Gündem ANALİZ

Gündem ANALİZ

Mail: ganaliz@gmail.com

Mersin Bir Gariptir!

Bunu yıllardır yazar söylerim.

Sahipsiz bir kenttir.

Gelen giden her yanıyla kenti sömürmüştür, içinde yaşayan bizlerde umursamaz tavırla seyretmişizdir.

Bu tavır yıllardır böyle sürdüğü için de siyasilerin kente bakışı hiç değişmemiştir.

Yandaşlar, kandaşlar, candaşlar, yoldaşlar, kardaşlar hiç bitmemiş, biri gitmiş, diğeri gelmiştir, Mersin’in makûs kaderi değişmemiştir.

Bu kente gelen BÜROKRAT, bir müddet sonra mitili bu kente atar hiç gitmek istemez...

O bürokratlar içinde kısa sürede evler, arabalar, yatlar, katlar, süper lüks yaşam içine girenler olur, kimse o yerli olmaz, kimsenin dikkatini çekmez.

O türler için Mersin tam bir cennet haline gelir.

Sorunları artarak devleşir, şehri siyasi ve idari yönden yöneten ve yönetmeye çalışanların hiç birinin umurunda olmaz.

Kentin sosyal hayatı belirli bir zümre için vardır.

Kentin varoşları ise AFRİKANIN gelişmemiş bölgelerini aratmaz.

Yollar, caddeler, sokaklar, parklar ve peyzaj her yıl 2-3 kez değişime uğrar, kalıcı bir yatırım, planlama yapılmaz.

Kentin kaynakları hor ve naçar kullanılır.

Ses çıkaran benim gibilere KULP takarlar ve başlarına kırk çeşit dümenle çorap örülmeye kalkılır...

Her dönemde, hiç değişmez bir kuraldır, yağcı, yalaka, iş olsun torba dolsun şeklinde çalışanlar baş tacı edilir, onlara devlet arpalığından çeşitli yemler verilir...

Kentin gerçek sorunları, yaşayanların dertleri, sıkıntıları, toplumun aksayan yönleri, haksızlıklar, usulsüzlükler, hukuksuzluklar bu nedenle dile getirilmezler.

Bunların tekerine çomak sokanlar toplum içinde aforoz edilirler...

Olsun...

Biz yazmaya. Seslenmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz.

Biliriz ki kapanan kapılarda da bir hikmet vardır.

Biz inançlı, imanlı, tevekkül etmiş insanlarız.

Biliriz ki, bir gün bir kapı açılır ve o kadar güzel açılır ki mazideki tüm kapanan kapılar için hamd ederiz...