Ekonomi, istihdam ve şeffaflık önceliklerimiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Ekonomi, istihdam ve şeffaflık önceliklerimiz CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlerin CHP açısından başarıyla tamamlandığını bildirdi ve “CHP’li belediyelerin öncelikle gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri ve genel yaklaşımları” açıkladı. Torun, “ekonomi, şeffaflık, istihdam, liyakat, çevre ve yeşil alan gibi konuların öncelikli olduğunu” belirtti.

Ekonomi, istihdam ve şeffaflık önceliklerimiz
  • 04 Nisan 2019, Perşembe 22:00

Torun, “31 Mart 2019 Yerel Seçimleri tamamlanmıştır. İtirazlar hukuka uygun bir şekilde değerlendirilmesini ve YSK tarafından kesin sonuçlar ilan edilmesini bekliyoruz. Seçim sonuçları millet ittifakının ve partimizin başarısını gözler önüne sermektedir” dedi.

Seyit Torun, “Belediyelerimiz, adaleti, huzuru ve demokrasiyi yaşama geçirecek politikalar ile yönetilecektir. Halkımızın önünde çözülmeyi bekleyen önemli sorunlar sosyal belediyecilik politikalarımız aracılığıyla çözüme kavuşacaktır” diye konuştu. Torun, “ekonomi, şeffaflık, istihdam, liyakat, çevre ve yeşil alan gibi konuların öncelikli olduğunu” belirtti.

Seyit Torun’un resmi sonuçlar açıklandıktan sonra CHP’li belediyelerin gerçekleştireceğini belirttiği öncelikler şöyle:

– Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı, zaman kaybetmeksizin tesis edilecektir.

Belediye Başkanlarımız, göreve başladıktan sonra 45 gün içerisinde “Mevcut Durum Raporu” hazırlayarak; belediyeyi hangi koşullarda devir aldıklarını, devam eden projeleri, belediyenin varlıklarını, borçlarını ve mali durumu kamuoyu ile paylaşacaktır.

Belediyenin ekonomik yapısı ve örgütsel yeterliliği çok iyi analiz edilerek stratejik bir omurga ile işe başlanılacaktır. Burada kamu maliyesi ve belediye kaynakları yönetimi konusundaki uzmanlıklar ile gereğinde uluslararası akredite kuruluşların değerlendirme raporlarına başvurmaktan çekinilmeyecektir.

Ekonomik yapının tüm boyutları ile sağlıklı biçimde tespit edilmesi ardından kısa (100 gün), orta ( 500 gün) ve uzun ( 5 yıl ve ötesi) vadede yapılacak gerçekçi işlerin kaynakları da ortaya koyulmak suretiyle hayata geçirilmesine yönelik bir “stratejik eylem planı” hazırlanacaktır.

Ortaya koyulacak kısa ve orta vade programlarında sosyal demokrat-toplumcu belediyelerin “altın dokunuş” niteliğindeki strateji ve uygulamalar hemen fark edilecektir. Yoksul ve yoksun kent bölgeleri ile toplum kesimlerinin dengeleyici bir biçimde pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu uygulamalar açıkça öncelenecektir. Kadın, çocuk, engelli, üniversite öğrencisi ve yoksullara yönelik sosyal proje ve uygulamalar temel belediyecilik görevi olarak ele alınacak, ikincil görevler olarak ötelenmeyecektir.

İhtiyaç duyulan her yerde güvenli ve kaliteli yurtlar açılacaktır. Ayrıca, kreşler, kurslar, evde bakım hizmetleri, bebek bakım destekleri vb. tüm sosyal hizmetler geliştirilerek sürdürülecektir. Bu yolla, halkımızın eğitim ve sağlık alanında yaptığı harcamalar üzerindeki yük ivedilikle azaltılacaktır.

Belediyelerimiz, Meclis toplantılarının internet üzerinden canlı yayınlandığı bir sistem oluşturulacaktır. Belediye Başkanlarımız, belediye harcamalarını, ihaleleri ve bütçe uygulama sonuçlarını yurttaşların erişimine sürekli açık tutacaklarını taahhüt edeceklerdir.

– Hayat pahalılığına karşı tüm tedbirler hemen yaşama geçirilecektir.

Gıda, barınma ve ulaşım gibi gündelik hayata ilişkin her alanda hayat pahalılığını ortadan kaldıracak politikalar öncelikli olarak uygulanacaktır.

Gıda fiyatlarını azaltacak tedbirler alınacaktır; bunun için üretim ve tüketim kooperatiflerinin oluşturulmasına ve faaliyetlerine öncülük edilecek, halk marketler kurularak sağlıklı gıda ucuz fiyata yurttaşlara sunulacaktır. Toplu taşımayı ucuzlatan ve ücretsiz toplu taşıma olanaklarını genişleten uygulamalar, hiç zaman kaybetmeden yaşama geçirilecektir

– Yerelde istihdam olanaklarını geliştirerek gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlayacak politikalar önceliğimiz olacaktır.

Büyükşehir Belediyelerimiz iş olanaklarını geliştirmek için İstihdam Yol Haritası oluşturacaktır. Bunun için yatırımcılar, sivil toplum ve iş çevreleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özellikle gençlik örgütleri ile birlikte, yeni iş imkanları yaratacak acil eylem planları, stratejik planlar ve projeler hazırlanacaktır.

Belediyelerimiz, işsiz insanlarımızın çalışma olanakları bulmaları için, gerekli bilgiyi ve beceriyi geliştirmelerine olanak sağlayacaktır. Meslek edindirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak, gelir getirici faaliyetler teşvik edilecek, kurslar ve kariyer geliştirme olanakları güçlendirilecektir. Yerelde girişimcilik teşvik edilecek; gençlerimizin daha fazla üretmesi ve çalışma yaşamına katılması için tüm tedbirler alınacaktır.

Büyükşehir Belediyelerimiz ilk 100 gün içerisinde ilgili tüm paydaşların katılımıyla hazırlayacakları İstihdam Yol Haritasını kamuoyuna açıklayacaktır. Bu çalışmada, 5 yıllık görev süresi içerisinde amaçlanan yeni iş olanakları, yaratılacak istihdama ve sağlanacak katma değere ilişkin hedefler, somut göstergelere dayalı olarak belirtilecektir.

Belediyelerimiz üretim ve kalkınma anahtar sözcükleri kapsamında kentsel temel ekonomik girdileri büyüten, üreten bir kent modeli yaratabilmek için çalışacaktır. Sözgelimi tarımsal üretimin önem kazandığı kırsal alanlara sahip kentlerde, bu üretimi destekleyip büyütecek sözleşmeli alım, ön alım ve yerelin ürünlerinin kullanılmasına yönelik kooperatif modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

– Yoksullukla mücadele ve insanca yaşam için tüm kaynaklarımızı bir gün bile beklemeden harekete geçireceğiz: Yeni Sosyal Politika Birimleri kurulacaktır.

Belediyelerimizde net asgari ücret 2200 TL olacaktır. Hem Büyükşehir hem de İlçe Belediyelerimiz, yoksullukla mücadele edecek yeni Sosyal Politika Birimleri oluşturacaktır. Belediyeler, hizmet alanlarına giren bölgelerde hiçbir insanın mutlak yoksulluk koşullarında yaşamasına izin vermeyecektir. Bunun için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli ortak çalışmalar yürütülecektir.

Aile Sigortası uygulamaya konana kadar, yoksullukla mücadele için sağlanan tüm destekler arttırılarak sürdürülecektir. Bu desteklere ilave olarak, kentsel ve kırsal alanlardaki yoksulluğun, çocuk yoksulluğunun azaltılmasına ilişkin yeni önlemler, kurulacak olan Sosyal Politika Birimleri tarafından alınacaktır. Sosyal yardımlar tüm yurttaşlarımıza tarafsız biçimde sağlanacaktır.

Belediyelerin Sosyal Politika Birimleri; yoksullar, göçmenler, yaşlılar, kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı grupların sorunlarını hızla tespit edecek ve bu sorunlara yönelik çözüm odaklı politikaları acil biçimde geliştirecektir. Herkes için insanca yaşam, yerel yönetimlerde zaman kaybetmeden ulaşmamız gereken bir hedeftir.

– Betonlaşmaya karşı yurttaşların nefes almasını sağlayacak açık-yeşil alan planlama stratejileri ivedilikle geliştirilecektir.

“Ranta değil halka” felsefesinde can bulan, açık yeşil alan uygulamaları, dev rekreasyon alanları-meydanlar, kentsel dönüşüm modelleri ve toplumun geniş kesimlerinin kullanacağı kamusal alanların yaratılacağı proje ve uygulamalara öncelik verilecektir.

Yapılaşma yoğunluğu yüksek, açık-yeşil alanların ve sosyal donatıların yetersiz olduğu bölgelerde öncelikli olmak üzere, stratejik mekânsal planlar yapılacaktır. Bu planlar, önceden yapılmış mekânsal planların revize edilmesine dayanak oluşturacaktır.

İmar ve kent rantları ile ilgili çok yoğun talep ve baskılar gelmesi olasıdır. Belediyelerimiz işe kentin bütüncül ve üst ölçekli planlarına sahip çıkıp uyarak başlayacaktır. Noktasal ve rant öncelikli plan değişiklileri ile daha sonra benzer talepleri de çoğaltacak emsal uygulamalardan titizlikle kaçınılacaktır.

Belediyelerimiz iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirecek somut uygulama ve seçimlerden yana taraf olacaktır. Karbon salımını azaltmak önemli bir gündem maddesidir.

– Öncelikli kent içi ulaşım ve altyapı sorunları hemen çözülecektir.

Yurttaşlarımızın yaşam kalitesini azaltan kent içi ulaşım ve altyapı problemleri tespit edilecek ve bunların çözümü için gerekli planlama çalışmalarına hızla başlanacaktır. Toplu taşıma bağlantısı bulunmayan veya yetersiz durumda olan mahalle kalmayacak, hiçbir yurttaşımız altyapı sorunlarıyla mağdur edilmeyecektir. Ulaşım ve altyapı sistemi kaynak israfı yaratmayan ve enerji verimli sistemler ile planlanacaktır.

– Belediye kadroları liyakate dayalı, tarafsız ve şeffaf bir anlayışla oluşturulacaktır.

Belediyelerimiz, politikalarını yaşama geçirmek ve projelerini uygulamak için performansı en yüksek kadroları oluşturacaktır. Bunun için tüm görevlendirmeler liyakate dayalı, tarafsız ve şeffaf bir anlayışla yapılacaktır. Mevcut belediye personelinden yüksek verim almak ve hedeflere ulaşılmasını sağlayacak yeni ekipler kurmak, tüm belediyelerimizin kurumsal kapasite geliştirme çabalarının ilk basamağını oluşturacaktır.

politikyol.com

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık