‘Mesane kanseri, inekten insana geçiyor’

PROF. DR. İBRAHİM BOZKIRLI, MESANE KANSERİNİN NEDENLERİNİ ANLATTI!

‘Mesane kanseri, inekten insana geçiyor’
  • 07-08-2017 12:40

Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bozkırlı, mesane kanserinin, sigara içenlerde, içmeyenlere göre 3 kat fazla görüldüğünü söyledi. Doğu Karadeniz bölgesinde eğrelti otu yiyen ineklerde de mesane kanseri görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Bozkırlı, “Bu ineklerin sütlerini içen insanlarda da mesane kanseri görülebilir” dedi.

Erkeklerde kadınlara oranla dört kez fazla görülen mesane kanserinin, ürogenital sistem tümörleri içinde ikinci sıklıkta görülen tümör olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bozkırlı, hastalıkla ilgili şu bilgileri paylaştı;

“Genellikle 50 yaşın üzerinde ortaya çıkmaktadır. Boya ve yapıştırıcı sanayiinde kullanılan anilin gurubu aromatik aminlerin solunum, sindirim ve cilt yolu ile vücuda girerek uzun yıllar üriner sistem özellikle mesane mukozasını irrite ederek mesane kanserine sebep olduğu kesin olarak gösterilmiştir.

Mesanede daha sık görülmesinin sebebi idrarın mesanede depolanıp daha uzun süre kanserojenlerin etkisine maruz kalmasıdır. İdrar yollarının diğer yerlerinde ise idrar beklemeden mesaneye akmaktadır.”

İNEKLERDE DE MESANE KANSERİ GÖRÜLMEKTEDİR.

Karadeniz Bölgesi’nde bu hastalığın oranının diğer bölgelere göre yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Bozkırlı, nedenlerini şöyle anlattı:

“Doğu Karadeniz bölgesinde eğrelti otu yiyen ineklerde de mesane kanseri görülmektedir. Bu ineklerin sütlerini içen insanlarda da mesane kanseri görülebilir. Doğu Karadeniz’de mesane kanserinin diğer yörelere göre fazla görülmesi belki de bu sebeptendir. Veteriner olan Prof. Pamukçu’nun bu bölgede yaptığı araştırmada eğrelti otunda bulunan shikimik asitin ineklerde mesane kanserine sebep olduğunu bulmuştur.”

SİGARA İÇENLERDE RİSK DAHA YÜKSEK!

Sigara içenlerde mesane kanserinin içmeyenlere göre 3 kat fazla görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. İbrahim Bozkırlı, “Sigara normal endojen  triptofan metabolizmasını bozarak mesane kanserine yol açar. Aşırı fenasetin gurubu ve benzeri analjeziklerin (ağrı kesiciler), yapay tatlandırıcılar yapılarındaki benzer halkasının metabolitleri nedeni ile mesane kanserine sebep olabilir.

Prostat büyümesi, idrar yolu darlığı gibi mesanenin tam boşalamamasına sebep olan hastalıklarda sürekli mesanede kalan artık idrar içindeki kanserojenler mesanede beklemese zarar vermeyeceği halde mesane kanserine neden olabilir. Mesane ceplerinde (mesane divertikülü) idrar kalıp atılmayacağı için yine kansere yol açabilir.

Mesane ve böbrek taşlarının, enfeksiyonlarının uzun yıllar yaptığı tahrişler üriner mukozanın çok katlı yasıı epitele dönmesini ve sonrada buradan çok katlı yassı epitel (skuamöz epitel) kanseri çıkmasına sebep olabilir” dedi.

Prof. Dr. Bozkırlı, her ağrı kesici, suni şeker alan, sigara içen, boyalı yiyecekler yiyen, sürekli yapıştırıcı kullanan kunduracının muhakkak mesane kanseri olacağı gibi bir kaide olmadığına vurgu yaptı.

BELİRTİLERİ!

Prof. Dr. Bozkırlı, hastalığın belirtileri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Mesane kanserinde hasta ağrısız, pıhtılı ve gözle görülen (makroskopik) hematüri (idrardan kan gelmesi) şikâyetinde bulunur. İdrardaki kan aralıklıdır. Birkaç gün görülür bir hafta görülmez. Hasta iyileştim zannetmemelidir. İdrar gözle temiz görülse bile daima mikroskopik olarak kan hücreleri vardır. Pıhtılar şekilsiz ve kırmızı renktedir. Pıhtı daima bulunur. İdrarda kan görülünce hemen hasta telaşa düşmemelidir. Pek çok ürolojik hastalık idrarda kana sebep olur. Fakat hastanın tanı konması için hemen bir üroloğa görülmesi uygun olur.

Tümör mesane çıkışını tutarsa veya ülsere olursa dizüri (idrar yaparken yanma), pollakiüri (gündüzleri sık idrar yapma), noktüri (geceleri idrar için uyanma) şikayetleri görülür. Urgency denilen acil idrar yapma isteği ortaya çıkabilir. Tümör mesane tabanında üreter deliklerini tıkarsa anüri denilen idrar oluşmaması ve üre yüksekliği ortaya çıkar.

Metastazlara (yayılmalara) göre o organla ilgili şikâyetler görülebilir.

Hasta muayenesi genellikle normaldir. Karın muayenesinde ve makattan parmakla muayenede bir şey bulunmaz. Fakat idrar tetkikinde daima kan vardır. Enfeksiyon eklenmiş ise idrarda lökositte çıkar. Sürekli azar azar kan kaybı olduğu için hastanın anemisi (kansızlık) vardır. Bazen hastanın üresi yüksek bulunabilir.”

MESANE TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİ CERRAHİDİR!

Eskiden ilaçlı böbrek filmi (İVP), mesanenin bir sonda aracılığı ile doldurularak film çekilmesi ile tanı konulurken bugün daha zahmetsiz ve kolayca yapılan karın ultrasonu ile tanı konulduğunu anımsatan Prof. Dr. Bozkırlı, “Mesane tümörlerinin tedavisi cerrahidir. Erken evrede ve düşük dereceli tümörlerde kapalı yöntemle mesane içini gösteren özel bir optik aletle, elektrikli bir sistemle rezeke edilir. Bu tedavi erken başvuran hastaların yüzde 60-70’inde yeterli olmaktadır. Yinede mesane kanserlerinin tekrarlamaya eğilimli oldukları unutulmamalıdır. Ameliyat olan bu hastalar sigarayı bırakmalı, boyalı yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı, yapay tatlandırıcı ve ağrı kesici ilaçlar kullanmamalı, yapıştırıcılara el sürmemeli ve koklamamalıdır. Ayrıca idrarda bulunabilecek kanserojenlerin yoğunluğunu azaltmak için günde 2 litre idrar çıkaracak derecede bol su içmelidirler. Bu hastalar bir yıl boyunca 3 ayda bir, ikinci yıl 6 ayda bir üçüncü yıldan sonra yılda bir kontrol ultrason ve sistoskopi yapılır. 5 yıl sonunda nüks yok ise hasta tamamen iyileşti kabul edilir.

İlerlemiş hastalıklarda radyoterapi ve kemoterapi uygulanabilir. Ameliyat edilemeyen çok ilerlemiş, idrar delikleri tutulmuş idrar çıkaramayan (anüri) hastalara permanent nefrostomi (böbreğine ciltten kalıcı bir tüp konulması) konulabilir” dedi.

-BASIN BÜLTENİ-ÇOK OKUNAN HABERLER