Av.Ali ÇALIŞKAN

Av.Ali ÇALIŞKAN

Mail: alicaliskan@gmail.com

Adli Kontrol Meselesi Üzerine

Adli Kontrol Meselesi Üzerine

Adli kontrol kararına itiraz edilir mi?

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 111 uyarınca adli kontrol kararına itiraz edilebilir. ... Adli kontrole ilişkin hakim veya mahkeme kararlarına karşı, şüpheli ve sanığın yanı sıra Cumhuriyet savcısı da itiraz edebilir.

Adli kontrole itiraz nereye yapilir?

Adli kontrol kararına itiraz soruşturma evresinde sulh ceza hakimliğine, kovuşturma evresinde ise dosyanın bulunduğu görevli ceza mahkemesine yapılır.

Adli kontrol kararının kaldırılması her zaman istenebilir mi?

Kovuşturma aşamasında, yani dava açıldıktan sonra, davaya bakmakla görevli mahkeme adli kontrol tedbiri kararının devamı yönünde bir karar almadığı müddetçe soruşturma aşamasında verilen adli kontrol kararı kendiliğinden kalkar.

Adli kontrol kararı nasıl kaldırılır?

Adli kontrol kararı için kanunda öngörülmüş bir süre şartı yoktur. Adli kontrole yapılan itirazın kabul edilmesi halinde kalkar. Ayrıca adli kontrol kararına itiraz edilerek imza tarihlerinin değiştirilmesi, yükümlülüklerin değiştirilmesi ya da tamamen kaldırılması talep edilebilir.

Adli kontrol kaç yıl sürer?

Yurt dışı ve şehir dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine üst sınır getirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün olarak sayılacak. Böylelikle ev hapsinde geçirilen süreler sonuç cezadan düşülecek. Adli kontrol 2 yıl ile sınırlandırılacak

Adli Kontrolün Kaldırılması Ne Demek

Adli kontrolün kaldırılmasını Cumhuriyet Savcısı, şüpheli ve sanık her zaman isteyebilir. Bu isteğin sunulması sonucunda mahkeme 5 gün içinde adli kontrol kararının kaldırılmasına yahut içeriğinin değiştirilmesine veya kararın kısmen kaldırılmasına karar verebilir.

Adli kontrol süresi cezadan düşer mi?

Adli kontrol şartı 2 yıl ile sınırlandırılacak, karar 4 ayda bir gözden geçirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün sayılacak, sonuç cezadan düşürülecek

Adli kontrol şartı sicile işler mi?

Adli kontrol tedbiri, bir ceza mahkumiyeti kararı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile hükmedilen başka bir hüküm çeşidi de değildir. Bu nedenle adli kontrol tedbiri adli sicil kaydına işlemez

Adli kontrol uygulaması ne zaman başlar?

Adli kontrol şüpheli veya sanığa bildirilmesi ile başlar. Şüpheli ya da sanık hakkında adli kontrol kararı verildiğinde, belirlenen adli kontrol tedbirlerinin denetiminin sağlanması için adli kontrole ilişkin karar ilgili Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne gönderilir.

Adli kontrol ihlalinde ne olur?

Adli kontrol kararının ihlal edilmesi sonucunda mahkeme, verilen kararları değiştirebilir ya da aynı kararların devam etmesini de isteyebilir. Tutukluluk süresinin dolması nedeniyle adli kontrolle serbest bırakılan kişilerin adli kontrolü ihlal etmesi sonucunda da yeniden tutuklama cezası verilebilir.

Adli kontrol alan kişi tutuklanır mı?

Adli kontrol keyfi olarak tutukluluğa dönüştürülemez. Şüpheli veya sanığın baştan tutuklanması mümkündür. ... Ancak bu ihtimal, aynı suç için tutuklama talebinin reddedilerek veya kaldırılarak yerine veya doğrudan adli kontrol tedbirinin tatbik edildiği durumu kapsamaz.

Denetimli serbestlik şehir dışına çıkabilir mi?

Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi yurt dışına çıkabilir mi.? Yanıt: Mahkemece, kişi hakkında verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararı ile birlikte yurt dışına çıkışın yasaklanmaması durumunda yurt dışına çıkmaya engel bulunmamaktadır.

Koruma tedbirleri nelerdir?

Dolayısıyla koruma tedbirleri, kişilerin özgürlüğüne yönelik çeşitli kısıtlamalardır. Ceza Muhakemesi kanununa göre bu tedbirler; yakalama, gözaltı, tutuklama, adlî kontrol, arama, elkoyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı atanması ve teknik araçlarla izlemedir.

ADLİ KONTROLDE YENİ YIL İLE DEĞİŞİKLİK GELDİ....

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 4. Yargı Paketi'yle Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasında sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına yönelik itiraz usulleriyle ilgili düzenleme de yer aldı.

Kanun değişikliğiyle sulh ceza hakimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı "dikey itiraz usulü" getirildi. Böylece sulh ceza hakimliklerinin söz konusu kararlarına itirazların başka sulh ceza hakimliklerince incelenmesi uygulamasına son verildi. Tutuklama ve adli kontrole yönelik itirazlara bir üst mahkeme olan asliye ceza mahkemesi hakimlerinin bakması hüküm altına alındı. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girdi.

Asliye ceza mahkemesi hakimleri, itirazlarda kararların hukuki yerindeliğini değerlendirecek, tutuklama ve adli kontrole ilişkin itirazları kabul edecek ya da reddine hükmedecek.