TEVFİK DİKER YARGITAY KARARI İLE BERAAT ETTİ O KARAR EMSAL BİR KARAR TEŞKİL ETTİ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
TEVFİK DİKER YARGITAY KARARI İLE BERAAT ETTİ O KARAR EMSAL BİR KARAR TEŞKİL ETTİ
Tüm sosyal medya kullanıcıları ve sosyal medya da hakaret ettin, iftira attın denilerek açılan ceza davalarına emsal teşkil edecek BERAAT kararı önce istinaftan çıktı sonrada Yargıtay’ın onaması ile kesinlik kazandı.

Alaşehir 1. Asliye Ceza mahkemesinde 2019/739 esas sayıda görülen davada 2020/354 sayılı gerekçeli karar ile 29.12.2020 günü mahkûmiyete karar verildi.

“HESAP BANA AİT DEĞİLDİR, BENİM OLDUĞUNU GÖSTERİR KESİN BİR BELGE VE KANIT YOKTUR”

Tevfik Diker, “bu hesap benim değildir, ben açmadım, kullanmadım” diyerek, “hakkımda verilen kararın, usul ve yasaya aykırı olduğunu, IP bloğunda işlemi yapan kişilerin tespiti ile ayrıca bahse konu hesabın açık kaynak tespiti alınmamıştır, IP ve Port bilgileri servis sağlayıcı firmadan alınmamıştır, siber suçlarla mücadele müdürlüğünden rapor alınmamıştır, eksik inceleme ile karar verilmiştir, kararın kaldırılmasını talep ediyorum” taleplerini yaparak verilen yerel mahkeme kararını istinaf etti.

İZMİR 14. CEZA DAİRESİ DİKER’İ HAKLI BULDU

Bu başvuru sonucu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14.cü ceza dairesi, duruşmalı oturum yaparak sanık ve müştekileri dinliyor. Dosyayı inceliyor.

Ardından da, 18.10.2022 günü 2021/485 Esas, 2022/1985 karar ile istinaf savcısının “kolluk marifetiyle açık kaynaklar üzerinden yapılan araştırmada sosyal medya hesaplarının kimin tarafından açıldığına ilişkin kanıt bulunamadığı” tespitinden sonra,

14. Ceza dairesi başkanlığı: “keza Dairemizce Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü vasıtasıyla yapılan araştırmada paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının sanığa ait olduğunun kesinleştirilemediği anlaşılmakla, sanıkların atılı suçtan ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi kanuna aykırı görülmekle; Alaşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/12/2020 tarih, 2019/739 esas, 2020/354 karar sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir” denerek mahkumiyeti bozmuş.

KARŞI TARAF, İSTİNAFIN BERAAT KARARI NEDENİYLE, BU KARARIN BOZULMASI VE TEVFİK DİKER’E CEZA VERİLMESİ İÇİN YARGITAYA BAŞVURDU

Bunun üzerine YARGITAY TEMYİZ başvurusunu kabul edip dosyayı incelemiş.  İnceleme sonucunda ise, YARGITAY 12. Ceza dairesi, 2023/2721 esas, 2023/1754 karar nosu ile 22.5.2023 günü istinafın TEVFİK DİKER lehine bozma gerekçesini ve beraat kararını onaylayarak emsal bir karara imza attı.

“istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararda, keza Dairemizce Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü vasıtasıyla yapılan araştırmada paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının sanığa ait olduğunun kesinleştirilemediği anlaşılmakla, İlk Derece Mahkemesi hükmünün kaldırılarak sanıkların atılı suçtan ayrı ayrı beraatlarına karar verildiği anlaşılmakla, karşı tarafın bu verilen karar için temyiz yoluna gittiği,

Yargılama sürecindeki işlemlerin usûl ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşılmakla Bölge Adliye Mahkemesinin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmediğinden katılan vekilinin sanıkların mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir” diyerek,

“İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin, 18.10.2022 tarihli ve 2021/485 Esas, 2022/1985 sayılı kararında katılan vekilince öne sürülen temyiz sebepleri ve 5271 sayılı Kanun’un 289 uncu maddesinin birinci fıkrası ile sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden 5271 sayılı Kanun’un 302 nci maddesinin birinci fıkrası gereği, Tebliğname’ye uygun olarak, oy birliğiyle TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ İLE HÜKMÜN ONANMASINA,

Dava dosyasının, 5271 sayılı Kanun’un 304 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Alaşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilâmının bir örneğinin ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,” diyerek Tevfik Diker’in beraatını onayladı, yerel mahkemenin mahkûmiyet kararını istinaftan sonra onaylayarak önemli bir emsal karara imza attı.

SİBER SUÇLARIN “KESİN İBARELİ” RAPORU OLMADAN VE KULLANICI TESPİT EDİLMEDEN KARAR VERİLMEYECEĞİNİ HÜKME BAĞLADI

Yani “Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü vasıtasıyla yapılan araştırmada paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının sanığa ait olduğunun kesinleştirilemediği” esas alındı.

Hem istinaf hem Yargıtay “bu hesabı kullananın kim olduğu kesinleştirilememiştir. Bu konuda kesin ifade içeren siber suçlarla mücadele müdürlüğünün araştırma raporu dosyada yoktur, bulunmamaktadır” dedi.  


ALLAH DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİNÖnceki Haber

ALLAH DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN

MERSİN GENÇLİK SPORUN DENETİM RAPORU ORTAYA ÇIKTISonraki Haber

MERSİN GENÇLİK SPORUN DENETİM RAPORU ORT...

Başka haber bulunmuyor!