Ormanlar Rant İçin Yok Ediliyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Ormanlar Rant İçin Yok Ediliyor
Murat Çepni: Ormanların korunması uluslararası anlaşmalar,  Anayasa ve yasalarla düzenlenmesine karşın orman alanlarının boyutları giderek küçülmekte,  nitelikleri değişmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ormanların korunması uluslararası anlaşmalar,  Anayasa ve yasalarla düzenlenmesine karşın orman alanlarının boyutları giderek küçülmekte,  nitelikleri değişmektedir.   Orman Genel Müdürlüğü’nün Kasım 2020 ayında yayınladığı Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri 2019 Türkiye Raporu’nda yer alanormanlardaki parçalanmanın boyutlarının veormanların niteliklerinin değiştirilmesinin nedenlerinin saptanması, orman yıkımını engelleyecek ve ormanları koruyacak yasa ve yönetmeliklerin yapılması, ormanların korunması konusunda etkin politikalar üretilmesinin sağlanmasıiçin Anayasa’nın 98. ve İç Tüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederim.  

Murat ÇEPNİ

İzmir Milletvekili

GEREKÇE 

Binlerce endemik türe ve canlıya ev sahipliği yapan, toprağı, suyu koruyan, havayı temizleyen,en büyük ekosistem olan ormanlar, artan nüfus, yapılaşma, çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, arazi tahribatı, yerli ve yabancı maden ve enerji şirketlerinin çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan yürüttüğü faaliyetleri gibi nedenlerle büyük oranda yok olmakta, bunedenle de ekolojik yıkımlar yaşanmaktadır.  

Türkiye’nin   22,7 milyon hektar orman varlığı bulunmaktadır. 2020 yılında 2 bin 700'den fazla orman yangını çıkmış, yaklaşık 13 bin hektar alan yanmıştır. 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2.Maddesi ile620 bin hektar orman arazisi geri kazanılamayacağı,  ıslah edilmeyeceği gerekçesiyle ormanalanının  dışına çıkartılmış ve yapılaşmaya açılmıştır.  Yapı vemobilya  sektörü için kapasitenin çok üstünde artış yapılmış,  odun üretimi  iki katına çıkartılmıştır.  Turizm, enerji ve maden şirketleri için toplam 700 bin hektar alan ormancılık dışı amaçlara tahsis edilmiştir. Ormanlar, 100 binin üzerinde parçalara ayırılarak bütünlüğü bozulmuştur. Son yıllarda yasa ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle ormanların yok oluşu arttırılmıştır. Ormanın parçalanması,  ormanın yapısında ve işlevlerinde uzun vadeli değişiklikler başlatmış, yaban yaşamınıda olumsuz etkilemiştir.

            Orman Genel Müdürlüğü (OGM)’nün Kasım 2020 ayında yayınlanan  "Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri 2019 Türkiye Raporu’ndaorman alanlarının parçalanması veorman alanlarının boyutlarının değişmesi ortaya çıkmıştır. Raporda; “Orman parçalanması, sürekli habitatın daha küçük ve daha izole parçalara bölünmesi, ormanların özelliklerini ve bağlantılarını derinden değiştirmiş ve ciddi biyolojik çeşitlilik kayıplarına neden olmuştur. Orman parçalanması genellikle ormandan diğer arazi kullanımlarına dönüşümünün ilk aşamasında gerçekleşir, genden ekosistem düzeyine kadar hemen hemen tüm ekolojik süreçleri ile bitki ve hayvan popülasyonunun bileşimini ve dinamiklerini etkiler. Ayrıca hayvancılık ve vahşi yaşam arasındaki etkileşimi ve buna bağlı hastalık bulaşma riskini artırabilir.” Denilerek parçalanmanın neden olduğu kayıplar ve ekolojik krizler ortaya konmuştur.  Raporda ayrıca,  bir ormanın daha küçük parçalara bölünmesine, doğal çevreseldeğişiklikler ve faktörler (iklim, jeolojik süreçler, doğal afetler, orman yangını, zararlılar ve hastalıklar)düzensiz orman faydalanması, ormanın farklı arazi kullanımlarınadönüştürülmesinin de nedenolacağı vurgulanmıştır. Ormanların bölünmesi sonucu,Uluslararası Doğa Koruma Birliği (International UnionforConservation of Nature-IUCN)’ninkriterlerine göre belirlenmişbazıendemik bitkilerve bazı canlı türleri ciddi tehditlerle karşı karşıyadır.

OGM'nin 2009 yılında yayımladığı “2008 sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu’’nda ise10 hektardan küçük orman parça sayısı 55 bin 484 olarak belirtilmiştir.  11 yıl içerisinde 10 hektardan küçük orman parçaları yüzde 118 artarak 120 bin 789’a çıkmıştır. 1000 hektardan büyük orman alanlarının sayısının yüzde 16, 100 hektar ile 999 hektar arasındaki ormanların sayısının yüzde 42 ve 10 hektar ile 99 hektar arasındaki ormanların sayısı da yüzde 11 azalmıştır.

Toprak ve su varlıklarının, biyoçeşitliliğin, ekosistemin korunması,  iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından ormanların önemi, 1992 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında yayınlanan Rio Deklarasyonu ile kabul edilmiştir. Türkiye’de ormansızlaşmaya karşı Hükümetin yaptığı ağaçlandırma çalışmalarıyla binlerce yılda oluşan ekosisteme sahip ormanlarda iyileşme sağlanamamaktadır. Ormanları her türlü tehdit ve tehlikelere karşı güvence altına almayı öngören Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) de yasal olarak bağlayıcı anlaşmalarolarak ormanların muhafazası konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Anayasanın 169. Maddesi gereğince Devlet’in ormanları koruması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli tedbirleri alması, yasal düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Buna karşın uluslararası anlaşmalar,  Anayasa ve yasalarla korunması gereken ormanların alanları giderek küçülmektedir. Orman Genel Müdürlüğünün raporunda da yer alan ormanlardaki parçalanmanınboyutlarının veormanların niteliklerinin değiştirilmesinin nedenlerinin saptanması,   orman yıkımını engelleyecek yasa ve yönetmeliklerin yapılması, ormanların korunması konusunda etkin politikalar üretilmesinin sağlanması için bir Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederim.   


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Asgari Ücret 3.100 TL’den Aşağı OlmamalıÖnceki Haber

Asgari Ücret 3.100 TL’den Aşağı Olmamalı

Her 10 kişiden 1’i lisanslı sporcuSonraki Haber

Her 10 kişiden 1’i lisanslı sporcu

Başka haber bulunmuyor!