Prof.Dr.Tayfun ÖZKAYA

Prof.Dr.Tayfun ÖZKAYA

Mail: ozkayatayfun@gmail.com

SÖMÜRÜ VARSA FAİZ BAŞKA KILIKLARDA DA ORTAYA ÇIKAR

“Oduna” bundan sonra “gül” desek odun olmaktan çıkar mı? Faiz konusunda İslâmi bankacılık iddiaları bu duruma benziyor. Sömürü ve kapitalizm var olduğu sürece faize ne isim verirseniz verin var olmaya devam edecektir. Ne gariptir ki İslami bankacılık yaparak ödünç verilen para karşılığında faiz değil de kâr aldıklarını ve Kurân’a uydurarak ticaret yaptıklarını iddia edenler herkesi aldattıklarını zannediyorlar. Aldıkları kâr payı nedense piyasadaki faiz oranlarına eşit oluyor. Dahası konut almak için katılım bankacılığı yaptığını ileri süren finans kuruluşlarından birçoğunun düpedüz halkı dolandırdığını öğrendik. Kısacası sömürüye karşı gelmeden faizi ortadan kaldırmak imkânsız. Hatta sosyalist bir sistemde de parayı ortadan kaldırmadığınız sürece örneğin bir kooperatife kredi açıldığında çok yüksek olmasa da bir faiz uygulamak gerekir. Çünkü aksi takdirde finansal kaynaklar kötü kullanılabilir. 

Kuranda faizin uygulanmamasını ifade eden sureler bulunmaktadır. Örneğin Âli İmran, Nisâ ve Rûm Sureleri gibi. Ancak İslam tarihi biraz da Yahudilerle mücadele tarihidir. Onların para ticaretinde önde oldukları bilindiğine göre faiz ile ilgili bu ifadelerin, ellerinden bu ekonomik aracı almaya yönelik olduğu ve olayın tarihsel olduğu da ileri sürülebilir. Her neyse, günlük yaşamda bu ifadelerin değil; akla, bilime  uygun ve çağdaş yorumlarının geçerli olması gerektiği açıktır sanırım. 

 Bence de Kuran’da da belirtildiği gibi zor durumda kalan insanları faizle sömürmek yerine borç vererek dayanışma yapmak daha doğrudur. Ancak sömürüye, kapitalizme ses çıkarmayıp faize karşı olmak mümkün değildir. Faiz başka başka kılıklarda mutlaka ortaya çıkar.

Ülke olarak da çok yüksek düzeylerde faiz ödüyoruz. Çeyrek yüzyıldır İslam’a saygılı olduklarını ileri süren yönetimler faiz ödüyorlar ve halka ödetiyorlar. Eğer faiz ile ilgili metinlere uyulacaksa faizin sıfır olması gerektiği ileri sürülebilir ama bu bile tehlikeli bir ifade. Kapitalizm kalkmadığı sürece, hatta sosyalizmde bile başka ölçülerde ve içerikte olmak şartıyla faizin kalkmayacağı açıktır. Kalkabileceğini ileri sürmek örneğin soldan giden trafiği sağa alırken buna önce kamyonlardan başlanması gerektiğini söylemeye benzer.  Sonuç ise bugünlerde ekonomik olarak yaşadığımız gibi felakete dönüşür. 21.11.2021