Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Kadın doğumda alım satım sancısı (!)

O kadar yazıyoruz, çiziyoruz da, o yerli olmayan bir kesim var. Devletin kör kuruşunun hesabını sormaktan aciz kesime sesleniyorum. Yazıktır, günahtır. Eğer sizler makam ve mevkileriniz için bu yazılan ve çizilenleri, ihbar telakki eden işlerin gereğini yapmıyorsanız, KUL HAKKI yiyorsunuz.

Görevinizi görevinizin gerektirdiği biçimde, eşit, tarafsız, hakkaniyet ölçüsünde, yasalar ve kanunlar nezdinde ayrıcalıksız yapmanız lazım.

Bakın Kadın doğum hastanesi ile ilgili daha öncede yazdım.

Şimdi 2009 yılı ile ilgili çok ilginç bilgilere rastladım.

Hani şu İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELERİNİZİ kurumunuzun veb sitesine koyun, koydurun diye diretmemin sebebini belki anlıyorsunuzdur. Anlamak beklide işinize gelmiyor. Çünkü Bunlar konsa, işte şimdi burada yazacaklarım ve ihbar telakki edecek işler gününde ve zamanında size yapılır devletin kazıklanmasını önlersiniz. Ama konmadığı için, biz kendi çaba ve emeklerimizle bu belgelere ulaşıyor ve ortaya çıkartıyoruz ki, bu da devlete zaman ve para kaybına sebep oluyor. Oysa devir açıklık ve şeffaflık devre. Bakanlık her tür idari teknik şartnamesini, yaptığı işi veb sitesine koyuyor, ama MERSİNDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARI özellikle hastaneler yaptıkları alımlardaki idari ve teknik şartnameleri veb sitelerine koymuyorlar, sır gibi saklıyorlar. Öyle olunca da devlet zarar ediyor.

İşte size bir ayrıntılı bilgi daha…

Bakalım devletimizin güzide idarecileri ne yapacaklar?

Sene 2009…

Dikkat edin…

O günkü BAŞHEKİM- MÜDÜR- SATIN ALMA SORUMLULARINI, İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELERİ HAZIRLAYANLARI iyice araştırın.

Ve bu günkü BU İŞLERLE ilgililere de ayrıca bakın.

Aynı kişiler mi, değişiklik var mı, değişiklik var ise neden var, ona da bakın.

İşi ve konuyu iyi inceleyin yani.

OLAY:

Mersin Kadın Doğum hastanesi 2009 da bir malzeme alımına gider.

Bu iş tıbbi cihaz alımı işidir.

Kısacası Hasta başı monitör alımı ihalesi…

Bunun için bir teknik şartname hazırlanır.

Kapalı kapılar ardında kendin çal kendin söyle hesabı hazırlanan şartnamede bakın neler var.

Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesince 29.05.2009 tarih, 2009/45729 ihale kayıt nolu 11 kalem Tıbbi Demirbaş Cihaz alımı ihalesinin hasta başı monitör alımına ait teknik şartname ve idari şartname bilerek rekabeti engelleyici ve belirli bir firmanın markasını işaret edecek tanımlanacak şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Yasalara ve bu KONUDA Kİ MEVZUAT HİÇ DÜŞÜNÜLMEDEN VE BEN YAPTIM OLDU MİSALİ bir uygulama şekli.

Teknik şartnameye bakıyoruz. Gidin elinize alın sizde bir bakın.

Hasta Başı Monitör cihazına ait teknik şartname tamamen objektif iken, 

13.05.2009 tarih ve 1856 sayılı zeyilname ile teknik şartnamenin 9 maddesinde yapılan düzenleme tamamen bir firmaya yönelik yapılmış izlenimini vermektedir.

Neden derseniz?

Bakın bu düşünceye dalmamızın sebeplerinden bazıları şöyle;

Şartnamenin,  2.28-b) Monitör parmaktan nabız ölçmeli, kalp atım oranının 30-285 atım/dk. Aralığında ölçme ve gösterme özelliğine sahip olmadır iken,

2.28-b) Monitör  parmaktan nabız ölçmeli, kalp atım oranının 30-250 atım/dk.aralığında ölçme ve gösterme özelliğine sahip olmadır özelliğine çekilerek atım arasındaki ölçüm daraltılmıştır.

2.31-d) IBP ölçümü  -40 ile +300 mmHg arasında yapılabilmelidir iken, 

2.31-d) IBP ölçümü  -25 ile +300 mmHg arasında yapılabilmelidir olarak düzenlenmiştir.

- 40 -30–25 – 10 -5 -1 +  300 arasında ölçüm  -15 yukarı çekilerek kasten ve bilerek rekabeti engelleyici düzenlemeler yapılmıştır.

Bu zeyilnamenin hemen, hemen bütün maddelerinde opsiyonel olmalıdır diye düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01.05.2008 tarih ve 15167 sayılı,2008/36 sayılı Genelgenin 1.maddesinde belirtilen “Tüm ihaleler için düzenlenen idari ve teknik şartnamelerde rekabeti engelleyici ve belirli bir markaya işaret edecek tanımlamalardan kesinlikle kaçınılacaktır. Şartnameler rekabet ortamını tesis edecek nitelikte hazırlanacaktır. Yüksek / İleri teknolojiye sahip tıbbi cihaz alımlarında belirli teknik özelliklerin cihazda bulunması, cihazın fonksiyonelliği ve rasyonel kullanımı açısından zorunlu ise bu özellikler ’Üstün Teknik Özelikler’ başlığı altında ve istenen özelikler fiyat dışı unsurlar kullanılmak sureti ile ihale dokümanında yer almalıdır” denmiştir.

Ancak Bu ihaleye ait idari şartnamenin 35. maddesinde Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi.

35.1. Bu İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

Olarak düzenlenmiştir. 

Hal böyle iken teknik şartnamede istenilen opsiyonel özellikler tamamen fiyat dışı unsurlar ile belirlenerek ihale edilmesi gerekirken, Teknik şartname ile idari şartname bir biriyle örtüşmeyerek Sağlık bakanlığı genelgesine ve ihale yasasına aykırı düzenleme yapılmıştır. 

Acaba burada ne gibi bir kasıt vardır?

Bu İhaleye ilk çıkılan şekliyle teknik şartname tamamen objektif olup beş, altı firma katılacak şekilde düzenlenmiş iken,13.05.2009 tarih ve 1856 sayılı zeyilname ile tek firma Erk Analiz Adana firmasından GE Marka DASH 5000 model cihazın alınabileceği şekilde düzenlenmiş olması bir usul hatası mı yoksa düşünülerek yapılmış organize bir planlamamıdır?..

Şimdi burada yetkili ve ilgiliye sesleniyorum.

Bu ihaleye kaç firma katılmış, kimde kalmıştır?

Bu katılımcı firmaların ifadelerine başvurunuz.

İşi alan firmanın ifadesine başvurunuz ve verdiği malzemeleri kontrol ediniz.

Bu idari ve teknik şartnameyi kim hazırladı, sonrasında bu zeyilname neden yapıldı bunu araştırınız.

Burada bu şartname içeriğinden dolayı, sonradan yapılan zeyilnameden dolayı devletin zararı olmuş mudur, olmamış mıdır buna bir bakınız.

Ve burada bir firma tarif edilmiş midir, edilmemiş midir, genelge ve mevzuatlara aykırılık var mıdır yok mudur, buyurun siz araştırın.

Öte yandan TEKRAR ISRARLA YAZIYOR VE BELİRTİYORUM Kİ, HASTANELER yaptıkları her tür alımdaki idari ve teknik şartnamelerini kendi kurumlarının veb sitesine (Hastanelerinin) koymayı ihmal etmesinler. 

Vaktinde ve sırasında koysunlar. 

Koysunlar ki, bu tür yanlışlıklar, haksızlıklar son bulsun. 

Bunda ne var? 

Bu kadar ısrar ile yazmama rağmen konmamasını anlamıyorum. 

İyi niyetli olanlar, devletine zarar gelmesin diyenler bunu neden istemezler? 

Bunda ne sakınca var? 

İşte gününde bu idari ve teknik şartnameleri koymuş olsalar anında müdahale eder, SERBESTLİK- REKABET- AÇIKLIK ilkelerine ters düşen her hususu ortaya çıkartır, devlet zararını ve keyfiyeti önleriz.

Burada önemli bir konuda her tür alımlarda söz konusu İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELERİ işin ehli olanlar tarafından hazırlanması şartıdır.

Bunu amir hükümlü madde haline getiren devlettir. 

Demek ki bir bildiği vardır. 

İşin ehli olmayana idari ve teknik şartnameyi hazırlatmak suçtur, kasıttır. 

Bu hususlarda da ilgili ve yetkililerin bir kez daha uyarılmaları gerekmektedir. 

Bu talep tüm hastanelerimizin BAŞHEKİM ve MÜDÜRLERİNE yazılı olarak yapılmalıdır.

İşin ehli olmayan, uzmanı olmayana teknik şartname hazırlattırılmamalı, hazırlattırırken de, ilgili genelge, mevzuat, tebliğler o kişilere verilerek, yasal mevzuata aykırılık teşkil edecek bir tanım konmaması sağlanmalıdır.

Çok önemli bir husus ise MUAYENE KOMİSYONLARI, KONTROL TEŞKİLATLARIDIR.

Buralarda görev alacak olanlarında işin ehli ve uzmanı olması gerekiyor.

Yasal mevzuat böyle..

Çünkü satın alma işini bitirip hizmeti yâda malzemeyi aldıktan sonra hiçbir işe karışamıyor.

Bundan sonrası idari ve teknik şartnameye uygun hizmet veriliyor mu, malzeme veriliyor mu, denetimi, kontrolü MUAYENE VE KONTROL TEŞKİLATLARINDA. 

Bu kişiler o işlerin ehli ve uzmanı olmadığı takdirde suiistimaller ve haksızlıklar ortaya çıkıyor. 

Genelde de devlet zarar görüyor. 

Bunun için BAKINLIK İŞİN EHLİ VE UZMANI diyerek amir hükümle bağlamış. 

Bunlara dikkat edin.

Bu günlük de bu kadar.