Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Derin HBYS ihalesi…

Bir önceki yazım 18 Şubat 2014 günü bu sütunlardan size duyurulmuştur. 

Ben o gün devletin KAMU İHALE KURUMU EKAP sayfasından ulaştığım ve herkese açık olan bilgilerden istifade ederek sizlere aktarımlar yapmıştım.

İşin öze DEVLETİN VE KAMUNUN ÇIKARIYDI.

Yapılan ihalenin teknik şartnamesinin UREKABETİ ENGELLEYİCİ unsurlar taşıdığı ve bu şekilde olursa kimsenin ihaleye katılamayacağının altını ısrar ile çiziyordum. 

Zaten, 18.Ocak.2014 günü bu hususta uyarıcı bir yazı yazmış idim.

Ve bu yazımdan hemen sonra tekraren bir uyarı yapmış, 30 Ocak 2014 günü bir yazı kaleme almıştım.

Devletin ilgili birimlerini, alakalı ve ilgili olanları, işin taraflarını uyaran, ikaz eden ve KAMUNUN ÇIKARI, DEVLETİN ÇIKARI, TÜYÜ BİTMEDİK YETİMİN HAKKI için gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştim.

Kimse o yerli olmadı.

Ve bizim dediğimize çıktı.

İhale iptal edildi.

Edilme gerekçesi YETERLİ REKABETİN OLUŞMAMASI… 

Bir önceki yazımda EKAP’tan elde ettiğim bilgiler ışığında sizlere burada bilgi sundum.

Şimdi ise işin sorumlusu olan İHALEYİ YAPAN KURUMUN komisyon başkanlığının verdiği karar ve ita amirinin iptal onayını yayınlıyorum.

İlk Üç foto görüntü kararın tamamı.

2 sahifelik ihale komisyon kararı, bir sahife üst yazı, toplam üç sahife.

Ondan sonraki görüntüler ise, bu resmi tebligattaki ihale kararı ve onaydaki dikkat edilmesi gereken cümlelerin ve ifadelerin yer aldığı ibretlik hayretlik ayrıntılar.

Bakın idarenin keyfiliğine, içerdeki bu işi hazırlayan ekibin, takımın, uzmanların umarsızlığına ve vurdumduymazlığına…

Adamlar her uyarıya kulak tıkadıkları gibi, kendilerine yapılan başvuru ve müracaatlara da hep ret cevabı veriyorlar.

Kimseyi tınlamıyorlar.

Ama gün geliyor çatıyor.

Her tür uyarıya kulak tıkanan bu yerde İhale yapılıyor.

İşte gerçekler…

Kırmızı renkli 1 numaralı daire içine alınan kısımda ihale kararındaki ifadelere dikkat edin.

13 kişi bu işe girmek için gelmiş dosya almış, ama ancak üç firma teklif atabilmiş…

İhalenin iptali ile ilgili kısımda 5 maddede ise şunlara yer vermişler.

Kırmızı renkli 2 numaralı daire içine alınan kısımda teklif atan firma, rekabette fırsat eşitliğinin engellendiği hususunda beyanda bulunup dilekçe sunuyor.

3.kısımda ise, ihalede istenen ürünlerin bir firma tarafından rigisteredildiği bu yüzden ihalede gerekli rekabet ve fırsat eşitliği sağlanamayacağı için fiyat veremeyeceklerini beyan ediyorlar.

4 kısımda ise, ihalenin yapıldığı gün bir başka firma konu hakkında KİK’e itiraz etmiş ve şikayette bulunmuş olduğunu açıklıyor.

5.kısımda ise esas ibret edilecek ve hayret edilecek tarafı bu.

İhale anına kadar idareye çok sayıda itiraz eden, işin yanlışlığını dile getiren firma olmuş.

Onların hepsine de içerdeki ekip, takım, bu işi hazırlayanlar, alt yapısını oluşturanlar, ret cevabı vermişler.

Bakın ihale kararının beşinci maddesi şöyle: “ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale dokümanına bir çok isteklinin şikayet ettiği ve büyük bir kısmının şikayetinin ret edildiği tespit edilmiştir” diyor…

Kararın sonunda da, “yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğu ve gerekli rekabet olmadığı kanaati oluştuğu düşünüldüğünden, ihalenin iptal edilerek itam amirinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” diyorlar.

17.02.2014 günü.

İhaleden 3 gün sonra.

Bu Kararı verenler kimler?

Dr. Atakan Kızılok (Mali hizmetler başkanı, komisyon başkanı),Mustafa Sarı (uzman- üye), Mehmet Ali Gök ( idari mali hizmetler müd.yrd. Üye), Sabri Lütfi Korkmaz (uzman- üye), Bilgehan Gören(Elektronik ve Hab. Müh. Üye) Kararı onaylayıp iptal eden makam ise Uz. Dr. Yavuz Gözükara (KHB Genel Sekreteri ita amiri)

Peki, bu karar oluşmadan, ihale yapılmadan evvel çok sayıda firma idareye ihalenin yanlış olduğu, iptal edilebileceği gerçeği ile ilgili olarak sıkıntıları dile getirmişler…

Biz de ayrıca gördüğümüzü, duyduğumuzu ve hissettiğimizi yazmış uyarmışız.

Neden idarece gününde ve vaktinde gereken tedbirler alınıp, teknik şartnamedeki rekabeti engelleyici hususlar düzeltilip de düzgün bir şekilde ihaleye çıkılmamış?

Sebep ne?

Devlete yazık değil mi?

Şu yiten giden zaman bir yana, harcanan emek ve maddi boyutu başka bir yana..

Üstelik bu iş uzadıkça pazarlıklı alıma yönelmek zorunda kalıyorlar.

Neticede işin devamlılığı ve aciliyeti söz konusu.

Bu iş devam etmiyor olsa, sistem çöker, hastanelerde iş üretilmez.

Bunların hepsini biz biliyoruz.

Peki, idarede bu işin alt yapısını hazırlayanlar, uzmanlar bilmiyor mu?

Niye daha titiz ve dikkatli bir şekilde teknik şartname hazırlamıyorlar?

Üstelik itirazlar oluyor, yakınmalar oluyor, kimseyi umursamıyorlar.

Niye ki?

Amaçları ne?

Bakın bu gün iptal ediliyor.

Acaba biz sonuna kadar direniriz, sonunda bozulursa yapacak bir şey yok anlayışı ile iş yürütüyorlar?

Bunlar devletin idarecileri ise, devletin ve kamunun çıkarını korumak durumundalar.

Bu tavır niye, ne için, kim için, neden?

Sn. Yavuz Gözükara, lütfen bu işler ele alın. Titizlikle inceleyin, irdeleyin ve ihalede SERBESTLİK- REKABET- AÇIKLIK İLKESİNE UYGUN HALE GETİRTİN.

Bu işte ihmali olanlardan da lütfen gereken hesabı, devlet adına, kamunun çıkarı adına sorun.