Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

KIYI KUMULLARIMIZI ARAŞTIRAN

KIYI KUMULLARIMIZI ARAŞTIRAN

Türkiye kıyı kumulları ile ilgili 1.010 kaynak tespit ettik. Bu yayınlarda 55 yabancı araştırıcının adı geçmekteve bunlar 60 yayın yapmıştır.

Türkiye kıyı kumulları ile ilgili en fazla yayını olan yabancı 12 yayın ile Fransız Prof. Dr. J.-M. GEHU’dur.  GEHU sadece yayın sayısı ile değil yayınlarında tanımlanan yeni bitki toplulukları ile Türkiye kıyı kumullarına en büyük katkıyı yapmış yabancı bilim adamıdır. GEHU’dan sonra en fazla yayın yapanlar: BYFIELD, A. J (8 yayın), ABDALMOULA, M. M. (4 yayın) ve Prof. Dr. M. COSTA (3 yayın).

Türkiye kıyı kumulları ile ilgili en eski yayın 1846 yılında K. KOCH olup     V. THIRKE’ nin Trabzon ve Bursa’dan topladığı bitkileri verirken bu yayında birkaç kumul bitkisini de vermiştir.

Türkiye kıyı kumullarının vejetasyonu konusunda en eski yayınlar yabancılar için 1973 yılında M. ZOHARY’e (Türkiye kumullarına ait sadece birkaç örneklik alan var) aittir.

 

 1. ABDALMOULA, M. M.– 2017 - İstanbul-Durusu kumulundaki sahil çamı (Pinus pinaster Ait.) ve fıstık çamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırmalarında ölü örtü ve toprakta karbon birikimi - İstanbul Üniv., Fen Bil. Ens., Doktora Tezi.
 2. ABDALMOULA, M. M., MAKİNECİ, E., TOLUNAY, D., ÖZTURNA, A. G., PEHLİVAN, S. & ŞAHİN, A. – 2017 - Soil carbon under maritime pine (Pinus pinaster Aiton) plantations on sand dune restoration sites at Terkos (Durusu) – SEAB 2017-The International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 5-8 Temmuz 2017, Minsk, Beyaz Rusya: 144-144.
 3.  ABDALMOULA, M. M., MAKİNECİ, E., ÖZTURNA, A.G., PEHLİVAN, S., ŞAHİN, A. & TOLUNAYD. – 2019 - Soil organic carbon accumulation and several physicochemical soil propertis under stone pine and maritime pine plantations in coastal dune, Durusu-Istanbul – Environ Monit Assess. 191(5): 312.
 4. AĞIRALİOĞLU, N. &ABDOLLAHZADEHMORADI, Y.-  2018 - Kumsal korumasında batmış jeotüplerin kullanılması: İncekum kumsal koruması, Antalya - 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu: 95-106.
 5. AKÇA, E., KAPUR, S., TANAKA, Y., KAYA, Z., ÇETİN BEDESTENCİ, H. & YAKTI, S. – 2010 - Afforestation effect on soil quality of sand dunes - Polish J. of Environ. Stud. 19 (6): 1109-1116.
 6. ALTAN, T., TISCHEW, S. & ARTAR, M. – 2001 – Çukurova Deltası biyosfer koruma alanı planlaması için biyotop tiplerinin saptanması ve biyotop haritalaması – 4. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi:286-330.
 7. ANDO, M., SANO, J.&TAMAI, S.- 2007 - The vertical distribution of the vegetation on Cukurova Plain in the Eastern Mediterranean Region of Turkey – ICCAP Publ. 10.
 8. ASANO, K. – 1995 – Ölüdeniz beach basilica and İskender basilica On Ölüdeniz lagoon – In: The survey of early Byzantine sites in Ölüdeniz area (Lycia, Turkey). The first preliminary report. Ed. Tsujii, S.vol. 35, memoirs of the faculty of letters, Osaka University, Osaka.
 9. BYFIELD, A. J. &HETVIG, F. – 1994 –Türkiye’nin Kuzey kumullarının korunmasına yönelik rapor: Türkiye‘nin Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege sahillerinde sürdürülen bir botanik çalışma ve doğa koruma önerileri – DHKD, Fauna and Flora International, Ek-3 (13), sayfa 9-10. İstanbul.
 10. BYFIELD, A. J. & ÖZHATAY, N. (Çev. ATAY, S. & ÖZHATAY, N.)– 1996 – Türkiye’nin Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege sahillerinde sürdürülen bir botanik çalışma ve doğa koruma önerileri – DHKD ve Hollanda Tarım Bakanlığı ortak projesi: 34 s.  
 11. ByfIeld, A. J. & Özhatay, N. – 1996 - Türkiye’nin Kuzey kumullarının korunmasına yönelik rapor - DHKD ve FFI (Flora and Fauna International), Ek:3, İstanbul.
 12. BYFIELD, A. J., ATAY, S. & ÖZHATAY, N. – 2010 - Important Plant Areas in Turkey: 122 Key Turkish Botanical Sites - WWF Turkey, Istanbul: 464 p.
 13. CARSWELL, A.-      - İstanbul kumulları - DHKD raporu.
 14. DAVIS, P. H. (ed.) – 1965-1988 - Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1-9 – Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 15. DAVIS, P. H., MILL, R. R. &TAN, K.– 1988 - Flora of Turkey and the East Aegean Islands (supplement), Vol. 10 - Edinburgh University Press, Edinburgh.
 16. EDGAR, P. &VENIZELOS, L.– 2005 - A revıew of sea turtle conservatıon ın Turkey - Proceedings, Second Mediterranean Conference on Marine Turtles: 80. Kemer.
 17. EFE, R. &GREENWOOD, M. – 2007 - Vegetation zonation patterns on the Göksu Delta (Southern Turkey) - Journal of Applied Sciences, 7 (16): 2277–2284.
 18. EISMA, D. – 1962 – Beach ridges near Selçuk, Turkey – Tidjdschr. Kon. Nederlands Adrdrijkskund Genootschop, 79 (3): 234-246. 
 19. EISMA, D. (Çev: ERİŞEN, B., 1977) – Selçuk yakınındaki kumsal (plaj) sırtları, Türkiye – Jeomorfoloji Derg., 6: 149-167.
 20. GEHU, J.-M. & USLU, T. - 1989 - Données  sur  la  végétation littorale de la Turquie  du Nord-Ouest - Phytocoenologia, 17 (4): 449-505. Berlin/Stuttgart.
 21. GEHU, J.-M., USLU, T. &COSTA, M.- 1989 - Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne – Vegetazione e qualità dell’ambientencostiero nell Mediterraneo: 36. Cagliari.
 22. GEHU, J.-M., COSTA, M. & USLU, T. - 1990 - Analyse phytosociologique de la végétation littorale des cotes de la partie Turque de l'ile de Chypre dans un souci conservatoire - Documents Phytosociologiques, 12: 203-234. Camerino. 7..
 23. GEHU, J.-M., USLU, T. & COSTA, M.  -1992- Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne - Colloques phytosociologiques,19: 591-622. Stuttgart.
 24. HÜSEYİNOVA, R., KILINÇ, M., KUTBAY, H. G. , KILIÇ, D. D. & BİLGİN, A. – 2012 - The comparison of Grime’s strategies of plant taxa in Hacı Osman Forest and Bafra Fish Lakes in the central Black Sea region of Turkey - Turk J Bot. 37: 725-734.
 25. KAPUR, S., ESWASAN, H., AKÇA, E., DİNC, O., KAYA, Z., ULUSAY, R., BAL, Y., YILMAZ, K. T., ÇELİK, I. & ÖZCAN, H. – 1999 - Agroecological management of degrading coastal dunes in southern Anatolia - in Ozhan, E. (Ed.): Proceedings of the MEDCOAST’99-EMECS’99 Joint Conference, Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems: 88-101.
 26. KAVGACI, A. &CARNI, A. – 2009 – İğneada (Kırklareli) kumul vejetasyonunda bitkilerin ekolojik gösterge değerleri üzerine bir araştırma – TÜBİTAK, TOVAG-3313 nolu proje: 64 s.
 27. KHODKAR, G. & TARAKÇIOĞLU, G. Ö. -    - Plajlarda taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi: Sürdürülebilir kullanım için örnek çalışma, Kuşadası plajları - 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu: 421-432.
 28. KOCH, K. – 1846 – Flora des nördlichen Küstenlandes von Kleinasien – Linnea, 19: 1-67.
 29. KUZUCUOĞLU, C., OZANER, F. S. & USLU, T. -1993- La protection des sites de reproduction des tortues marines Méditerranéennes et l'érosion des plages sur la côte méditerranéenne de la Turquie - Lettre de commande no. 159/92. Ministere de l'Environnement - CNRS Laboratoire de Geographie Physique URA 141: 28 pp. Paris.
 30. KUZUCUOĞLU, C., OZANER, F. S. & USLU, T. - 1994 - La protection de sites de reproduction des tortues marines en Méditerranée. L‘érosion des plages sur la côte méditerranéenne de la Turquie - CNRS Laboratoire de Geographie Physique URA 141: 236 pp. Paris.
 31. LOVRIC, A.-Z.& USLU, T. - 1993 - Dry coastal ecosystems of Turkey - In : MAAREL, E. van der (ed.). Ecosystems of the world. Vol.2A.  Dry coastal ecosystems - Polar Regions and Europe - Elsevier Scientific publ. : 443-461. Amsterdam.
 32. MAKİNECİ, E., TOLUNAY, D., ÖZTURNA, A. G., PEHLİVAN, S., MOHAMMED ABDALMOULA, M., ABOUMARSA, H. Y. & ŞAHİN, A. – 2016 - Ecological evaluations of plantations on Istanbul-Durusu (Terkos) coastal dunes - International Multidisciplinary Congress of EurAsia-2016, 11-13 Temmuz 2016, Vol. 2: 48-56, Odesa, Ukrayna.
 33. Marlow, R. &MorrIs, A. – 2003 - The vulnerability and management of three sand dune sites in southwestern Turkey.
 34. Mullaj, A., VangjelI, J. &RUCI, b.  - 2000 - Flora e vegetazione costiera in Albania - In Marchiori S. (ed.), De Castro F. (ed.), Myrta A. (ed.). La cooperazione italo-albanese per la valorizzazione della biodiversità. Bari: CIHEAM-IAMB, 2000. p. 77-84 : 9 ref. (Cahiers Options Méditerranéennes; v. 53), Seminario: La Cooperazione Italo-Albanese per la Valorizzazione della Biodiversità, 2000/02/24-26, Lecce (Italy)
 35. ÖZDEMIR, I., ASAN, Ü., KOCH, B., YEŞİL, A., ÖZKAN, U. &HEMPHILL, S.  – 2005 - Comparison of quickbird-2 and landsat-7 ETM+ data for mapping of vegetation cover in Fethiye-Kumluova coastal dune in the Mediterranean region of Turkey - Fresenius Environmental Bulletin Vol. 14, No. 9, Palar Scientific Publications, Freising, Germany.: 823-831.
 36. ÖZHATAY, N., BYFIELD, A. J. & ATAY, S. – 1996 – Türkiye’nin kuzey kıyı kumullarının nadir ve tehlike altındaki türleri – 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bitki morfolojisi, anatomisi ve sistematiği seksiyonu.
 37. ÖZHATAY, N., BYFIELD, A. J. & ATAY, S. – 2003 - Türkiye’nin önemli bitki alanları - WWF Türkiye (Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı): 88 s. İstanbul.
 38. PONS, L. J.&EDELMAN, C. H. - 1960 - A soil survey of the Köyceğiz-Dalaman area (Turkey) - Soil And Fertilizer Research Institute, Ankara.
 39. REID, J., LAZARUS, E., TEAGUE, J., ZAVADIL, E., BICKNELL, P. &RODGER, D. – 2019 – Turkey beach shoreline erosion management plan (SEMP) – Alluvium: 59 pp.
 40. Sjöholm, C.– 2007 - Saurochory in a Turkish dune landscape - (Supervise: Hans Henrik Bruun).
 41. SÜRMEN, B., KUTBAY, H. G., KILIÇ, D. D., HUSEYİNOVA, R. & KILINÇ, M. – 2014 - Ellenberg’s indicator values for soil nitrogen concentration and pH in selected swamp forests in the Central Black Sea region of Turkey - Turkish Journal of Botany, 38 (5): 883-895.
 42. TOLUNAY, D., MAKİNECİ, E., ÖZTURNA, A. G., PEHLİVAN, S., ABDALMOULA, M. M., ABOUMARSA, H. Y. & ŞAHİN, A. – 2016 - Effects of Istanbul-Durusu (Terkos) afforestations on some soil properties - EuroSoil2016, 16-21 Ekim 2016, İstanbul, Türkiye: 148.
 43. TOLUNAY, D., MAKİNECİ, E., ŞAHİN, A., ÖZTURNA, A. G., PEHLİVAN, S. &ABDELKAIM, M. M. A. – 2017 - İstanbul-Durusu kumul alanlarındaki Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) ve Fıstık Çamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırmalarında karbon birikimi – TÜBİTAK-TOVAG 1140797 nolu proje: 148 s.
 44. USLU, T. & GEHU, J.-M. -1989 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - 3. Bandırma Kuşcenneti ve Sulak Alanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988, Bandırma. 
 45. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1990 - Kuzeybatı Anadolu kıyılarında korunması gereken alanlar - Çevre ve Ormancılık Derg., 6 (2): 11-16. Ankara.
 46. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1990 - Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes - Proceedings of the 2 nd Int. Colloquy on  the Mediterranean Coasts and the Protection of the Environment, İzmir, Turkey. Council of Europe: 42. Strasbourg.
 47. USLU, T. & GEHU, J.-M.  - 1991- Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - Orman Mühendisliği Derg., 11: 27-31. Ankara. 
 48. USLU, T. & SALMAN, A. H. P. M. -1991- EUCC sand dune inventory: Turkey - In : DOODY, J.P. (ed.). Sand dune inventory of Europe - Joint Nature Conservation Committee & The European Union for Coastal Conservation publ.: 74-77. Peterborough.
 49. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1992 - Türkiye kıyı kumullarının sintaksonomik birimleri ve florası - Orman ve Av Derg., 67 (3): 7-9. Ankara.
 50. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1993 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - 3. Bandırma Kuşcenneti ve Sulak Alanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988: 141-150. Bandırma.
 51. USLU, T., SALMAN, A. H. P. M. &DOODY, J. P. - 1993 - Conservation aspects of coastal dunes in Turkey - EUCC Internal report series no. 5:  42 pp. Leiden.
 52. USLU, T., GEHU, J.-M. & BAL, Y. - 2003 - Mecidiye kıyı bitki örtüsü - Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003: 41, 95. Keşan.
 53. USLU, T., GEHU, J.-M. & BAL, Y.  – 2006 - Mecidiye (Keşan) kıyı bitki örtüsü –Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003:370-382. Keşan Belediyesi yay.
 54. USLU, T. & SALMAN, A. H. P. M. - 2007 – Sand dune- Country report, Turkey – In: Doody, J. P. Sand Dune Inventory of Europe. Coastal Wiki.
 55. WALT, W.– 1960-1961 – Karadeniz sahilinde Sinop-Hopa, Sinop-İstanbul arasındaki kumların etüdü – MTA Rapor no. 2919, 3056.
 56. YALÇIN, M. G., JONATHAN, M. P. & İLHAN, S. – 2008 - The origin of potentially heavy metals in beach sediments from Tasucu Bay coast (Mersin) by Multivariate analysis, Turkey.
 57. YILMAZ, K. T., ÇAKAN, H. &SZEKELY, T. – 2003Management needs of coastal areas in the Eastern Mediterranean – MEDCOAST03: 877-889.
 58. YILMAZ, K. T., KOSZTOLANYİ, A., ALPHAN, H., ÇEVİK, C., ÇAKAN, H. & KAPUR, S. – 2011 - Tuz Gölü Lagünü ve bağlantılı sulak alan ekosisteminde kıyı habitatlarının kısa dönemli izlenmesi – TÜBİTAK 108Y329 nolu proje: 108 s.
 59. ZOHARY, M. – 1973 – Geobotanical foundations of the Middle East – Fischer: 738 pp. Stuttgart.
 60. ZUBARI, I. – 2010 – Samandağ kumul bitkileri – Hatay Keşif Dergisi, 40: 6 s.

Türkiye kıyı kumullarında araştırma yapan yabancılar (53)

ABDALMOULA, M. M.  4

ABDELKAIM, M. M. A.   1

ABDOLLAHZADEHMORADI, Y.1 

ABOUMARSA, H. Y.  1

ANDO, M.  1

ASANO, K.  1

BICKNELL, P.  1

BYFIELD, A. J.  8

CARNI, A.  1

CARSWELL, A. 1

COSTA, M.  3

DAVIS, P. H.  2

DOODY, J. P.  1

EDELMAN, C. H.  1

EDGAR, P.  1

EISMA, D. 2

ESWASAN, H.  1

GEHU, J.-M.  12

GREENWOOD, M.  1

HEMPHILL, S.  1

HETVIG, F.  1

HUSEYİNOVA, R.  1

JONATHAN, M. P.  1

KHODKAR, G.  1

KOCH, B.  1  

KOCH, K.   1

KOSZTOLANYI, A.  1

KUZUCUOĞLU, C.  2

LAZARUS, E.  1

LOVRIC, A.-Z.   1

MARLOW, R.  1

MILL, R. R.  1

MORRIS, A.  1

MULLAJ, A.  1

PONS, L. J. 1

REID, J.  1

RODGER, D.  1

RUCI, B.  1

SALMAN, A. H. P. M.  2

SANO, J.  1

SZEKELY, T.  1

TAGIL, S.  1

TAMAI, S.  1

TAN, K.  1

TANAKA, Y.  1

SJÖHOLM, C.  1

TEAGUE, J.  1

THIRKE, V.   1

TISCHEW, S.  1

VANGJELI, J.  1

VENIZELOS, L.  1

WALT, W.  1

ZAVADIL, E.  1

ZOHARY, M.  1

ZUBARI, I.  1