• 12.02.2016
Sağlık Analiz

Sağlık Analiz

Mersin KHB Sizce Başarılımı?!

Ülkemizin Sağlık sisteminde yaptığı yenilikler ve gelişmeler gözümüzün önünde.
Özellikle Şimdiki Cumhurbaşkanımızın ve daha önce Başbakan iken başlattığı ve sürdürdüğü sağlıktaki devrimler lafla anlatılacak gibi değil. Fakat ne hikmet ise devletin yaptığı güzellikler Mersin ilene pek yansımadı.

Bunun sebebi ise işin ehli ve uzmanı olmayan yöneticiler atamalarından kaynaklandı.

Eş dost hatırı ile ahbap çavuş ilişkileri ile makamlara adam doldurdular.

O doldurulan adamlarda Hükümetin yaptığı güzel işleri Mersin’e getiremediler, yansıtamadılar.

Eğer Sevgili Cumhurbaşkanımız ve şu anki Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun kararlı ve istikrarlı çalışmaları olmasa, Mersin’de sağlık alanında hiçbir hizmeti göremezsiniz.

Bu köşede en son yazımı 25 Kasım 2015 günü yazdım.

Ve ısrar ile bekledim. Acaba MERSİN KHB çatısındaki çalışmalar düzelecek mi, iyileşecek mi, daha iyi ve güzel olacak mı, Mersin halkı devletin sunduğu ve hükümetin uygulamaya koyduğu sağlık alanındaki güzelliklerden eşit yararlanacak mı diye.

Boşuna bekledim. Çünkü değişen bir şey yok.

Sözde kalite belgesi olan hastaneler. Sözde TSE belgesi olan hastaneler.

Bolca uzmanı olan, müdürü, müdür yardımcısı olan hastaneler.

Ama halka güzel yansıyan bir şey yok.

Siyasilerin yanlış yönlendirmeleri, makamlara gelenlerin umarsız çalışmaları Mersin’de sağlık alanında oluşan güzelliklerin halka doğru yansımamasına vesile oluyor.

Dün bir haber okudum. DHA’dan geçilmiş. Hürriyet de yayınlamış. Ben o haberin linkini veriyorum. Üzerini tıklayıp haberi okuyunuz.

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/mersin-haberleri/silifke-devlet-hastanesi-erisilebilirlik-belges_239588/

KHB Genel sekreteri (Üniversite rektörümüzün eşi) Memnune Çamsarı Silifke Devlet hastanesine erişebilirlik belgesini veriyor.

Belgeyi aslında Mersin’in saygıdeğer Valisi Özdemir Çakacak Bey uygun görüyor.

Biliyorsunuz, aslında yine başarılara her zaman imza atan Hükümetimiz 2013 yılında “ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ” ni çıkarmış ve bu yönetmelik de resmi gazetenin 20 Temmuz 2013 gün 28713 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Kısacası, Toplumda beraber yaşadığımız ENGELLİ kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına çıkan çok güzel ve anlamlı bir yönetmeliktir.

Kurulduğu günden bu yana engellilik alanındaki en önemli önceliklerinden biri olan erişilebilirliği hayata geçirmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2005 yılında yürürlüğe giren “Engelliler Hakkında Kanun”un erişilebilirlikle ilgili hükümlerini ülke genelinde uygulamak üzere Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’ni hazırlayarak işleme koymuş oldu. Bu yönetmelik 2013 yılından beri yürürlükte.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ile; kamu hizmeti için kullanılan, Resmi binalar ile ibadet yerleri, Özel eğitim, özel sağlık tesisleri, Sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane,  konferans salonu gibi kültürel binalar ile Gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, Otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı, alışveriş merkezi gibi ticari yapılar, Spor tesisleri, yüzme havuzu, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalar, Mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ve Toplu taşıma araçlarında erişilebilirlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı takip edilecek ve denetlemeler yapılacak.

Bunun için ise Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları kuruldu. Takip ve denetlemeler illerde Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlık edeceği “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları” tarafından yürütülüyor.  Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları, hem kamu hem de engellilerle ilgili konfederasyonların temsilcilerinden oluşması lazım. Komisyonlar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerini yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları izleme ve denetleme formlarında yer alan sorular doğrultusunda denetleyecekti.

Komisyonların çalışma usul ve şeklide belirlenmişti. Komisyonlar başvurularla ilgili gerekli işlemleri Yönetmelik kapsamında İzleme ve denetim programında işlem yapılmasına karar verilen umuma açık hizmet veren yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları için erişilebilirlik tespitleri ulusal erişilebilirlik izleme sistemi kullanılarak yapacaklardı.

Bu arada vatandaşlar Erişilebilirliğin Sağlanması İçin Başvuru Yapabilecekler idi. İllerde nerenin ve hangi araçların erişilebilirliğinin denetleneceğine vatandaşlardan gelen şahsi başvurular ve komisyonların kendi illeri için hazırlayacakları izleme ve denetim programı çerçevesinde karar verilecekti. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar nedeniyle izlenmesini ve denetlenmesini istedikleri yerlerle ve araçlarla ilgili komisyon sekretaryasına başvuruda bulunabileceklerdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan ulusal erişilebilirlik izleme sistemi için illerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait her bir bina, açık alan ve her bir toplu taşıma türü için ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda erişilebilirlik izleme sorumlusu belirlenerek, bu kişilerin sorumlu oldukları bina, açık alan veya taşıtlarla ilgili tespitlerini erişilebilirlik izleme formunu düzenleyerek ulusal erişilebilirlik izleme sistemine kaydetmesi sağlanacaktı.

Komisyon tarafından alınan kararlar izleme ve denetleme talebinde bulunanlara veya izleme ve denetleme yapılan umuma açık hizmet veren yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları sahipleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına il müdürlüğü tarafından kararın alındığı tarihten itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilecekti.

Komisyonlar kendilerine başvuru yaparak ek süre isteyen veya denetim sonrasında ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için uygun bulduğu kadar ek süre verebilecek. Söz konusu ek süre “Engelliler Hakkında Kanun”da öngörülen 7 Temmuz 2015 tarihini geçemeyecekti.

Komisyonlar yaptıkları izleme ve denetleme çalışmasının sonucunda hazırlayacakları raporu Aile ve Sosyal Politikalar il müdürüne sunacak ve il müdürü tarafından yönetmelik uyarınca idari para cezası miktarı belirlenecekti.

Umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her bir tespit için 1.000 Türk Lirasından 5.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı 50.000 lirayı geçmeyecekti.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına her bir tespit için 5.000 Türk Lirasında 25.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı 500.000 lirayı geçmeyecekti.

Bir önceki yıl gelir olarak kaydedilen idari para cezası tutarları erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülecekti.

Bu arada yapılan çalışmalar neticesi, Başarılı Uygulamalara “Erişilebilirlik Belgesi” Verilecekti.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları izleme ve denetleme sonucu erişilebilirlik eksikliği bulunmaması halinde izleme ve denetleme yapılan yer ve araçlar için sorumlu kurum ve kuruluşa erişilebilirlik belgesi düzenleyeceklerdi.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları; kamu kurumlarından Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının taşra teşkilatından vali onayı ile görevlendirilecek temsilciler, bu kurumlarda görev yapan mimar, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı veya inşaat teknikerleri arasından seçilecek görevlilerle oluşturulacaktı.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarında ayrıca; Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Engelliler Konfederasyonu tarafından valiliklere bildirilen, farklı engel gruplarından komisyonun oluşturulduğu ilde ikamet eden ve tercihen engelli bireylerden oluşturulacak sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacaktı.

“Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” yürürlüğe girdiği tarihten itibaren illerde vali tarafından en geç bir ay içerisinde olmak üzere en kısa sürede kurulacak. İllerde birden fazla komisyon kurulması ihtiyacı bulunması halinde birden fazla komisyon kurulabilecekti.

Komisyonun sekretarya hizmetleri ise Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri tarafından yerine getirilecekti.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları en az altı üyenin katılımıyla toplanacak ve komisyonda, açık alanlar ile ilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir şehir plancısı veya peyzaj mimarı, binalar ile ilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir inşaat mühendisi, taşıtlar ile ilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir makine mühendisi bulundurulacak. Ayrıca gerekli hallerde yerinde inceleme yapması için komisyon üyelerinden oluşan en az ikisi teknik eleman olmak üzere üç kişilik teknik değerlendirme ekipleri kurulabilecekti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarını; Yönetmeliğin nasıl uygulanacağı, izleme ve denetlemenin nasıl yapılacağı, izleme ve denetleme formlarının nasıl kullanılacağı, erişilebilirlik standartları gibi konularda hazırlanan ayrıntılı dokümanlar ve düzenlenecek eğitimlerle bilgilendirecek, Detaylı teknik bilgilere sahip Komisyonlar çalışmalarına bu dokümanlar ve eğitimlerle başlayacaktı.

Ulusal erişilebilirlik politikası ve stratejisi çerçevesinde izleme ve denetleme konusundaki öncelikler ile genel amaç ve hedefleri belirlemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde yıllık plan hazırlanarak duyurulacak. İzleme ve denetleme planında yer alan öncelikler çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri belirlemek üzere komisyonlar tarafından il düzeyinde yıllık izleme ve denetleme programı hazırlanarak yerel programlar oluşturulacaktı.

İşte bu çalışma ve içerikler bundan ibaretti.

Sevgili Mersin Valisi de sanırım bu yönetmeliğin gereği komisyonları kurmuş, ilgilileri görevlendirmiş ve neticede yapılan çalışma sonucunda Silifke Devlet hastanesini bu belgeye layık görmüş.

Buna diyecek hiçbir sözüm yok.

Allah razı olsun, bu güzelliği yaşatanlardan.

Ancak, yönetmelik belli...

Mersin de hangi resmi kurum ve kuruluşlar bu alt yapıyı hazırlamışlar buna ayrıca bakmak ve değerlendirmek lazım.

Burada önemli olan ise, belgenin verildiği yer KHB çatısında.

KHB bir çatı. Bu çatı altında onlarca sağlık kuruluşu var. Bunların içinde MERSİN DEVLET HASTANESİ, MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ, MERSİN KADIN DOĞUM HASTANESİ merkez ilçelerde bulunan önemli hastaneler.

Erişebilirlik belgesini Silifke alıyor da bu anlı şanlı hastaneler neden alamıyorlar?

Eksik ne, hata ne, eksik ve hata neden giderilmiyor?

Yönetmelik her yer için geçerli. Silifke uyuyor da, bu bahsettiğim hastaneler neden uymuyorlar?

Hadi uymadılar, bu işi hal yoluna koyması gerekenler KHB yöneticileri değil mi?

Başta genel sekreter değil mi?

Niye bu yönetmeliğin gerekleri harfiyen uygulatılmıyor ve vatandaşa gereken önem verilmiyor?

Silifke deki yöneticiler görevlerini yapıyor da, buradakiler neden yapmıyor ve neden kimse bu görevini yapmayanlara ses çıkarmıyor?!

Konu sadece merkezdeki üç büyük hastane de değil.

Erdemli, Tarsus, Anamur gibi büyük hastaneler içinde geçerli.

Halen engelliler için ayrılan bir asansör, engelliler için ayrılan tuvaletler bile sağlam insanlar tarafından kullanılıyor ise bu utanç duyulacak bir durumdur.

Genel Sekreter Memnune Çamsarı belgeyi kendisi veriyormuş gibi kendisinin altındaki bir yöneticiye takdim ediyor ve bunu da basına sunuyorlar.

Öncelikle Silifke devlet hastanesinin yöneticilerini kutlarım.

Ama KHB genel sekreteri başta olmak üzere, tüm KHB yöneticileri ile merkezdeki hastanelerin yönetici ve başhekimleri ve idarecileri ellerini vicdanlarına koyup bir düşünsünler.

Buralar neden bu belgeyi almaya hak kazanamıyor?!

Geçen gün MDH acil servisine bir hastayı götürdüm.

Bu arada yakinen tanıdığım ve değer verdiğim bir eski Milli Eğitim müdür yardımcısı ve sonrasında üniversitede öğretim görevliliğinden emekli olmuş büyüğümüzü gördüm.

Adam ileri yaşta, yaşadıkları karşısında da çıldırmış vaziyet de idi. Bir elinde idrar torbası (sonda takmışlar) bir elinde pantolunun kemeri bağrıp çağırıp yetkili arıyor, doktor arıyor, ben ne olacağım böyle, saatlerdir burada yatıyorum, benimle kimse ilgilenmeyecek mi, doktor yoksa ben bu sonda ile böyle kalacak mıyım, çıkartın şunu benden evme gitmek istiyorum diyorsa da kimse dinlemiyor… Güvenlikçi ise yapacak bir şey ok geç otur doktoru bekle diyor. Biz ayrılmak zorunda kaldık, sonra o yaşça büyüğümüzü aradım sordum, “yahu böyle bir rezalet görmedim, kim kime dum duma. Allah bu hastanelerin eksikliğini vermesin ama kimseyi de düşürmesin” dedi.

Buyurun şimdi. Bu memnuniyetsizliğin sebebi sevgili Cumhurbaşkanımız mı, Başbakanımız mı, Sağlık Bakanımız mı?!

Bence onlar değil, buradaki yöneticiler ve yönetimi elinde bulunduranlar. Adil ve hakkaniyetli yönetmezlerse, işlerini sevmezlerse, günü doldurur anlayışı ile çalışırlarsa vatandaş memnun kalmaz.

Silifke de ki adam çalışır, hak eder belgeyi alır, buradakiler bununla övünür, kendi hallerinin düzelmesine özen göstermezler.

Olmuyor. Yazık oluyor.

Birde şimdi şehir hastanesi meselesi var.

Bu güzel proje yine güzel insan Cumhurbaşkanımızın eseri… Bitmek üzere. Eğer bittikten ve hizmete girdikten sonra buranın yönetimini de bunlara verirlerse, inanın o güzellikten de eser kalmaz.

Diyeceğim o ki, Mersin KHB çatısı yenilenmeli, idareciler yenilenmeli, kadrolar işin ehli ve liyakati olanlara verilmeli, devletin emekleri, çabaları, harcamaları boşa gitmemeli.

Şehir hastanesi mükemmel bir oluşum olarak bitmek üzere. O mükemmelliği iş bilmeyen, işini sevmeyen, göreve geldiği günden bu yana hiçbir başarıya imza atmayan, halkın sevgisini kazanamayanlara tevdi edilirse devlete yazık olur, sağlık bakanlığına yazık olur, emeğe yazık olur.

Diyeceğim bundan ibarettir.


MAKALEYE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.