Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

KIYI KUMUL YAYINLARI

PROF. DR. TURHAN USLU’NUN KIYI KUMUL YAYINLARI

Kıyı kumulları ile ilgili bugüne kadar yapılan 1.010 yayının 248’ini Turhan USLU yapmış. Yayınlarımızın 234’ü Türkiye, 13’ü KKTC ve 1’i İskoçya kıyı kumulları ile ilgili. Türkiye kıyı kumulları ile ilgili yayınlara 1974, KKTC kıyı kumulları ilgili yayınlara 1989 yılında başladık. İskoçya kıyı kumulları ile ilgili yayını 1982 yılında yaptık.
Türkiye kıyı kumulları hakkında 248 yayın ile en çok yayın yapan bizden sonra en fazla yayını olanlar; ERGİN, M. (27), ERGİNAL, A. L . (24), YILMAZ, K. T. (24), BAL, Y. (23) ve bizden sonra en çok yayını olan botanikçi KUTBAY, H. G. (20). 
Yabancılar içinde en çok yayını olan birlikte yayınlar yaptığımız GEHU, J.-M. (12). GEHU’dan sonra en fazla yayın yapanlar: BYFIELD, A. J. (8 yayın), ABDALMOULA, M. M. (4 yayın) ve yayın arkadaşımız COSTA, M. (3 yayın).
Türkiye kıyı kumulları ile ilgili yapılan 1.010 yayından 991’ini Türkler ve 60’ını yabancılar yapmıştır.
USLU’nun Türkiye kıyı kumulları ile ilgili en fazla yayın yaptığı yıllar; 2010, 2011 ve 2013 yıllarında 20’şer yayın yapılmıştır. 2018 (18), 2009 (17), 2014 (16), 2016 ve 2023  yıllarında 12’şer yayın yapılmıştır.

TÜRKİYE  (234 yayın)
1974
1.    USLU, T. – 1974 - Mersin ile Silifke arası kumul ve maki vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - Ankara Üniv., Fen Fak., Doktora Tezi:132 s. Ankara.
1975
2.    USLU, T. – 1975 – Samsun ve Aydın dağları vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması – TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 1. Gelişme Raporu, 3.7.1975:7 s. Ankara.
1976
3.    USLU, T. – 1976 – Samsun ve Aydın dağlarının vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 2. Gelişme Raporu, 9.3.1976:8 s. Ankara.

4.    USLU, T. – 1976 – Samsun ve Aydın dağlarının vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 3. Gelişme Raporu, 9.7.1976:3 s. Ankara. 

5.    USLU, T. – 1976 – Samsun ve Aydın dağlarının vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 4. Gelişme Raporu, 7.12.1976:5 s. Ankara. 
1977
6.    USLU, T. – 1977 - New floristic records from the South of Turkey (İçel Province) - Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. 21 C2:11-28. Ankara.

7.    USLU, T. – 1977 - A plant ecological and sociological research on the dune and maquis vegetation between Mersin and Silifke - Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. 21 C2, suppl.1:60 pp. Ankara. 

8.    USLU, T. – 1977 – Samsun ve Aydın dağlarının vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 5. Gelişme Raporu, 3.3.1977:5 s. Ankara. 

9.    USLU, T. – 1977 – Samsun ve Aydın dağlarının vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - TÜBİTAK, TBAG-209 nolu Proje, 6. Gelişme Raporu, 18.7.1977:4 s. Ankara. 
1978
10.    USLU, T. – 1978 - Samsun ve Aydın dağları vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - TÜBİTAK, TBAG-209 nolu proje:113 s. Ankara. 
1980
11.    USLU, T. – 1980 – Samsun ve Aydın dağları vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - Ankara Üniv., Fen Fak., Doçentlik tezi:116 s. (Reddedilen tez)
1981
12.    USLU, T. – 1981 - Aydın'ın batısında Küçük ve Büyük Menderes nehirleri arasında kalan bölge vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - Ankara Üniv., Fen Fak.,Doçentlik tezi:197 s. Ankara. 
1985
13.    USLU, T. – 1985 - Aydın'ın batısında Küçük ve Büyük Menderes nehirleri arasında kalan bölge vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - Gazi Üniv. yay. 71, Fen-Ed. Fak. yay. 8:174 s. Ankara. 
1988
14.    USLU, T. – 1988 - Türkiye kıyı kumulları -  9. UlusalBiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 21-23 Eylül 1988:76. Sivas. 
1989
15.    GEHU, J.-M. & USLU, T. – 1989 - Données  sur  la  végétation littorale de la Turquie du Nord-Ouest - Phytocoenologia, 17(4):449-505. Berlin/ Stuttgart. 

16.    GEHU, J.-M., USLU, T. & COSTA, M. – 1989 - Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne – Vegetazione e qualità dell’ambientencostiero nell Mediterraneo, 24-29 Ottobre 1989:36. Cagliari. 

17.    USLU, T. – 1989 - Plant sociological bibliography:Turkey - Excerpta Botanica, B, 26(3):165-190. Stuttgart. 

18.    USLU, T. – 1989 - Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes - Abstracts the 2 nd Int. Colloquy of Mediterranean Coasts and Environmental Protection, 19-20 October 1989:51. İzmir. 

19.    USLU, T. – 1989 - Geographical informations on Turkish coastal dunes – European Union for Dune conservation and Coastal management publ.:60 pp. Leiden. 
1990
20.    USLU, T. & GEHU, J.-M. – 1990 - Kuzeybatı Anadolu kıyılarında korunması gereken alanlar - Çevre ve Ormancılık Derg., 6 (2):11-16. Ankara.

21.    USLU, T. & GEHU, J.-M. – 1990 - Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes - Proceedings of the 2 nd Int. Colloquy on the Mediterranean Coasts andthe Protection of the Environment, 19-20 October 1989: İzmir, Turkey. Council of Europe:42. Strasbourg  
1991
22.    USLU, T. – 1991 - Türkiye kıyı kumulları -  9. UlusalBiyoloji Kongresi, Genel ve Sistematik Botanik Seksiyonları, 21-23 Eylül 1988 . Cilt 3:175-183. Sivas. 

23.    USLU, T. & GEHU, J.-M.  – 1991 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - Orman Mühendisliği Derg., 11:27-31. Ankara. 

24.    USLU, T. & SALMAN, A. – 1991 - EUCC Sand dune inventory: Turkey (EUCC Kumul envanteri: Türkiye) - In : DOODY, J.P. (ed.).Sand dune inventory of Europe -Joint Nature ConservationCommittee & The European Union for Coastal Conservation publ.:74-77. Peterborough.
1992
25.    GEHU, J.-M., USLU, T. & COSTA, M.  – 1992 - Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne - Colloques phytosociologiques,19:591-622. Stuttgart. 
1993
26.    KUZUCUOĞLU, C., OZANER, F. S. & USLU, T. – 1993 - La protection des sites de reproduction des tortues marines Méditerranéennes et l'érosion des plages sur la côte méditerranéenne de la Turquie - Lettre de commande no. 159/92. Ministere de l'Environnement- CNRS Laboratoire deGeographie Physique URA 141:28 pp. Paris.

27.    LOVRIC, A.-Z. & USLU, T. – 1993 - Dry coastal ecosystems of Turkey - In : MAAREL, E. van der (ed.). Ecosystems of the world. Vol.2A.  Dry coastal ecosystems - Polar Regions and Europe - Elsevier Scientific publ.:443-461. Amsterdam. 

28.    USLU, T. – 1993 - Göksu deltası'nda kıyı kumul yönetimi - DHKD Uluslararası Göksu Deltası Çevresel KalkınmaSemineri Bildiri Metinleri, 6-9 Ekim 1992:139-153. Silifke 

29.    USLU, T. – 1993 - Coastal dune afforestation policy in Turkey : environmental aspects - 4th EUCC  International Congress on Coastal Management and HabitatConservation, 26-30 April 1993: B-17. Marathon. 

30.    USLU, T. – 1993 - Türkiye'de kıyı kumul ağaçlandırma politikası: çevre açısından durum - 14.Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, 3-7 Mayıs 1993:9. Ankara 

31.    USLU, T. & BAL, Y. – 1993 - Coastal dune management of Seyhan delta - In : ÖZHAN, E. (ed.). Proceeding of the First International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 93, 2-5 November 1993 : Vol. 1:199-216. Antalya. 

32.    USLU, T. & GEHU, J.-M. – 1993 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - 3. Bandırma Kuşcenneti ve SulakAlanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988:141-150. Bandırma. 

33.    USLU, T., SALMAN, A.H.P.M. & DOODY, J.P. – 1993 - Conservation aspects of coastal dunes in Turkey - EUCC Internal report series no. 5: 42 pp. Leiden. 
1994
34.    KUZUCUOĞLU, C., OZANER, F.S. & USLU, T. – 1994 - La protection de sites de reproduction des tortues marines en Méditerranée. L‘érosion des plages sur la côte méditerranéenne de la Turquie - CNRS Laboratoire de Geographie Physique URA 141:236 pp. Paris. 

35.    USLU, T. & BAL, Y. – 1994 - Kavak (Çanakkale)da kıyı kumulu yönetimi - 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri ve PosterÖzetleri, Botanik Seksiyonu, 6-8 Temmuz 1994:38. Edirne. 

36.    USLU, T. & BAL, Y. – 1994 - Ceyhan nehri deltası kıyı kumulları jeomorfolojisi ve bitki örtüsü - TÜBİTAK, DEBAG-106 nolu proje Gelişme Raporu:19 s. Ankara. 
1995
37.    SERTESER, A. & USLU, T. – 1995 - Seyhan deltası (Adana) kıyı kumullarında bitki örtüsü ile toprak ilişkisi - İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu,27-29 Eylül 1995. II:256-265. Ankara. 

38.    USLU, T. – 1995 - Belek (Antalya) kıyı kumulu bitki örtüsü – In : DEMİRAYAK, F. (Koordinatör). Belek (Antalya) yönetim planı. DHKD Projesi:43 s. İstanbul. 

39.    USLU, T. – 1995 - Coastal dune afforestation policy in Turkey: environmental aspects – In: A.H.P.M. Salman & M. Bonazountas E.A. (eds.) 1995/96. Coastal Management and Habitat Conservation. Proceedings of the 4th EUCC Conference in Marathon, Greece. 2 Volumes, 1050 pp.:113-118. Leiden 

40.    USLU, T. - 1995 - Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı bitki örtüsü - In : Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı Master Plan Raporu I - TÜSTAŞ Projesi: 39-69. Ankara. 

41.    USLU, T. & BAL, Y. – 1995 - Coastal dune management in Kumluca (Antalya) - Programme and Abstracts of the 4th Plant Life of South West Asia Symposium, 21-28 May 1995:72. İzmir. 

42.    USLU, T. & BAL, Y. – 1995 - Anamur (İçel) da kıyı kumulu yönetimi - 2. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri vePoster Özetleri, 11-13 Eylül 1995:19. Ankara. 

43.    USLU, T. & BAL, Y. – 1995 - Ceyhan nehri deltası kıyı kumulları jeomorfolojisi ve bitki örtüsü - TÜBİTAK, DEBAG-106 nolu proje:121 s. Ankara. 
1996
44.    BAL, Y. & USLU, T. – 1996 - Beach erosion in the Eastern Mediterranean - Programme, Abstracts and Excursions of the Int. Conference on Land Degradation, 10-14 June 1996:39. Adana.

45.    USLU, T. – 1996 - Kızılırmak deltası kıyı kumulları bitki örtüsü - Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı Raporu:7 s. Ankara. 

46.    USLU, T. – 1996 - (Project researcher) Belek Kıyı Yönetimi Planı – DHKD yay.: 82 s. 

47.    USLU, T. – 1996 - (Project researcher) Belek Management Plan - In : ORNAT, A.L. & DEMİRAYAK, F. (Coordinator). - DHKD Report: 84 pp.  İstanbul. 

48.    USLU, T. & BAL, Y. – 1996 - Kavak (Çanakkale)da kıyı kumulu yönetimi - 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Cilt 1 BotanikSeksiyonu, 6-8 Temmuz 1994:185-192. Edirne. 

49.    USLU, T. & BAL, Y. – 1996 - Ceyhan deltası (Adana) nda kıyı kumulu yönetimi - 3. Coğrafya Sempozyumu BildiriÖzetleri, 15-19 Nisan 1996:71.  Ankara.

50.    USLU, T. & BAL, Y. – 1996 - Kale (Antalya) de kıyı kumulu yönetimi - 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çevre BiyolojisiSeksiyonu Bildiri ve Poster Özetleri, 17-20 Eylül 1996 :6. İstanbul. 
1997
51.    BAL, Y. & USLU, T. – 1997 - The beach erosion in the Eastern Mediterranean of Turkey - Workshop on insular coastal area risk management in the Mediteranean, 15-17 October 1997:93-109. Malta. 

52.    BAL, Y. & USLU, T. – 1997 - The beach erosion in the Western Mediterranean of Turkey - Workshop on insular coastal area risk management in the Mediteranean, 15-17 October 1997:110-130. Malta.

53.    BAL, Y. & USLU, T. – 1997 - Batı Akdeniz'de kıyı erozyonu - Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı - I: 253-263. Ankara. 

54.    USLU, T. – 1997 - Türkiye'de kıyı kumul ağaçlandırma politikası: Çevre açısından durum - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Gn. Md., Erozyon Kontrolu, Mera Islahı ve HavzaAmenajmanı Teknikleri Toplantısı, 23-27 Haziran 1997:53-65. Isparta.

55.    USLU, T. – 1997 - Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı flora ve vejetasyonu - In: Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı Uzun Devreli Geliştirme Planı - TÜSTAŞ Projesi: 364 s. Ankara. 

56.    USLU, T. & BAL, Y. – 1997 - Kale (Antalya) de kıyı kumulu yönetimi - 13. Ulusal Biyoloji Kongresi. Cilt 3.  ÇevreBiyolojisi Seksiyonu Bildiri ve Poster Metinleri : 42-52. İstanbul. 

57.    USLU, T. & BAL, Y. – 1997 - Coastal dune management in Kumluca (Antalya) – 4thPlant Life in Southwest and Central Asia. Ege Univ. Press:642-659.  İzmir. 

1998
58.    USLU, T. – 1998 - Belek (Antalya) kıyı kumulu - Türkiye Kıyıları 98 Konferansı:195-205. Ankara. 
2003
59.    USLU, T. – 2003 – Kıyı kumullarının önemi – TÜRÇEK Sıcak Haberler, Sayı 17: 7. İstanbul. 

60.    USLU, T., GEHU, J.-M. & BAL, Y. – 2003 - Mecidiye kıyı bitki örtüsü - Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003:41, 95. Keşan. 
2006
61.    USLU, T. – 2006 - Side-Sorgun kıyı kumulu ve önemi – Orman ve Av Dergisi, 83 (5): 16-23. Ankara. 

62.    USLU, T. – 2006 – Kıyı kumullarının önemi - 1. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, WWF-Türkiye yay.: 38-46.İstanbul. 

63.    USLU, T., GEHU, J.-M. & BAL, Y.  – 2006 - Mecidiye (Keşan) kıyı bitki örtüsü –Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003:370-382. Keşan Belediyesi yay.
2007
64.    USLU, T. & SALMAN, A. H. P. M. - 2007 – Sand dune- Country report, Turkey – In: Doody, J. P. Sand Dune Inventory of Europe. Coastal Wiki.
2008
65.    USLU, T. – 2008 - Sand dune inventory of Europe:Turkey – In : DOODY, J.P. (ed.). Sand dune inventory of Europe, 2nd Edition. National Coastal Consultants and EUCC-The Coastal Union, in association with the IGU Coastal Commission:105-111. Brampton. 

66.    USLU, T. – 2008 - Pananos kumulu resim yarışması – Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.05.2008.

67.    USLU, T. – 2008 - Pananos kıyısı imar planı ve yaşam ortamları - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 24.05.2008.

68.    USLU, T. – 2008 - Kıyı kumullarının önemi- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 02.06.2008.

69.    USLU, T. – 2008 - Kıyı kumullarımızı nasıl kullanıyoruz? - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 10.06.2008.

70.    USLU, T. – 2008 - Kıyı kumullarına saldırı - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 24.06.2008.

71.    USLU, T. – 2008 - Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.07.2008.

72.    USLU, T. – 2008 - Çağdaş bir ülke: Türkiye - Haberanaliz İnternet Gazetesi, www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 23.07.2008.

73.    USLU, T. – 2008 - Kumullar ve bakış açıları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 05.08.2008.

74.    USLU, T. – 2008 - Kıyı kumulları ve korunması - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 21.08.2008.

75.    USLU, T. – 2008 - Kumullar ve önemli bitki alanları kitabı - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 09.09.2008.

76.    USLU, T. – 2008 - Kumullar ve önemli doğa alanları kitabı - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 22.09.2008.

77.    USLU, T. - 2008 - Kumullar ve mavi bayraklı plajlar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.10.2008.

78.    USLU, T. – 2008 - Son kumsal- Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 21.10.2008.

79.    USLU, T. – 2008 - Kumullar ve il çevre durum raporları - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 11.11.2008

80.    USLU, T. – 2008 - Kumullar ve otomobil yarışları -Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 26.11.2.008 

81.    USLU, T. – 2008 - Kumullarda spor yapmak -Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 11.12.2008.

82.    USLU, T. – 2008 - Kıyı kumullarını ağaçlandırmak - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 25.12.2008.
2009
83.    USLU, T. – 2009 - Kumullarımız ve çevre bakanlığı - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.01.2009.

84.    USLU, T. – 2009 - Anamur kumulu ve kum zambakları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 21.01.2009.

85.    USLU, T. – 2009 - Burnaz kumulu ve termik santral - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 04.02.2009.

86.    USLU, T. – 2009 - Kumul araştırmalarından anılar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 20.02.2009.

87.    USLU, T. – 2009 - Side kumulu ve golf - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 04.03.2009.

88.    USLU, T. – 2009 - Karasu kumulu ve termik santral - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.03.2009.

89.    USLU, T. – 2009 - Pananos kumulunda araç performans testi - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 01.04.2009.

90.    USLU, T. – 2009 - Kıyı kumullarımızın çağrıştırdığı sorular - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 19.04.2009.

91.    USLU, T. – 2009 – Kıyı kumullarına üniversite yapmak - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 06.05.2009.

92.    USLU, T. – 2009 - Kıyı kumulları ve kırmızı takip - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 23.05.2009.

93.    USLU, T. – 2009 - Kumullara yapılan saldırılar ve susan yetkililer - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 10.06.2009.

94.    USLU, T. – 2009 - Kumullar yol mu? - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 05.07.2009.

95.    USLU, T. – 2009 - Side-Sorgun kumulları acaba kurtuldu mu? - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 30.07.2009.

96.    USLU, T. – 2009 - Kasatura kumulu ve korunması - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 26.08.2009.

97.    USLU, T. – 2009 - Bursa Kocaçay deltası kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 27.09.2009.

98.    USLU, T. – 2009 - Kumluca kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 11.11.2009.

99.    USLU, T. – 2009 - Ceyhan deltası kıyı kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 17.12.2009.
2010
100.    USLU, T. – 2010 - Yumurtalık lagünü koruma statüsü konusunda cevabım - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 16.02.2010.

101.    USLU, T. – 2010 - “Zor Yollar” yapımcıları “kumullar yol” diyor - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 01.03.2010.

102.    USLU, T. – 2010 - Kale kıyı kumulu da yok ediliyor - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 15.03.2010.

103.    USLU, T. – 2010 - Göksu deltası kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 29.03.2010.

104.    USLU, T. – 2010 - Kavak kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 13.04.2010.

105.    USLU, T. – 2010 - Yok edilen bir değer: Çoruk kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 26.04.2010.

106.    USLU, T. – 2010 - Tehdit altında önemli bir kumul: Mecidiye - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 10.05.2010.

107.    USLU, T. – 2010 - Türkiye kıyı kumullarına ait bazı ilkler - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 24.05.2010.

108.    USLU, T. – 2010 - Hisarlık (Truva) kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 09.06.2010.

109.    USLU, T. – 2010 - Korunması gereken bir kıyı kumulu: Çamoba - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 27.06.2010.

110.    USLU, T. – 2010 - Dalyan kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 12.07.2010.

111.    USLU, T. – 2010 - Erdemli kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 27.07.2010.

112.    USLU, T. – 2010 - Patara kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 10.08.2010.

113.    USLU, T. – 2010 - Tuzla kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 24.08.2010.

114.    USLU, T. – 2010 - Terkos kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.09.2010.

115.    USLU, T. – 2010 - Denizkent kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 22.09.2010.

116.    USLU, T. – 2010 - Kemer kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.10.2010.

117.    USLU, T. – 2010 - Göynük kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 25.10.2010.

118.    USLU, T. – 2010 - Dörtyol kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.12.2010.

119.    USLU, T. – 2010 - Ambarlı kıyı kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 22.12.2010.
2011
120.    USLU, T. – 2011 - Gölyeri kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 18.01.2011.

121.    USLU, T. – 2011 - Yeşilöz kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 01.02.2011.

122.    USLU, T. – 2011 - Şerefli kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 13.02.2011.

123.    USLU, T. – 2011 - Çaltıcak kıyı kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 16.03.2011.

124.    USLU, T. – 2011 - Akbaş limanı kıyı ekosistemi - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 30.03.2011.

125.    USLU, T. – 2011 - Akyatan kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 14.04.2011.

126.    USLU, T. – 2011 - Kıyıköy kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 09.05.2011.

127.    USLU, T. – 2011 - Kargı kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 23.05.2011.

128.    USLU, T. – 2011 - Yeniköy kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 06.06.2011.

129.    USLU, T. – 2011 - Gürece kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 21.06.2011.

130.    USLU, T. – 2011 - Akpınar kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 05.07.2011.

131.    USLU, T. – 2011 - Güzelçamlı kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 24.08.2011.

132.    USLU, T. – 2011 - Kıyı kumullarının korunmasında bir tehlike - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.09.2011.

133.    USLU, T. - 2011 - Türkiye kıyı kumullarının oluşum süreçleri - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 20.09.2011.

134.    USLU, T. – 2011 - Kıyı kumulları ve toprak haritacılığı - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 06.10.2011.

135.    USLU, T. – 2011 - Kıyı kumullarında tarım yapmak - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 25.10.2011.

136.    USLU, T. – 2011 - Kumsuz kıyılara doğru - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 14.11.2011.

137.    USLU, T. – 2011 - Kıyı kumullarına park yapmak - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 05.12.2011.

138.    USLU, T. – 2011 - Kumullar atık alanı mı? - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 23.12.2011.

2012
139.    USLU, T. – 2012 - Kıyı kumullarına yapılan müdahaleler - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 11.01.2012.

140.    USLU, T. – 2012 - Türkiye kıyı kumullarında yapılan araştırmalar- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 05.02.2012.

141.    USLU, T. – 2012 - Çıralı kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 27.02.2012.

142.    USLU, T. – 2012 - Dalaman kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 21.03.2012.

143.    USLU, T. – 2012 - Dalaman yat limanı çevre raporu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 14.04.2012.

144.    USLU, T. – 2012 - Kumullar Bond’un hizmetinde - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.05.2012.

145.    USLU, T. – 2012 - Kıyı kumullarına havaalanı yapmak - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 24.12.2012.
2013
146.    USLU, T. – 2013 - Kıyı kumullarına termik santral yapmak - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.01.2013.

147.    USLU, T. – 2013 - Kıyı kumulları korunacakmış - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 22.01.2013.

148.    USLU, T. – 2013 - Kıyı kumulları ve suni plajlar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 05.02.2013.

149.    USLU, T. – 2013 - Kıyı kumulları ve deniz kaplumbağaları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 18.02.2013.

150.    USLU, T. – 2013 - Kıyı kumulları ve tersaneler - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 11.03.2013.

151.    USLU, T. – 2013 - Kıyı kumulları ve hukuk - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 31.03.2013.

152.    USLU, T. – 2013 - Kıyı kumulları ve limanlar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 15.04.2013.

153.    USLU, T. – 2013 - Kıyı kumulları kum ocakları mı? - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 01.05.2013.

154.    USLU, T. – 2013 - Kıyı kumul fotoğrafları arşivi oluşturmak - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 13.05.2013.

155.    USLU, T. – 2013 - Belek’e rahatlık haram - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 03.06.2013.

156.    USLU, T. – 2013 - Mavi Bayrakta Fransa’yı geçmek - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 18.06.2013.

157.    USLU, T. – 2013 - Türkiye kıyı alanları sorunları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 10.07.2013.

158.    USLU, T. – 2013 - Kumullar ve yat limanları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 30.07.2013.

159.    USLU, T. – 2013 - Kumullar ve balıkçı barınakları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 18.08.2013.

160.    USLU, T. – 2013 - Kumullar ve antik kentler - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 10.09.2013.

161.    USLU, T. – 2013 - Kumullar ve kaleler - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 30.09.2013.

162.    USLU, T. – 2013 - Kumullar ve antik limanlar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 23.10..2013.

163.    USLU, T. – 2013 - Kumullar ve yönetimi - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 12.11.2013.

164.    USLU, T. – 2013 - Kumullarda jeolojik araştırmalar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 03.12.2013.

165.    USLU, T. – 2013 - Kumullar konusundaki yetkiler bakanlıklardan alınmalı - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 25.12.2013.
2014
166.    USLU, T. – 2014 - Beleş arazi mi lazım, size bir kumul verelim - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 14.01.2014.

167.    USLU, T. – 2014 - Size de bir kumul tahsis edelim - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 03.02.2014.

168.    USLU, T. – 2014 - Size de bir kumul tahsis edelim (2) - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 24.02.2014.

169.    USLU, T. – 2014 - Patara kumulu villalarına kavuştu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 17.03.2014.

170.    USLU, T. – 2014 - Bürokratlar ilk hedefiniz kumullar ileri - Haberanaliz İnternet Gazetesi,  http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=1798 , 06.04.2014.

171.    USLU, T. – 2014 - Türkiye, kıyı kumullarının kökünü kurutmakta kararlı - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=1845 ,
28.04.2014.

172.    USLU, T. – 2014 - Deltalara sahil yolu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=1906 , 19.05.2014.

173.    USLU, T. – 2014 - Kumullarda orta oyunu - Haberanaliz İnternet Gazetesi,http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=196209.06.2014.

174.    USLU, T. – 2014 - Kumul demek, kum zambağı mı demek? - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2031 , 01.07.2014.

175.    USLU, T. – 2014 - Kıyı kumullarını satmak - Haberanaliz İnternet Gazetesi,http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2091 , 20.07.2014.

176.    USLU, T. – 2014 - Kumullarımızda emeği olan büyük bilim adamı: J.-M. Géhu - Haberanaliz İnternet Gazetesi,http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2172 , 
15.08.2014.

177.    USLU, T. – 2014 - Kumullar ve kumul kelimesi ortadan kaldırılmalı mı? - Haberanaliz İnternet Gazetesi,http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id= 2254, 03.09.2014.

178.    USLU, T. – 2014 - Kumullar ve sulama projeleri - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2333 , 
26.09.2014.

179.    USLU, T. – 2014 - Kumullar ve tabiat parkları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2418 ,
20.10.2014.

180.    USLU, T. – 2014 - Kumullar ve Haberanaliz gazetesi - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2473
10.11.2014.

181.    USLU, T. – 2014 - Antalya’nın doğal değerlerinden Demre kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2545 ,
07.12.2014.
2015
182.    USLU, T. – 2015 - İğneada kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2637 , 05.01.2015.

183.    USLU, T. – 2015 - Gökçeada ve Bozcaada kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2701 , 02.02.2015.

184.    USLU, T. – 2015 - Samandağ kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2763 ,
28.02.2015.

185.    USLU, T. – 2015 - Samsun kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2985, 10.07.2015.

186.    USLU, T. – 2015 – Doğu Karadeniz kıyı kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3045, 04.05.2015.

187.    USLU, T. – 2015 – Adalarda kıyı kumulları ve plajlar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3105, 30.08.2015.

188.    USLU, T. -2015– Deltalar ve  kıyı kumulları- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3133, 23.09.2015.

189.    USLU, T. – 2015 – Meriç Deltası kıyı kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3168, 14.10.2015.

190.    USLU, T. – 2015 – Şile kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3218 , 11.11.2015.

191.    USLU, T. – 2015 – Pamucak kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=32177, 09.12.2015.
2016
192.    USLU, T. – 2016 – Ölüdeniz kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3319, 09.01.2016.

193.    USLU, T. – 2016 – Mugada kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3361, 03.02.2016.

194.    USLU, T. – 2016 – Kızılkum kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3399, 24.02.2016.

195.    USLU, T. – 2016 – Sarıkum kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3451, 24.03.2016.

196.    USLU, T. – 2016 – Akliman kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3529, 24.04.2016.

197.    USLU, T. – 2016 – Kocahasanlı kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3583, 26.05.2016.

198.    USLU, T. – 2016 – Ortakumluk kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3634, 11.07.2016.

199.    USLU, T. – 2016 – Badavut kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3661, 03.08.2016.

200.    USLU, T. – 2016 - Salihleraltı kıyı kumulu- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haranaliz.net/article_detail.php?article_id=3729 , 15.09.2016.

201.    USLU. T. – 2016 - Altınova kıyı kumulu– Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3754, 13.10.2016.

202.    USLU, T. – 2016 – Ayvalık Tuzla kıyı kumulu- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3789, 18.11.2016.

203.    USLU, T. – 2016 – Sarımsaklı kıyı kumulu– Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3827, 22.12.2016.
2017
204.    USLU, T. – 2017 – Adrasan kıyı kumulu– Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3873 06.02.2017.
2019
205.    USLU, T. – 2019 – Türkiye’ye özgü bitki toplulukları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiyeye-ozgu-bitki-topluluklari-911, 19.10.2018.
2020
206.    USLU, T. -2020-Türkiye kıyı kumul florası kitabı hazırlanıyor- Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-kiyi-kumul-florasi-kitabi-hazirlaniyor-915 ,10.02.2020.

207.    USLU, T. – 2020 - K.B. Anadolu kıyı bitki örtüsü- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kb-anadolu-kiyi-bitki-ortusu-963 , 10.03.2020.

208.    USLU, T. – 2020 - Akdeniz kıyı bitki örtüsü- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/akdeniz-kiyi-bitki-ortusu-1002 ,09.04.2020.

209.    USLU, T. – 2020 - Türkiye kıyı ekosistemleri- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-kiyi-ekosistemleri-1433, 17.07.2020.
2021
210.    USLU, T. – 2021 - Türkiye kıyı şekilleri- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-kiyi-sekilleri-1824, 18.01.2021.

211.    USLU, T. – 2021 - Kumul tipleri- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kumul-tipleri-2081, 09.06.2021.

212.    USLU, T. – 2021 - Kumulları hafriyat alanı olarak görmek- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kumullari-hafriyat-alani-olarak-gormek-2129, 07.07.2021.

213.    USLU, T. – 2021 - Nasıl kıyı kumul uzmanı olunur?- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/haber/nasil-kiyi-kumulu-uzmani-olunur-14140, 06.08.2021.
2022
214.    USLU, T. – 2022 - Türkiye ve KKTC plaj ekosistemleri bitki toplulukları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-plaj-ekosistemleribitki-topluluklari-2550  14.03.2022.

215.    USLU, T. - 2022 - Türkiye ve KKTC kıyı kumul ekosistemleri bitki toplulukları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-kumul-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2571  01.04.2022.

216.    USLU, T. – 2022 – Türkiye ve KKTC kıyı ekosistemleri syntaksonları – Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-ekosistemleri-syntaksonlari-2736  02.08.2022.

217.    USLU, T. – 2022 – Kıyı kumulları ve plajları oluşturan akarsularımız - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullari-ve-plajlari-olusturan-akarsularimiz-278321.09.2022.

218.    USLU, T. – 2022 – Deltalardaki kıyı kumullarımız - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/deltalardaki-kiyi-kumullarimiz-2801  18.10.2022.

219.    USLU, T. – 2022 – Açık havzalar ve kıyı kumullarımız - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/acik-havzalar-ve-kiyi-kumullarimiz-2822   17.11.2022.

220.    USLU, T.  – 2022 - Türkiye kıyı kumullarında yapılan araştırmaların konuları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-kiyi-kumullarinda-yapilan-arastirmalarin-konulari-2848   20.12.2022.
2023
221.    USLU, T. – 2023 - Kıyı kumullarını etkileyen faktörler - Haberanaliz İnternet Gazetesi,  https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarini-etkileyen-faktorler-2864  21.01.2023.

222.    USLU, T. – 2023 – Kıyı kumullarında bitki sosyolojisi araştırmaları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarinda-bitki-sosyolojisi-arastirmalari-2873   19.02.2023.

223.    USLU, T. – 2023 -  Kıyı kumullarındaki flora araştırmaları - Haberanaliz İnternet Gazetesi,
https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarindaki-flora-arastirmalari-289726.03.2023.

224.    USLU, T. – 2023 – Kıyı kumullarında ağaçlandırma - Haberanaliz İnternet Gazetesi,
https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarinda-agaclandirma-2911   29.04.2023.

225.    USLU, T. – 2023 – Kıyı kumullarında toprak araştırmaları - Haberanaliz İnternet Gazetesi,
https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarinda-toprak-arastirmalari-2926 30.05.2023.

226.    USLU, T. – 2023 – Kıyı kumullarında jeolojik araştırmalar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarinda-jeolojik-arastirmalar-2940  29.06.2023.

227.    USLU, T. – 2023 – “Kıyı kumullarında yönetim“ araştırmaları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarinda-yonetim-arastirmalari-2950  25.07.2023.

228.    USLU, T. – 2023 - Kıyı kumullarında ekolojik araştırmalar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarinda-ekolojik-arastirmalar-2985  27.08.2023.

229.    USLU, T. – 2023 – Kıyı kumullarının korunması konusunda araştırmalar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarinin-korunmasi-3012  25.09.2023.

230.    USLU, T. – 2023 – Kumullarda ekolojik faktörler ile ilgili kaynaklar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kumullarda-ekolojik-faktorler-3033  24.10.2023.

231.    USLU, T. – 2023 – Kıyı kumullarının jeomorfolojisi araştırmaları - Haberanaliz İnternet Gazetesi,
https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarinin-jeomorfolojisi-3047  23.11.2023.

232.    USLU, T. – 2023 – Kıyı kumullarında arazi kullanım ve değişikliği araştırmaları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarinda-arazi-3057  26.12.2023.
2024
233.    USLU, T. – 2024 – Kıyı kumulları vejetasyonu ile ilgili kaynaklar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, 
https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullari-308022.01.2024.

234.    USLU, T. – 2024 – Kıyı kumullarını araştıran araştırıcılar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kiyikumullarini-arastiran-3103
24.02.2024

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ  (13 yayın)
1989

235.    GEHU, J.-M., ARNOLD-APOSTOLIDES, N. & USLU, T. -1989 - Bibliographie phytogeographique et phytosociologique de l'ile de Chypre - Excerpta Botanica, B, 27(1):55-56. Stuttgart.
1990
236.    GEHU, J.-M., COSTA, M. & USLU, T. – 1990 - Analyse phytosociologique de la végétation littorale des cotes de la partie Turque de l'ile de Chypre dans un souci conservatoire - Documents Phytosociologiques, 12:203-234. Camerino. 
1998
237.    USLU,T. – 1998 - KKTC'de uluslararası değerde zengin biyolojik değerlerin bulunduðu kıyı alanları - Kıbrıs Türk Kalkınma Dosyası, Türk Demokrasi Vakfı yay.:278-279. Ankara. 

238.    USLU, T., GEHU, J.-M. & COSTA, M. – 1998 - Kuzey Kıbrıs Kıyı Bitki Örtüsünün Koruma Amacıyla Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması - İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt IV (Halk Bilim - Çeşitli Konular), DAÜ.
2000
239.    GEHU J.-M., COSTA, M. & USLU, T. – 2000 - Kuzey Kıbrıs kıyı bitki örtüsünün koruma amacıyla bitki sosyolojisi yönünden araştırılması - 2. UluslararasıKıbrıs Araştırmaları Kongresi, 4:365-373.Gazimağusa. 
2001
240.    USLU, T. – 2001 - KKTC Orman ve kıyı alanları florasının etnobotanik ve tıbbî bitkiler yönünden araştırılması (Son rapor) - T.C. Başbakanlık Kıbrıs Müşavirliği Projesi:258 s. Ankara 
2012
241.    USLU, T. – 2012 - KKTC kıyı bitki örtüsü - Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 25.06.2012.

242.    USLU, T. – 2012 - KKTC kıyı kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 23.07.2012.
2020
243.    USLU, T. -2020- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyı bitki örtüsü -  Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kuzey-kibris-turk-cumhuriyeti-kiyi-bitki-ortusu-1057 , 09.05.2020.

244.    USLU, T. – 2020 - Türkiye ve KKTC kıyı ekosistem ve habitatları- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-ekosistem-ve-habitatlari-1375 , 08.06.2020.
2022
245.    USLU, T. – 2022 - Türkiye ve KKTC plaj ekosistemleri bitki toplulukları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-plaj-ekosistemleribitki-topluluklari-2550  14.03.2022.

246.    USLU, T. - 2022 - Türkiye ve KKTC kıyı kumul ekosistemleri bitki toplulukları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-kumul-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2571  01.04.2022.

247.    USLU, T. – 2022 – Türkiye ve KKTC kıyı ekosistemleri syntaksonları – Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-ekosistemleri-syntaksonlari-2736  02.08.2022.

İSKOÇYA  (1 yayın)
1982
248.    USLU, T., GEHU, J.-M. & GIMINGHAM, C.H. – 1982 - Plant sociology of the strandline and young dunes of the coasts of N. and N.E. Scotland and Orkney - Documents phytosociologiques, 4:477-494. Camerino.