Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

KIYI KUMULLARINDAKİ FLORA ARAŞTIRMALARI

Türkiye kıyı kumullarının florası (bitki türlerinin tümü) ile ilgili bugüne kadar yapılmış 106yayın tespit ettik. Türkiye kıyı kumulları ile en fazla ilgilenme flora açısından olmuştur. İkinci en fazla ilgilenme 47 yayın ile kumulların ağaçlandırılması olmuştur. Üçüncü en fazla ilgilenme 42 yayın ile kumulların bitki sosyolojisi açısından araştırılması olmuştur.  Ayrıca kumullar ile ilgili biyoloji, biyotik faktörler, coğrafya, ekoloji, iklim, jeoloji, jeomorfoloji, kumul değişim, peyzaj, planlama, tarım, toprak, yönetim vb. ile ilgili yayınlar yapılmış.

Türkiye kıyı kumullarında yapılan flora çalışmalarında Yüksek Lisans ve Doktora tezleri (36 adet) çoğunluğu teşkil edip yerli ve yabancı dergilerde makale, proje, çeşitli toplantılarda tebliğ ve raporlar şeklinde yapılmıştır.

Kıyı kumulları ile ilgili yayınlarda 111 kişinin adı geçmekte. Bu yayınların 19’u Uslu’ya, 6’sı Kılınç ve 6’sı Özhatay’a, 4’ü Çetik’e ve 3’ü Géhu’ya ait. Kumul florası araştırmalarında adı geçen  3 yabancı ise Byfield, Costa ve Géhu’dur.  Yayınların 24’ü Yüksek Lisans tezi, 24’ü yurt içi toplantılarda tebliğ olarak, 15’i yurt içi dergilerde, 12’si doktora tezi, 10’u rapor ve 8’i TÜBİTAK projesi olarak yapılmış. Kumulların florası ile ilgili en eski yayınlarKaramanoğlu’nun 1962, Uslu 1974, Çetik ve Seçmen ile Leblebici’nin yayınları 1978 yıllarına aittir.

Dönemler itibariyle kıyı kumullarında yapılan flora çalışmalarının sayıları ise şöyle;
1960-1969 – 1, 1970-1979 – 5, 1980-1989 – 6, 1990-1999 – 28, 2000-2009 – 21, 2010-2019 – 36 ve 2020 sonrası 4 yayın bulunmakta.

Kıyı kumullarında süren çeşitli ve şiddetli tahribatlar nedeniyle bitki toplulukları süratle yok edildiği için kumullarda floristik çalışmalar yapmak, mevcut türler azalmış olsa da hala mümkün. Ama gönül isterdi ki 2010’dan sonra yapılan en çok floristik çalışma (36 adet) 1960-1969 yılları arasında kumullar büyük tahribata uğramadan yapılabilseydi. Böylece bu ekosistemin %100’e yakın bitki tür listesini çıkarmış olurduk.

1.    AĞIR, Ş. U. -2013 – Samsun kıyı kumullarındaki bitki biyoçeşitliliği üzerine araştırmalar – O.M.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora tezi: 126 s. 

2.    AKKURT, S. – 2014 – Karasu kumulları bitki örtüsü ve koruma sorunları – İ.Ü. Sos. Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 149 s. 

3.    Akkuş adası kumulu – 2018 – WWF-Türkiye’nin ada sulak alanları veri tabanı: 3 s.

4.    AKSOY, N., ÖZKAN, N. G., ASLAN, S. & KOÇER, N. – 2013 – Melen ağzı kumul vejetasyonunun (Düzce-Sakarya) biyolojik çeşitlilik açısından irdelenmesi – 13. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu Bildiri Kitabı: 217-221. 

5.    AKYEL, Ö. – 2019 – Yeşilırmak Deltasının (Çarşamba Ovası) kumul vejetasyonu: Ekolojisi ve çevresel değerlendirilmesi – K.Ü. Sos. Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 224 s. 

6.    AKYOL, Y. – 2009 – Kıyı Ege’nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi arası)= vejetasyon ekolojisi ve biyolojik çeşitliliğinin ekolojik yönetimi – Ege Üniv., Fen Bil.Ens., Doktora tezi: 249 s. 

7.    ALPINAR, K. – 2001 – Ayvalık adalarının florası – Ulusal Ege Adaları Toplantısı: 166-180.

8.    ALTAN, T. & YILMAZ, K. T., SİREL, B. & ALPHAN, H. – 2002 – Kıyı yönetiminde ekolojik planlama modelinin geliştirilmesi – TÜBİTAK, YDABÇAG-531 nolu proje: 77 s. 

9.    ALTAY, V. & ÖZTÜRK, M. – 2012 – Land degredation and halophytic plant diversity of Mileyha wetland ecosystem (Samandağ-Hatay), Turkey – Pak.J.Bot., 44: 37-50.200. 

10.    ALTUNKASA, M. F., ŞENOL, S., YEŞİLOĞLU, T., YILMAZ, K. T. & ŞENGÜL, H. – 2006 – Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nün bugünkü yapısı ve geleceği – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Teknik rapor 23 s. Adana. 

11.    ALTUNTAŞ, A., BENLİAY, A. & ORTAÇEŞME, V. – 2011 – Antalya kentsel gelişiminin Lara kumul ormanları üzerine etkileri – 1. Ulusal  Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu: 122-128.

12.    AYDIN, P. -2005 – Bartın İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada kıyılarında yetişen kumul bitkilerinin saptanması – ZKE Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 170 s. 

13.    AYTEPE, H. A. – 2014- Bodrum Yarımadası’nın (Muğla) fitososyolojik yönden araştırılması – M.S.K.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora tezi: 152 s. 

14.    BYFIELD, A. & ÖZHATAY, N. – 1994 – Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege kıyı kumullarının korunması – DHKD ve Hollanda Tarım Bakanlığı ortak projesi.  

15.    BYFIELD, A., ÖZHATAY, N. - 1996 -Türkiye’nin Kuzey Kumullarının Korunmasına Yönelik Rapor - DHKD (Doğal Hayatı Koruma Derneği) ve FFI (Flora and Fauna International), Ek:3: 55 s. İstanbul.Sonuç Raporu Cilt I. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, İstanbul .

16.    ÇAKAN, H., DÜZENLİ, A. & KARAÖMERLİOĞLU, D. - 2003 – Çukurova deltası (Yumurtalık lagünü, Akyatan, Ağyatan ve Tuz Gölü) vejetasyonunun araştırılması – TÜBİTAK, TBAG-1793 nolu proje: 199 s. 

17.    ÇELİK, A., GÜVENSEN, A. & GEZER, K. – 2007 – Kaplumbağa üreme kumsallarındaki vejetasyon yapısı ve bu örtünün korunması: Fethiye-Dalaman örneği – 2. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu: 126-129. 

18.    ÇETİK, A. R. – 1976 – Antalya, Finike-Alanya sahil kumullarının bitki listesi – Teksir (Basılmadı) 

19.    ÇETİK, A. R. – 1978- Sorgun (Manavgat), Kemer, Lara (Antalya) ve Kavaklı (Finike) kumullarının fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi - TÜBİTAK, TBAG-257 nolu proje : 35 s.  

20.    ÇETİK, A. R. - 1982 -  Sorgun  (Manavgat), Kemer, Lara  (Antalya) ve Kavaklı (Finike) kumullarının fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi - Antalya - Selçuk Univ., Fen Fak. Derg. B, 2: 1-22.

21.    ÇETİK, A. R. – 1982 – Sorgun (Manavgat), Kemer, Lara (Antalya) ve Kavaklı (Finike) kumullarının fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi. Antalya – Atatürk Üniv., Fen Fak. Derg., 1: 331-359. 

22.    DAŞKIN, R. – 2012 – Vascular plants of Mudanya coast (Bursa, South Marmara/Turkey) – Biological Diversity and Conservation, 5 (3): 28-36. 

23.    DAVIS, P. H. (ed.) – 1965-1988 - Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1-10 – Edinburgh Univ. Press.

24.    DURMUŞKAHYA, C. -2000 – Dilek Yarımadası-Büyük Menderes deltası milli parkı (Kuşadası-Aydın) biyoçeşitliliği üzerine incelemeler – Ege Üniv., Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi: 122 s. 

25.    EKİCİ, B. – 2012 – Kurucaşile (Bartın) kıyı şeridi ve yakın çevresinin biyotoplarının haritalanması -  B.Ü Fen Bil. Ens. Doktora tezi: 353 s. 

26.    FİDAN, B. – 2021 – Datça yarımadası vadilerinde bitki örtüsü özellikleri – İ.Ü. Sosyal Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 130 s. 

27.    GEHU, J.-M. & USLU, T. - 1989 - Données  sur  la  végétation    littorale de la Turquie  du Nord-Ouest - Phytocoenologia, 17 (4) : 449-505. Berlin/Stuttgart. 

28.    GEHU, J.-M., USLU, T. & COSTA, M.  - 1992 - Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne - Colloques phytosociologiques,19 : 591-622. Stuttgart. 

29.    Göksu deltası çevresel kalkınma semineri bildirileri– 1993 - DHKD Raporu, 161 s.

30.    GÜÇLÜ, H. – 2019 – Edremit körfezi (Balıkesir-Çanakkale) kumul florası – G.Ü. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 85 s. 

31.    GÜLER, N. – 2013 – Vize’nin flora ve vejetasyonu – Çevre ve Orman Bak., Vize Orman İşl. Md.: 59 s. 

32.    GÜMÜŞBOĞA, F.   – 2006 - Samandağ Kıyı Kumulunun Bitki Ekolojisi ve Çevresel Değerlendirme Yönünden Araştırılması - Yüksek Lisans Tezi, Antakya  Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi: 62 s. 

33.    GÜNER, A. et al. – 2000 - Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11 – Edinburgh Univ. Press.

34.    GÜNGÖR, M. E. – 2012 – Küçük Menderes havzası’nın (İzmir) flora ve vejetasyonu – E.Ü. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 92 s.

35.    GÜVENSEN, A. – 1994 – Ege Bölgesi kıyı ekosistemlerinde yer alan halofitlerin ve psammofitlerin genel özellikleri ve bu ekosistemler üzerinde çevresel baskılar – E.Ü. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 103 s. 

36.    HATAY İLİ 2020 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU – 2021 – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 146  s. 

37.    İNCEDAYI, N. – 2015 – Kocasu çayı deltası ve yakın çevresinin ekolojik açıdan değerlendirilmesi – İstanbul Üniv., Sosyal Bil. Ens., Doktora tezi: 225 s. İstanbul.

38.    KAHVECİ, N. – 2012 - Küçük Menderes Deltası (İzmir)’nın Flora-Vejetasyonu ve Biyolojik Çeşitliliğin Ekolojik Yönetimi, E.Ü. Fen Bilimleri Ens., Yüksek Lisans tezi: 124s., İzmir.

39.    KARABACAK, E., ERGİNAL, A. E. & ÖZMEN, H. - 2008 - Bozcaada-Batı burnu Kumulu Florası ve Kumul-Vejetasyon Haritalaması - Bozcaada (Çanakkale) - Çanakkale Bozcaada Değerleri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 183-191, (Sözlü Bildiri). 

40.    KARADUMAN, D. – 2019 – Acarlar longozu (Sakarya) florası – Sakarya Üniv., Fen Bil. Ens., Yüysek Lisans Tezi:164 s.

41.    KARAER, F., KUTBAY, H. G. & KILINÇ, M.  1997 – The flora and vegetation of the coastal dunes of the East Black Sea region – Doğa Tr. J. of Botany, 21 (3): 177-185.

42.    KARAKÖSE, M. – 2015 – Yaralıgöz Eğitim ve Gözlem Ormanı ile Finike Merkez Orman Planlama biriminin (Antalya) florası, vejetasyonu ve habitat tiplerinin sınıflandırılması – K.T.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi: 307 s. 

43.    KARAMANOĞLU, K. – 1962 – A botanical excursion around Köyceğiz and Dalaman – Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. 8: 1-19. 

44.    KARAÖMERLİOĞLU, D. – 2007 – Göksu deltasındaki (Silifke) doğal ekosistemlerin bitki ekolojisi yönünden araştırılması – Ç.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi: 292 s. 

45.    Karasu kıyı alanı kıyı daralması raporu – 2012 – TMMOB raporu: 144 s.

46.    KAVAK, S. – 2006 – Burnaz kumullarının (Adana) flora ve vejetasyonu – Ç.Ü. Fen Bil. Ens. , Yüksek Lisans tezi; 77 s.

47.    KAVGACI, A. – 2007 – Demirköy-İğneada longos ormanları ve çevresinin bitki toplumları ve kuruluş özellikleri – İ.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora tezi: 215 s.

48.    KAYA, U. E. – 2010 – Saros Körfezi kıyı alanında habitat sınıflaması – Ç.Ü. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 70 s.

49.    KAYIKÇI, S. -  2006    - Samandağ (Hatay) Kıyı Kumul Florası - M.K.Ü. Fen Bil. Ens, Yüksek Lisans tezi: 61 s. 

50.    KILINÇ, M. & KARAER, F. – 1994 – Sarıkum (Sinop) kumulunun flora ve vejetasyonu – 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özeti: 27.  Edirne.  

51.    KILINÇ, M. & KARAER, F. - 1994 - Sarıkum (Sinop) kumulunun flora ve vejetasyonu – 12. Ulusal Biyoloji Kongresi. 

52.    KILINÇ, M. & ÖZEN, F. - 1990 - Orta Karadeniz Bölgesi Kıyı Kumullarının Vejetasyonunun Asosyasyon Analiz Metodu ile Sınıflandırılması - 10.Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz , Botanik bildirileri, 2: 291-297. Erzurum.

53.    KILINÇ, M. & ÖZKANCA, R. - 1990 - Orta Karadeniz Bölgesi Kumullarının Vejetasyonu Üzerinde Fitososyolojik bir Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Bil. Enst. Y. Lisans tezi, Samsun-Türkiye. Doğa-Tr. J. of Botany, 15 (1991):328-348. TÜBİTAK.

54.    KILINÇ, M. & ÖZKANCA, R. – 1991 – Orta Karadeniz bölgesi kıyı kumullarının florası – Doğa Tr. J. of Botany, 15: 314-327.   

55.    KOCA, A. D. & YILDIRIMLI, Ş. – 2008 -  Akçakoca (Düzce) ilçesinin genel vejetasyonu üzerine bir araştırma – Bartın Orman Fak. Dergisi, 10 (13): 46-56. 

56.    KÖSE, E. - 2015- Meriç deltası ve civarının florası – T.Ü. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 124 s. 

57.    Köyceğiz-Dalyan özel çevre koruma bölgesi biyolojik zenginliğinin tespiti ve yönetim planının hazırlanması – 2007 – Çevre ve Orman Bak., ÖÇKK Bş.: 148 s. 

58.    MUMCU, Ü. – 2010 – Gölardı (Terme/Samsun) Tabiatı Koruma Alanının floristik ve fitososyolojik özellikleri – O.M.Ü. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 101 s. 

59.    MUTLU, B. – 2011 – Plant wildlife and threatened vascular flora of Truva (Troy) National Park, Turkey – Hacettepe J. Biol. & Chem, 39 (1): 45-50. 

60.    ORAL, D. D. – 2010 – Kasatura körfezi ile çevresinin (Kırklareli)-Tekirdağ-İstanbul) flora ve vejetasyonu – İ.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora tezi: 311 s. 

61.    ÖKSÜZOĞLU, A. – 2019 – Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı florası – K.Ü. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 118s. Kastamonu. 

62.    ÖZCAN, H., UYSAL, İ., TOSUNOĞLU, M., SÜMER, A., ERGİNAL, E., KELKİT, A., EKİNCİ, H., KARABACAK, E., DOĞAN, İ. & SEVİM, İ. - 2008 - Kavak Deltası (Saros Körfezi) Flora ve Avifaunası  Özellikleri, Halofit-Toprak İlişkisi ve Kıyı Kumul Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS  ile Haritalanması - TÜBİTAK Projesi, No: 105Y128: 405 s. Ankara. 

63.    ÖZHATAY, N., BYFİELD, A. & ATAY, S. – 1996 – Türkiye’nin kuzey kıyı kumullarının nadir ve tehlike altındaki türleri – 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bitki morfolojisi, anatomisi ve sistematiği seksiyonu.

64.    ÖZHATAY, N., ÖZHATAY, E. & ERDEM, A. Ö. – 2010 – Şile’nin doğal bitkileri – DHKD raporu, 350 s. 

65.    ÖZHATAY, N., AKALIN, E., KOÇYİĞİT, M. & ÇOKOY, B. A. – 2015 – Boğaziçi Üniversitesi florası projesi 1. Ara rapor – Boğaziçi Üniv. yay.: 11 s.

66.    ÖZHATAY, N., AKALIN, E., KOÇYİĞİT, M. & ÇOKOY, B. A. – 2015 – Boğaziçi Üniversitesi florası projesi 2. Ara rapor – Boğaziçi Üniv. yay.: 9 s.

67.    ÖZKANCA,R. – 1989 – Orta Karadeniz Bölgesi kıyı kumullarının vejetasyonu üzerinde fitososyolojik bir araştırma – Ondokuz Mayıs Üniv., Eğ. Fak., Biyoloji Bölümü, Yüksek Lisans tezi: 55 s.  

68.    ÖZMEN, H. – 2009 – Çanakkale (Türkiye)’de önemli kumul ve tuzcul alanların florası ve ekolojisi – ÇOMÜ Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: “09 s. 

69.    ÖZMEN, H. & UYSAL, İ. – 2012 – Çanakkale (Türkiye)’de önemli kumul ve tuzcul alanların florası ve ekolojisi – 21. Ulusal Biyoloji Kongresi : 669-670.

70.    PARİM, G. -        - İğneada-Agva arası kıyı kumulları florası – Marmara Üniv., Eğ. Fak., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi. Göztepe-İstanbul.   .

71.    PİRHAN, A. F. & GEMİCİ, Y. – 2015 – Didim, Milas, Ören ve Bodrum (Türkiye) florası – Bağbahçe Bilim Dergisi: 68-89. 

72.    SALCAN, Ü. – 2011 – Manavgat-Evrenseki beldesinde turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkilerinin araştırılması – Ç.Ü. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi: 91 s. 

73.    SATIL, F., TÜMEN, G. & SELVİ, S. – 2019 – Gönen deltası kumul bitki çeşitliliği tehdit faktörleri ve çözüm önerileri – AÇÜ Orm. Fak. Derg. 20 (2): 208-217. 

74.    SATIL, F., TÜMEN, G. & SELVİ, S. – 2021 – Balıkesir kıyı kumullarındaki bitki çeşitliliği ve tehdit faktörleri – AKÜ, FEMÜBİD, 21: 507-519. 

75.    SEÇMEN, Ö. & LEBLEBİCİ, E. – 1978 – Gökçeada veBozcaada adalarının vejetasyon ve florası, II. Florası – Bitki, 5 (3): 271-368. 

76.    SEÇMEN, Ö., UYSAL, İ. & KARABACAK, E. – 2001 - Aydıncık (Kefaloz-Gökçeada)’nın kumul ve bataklık florası ve vejetasyonu – Ulusal Ege Adaları Toplantısı: 114-141. 

77.    SERTESER, A. - 1994 - Seyhan Deltası (Adana) kıyı kumullarında bitki örtüsü ile toprak ilişkisi - Gazi Üniversitesi, Fen-Ed. Fak., Biyoloji Bölümü, Doktora Tezi : 123 s.  

78.    SERTESER, A. & USLU, T. - 1995 - Seyhan deltası (Adana) kıyı kumullarında bitki örtüsü ile toprak ilişkisi - İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu,  II : 256-265. Ankara.   

79.    SEZER, Y. – 2006 – Şile ve civarının (İstanbul) flora ve vejetasyonu – M.Ü. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 113 s. İstanbul. 

80.    ŞENOL, S. G. & SEÇMEN, Ö. – 2001 – Foça (İzmir) çevresi adalarının florası – Ulusal Ege Adaları Toplantısı:181-194.

81.    ULUS, A. - 2000 - İskenderun kenti ve yakın çevresinin peyzaj ekolojisi açısından incelenmesi –İ.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora tezi özeti: 53-69. 

82.    UNCU, L. – 1998 – Simenlik Gölü ekosistemi – T. Coğ. Araş. Ve Uyg. Mer. Dergisi,6: 375-406. 

83.    USLU, T. - 1974 - Mersin ile Silifke arası kumul ve maki vejetasyonunun bitki  ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması  - Ankara Üniv., Fen Fak., Doktora Tezi : 132 s. Ankara. 

84.    USLU, T. – 1978 – Samsun ve Aydın Dağları vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması – TÜBİTAK, TBAG-209 nolu proje: 113 s. 

85.    USLU, T. & GEHU, J. -M. -1989 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - 3. Bandırma Kuşcenneti ve Sulak Alanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988, Bandırma.  

86.    USLU, T. & GEHU, J. -M.  - 1991- Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - Orman Mühendisliği Derg., 11: 27-31. Ankara.  

87.    USLU, T. - 1993 - Göksu Deltası’nda kıyı kumul yönetimi - DHKD Uluslararası Göksu Deltası Çevresel KalkınmaSemineri, 6-9 Ekim 1992, Bildiri Metinleri: 139-153. Silifke  

88.    USLU, T. - 1993 - Türkiye'de kıyı kumul ağaçlandırma politikası: çevre açısından durum - 14.Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri: 9. Ankara  

89.    USLU, T. & GEHU, J. -M. - 1993 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - 3. Bandırma Kuşcenneti ve SulakAlanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988: 141-150. Bandırma.  

90.    USLU, T. & BAL, Y. - 1994 - Ceyhan nehri deltası kıyı kumulları jeomorfolojisi ve bitki örtüsü - TÜBİTAK, DEBAG-106 nolu proje Gelişme Raporu : 19 s. Ankara.

91.    USLU, T. & BAL, Y. - 1994 - Kavak (Çanakkale)da kıyı kumulu yönetimi - 12. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994,i Bildiri ve PosterÖzetleri , Botanik Seksiyonu: 38. Edirne.

92.    USLU, T. - 1995 - Belek (Antalya) kıyı kumulu bitki örtüsü (Vegetation of Belek (Antalya) coastal dune) – In : DEMİRAYAK, F. (Koordinatör). Belek (Antalya) yönetim planı. DHKD Projesi : 43 s. İstanbul. 

93.    USLU, T. & BAL, Y. - 1995 - Ceyhan nehri deltası kıyı kumulları jeomorfolojisi ve bitki örtüsü - TÜBİTAK, DEBAG-106 nolu proje: 121 s. Ankara. 

94.    USLU, T. & BAL, Y. - 1995 - Anamur (İçel) da kıyı kumulu yönetimi - 2. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül 1995, Bildiri vePoster Özetleri: 19. Ankara. 

95.    USLU, T. & BAL, Y. - 1996 - Kavak (Çanakkale)da kıyı kumulu yönetimi - 12. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Cilt 1 BotanikSeksiyonu: 185-192. Edirne.

96.    USLU, T. & BAL, Y. - 1996 - Kale (Antalya) de kıyı kumulu yönetimi - 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, Çevre BiyolojisiSeksiyonu Bildiri ve Poster Özetleri: 6. İstanbul.  

97.    USLU, T. & BAL, Y. - 1997 - Kale (Antalya) de kıyı kumulu yönetimi - 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, Cilt 3.  ÇevreBiyolojisi Seksiyonu Bildiri ve Poster Metinleri: 42-52. İstanbul.  

98.    USLU, T. - 1998 - Belek (Antalya) kıyı kumulu - Türkiye Kıyıları 98 Konferansı: 195-205. Ankara. 

99.    UZUN, G., YÜCEL, M., YILMAZ, K. T.  BERBEROĞLU, S. – 1995 – Çukurova deltası örneğinde kıyı ekosistemlerinin içerdiği biyotopların haritalanması – TÜBİTAK, TGAG-1164 nolu proje:223 s. 

100.    VURAL, C., BİTER, M. K. & DADANDI, M. Y. – 2010 – A new species of Echinops (Asteraceae) from Turkey -  Turk J. Bot., 34:513-519. 

101.    VURAL, M. -    - Protection of biodiversity and collaborative protected area management at the Küre mountains national park as a model for turkey - DHKD 

102.    YILDIZTUGAY, E. & KÜÇÜKÖDÜK, M. – 2010 – The flora of Anamur  antigue city and its surroundings (Mersin/Turkey) – Biological Diversity and Conservation, 3/3: 46-63. 

103.    YILMAZ, A. – 2013 – Kocaeli,Kandıra, Babadağ’ın flora ve vejetasyonunun saptanması –M.Ü. Fen Bil. Ens, Yüksek Lisans tezi: 92 s. 

104.    YILMAZ, Y. – 2021 – Filyos deltası kumul vejetasyonu – K.Ü. Lisansüstü Eğ. Ens., Coğrafya ABD, Yüksek Lisans tezi:254 s. 

105.    YİĞİT, N. ve diğerleri – 2014 – Saros Körfezi özel çevre koruma bölgesi karasal ve denizel biyolojik çeşitliliğin tespiti projesi – Çevre ve Şehircilik Bak., Tabiat Varlıklarını Koruma Gn. Md. Sonuç raporu: 404 s.

106.    ZUBARİ, İ. – 2010 – Samandağ kumul bitkileri – Hatay Keşif Dergisi, 40: 6 s.