Av.Ali ÇALIŞKAN

Av.Ali ÇALIŞKAN

Mail: alicaliskan@gmail.com

TANIK KORUMA NEDİR?

Ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle, kendilerinin veya Kanunda belirtilen yakınlarının hayatı, beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan ve korunmaları zorunlu olan kişilerin korunması amacıyla alınacak tedbirlerdir.

TANIK KORUMA KANUNU HANGİSİ

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5726.pdf

DİĞER SORULAR VE KISA CEVAPLAR...