Dr.Binhan OĞUZ

Dr.Binhan OĞUZ

Mail: binhanoguz@gmail.com

PAMUKTA NET İTHALATÇIYIZ

PAMUKTA NET İTHALATÇIYIZ

Gelecek aslında 3 T’de idi

Türkiye’nin tam bağımsızlığı için 3 T’si -Tarım, Turizm, Tekstil-olduğuna inanırdım 2000’lerin başında Tekstil dünyasında ekonomi danışmanlığı yaptığım uzun süreçte… dünya pamuğunun en kalitelisine sahip olarak güç sahibi olan sektör ile iç içeyken…hatta 2003 yılında Cancun’daki Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerine Tekstilciler adına katılıp, Benin, Burkina Faso, Çad ve Mali’den  oluşan dört Afrika ülkesinin sunduğu ve Konferansta genel destek bulan “Pamuk Girişimi”nin, bildiri taslağında yer aldığı ortamda ülkemiz Tarım Bakanlığı temsilcilerinin derin sessizliğine bugün de anlam verememekteyim…

Yetkililere o günlerde sunduğumuz raporlarda Yunanistan’dan ithalata ödediğimiz bedelin pamuk üreticimize destek olarak verilmesinin hayati olduğunu çok kez hatırlattık ancak bugün 2020’de 1.7 milyar dolara yaklaşan pamuk ithalatının 2021 sonunda patlayacağı  2.3 milyar dolara ulaşacağı öngörülmekte olduğundan boşa dil döktüğümüzü, yazdığımızı anlıyoruz… İçimiz daha ne kadar acısın…neden 3T’mizin biri gitti diyoruz anlatabiliyorum umarım; ihtiyacın yüzde 38’inin iç pazardan karşılandığını, dışa bağımlılık oranının ise yüzde 60’ı aştığını görüyoruz ve hatta ABD raporundan okuyoruz “Türk tekstil sektörü, bugün deTürkiye'nin önde gelen sektörlerinden biri olurken, ABD Türkiye pazarının en büyük pamuk tedarikçilerinden biri olmaya devam ediyor.[1]Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü, makine parkı, istihdam vb. açısından güçlü bir yapıya sahip ve başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin ilk sıralardaki hazır giyim tedarikçisidir.[2]Ayrıca, ICAC verilerine göre Türkiye, 2020/21 sezonunda, dünyada pamuk ekim alanı yönünden on birinci, birim alandan elde edilen lif pamuk verimi yönünden üçüncü, pamuk üretim miktarı yönünden altıncı konumdadır.COVID-19, tarımın birçok alanında olduğu gibi küresel pamuk üretimini de olumsuz etkilemiştir; aynı kaynağa göre,2020/21 sezonunda, dünya pamuk ekim alanlarının bir önceki sezona göre yaklaşık %8, üretiminin ise %5 oranında azalacağı tahmin edilmektedir.  2020/21 sezonu için küresel üretim tahmini 24,7 milyon ton, tüketim tahmini 24,3 milyon tondur.

2020/21 pamuk üretim sezonunda Türkiyede 656 bin ton lif pamuk üretilmiştir sadece. Oysa, aynı 2020 yılında 1 milyon 57 bin ton lif pamuk ithalatıgerçekleşmiştir.[3]Hesaba vurduğunuzda ihtiyacın %60’nın ithal pamuk ile karşılandığı ortaya çıkıyor…Pamuk ithalatının yaklaşık %71’i ABD, Brezilya ve Yunanistan’dan yapılmıştı 2020 yılında[4].…“Ancak sektörde, yeterli ve kaliteli hammaddenin yurt içerisinden temin edilemeyişi, pamuk üretim girdilerinde dışa bağımlılık nedeniyle maliyetin yüksekliği, alternatif ürünlerin daha karlı ve az emekle üretilmesi pamuk üretimi ve kullanımında zayıf yönleri oluşturmaktadır. 2019/20sezonunda üretimin tüketimi karşılama oranı %55 olup, lif pamuk ithalatı bir önceki sezona oranla yaklaşık %31 artış ile 996bin tonolarak gerçekleşmiştir.”[5] Bu veri ve bilgileri olduğu gibi TEPGE raporundan aktardım…zira, bir yerde devletin kendi acizliğini ifşası gibi…2020 yılında ithalat miktarı 1064 bin ton, 1652 bin ABD Doları[6].İthalata ödenen bu 1,6 milyar doların üreticiye aktarılma şansı neden 2003 yılından bu yana oluşturulamadı? Diye sormak değil, bağırmak geliyor insanın içinden…Pamuk, ülkenin elindeki büyük zenginliklerden, güçten bir tanesi ama Derin sessizlik ne zaman biter de Türkiye geleceği için hak ettiği 3 T’sine kavuşur?

 

[2]Pamuk, Haziran-2021, TarımÜrünleriPiyasaRaporu, TEPGE. sayfa 2

[3] Pamuk, Haziran-2021, Tarım Ürünleri Piyasa Raporu, TEPGE. sayfa 2

[4] Pamuk, Haziran-2021, Tarım Ürünleri Piyasa Raporu, TEPGE. sayfa 2

[5]Pamuk, Haziran-2021, TarımÜrünleriPiyasaRaporu, TEPGE. Sayfa 2

[6]https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=2%7c792%7c%7c%7c%7c5201%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1