Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Bursa KHB çatısında adrese teslim ihale mi?!

Birkaç gün önce elektronik posta adresime bir ihbar nitelikli mail geldi. 
Okudum. 
Derken ben cevap attım. 
O attı, ben attım, derken kişilerin samimiyeti ortaya çıktı. 
Bir kısım isimler vermişler, KHB çatısında görevli olan.
Onlarla da görüştüm. 
Hepsi nazik ve kibar insanlar. 
Bana dedim ilgili ihalenin KİK kayıt numarasını gönderin.
Tabi bu işlemler iki günümü aldı. 
Üçüncü günü bu gün elime geçti. KİK’den ihalenin dosyasını indirdim. İdari ve Teknik şartnameyi okudum.
Ve denilenin doğru olduğunu gördüm. 
Yuh ya! 
Bu kadar olmaz. 
Bu devlet sahipsiz değil. 
Orası Devlet Kurumu. 
Harcadığınız para BEYTÜLMAL. 
Yetimin şehidin hakkının olduğu kasa. 
İnsan bu parayı harcarken kırk kere düşünecek. 
Eli titreyecek. Vicdan muhasebesi yapacak. Neyse…
Geliyorum ihaleye…
Öncelikle bu işin idari şartnamesi, 17 sahifeden ibaret. İlgili ihalenin İDARİ ŞARTNAMESİNİN BİZİ İLGİLENDİREN, KAMUYU İLGİLENDİREN 1- 2- 3 maddesini aşağı alıyorum:
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin; 
a) Adı: Kamu Hastane Birliği SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
b) Adresi: 75. Yıl Bulvarı Park Cad. No:1 16140 - NİLÜFER / BURSA 
c) Telefon numarası: 2246003300 
ç) Faks numarası: 2246003549 
d) Elektronik posta adresi: khb16.satinalma@saglik.gov.tr 
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İbrahim BAYOĞLU (Tıbbi Sekreter) 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın; 
a) Adı: 13 Kalem (3 Kısım) Bilgi İşlem Malzeme Alımı 
b) Varsa kodu: 
c) Miktarı ve türü: 
13 Kalem (3 Kısım) Bilgi İşlem Malzeme Alımı 
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Teslim edileceği yerler: 
1. Kısım (Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine)
2. ve 3. Kısım (Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine / 75. Yıl Bulvarı Park Caddesi No:1 Nilüfer/BURSA)
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1. 
a) İhale kayıt numarası: 2014/118954 
b) İhale usulü: Açık ihale. 
c) Tekliflerin sunulacağı adres: Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın alma Birimi (75. Yıl Bulvarı Park Cad. No:1 Kat:3) Nilüfer/BURSA 
ç) İhalenin yapılacağı adres: Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu (75. Yıl Bulvarı Park Cad. No:1 Kat:3) Nilüfer/BURSA 
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 05.11.2014 
e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00 
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU....
Böyle diyor bu maddeler.....
İdari şartnamenin içeriğini buişin ehli ve uzmanının okumasını istiyorum. 
Özellikle SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞ MÜFETTİŞLERİNCE OKUNMASINI. 
Bakın kendileri neler görecekler.
Teknik şartnameye geliyorum. 22 sahifeden ibaret. 
Uydur kaydır, baştan savma yapılmış. 
Üzerinde iki imza var. 
Elleri ile kırmızı kalemle 1 kısım, 2.ve 3. Kısım diye yazarak kısımlara ayırmışlar. 
1.kısmı Hazırlayanlar VHK işletmeni Cemil Aktaş, İdari mali işler müdürü Mehmet Özdoğan
2 ve 3.kısmı hazırlayanlar ise Bilgisayar Mühendisi Daniş Emre Alkaya, Elektronik ve haberleşme Mühendisi  Ömer Yıldız. 
Teknik şartname evlere şenlik hazırlanmış. 
Özen yok, adres tarif ediliyor. 
Marka belirlenmiş. 
O zaman ne gerek var bu ihaleye diyesiniz geliyor, diyemiyorsunuz. 
Beyler öyle uygun görmüşler (!)
13. Sayfasında bakın neler yazıyor?! Şaşarsınız (!)
Bakın burada ne diyor?
“FM200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ” diyor….
Direk bir markayı tarif ediyor. 
Bende üşenmedim, bunu google DEDEDEN (arama motoru) sorguladım. 
Karşıma bir firma çıktı. 
İşte adresinin linki:  http://www.fm200.gen.tr/  
Buyurun üzerini tıklayın bakın buradaki tarife uyuyor mu, uymuyor mu kendiniz görün.
Belki firmanın hiçbir suçu günahı yoktur. 
Belki yetkililerce bilerek de yapılmamıştır (!)
Kasıt yoktur (!)
Ama yanlış. Kanunsuz, hukuksuz, mevzuata aykırı. Yürürlükteki genelgelere aykırı. 
Nasıl yaparlar bunu? 
Nerede, İHALELERDE SERBESTLİK- REKABET- AÇIKLIK ilkesi?!...
Böyle olur mu?
Hadi bizi geçin. 
Bakanlığın 2008/ 42 sayılı genelgelesi açık ve Salih. 
Bu genelgenin 4.sahifesinde der ki: “Teknik şartnamelerin rekabeti engelleyici nitelikte hazırlanmaması...” 
Bu kısma uyulmuş mu? 
Hayır…
Peki ihalelerde marka model belirtilebilinir mi?
Hayır, şartnameler, genel kabul görmüş teknik özellikleri referans alarak ve gerek duyulduğunda kalite güvence standartlarını ve uygun belgelendirme koşullarını dikkate alarak hazırlanması gerekir. 
Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmesi mümkün değildir. 
Makinenin bir vidasının dahi markası, modeli belirtilmez.
Bu hem Bakanlık genelgesinde mevcut, hem de Devletimizin kamu alımlarında uyguladığı mal alım yönetmeliğinde mevcut. 
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 11/09/2003, Resmi Gazete Sayısı: 25226 açın okuyun. 
Bakın 17 maddesinde ne diyor?
“Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.”
Aşağıda foto görüntüsünü yayınlıyorum.

http://haberanaliz.net/images/other/1415091875.jpg
Yetkiliye, ilgiliye, alakalıya, bu işin sorumlusuna ve tüm kamuoyuna sesleniyorum.
Böyle bir şey olabilir mi? 
Olur diyorlar ise, buyursun oldursunlar. 
Yok, bir hata var diyorlar ise, o zaman bu işi yasaya, kanuna uygun hale getirip tekraren yapsınlar. 
Günahtır. 
Buradaki imkân, kaynak, para devletimizin parasıdır.
Kimse bunu keyfiyetine göre harcayamaz. 
Kullanamaz. 
Biz bu günlük bu kadar diyelim, ilgiliye konuyu duyuralım, gerisi kendilerinin bileceği iş. 
Zaten ihale yarın. 
Zaman kalmamış. 
Ya iptal ederler, ya devam ederler. 
Ben yazımı yazdıktan sonra Bakanlık basın müşavirliğine ve ilgili yerlere gönderiyorum. 
Gerisi onların bileceği iş.
Ayrıca önemli bir ayrıntı daha var. 
Nedir?
Siz otomatik veya manuel demişsniz.
Otomatik ayrı olur, manuel ayrı olur.
Bunların yaklaşık maliyetlerini neye göre hesapladınız ve nasıl oldu?
Otomatikin maliyeti ile manuelinki bir olur mu?
Bu hususları da dikkatle değerlendirmeye alın.