Kamu Denetçiliği Kurumu Sağlık Müdürlüğüne ‘Temizlik Personeli Başka Alanlarda Görevlendirilemez’ Dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Kamu Denetçiliği Kurumu Sağlık Müdürlüğüne ‘Temizlik Personeli Başka Alanlarda Görevlendirilemez’ Dedi
Taşeronda görev yaparken kadroya geçirilen sürekli işçilerin asli görevlerinin dışındaki işlerde çalıştırılması ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumundan önemli bir tavsiye kararı geldi.

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü emrinde çalışan bir temizlik personelinin, temizlik personeli meslek kodunu fiilen yürüttüğü işe uygun olarak “metal işleri teknisyeni” meslek kodu olarak düzeltilmesi talebiyle ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuruyu reddetti.

KDK, temizlik personelinin görev alanında çalıştırılması tavsiyesinde bulundu.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen kararda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2021 tarihli ve 18413 sayılı genel yazısına atıfta bulunuldu.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısında; sürekli işçilerin ilk işe girişlerindeki veya kadroya geçirildiklerindeki istihdamlarının esas alınarak kadro unvan ve branşlarına göre mesleklerini fiilen yürütmelerini kanuni zorunluluk olduğunu vurgulamıştı.

Genel Müdürlük ayrıca, sürekli işçilerin istihdam edildikleri ünvanda çalıştırılmasına azami özen gösterilmesi gerekliliğini belirtimişti.

TÜHİS ile ÖZ SAĞLIK-İŞ arasında imzalanan sözleşmeye atıfda bulunarak, Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu TÜHİS ile ÖZ SAĞLIK-İŞ arasında imzalanan 01/01/2021-31/12/2022 yürürlük tarihli İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Görev Bölümü” başlıklı 29 uncu maddesinde, esas kuralın, mevzuat hükümleri esas alınarak her işçinin kendi kadro unvanında/branşında çalıştırılmak kaydıyla görev bölümü yapılması önerilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına geçiş sürecinde, sürecin usul ve esaslarını düzenleyen 696 sayılı KHK ve bunu uygun bulan 7079 sayılı Kanun’un 118 inci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.” hükmünün amir hüküm olduğu, anılan hükümde, taşeron işveren nezdinde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütme amacıyla kadroya geçiş sağlandığı, bu hizmetler dışında kadroya geçişin mümkün olmadığı hususuna vurgu yapılmıştır.
375 sayılı KHK, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi İstihdamı” konulu yazılı talimatı ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31/12/2021 tarihli ve 18413 sayılı Genel Yazısı uyarınca başvuranın ihale sözleşmesinde belirtilen hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilmesi, bunun dışında başka bir hizmette çalıştırılmaması gerektiği anlaşıldığından ihale ve sözleşmeye uygun olarak çalıştırılması ve meslek kodunun da bu duruma uygun bildirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

HABER KAYNAK: https://www.saglikpersonelihaber.net/gundem/kamu-denetciligi-kurumu-saglik-mudurlugune-temizlik-personeli-h18991.html


MERSİN GENÇLİK SPOR’UN İŞLERİ, SIRITIYOR DİŞLERİ -2-Önceki Haber

MERSİN GENÇLİK SPOR’UN İŞLERİ, SIRITIYOR...

MERSİN GENÇLİK SPORDA “ALLAH ALLAH” DEDİRTEN İŞSonraki Haber

MERSİN GENÇLİK SPORDA “ALLAH ALLAH” DEDİ...

Başka haber bulunmuyor!