Program Bütçeye Geçiş Çalışmalarına Hız Verildi

Program yapısı ve program gerekçesi rehberi taslağı kamu idarelerinin görüşlerine açıldı.

Program Bütçeye Geçiş Çalışmalarına Hız Verildi
  • 09-08-2017 18:39

2008 yılından bu yana uygulanan performans esaslı bütçeleme sisteminin etkinleştirilmesi amacıyla program bütçe anlayışının ve araçlarının bütçe sistemimize dahil edilmesine yönelik olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce bir süredir çalışmalar yürütülmektedir.

Genel Müdürlükçe yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen program bütçe modeli, Mayıs 2017’de Maliye Bakanlığı Müsteşarı H.Abdullah KAYA’nın himayesinde Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı üst yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi ve katılım sağlayan idarelerin temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle çalışmaların işbirliği içerisinde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Mali yönetim reformlarına bir yenisini daha eklemek üzere geliştirilen bütçe modeline ilişkin düzenleme, tasarım ve altyapı hazırlıklarının ivedilikle tamamlanması amacıyla çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda, kamu hizmet programlarının ve bu programlara ilişkin performans bilgisinin tasarımında idarelere kılavuzluk etmek üzere geliştirilen ve 2014 yılında ilk sürümü yayımlanan Program Yapısı ve Program Gerekçesi Rehberi Taslağı güncellenerek, 24 Temmuz 2017 tarihinde www.bumko.gov.tr adresinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin görüşlerine açıldı. 

Program bütçeye geçişten beklenen yararlar nelerdir?

Geliştirilen program bütçe modelinin uygulamaya konulması ile hükümetin politika öncelikleriyle idarelerin faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere tahsis edilecek ödeneklerin ve yapılan harcamaların bağı kurulabilecektir. 

Politika belgeleriyle bütçeler arasında dil ve kavram birliği sağlanarak, plan-program-bütçe bağlantısı güçlendirilmiş olacaktır. 

Ayrıca, stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporlarıyla üretilen performans bilgisinin bütçeleme süreçlerinde tesir alanı genişleyecek ve bu bilginin kullanımı sistematik hale getirilecektir.

Böylelikle bütçe tavanları ile hükümetin ve vatandaşın beklediği çıktı ve sonuçlar arasında açık bağlantılar kurmak mümkün olacaktır. 
-maliye.gov.tr-ÇOK OKUNAN HABERLER