Gündem ANALİZ

Gündem ANALİZ

Mail: ganaliz@gmail.com

Genel AF çıkmalı!

Genel AF çıkmalı!

Ülke büyük ekonomik bunalım içinde. Siyaseten de pekiyi değil. Açlık- yokluk- yoksulluk toplumda derin yaralar açıyor ve buna paralel suç ve suç unsurlarında değişim oluyor, SUÇLARDA artış oluyor.

Onlarca cezaevi yapıldı. Fakat bir gerçek var ki, mevcut cezaevleri yetersiz durumda. Birçoğu eski ve sağlıksız koşullara sahip. İnsan onuru ile yakışmayan yaşamsal ortamlar mevcut ve koğuşlar medeniyetten çok uzak.

Buna ilave PANDEMİ koşulları var. Mahkûm aileleri perişan... Görüş dert, ziyaret dert, özlem ve çaresizlikle beraber yok olan yiten hayatlar söz konusu. Tutuklu ve hükümlüler ise birçok cezaevinde, özellikle eski olan binalarda çok kötü şartlarda yatıyorlar. Toplumsal kalkınma, toplumsal mutabakat ve toplumsal BARIŞ adına düşünülmesi ve hayata geçirilmesi gereken meseleler var. Bunların başında bir GENEL AF var. Ülkemizde zaman zaman AF çıkmıştır. Kimi zaman sınırlı, kimi zaman özel AF ve çok nadir de GNEL AF çıkmıştır.

Bu konuda bir araştırma yaptım. Kaynağım VİKİPEDİ.  Bakın ne diyor:

27 Mayıs 1960'da askeri darbe sonrasında 26 Ekim 1960'da genel af yasası çıkarıldı. Yasayla, kusurdan doğan suçlarla, üst sınırı beş yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı cezalar hakkında takibat yapılmaması hükmü getirildi; beş yıldan fazla olan cezaların üçte biri indirildi, ancak bu sürenin beş yıldan aşağı olamayacağı hükme bağlandı.Bu af yasasında “devlet aleyhine, ırza yönelik ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar” gibi bazı suçlara verilen cezalar, af kapsamı dışında bırakıldı.

23 Şubat 1963'da çıkarılan bir başka genel af yasasıyla,beş yılı geçmeyen hapis cezaları için af getirildi; değişik oranlarda ceza indirimi sağlandı ve bazı suç ve cezalar kapsam dışında tutuldu. 3 Ağustos 1966'daki genel af yasasıyla da benzeri doğrultuda düzenlemeler öngören af ve ceza indirimi getirildi.

TBMM tarihinde af ve ceza indirimi konusunda çıkarılan yasalar şunlar:

5 Aralık 1921: Fransızlar tarafından işgal edilen topraklarda işlenen suçlara ilişkin af.

19 Aralık 1921: Hıyanet-i Vataniye Kanunu kapsamındaki bazı suçlar için öngörülen af.

7 Ocak 1922: Genel af.

31 Mart 1923: Esirlerin affı. (Lozan Antlaşması gereğince Türkiye'nin elinde bulunan askeri ve sivil esirlere ilişkin af)

26 Aralık 1923: Genel af.

20 Mart 1924: Genel affa ek kanun.

16 Nisan 1924: Türkiye'den ayrılan topraklarda yaşayanlar için genel af.

11 Aralık 1924: Meni Müskirat Kanunu (Sarhoşluk veren şeylerin önlenmesi) kapsamında mahkum olanların affı.

23 Mayıs 1929: Kabahatlerin affı. (Kabahatlilerin affı ve bazı cürümlerin takibat ve tecili hakkında kanun)

26 Ekim 1933: Genel af.

8 Ocak 1936: "Tunceli affı" (Tunceli ilinde yaşayan ve nüfus kütüklerine kaydolmamış olanlar ile asker kaçakları hakkındaki af)

14 Ocak 1938: "Tunceli affı" konusundaki yasanın yenilenmesi.

29 Haziran 1938: İstiklal Mahkemeleri'nde mahkum olanlar hakkında çıkarılan yasa.

19 Nisan 1940: Depremde yararı görülen mahkumların affı.

26 Aralık 1941: Depremde yararı görülen mahkumların affı.

2 Ağustos 1944: Müttefik devletlerin tebaasında bulunan mahkumların affı.

14 Haziran 1946: Basın affı.

14 Temmuz 1950: Kısmi genel af.

11 Mart 1954: Orman suçlarının affı.

11 Şubat 1957: Ateşli silahlara ilişkin af.

23 Haziran 1958: Orman suçlarının affı.

28 Haziran 1960: 27 Mayısçıların affı. (Hürriyet Mücadelesi Uğrunda İşlenen Bazı Suçların Affına Dair Geçici Kanun)

28 Haziran 1960: Ruhsatsız silah taşıyanlara ilişkin af.

10 Eylül 1960: Milli korunma suçları affı.

26 Ekim 1960: Genel af.

18 Kasım 1960: Genel affa ek kanun.

10 Mayıs 1962: 22-23 Şubatçıların affı. (Asker kişiler tarafından 22-23 Şubat 1962 darbe kalkışması dolayısıyla ve daha önce bu olaylara esas oluşturacak kovuşturmalara ilişkin af)

16 Ekim 1962: Demokrat Partililerin (DP)  affı. (Anayasayı ihlal suçundan Yüksek Adalet Divanı'nca mahkum edilenlerin cezalarının, kısmen affı hakkında kanun)

23 Şubat 1963: Genel af

18 Temmuz 1963: Milli korunma affı.

8 Nisan 1965: Demokrat Partililerin (DP) affına ilişkin kanuna ek.

3 Ağustos 1966: Genel af.

19 Temmuz 1967: Genel af kanununa ek.

26 Aralık 1967: 20-21 Mayısçıların affı. (20-21 Mayıs 1963 dabe kalkışmasından mahkum edilenler için çıkarılan af kanunu.)

15 Mayıs 1969: Kısmi genel af.

26 Haziran 1973: Orman suçlarının affı.

15 Mayıs 1974: Genel af.

24 Şubat 1976: Şoför affı. (Cumhuriyet'in 50. yılı dolayısıyla çıkarılan aftan kısmen yararlanan sürücülerin, mesleklerini icra etmelerine olanak sağlayan yasal düzenleme.)

2 Ağustos 1977: Haşhaş ekicilerinin affı.

26 Ocak 1978: 1974'te çıkarılan genel af kanununa bir bent eklenmesine dair kanun.

25 Eylül 1980: Ateşli silahlar konusundaki af kanunu.

25 Aralık 1985: memurların disiplin cezalarının affı.

25 Mart 1988: Ceza indirimi öngören kanun.

18 Haziran 1992: Memurların disiplin suçlarının affı.

12 Nisan 1991: Terörle Mücadele Kanunu'nun geçici 4. maddesi uyarınca öngörülen şartla salıverme.

6 Mayıs 1993: Öğrenci affı.

1 Haziran 1994: Türk Parası'nın Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamındaki suçların affı.

7 Haziran 1995: Öğrenci affı.

28 Ağustos 1999: Basın yoluyla işlenen bazı suçların ertelenmesine dair kanun. (Anayasa Mahkemesi'nce kısmen iptal edildi.)

28 Ağustos 1999: Öğrenci affı (Cezaların affı hakkındaki kanuna bir geçici madde eklenmesine ilişkin kanunun Cumhurbaşkanı'nca veto edilmesine karşın öğrenci affı yürürlüğe girdi.)

28 Ağustos 1999: Cezaların infazı hakkındaki kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun. (Cumhurbaşkanı veto etti) (NH/BB)

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılan, devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme getiren yasa. Kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinir. 

Derken 2000 den bu yana geçen sürede de ufak tefek sınırlı AFLAR çıktı. En son GENEL AF, 1974 yılında çıkmış. O günden bu güne tam 56 sene geçmiş. Türkiye çok zor günlerden geçti ve geçiyor. Hele ki son 10 yıl içinde yargıdaki uygulamalar ve yaşananlar güven bunalımı yarattı. Adalet duygusu zedelendi. 17-25 olayları, ardından darbe kalkışması, ardından KHK’lar ile gerçekleşen meslekten atmalar, yargının içindeki değişik yapılanmalardan dolayı oluşan mağduriyetler ve niceleri...

Mahkûm ve mahkûm aileleri uzun süredir bir Genel AF bekliyorlar. Bu beklenti, Sn. Bahçeli’nin geçen seçim öncesi söylemleri, bazı siyasilerin bu açıklamaları destekleyen söylemleri ile de büyük bir umuda dönüştü. Kamuoyunda heyecanla bekleyiş var. Bu umudun kararmaması lazım... Üstelik Devletimize yakışan şey 56 yıldan sonra bir GENEL AF çıkarmak ve toplumsal kalkınma, mutabakat ve barışa imza atmaktır. Bu AFFIN sadece bu yönüne de bakmayın. Devlete getirdiği, beslenme, barınma, sağlık gibi ekonomik külfeti de ortadan kaldıracaktır.