Mevzuatta Yeri Olmayan Geçici Görevlendirmelere Neden Dur Denilemiyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Mevzuatta Yeri Olmayan Geçici Görevlendirmelere Neden Dur Denilemiyor?
PDC'si ve Standart kadrosu dolu olan özellikle il-ilçe sağlık müdürlükleri, 112 başhekimlikleri, ADSM'lerine yapılan PDC'si ve Standart kadrosu eksik olan kurumlardan yapılan geçici görevlendirmeler nasıl izah edilebilir. Bu yapılan gecici görevlendirmeler nedeni ile ödenen nöbet paraları kamu zararı değil midir?

Kamu kurum ve kuruluşları kanun, yönetmelik, yönerge, talimat, teblig ve genelgeler ile yürütülür. Yönetici  bu kanun ve yönetmelikleri uygularken insiyatif almalı ve uygulanmasının tam olmasını sağlamalı. Peki Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda özellikle personel lehine yayımlanmış  mevzuatlara neden uyulmamaktadır. Madem uygulanmayacak ise neden yayımlanmıştır ve hala durmaktadır.

Çok araştırmaya girmeden Sağlık Bakanlıgına bağlı kuruluşlarda uygulanmayan yönetmelikleri burada kısa kısa değinelim. 

HİZMET PUANI, TERCİH SIRASI KISTASI YOK SAYILIYOR
Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge de "PDC'ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel tercih yaparak müracaatta bulunur. İl Müdürlüğü veya Müdürlük, öncelikle hizmet puanına göre, hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin atamalarını tamamlar" denilmesine rağmen bir kişi işaret eden sertifika şartı konulmaktadır.

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge de "İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe, görev yaptığı birimde PDC'de belirlenen sayıyı aşan personelden il merkezinde bulunanların;

1- Öncelikle il merkezinde, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezinde kendi teşkilatı içerisinde başka bir birime, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere,

2- Hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin,

3- Görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması nedeniyle çalışan personelin, atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılabilir" denilmesine rağmen tam aksi bir şekilde PDC'si ve Standart kadrosu dolu olan özellikle il-ilçe sağlık müdürlükleri, 112 başhekimlikleri, ADSM'lerine yapılan PDC'si ve Standart kadrosu eksik olan kurumlardan yapılan geçici görevlendirmeler nasıl izah edilebilir. Bu yapılan gecici görevlendirmeler nedeni ile ödenen nöbet paraları kamu zararı değil midir?

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Personeli El Kitabı"'ın da Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi ile ilgili olarak mevcut mevzuata göre uygun olmadığını, kaynak israfı olduğunu ve Danıştay kararına aykırı olduğuna yer vermiştir. Bu durumda Kadrosu dolu olan il-ilçe sağlık müdürlüğü ve 112 başhekimliklerine kadrosu dolu olmayan hastanelerden geçici görevlendirme ile personel çekilerek alan dışı çalıştırılması, hastanelerde personel azlığı nedeni ile gün aşırı nöbet tutturulması, 24 saat nöbetler ve ödenen nöbet paraları nasıl açıklanabilir? Görevlendirmeyi yapan, onaylayanın yasal sorumluluğu nasıl açıklanır. Kamu israfına neden olmak, kamu zararı değil midir? Yönetmelikler ile nöbet tutmaması gereken, günaşırı, 24 saat nöbetten yorulan personele ihtiyaç ve pandemi mazeret gösterilirken Kadrosu dolu olan il-ilçe sağlık müdürlüğü ve 112 başhekimliklerine yapılan alan dışı görevlendirmeler içim sağlık çalışanları sendikaları aracı ile dava açsa açıklama nasıl olur. Ortaya kamu zararı çıksa kimden tahsil edilir.

*Sağlık personeli el kitabında yer alan ilgili bölüm için tıklayınız.

SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ KRİTERİ NE?
Yataklı tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde açıkca "Servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler." ibaresi yer alırken aynı hastane içersinde bir servis sorumlusuna nöbet tuturulurken bir başkasına nöbet tutturulmaz. Kriter ne? Yönetmeliğe aykırı hareket edilmesinin sebebi ne?

SORUMLU HEMŞRİE YARDIMCISI MI VAR?
Yataklı tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde açıkca "Hemşire adedi müsait olan kurum ve servislerde, servisler, ameliyathane ve hemşirelik hizmeti bulunan diğer ünitelerdeki hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Baştabiblikçe servis veya bölüm sorumlu hemşirelikleri kurulabilir. Bu servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler." denilirken serviste nöbet tutan hemşire sayısı az iken her bölüme sorumlu hemşire atamak, kadrosu dahi olmayan sorumlu hemşire yardımcısı atamak nasıl açıklanabilir?

LİSANS MEZUNLARI DURURKEN LİSE MEZUNUNDAN SERVİS SORUMLUSU
Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik yönetmeliğinde  "Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar." denilmesine rağmen uzman hemşireler duruken, hemşirelikte lisans mezunu hemşireler dururken hemşirelik alanında lisans mezunu olmayanlar sorumlu,sorumlu yardımcısı olarak atanmaktadır.

25 YILINI DOLDURAN HEMŞİRELER MAĞDUR
Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 11.05.2012 tarih ve 6430 sayılı Nöbet Muafiyetleri konulu yazıda açıkca belirtildiği üzere hizmetin aksatılmaması kaydı ile 25 yılını dolduran sağlık personelinin nöbetten çıkarılması yer alırken nöbetsiz birimlerde çalışanlar neden 25 yıl altı personelden tercih edilmektedir.

ALAN DIŞI ÇALIŞTIRILAN SAĞLIK PERSONELLERİ VAR
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 07/11/2018 tarihli ve 86642992-010.07.01- E.2207 sayılı, “Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi” konulu yazısında da belirtildiği üzere; ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının, belirlenmiş görev ve yetki alanları göz önüne alınarak, görev ve unvanlarına uygun bir şekilde çalıştırılmaları gerekir.Bu durumda il-ilçe Sağlık Müdürlükleri, 112 başhekimliklerine, ADSM'lerine hastanelerden ihtiyaç var denilerek çekilen ve alan dışı olarak çalıştırılan personel nasıl açıklanabilir?

GENEL MÜDÜRLÜK GENELGESİ YOK SAYILIYOR
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 07/11/2018 tarihli ve 86642992-010.07.01- E.2207 sayılı, “Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi” konulu yazısında da belirtildiği üzere; ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının, belirlenmiş görev ve yetki alanları göz önüne alınarak, görev ve unvanlarına uygun bir şekilde çalıştırılmaları gerekir. Hastanelerde alan dışı çalışılan personel nasıl açıklanabilir?

GÜNDÜZ MESAİSİ NEYE GÖRE YAPTIRILIYOR
Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik yönetmeliğinde "Gözetmen hemşire: Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen hemşire tarafından yürütülür. Bu hemşireler meslekte beş yıl deneyimli, lisans mezunu hemşireler arasından başhemşire tarafından seçilir ve görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir."  yeni mezun biri,  lisans mezunu olmayan hemşire nasıl görevlendirilebilmektedir. Sadece mesai saatleri dışında görev yapabileceği belirtilirken gündüz mesai yaptırılmaları nasıl açıklanabilir. 

Hiç bir mevzuatta yer almayan farklı isimlerde oluşturulan görevlendirmeler nasıl açıklanabilmektedir?
 

HABER VE İÇERİK KAYNAĞI: https://www.saglikpersonelihaber.net/gundem/mevzuatta-yeri-olmayan-gecici-gorevlendirmelere-neden-dur-denilemiyor-h16338.html


Uygulanmayacak İse Bu Yönetmelikler Neden VAR?!!!Önceki Haber

Uygulanmayacak İse Bu Yönetmelikler Nede...

Mersin DP'nin Kıratının Nallarını sökenler şimdi de dişlerini söktülerSonraki Haber

Mersin DP'nin Kıratının Nallarını sökenl...

Başka haber bulunmuyor!