Perihan ÇAKIROĞLU

Perihan ÇAKIROĞLU

Mail: perihancakiroglu@gmail.com

TOPLUM, GELENEKSELLİKTEN UZAKLAŞIYOR

Türkiye ve toplum hızla değişip dönüşüyor haberiniz var mı? Oturduğumuz yerden bunu anlamak pek kolay değil. Ben ruhu gezgin olan bir insanım.

Gezgin olmak her gittiğim yeri incelemek ve sosyolojik gözlemler yapma fırsatı veriyor. Öncelikle bu iktidar döneminde altyapı ve üst yapıda önemli yatırımlar yapıldı. Geçmek pahalı olsa da köprüler, tüneller, duble yollarla ülke donatıldı. Hemen hemen her bölgede yapılan konutlar, iş merkezleri, AVM’ler şeklen görüntüyü değiştirdi.

Belki tarım arazileri, meralar ve ormanlık alanlar tahrip edildi, ancak betona, inşaata çok büyük paralar harcandı.

Peki, bu yatırımlar insanlarımızı çağdaş anlamda değiştirdi mi? Farkında olmasak da vatandaş, öncelikle PARA’nın altın olduğunu anladı. Ancak zihniyet, sosyal reformlar yapılmadığı için parası olanı rantiye yaptı. Yoksullar bu olanağı bulamadığı için hiper enflasyon ve beyin yakan aşırı pahalılıkla tümüyle yardımlara ve bağışlara bağımlı hale geldi. Aile yapımız pandemiden sonra çok daha görünür biçimde değişti. Anne – babalar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle anlaşmazlığa düşüp ayrılık kararları aldılar. Ev içi şiddet arttı. Özellikle kadınlar ailenin tüm yükürü üstlenmek zorunda kalırken, erkekler geleneksel olarak eşlerini ve çocuklarını sahiplenemez oldu.

Eğitim dünyası yap – boza dönüşen ve sık sık değiştirilen kararlar nedeniyle en çok yıpranma yaşanan bir alana dönüştü.  

Gelenek ve göreneklerimiz de yaşanan erozyondan nasibini aldı.

GELENEK Mİ DİYORSUNUZ?

Bu noktada bir araştırmadan söz etmek istiyorum sizlere.

Areda Survey adlı kurum; Sosyometre araştırmasında Türk toplumunun gelen ve göreneklerine karşı tutumunu ele aldı.

Araştırma bulgularına göre Türk halkının yüzde 56.7’si gelenek ve göreneklerine bağlı olmadığını düşünüyor. Bu çok yüksek bir oran...

Peki gelenek ve göreneklere halkın çok bağlı olduğunu ifade edenlerin oranı nedir? Bu oran yüzde 43.3 olarak belirtiliyor.

Gelenek ve görenekler toplumumuzda çok önem verilen bir unsur olarak sayılırken, ne oldu da oranlara yansıyacak böyle bir değişim olmaya başladı?

Şu ayrıntıya da bakalım. Bağlı olmadığını belirtenlerin yüzde 41,3’ü kendisini biraz bağlıyüzde 15,4’ü ise bağlı değil olarak tanımlıyor.

Araştırmaya göre gelenek ve göreneklere bağlılık az olsa da yüzde 87,9’u gelenek ve göreneklerin bir toplum için önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 53,5’i gelenek ve göreneklerin çok faydalı olduğunu belirtiyor. Örf ve adetlerin korunması hususunda ise Türk halkının yüzde 91,3’ü oldukça hassas yaklaşıyor ve korunması gerektiğini vurguluyor.

Bu araştırma 26 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında 2 bin kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirilmiş onu da iletelim.

SEÇİMLER DEĞİŞİMİ PEKİŞTİRECEK

Gelecek yıl seçimler var.  Görünen o ki, Z neslinin bu seçimlerde etkisi önemli olacak. 6 milyona ulaşan bu neslin temsilcileri, şu anda Türk siyaset liderlerini eskimiş buluyor.

Konuştuğum gençlere soruyorum; En favori lideriniz kimdir diye..

Genç, dinamik, bol laf etmeyip az ve öz konuşan, hem toplumu hem de gençleri dinleyen ve anlayan lider özlemlerinden söz ediyor.

Aşırı muhafazakar ve marjinalleşmiş kesimler hariç tutulursa okuyan, yurt dışına gitmeyi hayal eden gençler Türkiye’de kariyer yapmanın zor olduğunu, başarı ve yükselme anlamında ayrımcılığın, kayırmacılığın, torpilin yaygınlığı karşısında güvenli bir çıkış görmediklerini sık sık anlatıyorlar.

Zaten, insani gelişim endekslerinde sürekli düşüş yaşayan Türkiye ne yazık ki betona yaptığı yatırımı genç nesillere yeteri kadar yapamadı.