kentsel eleman oldukları ve alınan önlemlerin yeşil alan planları olmaksızın yetersiz kalacağı inancındayız. Çünkü yeşil alanlar kent için düşünüldüğünden çok daha fazla öneme sahiplerdir. Yeşil alanlar sadece insanların bakıp kendilerini dinlendirebilecekleri ve rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar değillerdir. Yeşil alanların ve bu alanlardaki bitkilerin ve özellikle ağaçların miktarı bir kentin ikliminde etkilidir. Yeterli miktarda yeşil alanınız var ise o bölgenin iklimi yumuşar ve daha çok yağış alır. Biliyorsunuz ki Mersin'de her geçen yıl yağış miktarı azalıyor ya da birden sağanak yağışlar görülüyor. Yazları ise aşırı betonlaşma yüzünden hava alamayan, sıcak ve bunaltıcı bir kentte yaşıyoruz. Yeşil alan miktarını arttırmak sadece alınan yağışın miktarını arttırmayacak, aynı zamanda ağaçların su tutucu özelliği ile suyun toprağa geçmesini sağlayacak ve bu şekilde su baskınlarını önleyerek yağan yağmurun yer altı sularına karışmasını sağlayacaktır. Bunların yanı sıra yaz aylarında kentin hava almasını sağlayarak ve gölgeleme yaparak yaz sıcağının daha çekilebilir hale gelmesini sağlayacaktır. Bunun dışında modern alt yapı sistemleri yaklaşımında gri boru alt yapı sistemleri yerine mavi-yeşil alt yapı sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler beton

borulardan oluşan ayrı veya kanalizasyon ile bütünleşik alt yapı sistemleri yerine işlevsel yeşil alan ve yeşil havzalardan oluşmaktadır ve amaçları yağmur suyunun akış hızını düşürerek suyu tutmak, filtrelemek, depolamak ve yer altına sızmasını sağlamaktır. Bu yöntem henüz ülkemizde yaygın olarak kullanılmamakla birlikte bir çok ilde yaşadığımız sel olayları bu sistemlerin hızlı ve planlı bir şekilde yaygınlaştırılması gerektiğini bize göstermektedir. Bu yeşil alanlar aynı zamanda afet durumlarında toplanma alanı olarak da kullanılma özelliğine sahip olacaklardır.

Bu anlamda yeşil alanlar düşündüğümüzden çok daha büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden kentlerimizin bir yeşil alan yaklaşımı ve stratejileri olması gerekir. Kent planlarının da yeşil alanları hem insanlar, hem de ekosistem açısından en doğru şekilde planlayarak kente bir kimlik ve vizyon kazandırması gerekmektedir. Bu aşamada belediyelerimize büyük görevler düşmektedir. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin bu anlamda kendine bir harekat planı oluşturması gerekmektedir. Yapılan uygulamaları da bu açılardan daha kapsamlı düşünmek durumundadır.

Bildiğiniz gibi birçok ilimizde olduğu gibi Mersin'de de kişi başına yeterli yeşil alan düşmemektedir. Mersin’in ilçelerinde yer alan kamusal yeşil alanların miktarı yasa ve yönetmeliklerdeki standardın altındadır. Ancak Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kıyı şeridinde yer alan yeşil alan, Mezitli, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerini kıyıdan birbirine bağlayan ve halkımızın açık yeşil alan ve rekreasyon ihtiyacını karşılamasında önemli bir boşluğu dolduran çok önemli bir kamusal yeşil alandır. Adnan Menderes Bulvarı sahil bandı yeşil alan düzenlemeleri hizmete girdiği yıldan beri gerçekleştirilen keyfi müdahaleler sonucunda birbirleri ile ilgisiz ve bir bütünlük oluşturmayan kent mobilyası, havuz, meydan, oyun elemanı, heykeller ve benzerleri ile karmaşık bir yapıya sahip olmuş, işletmeye açılıp kiralanan birçok kafe ile yeşil alan miktarı azalmıştır.  Büyükşehir Belediyesi yönetime geldiğinde kamusal alanlardaki işgalleri ortadan kaldırmaya başlamış ve bu süreçte kanımızca doğru şeyler de yapmıştır.  

Hepinizin de bildiği gibi Adnan Menderes sahil bandı  yeniden düzenlenme sürecine girmiştir. Bu sürece müdahil olmak ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi alabilmek amacı ile     Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan yeşil alan düzenleme çalışmaları ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyemize TMMOB' a bağlı 17 meslek odamızla birlikte ortak resmi bir yazı ile başvurarak proje ile ilgili bilgilendirme talebinde bulunduk. Başvurumuz üzerine  Büyükşehir Belediyesi’nden tarafından tarafımıza bilgilendirme toplantısı yapılmış olmakla birlikte, toplantı geciktiğinden dolayı sakıncalı gördüğümüz bölümler uygulamaları bittiğinden dolayı ancak sonradan düzeltilme yoluna gidilmek durumundadır.Ancak Büyükşehir Belediyesi yetkilileri görüş ve önerilerimizi dikkate alıp düzeltme yoluna gideceklerini bizlere bildirmişlerdir. Alan için hazırlanmış projeler ile ilgili olarak uygulamanın peyzaj projeleri üzerinden değil yeterli düzeyde detay içermeyen kentsel tasarım projeleri üzerinden yapıldığını görmekteyiz. Gerek uygulamalarda gerekse projelerde kullanılan malzemelerin bölgemiz iklimsel ve kültürel koşullarına uygun olmadığını görmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Fen İşleri

Daire Başkanlığından aldığımız bilgiler doğrultusunda Adnan Menderes'in şu ana kadar uygulanmış bölümünde sert zemin miktarının yeşil alana kıyasla eskiye oranla bir miktar arttığını görmekteyiz.Adnan Menderes kıyı şeridinde daha önceden var olan imar haklarının m'2 olarak aynen korunduğunu, ancak öncesinde küçük küçük bir çok alan olarak kullanılan bu hakkın yeni düzenlemede daha büyük bir kaç alandan oluştuğunu görmekteyiz. Bu tip rekreasyon alanlarında, insanların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik tuvalet ve yeme-içme amaçlı yapıların yapılması bir gereklilik olmakla birlikte bu alanların ticari amaçlarla rant haline dönüştürülmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve yasal denetimlerin yapılması Büyükşehir Belediyemizin görevleri arasındadır.Bu konuda daha önce yaşanmış işgallerin tekrarlanması endişelerimiz arasındadır. Verilen bilgiler doğrultusunda artan sert zemin miktarının alanda oluşturulan meydan alanlarından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Ancak kamusal yeşil alan ihtiyacı yüksek olan Mersin’de kullanılabilir yeşil alan miktarını yeni beton zeminler dökerek daha da azaltmaktadır. Benzer bir biçimde, otopark şeridi ile yaya yolu arasındaki yeşil bant ortadan kaldırılarak asfalt dökülmekte ve sonra da boyanmaktadır. Kaya dolgu ile yaya yolu arasındaki duvar yeniden yapılıp üzeri dalga deseni ile boyanmaktadır. Deniz tarafındaki yürüyüş yolları genişletilmekte ancak koşu yolları ise daraltılmaktadır. Yapılan koşu yolunda bir kaç kişi yan yana koşamayacağı için yürüyüş yolları her iki aktivite için de kullanılır hale gelmiştir. Aynı şeklide bisiklet yolu olarak yapılan yolun halen yaya yolu olarak da kullanılıyor olması gibi. Çünkü yol tarafına yapılan yaya yolları ihtiyacı karşılayacak nitelikte değildir. Ayrıca kıyıda bisiklet yolu olmaması yaya  ve koşu yollarının aynı zamanda bisikletliler tarafından da kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Bu konular Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yapmış olduğumuz toplantıda tarafımızdan dile getirilmiştir ve bunların giderilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı bilgisi yetkililer tarafından verilmiştir.

Bunun dışında kullanılan zemin malzemelerin Mersin gibi çok sıcak günler geçiren bir bölge için uygun bir seçim değildir. Zemin çok ısınacağından dolayı ortamdaki sıcaklığı daha da yükseltecektir. Yılda 300 gün güneşli olan ilimizde ağaçlandırma az yapıldığı için gölgede yürüyüş yapmak mümkün görünmemektedir. Yürüyüş yollarında kullanılan zemin malzemeleri çok sert malzemeler olduğu için yürüyüş yapmaya uygun malzemeler değildir. Daha önce var olan kiremit tozu yürüyüş ve koşu yolu insan sağlığı ve sakatlanmaları minimum düzeyde tutabilme kapasitesi açısından daha uygun malzemelerdir. Aynı şekilde şu an yürüyüş yollarında kullanılan malzemeler yağmur esnasında kayganlaşma özelliğine sahiplerdir. Alanda daha önceden var olan alt yapı sistem sorunlarının (drenaj, sulama sistemleri, vb. gibi) giderildiği bilgisi verilmiştir.Dolgu tahkimat alanlarının tekrardan yasa ve yönetmeliklere göre düzenlendiği de bize verilen bilgiler arasındadır, ancak deniz tarafına yapılan kaya dolgular çok yüksek olduğu için deniz görüşünü kısıtlamaktadır.

Bizlerin, TMMOB’a bağlı meslek odalarının Mersin şube ve temsilcilikleri ve özellikle Peyzaj Mimarları Odası olarak ilimizde yapılan ve meslek alanımıza giren bir uygulama hakkında projelere ve uygulamalara başlanmadan önce bilgilendirilmememiz ve görüş alınmaması oldukça düşündürücüdür. Meslek odaları olarak ilimiz genelinde yapılan yatırımlar ile ilgili mesleki görüş ve bilgilerimize başvurulması yapılan yatırımların doğruluk ve değerini arttırmak anlamında atılmış değerli adımlar olacaktır. Saygılarımızla;

Şeniz İŞCAN ATEŞ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilcisi . 25.10.2018

Çevre Müh. Odası Mersin Şubesi         

Elektrik Müh. Odası Mersin Şubesi

Fizik Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Gıda Müh. Odası Mersin Şubesi

Harita Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

İçMimarlarOdası Mersin İl Temsilciliği

İnşaat Müh. Odası Mersin Şubesi

Jeofizik Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Jeoloji Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Kimya Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Maden Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

Makine Müh. Odası Mersin Şubesi

MimarlarOdası Mersin Şubesi

Orman Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği

PeyzajMimarlarıOdası Mersin İl Temsilciliği

ŞehirPlancılarıOdası Mersin İl Temsilciliği

ZiraatMühendisleriOdası Mersin Şubes

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık