Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Şartnameleri hazırlarken adil ve tarafsız olmalısınız…

Şartnameleri hazırlarken adil ve tarafsız olmalısınız…

Şartnameleri hazırlarken adil, tarafsız, hak ve hukuk gözeterek hazırlayın.

KHB ne bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki yapılan ihalelerin ŞARTNAMELERİNİ ben mi hazırlıyorum, yoksa siz mi?

Elbette sizler hazırlıyorsunuz.

İhaleyi yapan idare, İHALE hangi işle ilgili ise, İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYİ KENDİSİNİN BÜNYESİNDEN GÖREVLENDİRDİĞİ KİŞİLER TARAFINDAN HAZIRLATIYOR.

Yürürlükte, mevzuat var, kanun var, yasa var…

4734 sayılı kanun belli, 4735 sayılı kanun belli…

Yanı sıra Sağlık Bakanlığının gönderdiği genelgeler açık.

Girin Bakanlık sitesinde okuyun.

Kamu ihale genel tebliği açık.

Bu hususta ayrıca kamu ihale kurumu dediğimiz KİK’in resmi web sayfasında onlarca teknik ve idari şartname var.

Ayrıca Kik tarafından bozulan ihalelerin neden bozulduğunu gösterir kararlar var.

KİK’in yapılan itirazlara verdiği düzenleyici işlem kararları var.

Madem bu işler ile görevlendiriliyorsunuz, o zaman bu sayfalara göz atıp okumak ve bilgi edinmek zorundasınız.

Nereden bileyim, nerden bilecektim gibi cümleler kurma hakkına sahip değilsiniz.

MERSİN KHB yetkililerine sesleniyorum.

İdare tarafından İŞİN EHLİ VE UZMANI OLARAK adlandırdığınız ve görevlendirdiğiniz komisyonlar, TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELERİNİZİ özenle, titizlikle, ihalelerde SERBESTLİK- REKABET- AÇIKLIK ilkelerini göz ardı etmeden, birilerin tarif etmeden hazırlanması için gayret sarf edin.

Bunları hazırlamak için görev verdiklerinizin insiyatifine ve merhametine bırakmayın.

Yaklaşık maliyeti belirlerken, kendinizin hazırladığı bu şartnamelere göre belirliyorsunuz.

Bu arada o şartnamelerin isteklerine göre piyasadan öneri alıyorsunuz.

Bu şartnameleri hazırlarken neden üç beş firmadan bilgi alıyorsunuz?

Aynı işi yapan ve yurt geneli bu işle iştigal eden herkese yaklaşık maliyet tespiti hakkında talepte bulunun.

Başta Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı olan o işi yapanlara duyurun.

Ardından O işi yapanların mesleki Dernekleri var, Meslek Odaları var, oraya duyurun.

Açıklıksa, serbestlikse, devletin kazanması ise bunu yapmanıza ne gibi bir engel var?

Devir açıklık ve şeffaflık devri.

Yaptığınız tüm iş ve işlemleri de kurumlarınızın kendi resmi web sitesinde yayınlayın.

Yayınlayın ki, herkes görsün, herkes fikrini söylesin.

İstişare edin, doğru olanı bulun.

Ayıp mı bu?

Yanlış mı bu?

Daha önce de söyledim ve yazdım.

Özensiz, usulsüz, yanlış hazırlanan idari ve teknik şartnameler yüzünden ihalelerde iptaller yaşanıyor.

Her seferinde bu işler için ayrı ilan masrafı yapıyorsunuz.

Milyarlarca lira ödeniyor.

Ardından birçok sayıda hizmet israfı oluyor, zaman kaybı oluyor.

Bunları bu şekilde yapanların hakkında da idari işlem yapmanız gerekir.

Günahtır.

Harcanan para devletin parası, kullanılan kaynak, devletin kaynağı…

Adı uzman olmuş, idareci olmuş, ama yaptığı işin farkında değil.

Adamın kendisinin bizzat hazırlayacağı idari ve teknik şartnameyi tutuyor içerdeki firmadan yada yandaş firmadan örnek bir şartname alıp ona bakarak hazırlıyor.

Yâda içerdeki firmanın, ya da kendisin yandaşı olan kişinin kendisine anlatımı ile şartname hazırlıyor.

Lütfen artık bu işlere bir önlem alın.

Çok önemli bir ayrıntıda şu…

Bundan böyle her tür ihalelerde sözleşme imzalamadan evvel firma sahiplerinin ve hissedarlarının, firmanın kendisinin adli sicil kaydını isteyin.

Sahip ve ortakları sabıka kaydını getirsinler, firmanın adli siciline de bakın.

Eğer haklarında kamu davası açılmış olanlar var ise ve durumları 4734 sayılı yasa ile Kamu ihale genel tebliğine aykırı bir durum ise bunu görün ve hataya düşmeyin.

Bunlarla sözleşme imzalamayın. 

Dikkat edin.

Bana ne, KİK sayfasına bakıyoruz bizi gerisi ilgilendirmez diyerek böyle bir anlayışa düşmeyin.

Sorumluluk var.

Tüm firmaların ticaret sanayi odası kaydı, esnaf odası kaydı, meslek odası kaydı, meslek derneği kaydını ayrıca sorgulayın.

İhaleler yapılıyor.

İhtiyaç belirleyenler bunu neye göre, hangi kıstasa göre belirliyorlar? İstemleri kim nasıl yapıyor, bu istemler gerçekçi verilerden geçiriliyor mu?

Bunlara çok titizlikle dikkat edin.

Ayrıca ne hikmet ise, idarelerin kendi hazırladıkları YAKLAŞIK BEDEL- YAKLAŞIK MALİYET her seferinde bir şekilde dışarıya sızıyor.

Ne kadar uyarırsak uyaralım, bir şekilde sızıyor.

İhalelerde teklif verenlerin bir ikisinin tekliflerinden bu anlaşılıyor.

Genellikle, kurumlarda iş yapan içerdeki firmalar bu yaklaşık maliyetleri ne hikmet ise çok iyi biliyor.

Buna çok ciddi tedbir alınması gerekir.

Gizlilik içinde maliyeti belirleyerek ve dışarı çıkmasını önlemek gerekir.

Bakın sık sık yazıp dile getiriyorum.

Hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçilerin yasal hakları var.

Ve bu haklar gerek iş kanunu ile gerekse yürürlükteki mevzuat ile garanti altına alınmış.

Bakanlık Kamu Hastaneler Kurumu Başkanı imzası ile 26.7.2012 günü “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilerin hakları” konulu genelgeyi 81 ilin valiliği aracılığı ile il sağlık müdürlüklerine gönderdi ve orası da sizlere gönderdi.

Bu genelge 3 sayfadan ibaret olup, 10 madde içermekte.

Bu genelgenin 2.nci maddesinde ise a, b, c, d, e, bentleri açık ve Salih.

İşçinin özlük haklarını da, maaş ve ücretlerinin de nasıl ödeneceğini, ödenmediği takdirde yüklenici firmaya ne gibi iş ve işlemler yapılacağını anlatıyor.

Kaldı ki, yürürlükteki mevzuat da belli.

4734 sayılı Kamu ihale kanunu belli.

Ayrıca Kamu ihale genel tebliği de belli. Bunların yanı sıra 4857 sayılı iş kanunu açık.

Sizler idari ve teknik şartnameler hazırlarken, bu kanunları, tebliğleri ve sizlere üst kurullarınızca gönderilen bu genelgeleri dikkatle okumanızda fayda var.  

İdari ve teknik şartnameleriniz hem idarenin, hem üstlenici firmanın hem de çalışacak işçinin hak ve hukukunu koruyacak şekilde hazırlanmalıdır.

Tek taraflı hak koruyan maddeler anayasaya ve eşitlik ilkesine aykırıdır.

Aynı zamanda bir tüketici hakkı ihlallidir.

4077 sayılı Tüketiciyi koruma kanunu kapsamında yapılan sözleşmelerin elden geçirilmesinde fayda var.

Özellikle Mersin’de KHB çatısı altındaki tüm hastanelerde hizmet alımları kapsamında çalışan işçiler (Yemek- temizlik- güvenlik- bilgi işlem ve diğerleri) aylık maaşlarını çok geç alıyorlar.

Firmaya gidiyor işçi, bize para ödenmedi lafını dinliyor.

İdareye geliyor işçi, yetiştiremedik diyor.

Yâda gönderdik, size ödemediler mi deniyor.

Üst kurulunuz size gönderdiği 26.7.2012 günlü genelgenin birinci maddesinde diyor ki: “…… ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde, en geç hizmetin verildiği ayı takip eden ayın ilk 3 iş günü içinde ödeme yapılabilmesi için kurumlarınızca gerekli tedbirler alınacaktır”

İşçinin parasını en geç ayın 3’ünde ödeyin diyor.

Aynı genelgenin 8 maddesinde ise açıkça sizi uyarıyor ve gereğini yapın talimatı veriyor.

Ne diyor?

Eğer işçi 3 gün içinde parayı almamış ise, yani geç almış ise… “İşçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda, sözleşme ve ihale dokümanı hükümleri özelliklede hizmet işleri genel şartnamesi’nin çalışanların özlük hakları başlıklı 38.nci maddesine göre hareket edilecektir” diyor.

O çalışan taşeron işçilerine yazık değil mi?

Maraba kültürü ile mi çalışıyor bu insanlar?

Madem idari ve teknik şartnameleri uygulamayacaksınız, ne diye o şartnameleri hazırlıyorsunuz? 

Firma malzemeden çalacaksa, malzeme eksik şekilde çalışacaksa, taahhüdünü yerine getirmeyecekse, işçinin yıl içinde alacağı yol, yiyecek, giyecek yardımını vermeyecekse, ne diye o şartnameleri hazırlıyorsunuz?

Sürekli işçiler yakınıyor.

Bakın o genelgenin 10.ncu maddesi 3.ncü paragrafında ne diyor?

 “İşçilerin haklarının korunması ve yukarıda belirtilen olumsuzlukların yaşanmaması için, idarelerimiz ve idarelerimiz bünyesinde kurulan kontrol teşkilatları ile muayene ve kabul komisyonlarınca ihale dokümanları ve sözleşme hükümleri çerçevesinde gerekli takipler yapılacak, ayrıca hak kaybına uğradığı yönünde işçilerden gelecek talepler titizlikle incelenerek kayıplarının giderilmesi sağlanacaktır”

Günah ya. O işçilerin hakkını, hukukunu korumak devlete düşer.

O devleti de orada siz temsil ediyorsunuz.

KHB oluşumu yapıldığından sonra maaşlarınız, ücretleriniz arttı.

Müdür, Daire başkanı, Genel sekreter, Başhekim…

Hepinize mükemmel maaşlar veriyor bu devlet.

Özel sektörde olsanız, o maaşları alamazsınız.

Alırız diyorsanız, buyurun istifa edip ÖZEL SEKTÖRE GİDİN.

Bakalım kaçınız özel sektörde kendinize yer bulacaksınız? (!)

Daha dün devletten istifa edip özel sektöre giden ve ayda 20 bin lira maaş alıyorum diyen bir arkadaşımla karşılaştım.

Hem vallahi, hem billahi…

Kardeş geri döneceğim dedi.

Niye dedim.

Bildiğin gibi değil, Şartlar çok ağır, parayı veriyor ama meletiyorlar dedi.

Devlette bu kadar alamıyordum ama huzurum vardı.

Karışan yok, görüşen yok, bu kadar sıkıştıran yok dedi.

Bunun örneklerini veririm.

Gidip de geri dönen.

Sizler devletteki rahatlığı hiçbir yerde bulamazsınız.

Adı devlet.

O nedenle o devletin hakkını, hukukunu, koruyun.

O devletin kasasında hepimizin hakkı var.

Yetimlerin hakkı var. Şehitlerin hakkı var. Orada görev alıyorsanız, hak ve hukuk kavramı içinde ADİL, TARAFSIZ çalışmak boynunuzun borcu… 

Yasaya uydurmuşsuz, kanuna uydurmuşsunuz, mevzuata uydurmuşsunuz.

Bunlar önemli değil.

Vicdana bakın, vicdana.

Vicdana uygunsa mesel yok.

Unutmayın bu işlerin sonunda birde İLAHİ ADALET VAR.

Şimdi biz bunları yazıyoruz diye kabahatli mi oluyoruz?

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: 

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com