Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

KHB Mersin’in yemek hizmeti sunumu daha ciddi denetlenmeli

Geliyorum YEMEK HİZMETİ SUNUMUNA… Bu iş çok ciddi denetim ister… Denetimi sıklaştırıp, arttırın.

Günlerdir KHB çatısındaki bir YEMEK İHALESİ VE bununla ilgili bir takım ince hususları buradan dile getirdim. Bilginiz olsun, geçmişi bilin diye şimdi bu yazdığım önceki yazıların ve yayınladığım bilgi ve belgelerin tarihlerini aşağıya çıkartıyorum.

Bu hususlarla ilgili olarak; 30 Ekim 2013 günü:

14 Aralık 2013 günü:

6.Ocak.2014 günü:

10. Ocak. 2014 günü: 

12.Ocak.20104 günü: 

14.Ocak. 2014 günü: 

18.Ocak.2014 günlü aşağıdaki linkteki yazımın ise en sonunda yine seslendim:

30.Ocak. 2014 günü aşağıdaki linkteki yazımın yine sonuç bölümünde seslendim:

31 Ocak 2014 günü yazımda ise çok geniş bilgiler sundum sizlere:

Üşenmedim, tekrar yazdım. 03.02.2014 günü:

Üşenmedim, bana ne demedim, bir daha yazdım. 05.02.2014 günü:

08.02.2014 günü bir daha yazdım: 

04.03.2014 günü konu hakkında tekrar yazdım: 

Ve elde ettiğim veriler ışığında, bildiğimi, gördüğümü, içimde hissettiğimi tekrar tekrar uyarmak amacıyla yazdım durdum.  

KHB çatısı altında toplanan Mersin ilindeki tüm hastanelerde verilen yemeklerin denetim ve kontrolü çok sıkı yapılmalı dedim. Özellikle aylık yemek listelerinin görünür yerlere asılması ve bu hizmetten faydalananların denetimine tabi olmasının altını çizdim. Açıklık, şeffaflık ilkeleri gereği bunun olması gerekir. Kontrol teşkilatlarının daha sıkı kontrol yapması gerektiğini, gramajlara çok dikkat etmeleri gerektiğini, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri konusunda titiz kontrol yapmalarının altını çizdim. Burada en ufak bir ihmal yükleniciye haksız kazanç temin eder, bu hizmetten faydalanan kesime için ise ayıplı hizmet sunumu olmasına sebebiyet verir.

Teknik şartnamede, madde 48 de, ekmeklerin nasıl geleceği ve hasta ile bu yemeklerden istifade eden, hizmetten faydalanan herkese nasıl verileceği ayrıca gramajı yazılı. Kesinlikle bayat olmayacak, servisten bir saat önce hazır olacak, şeffaf ambalajlı olarak fırından gelmiş olacak, 100 gram olarak şeffaf ambalajlı olarak kişilere verilecek denmesine rağmen, ekmek ile ilgili bu kurallara uyuluyor mu? Ekmek veriliyor mu, veriliyor… Bu kurallara uygun mu?

Teknik şartnamede, madde 54 de, Kullanılan etler sakatatsız olacaktır, Yemek durumuna göre tavuk eti göğüs ve but olarak kullanılacaktır demekte. Bunlar dikkatlice kontrol ediliyor mu?

Teknik Şartnamenin “C” bendinde, Temizlik başlıklı bölümünde, ikinci parağrafda şöyle diyor: “Mutfak ve depoların önünde temiz ve kirli galoş üniteleri bulunacak ve mutfak hijyen talimatına göre hareket edilecektir. Galoşların temini yüklenici tarafından sağlanacaktır. Personelin işe başlamadan önce yemekhane içinde duş alabileceği ve öz bakımlarını yapabileceği kişisel temizlik alanlarının düzenlenmesi ve kişisel bakım ürünlerinin temin edilmesi (şampuan v.b.) temin edilmesi gerekir” diyor. Bu madde harfiyen tüm hastane yemekhanelerinde uygulanıyor mu? Nerede uygulanıyor?

Üstelik bu bölümde 5 ayrı maddelik açılım yapılmış. Yemeklerin temizliğinden, yemeğin yapılacağı alanın temizliğine kadar her şey detaylandırılmış. Bu 5 ayrı maddedeki içeriğe uygun çalışılıp çalışılmadığını kim kontrol ediyor? Sıkı kontrol eden var mı? Millet burada hazırlanan yemeği yiyor.

Aynı Teknik şartnamede KONTROL TEŞKİLATINI İZAH ETMİŞ.Ben görüntü olarak veriyorum. Bakın Kontrolcüler ne yapması gerekiyor, nasıl olacak diyor?

Aynı teknik şartnamenin 1.nci sayfasında Normal yemek ve diyet yemek ile kahvaltıların tarifi var. İçerikleri var. Gramajları var. Örneğin normal ve diyet kahvaltıların içerik ve gramajlarının görüntüsünü veriyorum.

Aynı teknik şartnamenin 13.üncü sayfasında ise ÇOCUK MENÜYÜ anlatıyor, nasıl olması gerektiği, gramajları aktarılıyor. Görüntüsü aşağıda.

Aynı teknik şartnamenin 14.üncü sayfasında ise BEBEK MENÜYÜ izah ediyor. Menünün nasıl olması gerektiği, gramajları aktarılıyor. Görüntüsü aşağıda.

Aynı teknik şartnamenin 16.ıncı sayfasında ise Gramajlarla ilgili ayrıntılar başlıyor, 47 sayfasına kadar tüm yemeklerin, tatlıların, sebzelerin miktarları, gramajları, içerikleri tarif ediliyor. Ayrıntısı çok önemli… Eğer dikkatlice kontrol yapılmaz ise, başta etten olmak üzere protein verecek olan her yiyeceğin gramajından çalınır. Bu yüzden çok dikkatli kontrol yapılması lazımdır. Özellikle meyvelerin kişi başı 200 gram olması lazım. Kavun ve Karpuz ise 500 gram olması lazım.16.ncı sayfanın başlangıcının görüntüsü aşağıda.

Aynı şartnamenin 49 sayfası ve sonrasında ise meyvelerin evsafı, niteliği yazılı. Bakın ne diyor? 

Aynı şartnamenin 55-56-57-58 sayfalarında ise kahvaltılık margarinin, reçelin, balın, zeytinin, peynirin tarifi ve içeriği, tüm yiyeceklerin ve içeceklerin evsafı var. 

Bu şartnamede yazılı olan kural ve kaideleri, istenen özellikleri KONTROL TEŞKİLATI MENSUPLARI kontrol edecekler. Ama bunlar işinin ehli ve uzmanı olmazlarsa neyi nasıl kontrol ettiklerini belemezler. Ve milletin ekmeği ile yemeği ile oynanır. O yüzden çok titiz incelenmesi gerekir.

Aynı şartnamenin 60.ncı sayfasından başlayıp 98.nci sayfasına kadar olan kısımda ise yükleniciden hangi hastanede hangi demirbaş malzemeler isteniyor, hangi araç ve gereçler isteniyor belli. Eğer bunlar ayrıntılı bir şekilde titiz kontrol yapılmaz ise, eksik malzeme ve araç gereçle çalışırlar ve bu da haksız kazanca yol açar.

Bu şartnamenin geçerli olduğu yerler KHB çatısındaki hastanelerin hepsidir. Aşağıda listesini görüntü olarak veriyorum.

Denetimin ciddi, aralıksız, her gün yemek pişmeden evvel ve piştikten sonra ayrıca servis edilirken titiz bir şekilde bu şartnamedeki kural ve kaidelere göre kontrolü gerekir.