Abdullah AYAN

Abdullah AYAN

Mail: abdullahayan@gmail.com

Maya tuttu...

Mersin limanının özelleştirildiği günden itibaren 15 yılı aşkın süredir Mersin Ana Konteyner limanının önem ve gerekliliğini her platformda ve her vesileyle anlattım.*

O kadar çok dillendirmeme rağmen projenin sonuca ulaşması bir yana başlayamaması itiraf edeyim zaman zaman 'bunca şeyi buza mı yazıyorum' sorusuyla gelen hayal kırıklığına da yol açtı..

Ancak bugün görüyorum ki, sürekli yinelenen 'Mersin sahipsiz' algısını da en azından bu proje anlamında boşa çıkaracak bir sahiplenme çizgisine ulaşmış bulunuyoruz..

İstisnasız tüm kent dinamikleri ilk kez bir yatırımın Mersin' e kazandırılması yönünde böylesine geniş katılım ve güçlü iradeyi sergilediler..

Varlık sebebi liman olan, Anadolu' nun dünyaya açılan kapısı Mersin, bu yükselen sesin tüm odaklarda yankılanmasıyla yaşatılan tüm olumsuzluklara inat kısa zamanda Ana Aktarma limanı projesini hayata geçireceğine bugün artık yürekten inanıyorum.

Sadece Mersin' in değil ülkenin refahını arttıracak, sosyoekonomik iklimini değiştirip Akdeniz yapacak güneş Mersin' den yükselirken Çukurova refaha susayan çorak Anadolu' nun yeni cazibe merkezi olarak küllerinden yeniden doğacak...

Bu vesileyle Ana Konteyner Limanı projesini sahiplenen, dillendiren ve yeniden Mersin' e kazandırılması amacıyla irade ortaya koyan tüm kişi ve kurumlara teşekkürü borç biliyorum..

Görüyorum ki, Mersin artık sahipsiz değil..

*2011 yılında kaleme aldığım ve Mersin Ana Konteyner Limanının önemini anlatması bakımından bugünlere ışık tutan makalemden bir bölümü bu vesileyle paylaşmamda yarar var:

“(…)

Ağır işleyen bürokrasi bile Türkiye dış ticaretinin önündeki en önemli darboğazın ve güvenli bir bölgesel aktarma limanının öneminin farkında.

Bu nedenle doğu Akdenizin yeni KTL için Mersin Serbest Bölgesi karşısında deniz üzerindeki alan belirlendi. Belirlenmekle de kalmadı, fizibilite çalışmaları hatta ÇED raporları dahil neredeyse tüm prosedürler tamamlandı.

İlk etapta yıllık 4,5 milyon konteyner elleçleme kapasitesine sahip (bunu birkaç katına çıkarmak mümkün), 350 metre ve üstü rıhtımlarıyla KTL sadece Türkiye’ nin başlattığı dış ticarete dayalı büyüme modelinin en önemli lokomotifi olmakla kalmayacak, Mersin’ i Doğu Akdenizin en önemli merkezlerinden biri haline getirecektir.

Hamdi Akın’ ların mevcut limanla yetinmeleri ve “yenisine ne gerek var?” demeleri gayet doğal. Onların beklentileriyle Türkiye’ nin ve Mersin’ in gelecek vizyonu arasında ciddi farklılıklar hatta uçurumlar var…

Ama bizi şirketlerin, mevcut oyuncuların değil, ülkenin ve özelinde Mersin’ in geleceğini hayal edenlerin vizyonu ilgilendiriyor.

Dilerim Mersin dinamikleri de önlerinde açılan bu büyük fırsat kapısının bilinciyle hareket eder…

12 milyon konteynere ev sahipliği yapan ve on yıl sonunda 30 milyon hedefleyen Dubai’ nin küresel oyuncu olduğu dünyada, 1 milyon konteyner kapasitesiyle yetinemez Mersin, yetinmemeli…”

Makalenin tamamı için;

 https://abdullahayan.wordpress.com/2011/12/31/mersin-in-kaderini-degistirecek-konteyner-terminal-limaninin-farkinda-miyiz/