Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

SAĞLIĞIN SAĞLIKSIZ İDARESİ

SAĞLIĞIN SAĞLIKSIZ İDARESİ

Bu köşede çok ciddi olayları ele alıp yazdım duyurdum.

Ancak makama torpil ve icazetle gelip oturanların KAMU YARARI- DEVLET ZARARI umurunda olmadığından, çok ciddi olaylar uyduruk uzmanlarca tahkikat edilip kapatıldı.

Bu arada devlette HELAL SÜT EMMİŞ vatansever bürokratların gerçekleştirdiği ve devlete TRİLYONLARCA lira kazandırdıkları işlerde İHALEYE FESAT KARIŞTIRDI diye savcılıklara çağrıldıklarını gördük.

Ayrıca birçoğu oradan oraya sürüldü ve halen uğraşıldığını duyuyorum.

Anlamadığım şey ise: Bu devletin hak ve hukukunu korusunlar, yetimin hakkını çaldırmasınlar, beytülmalı talan ettirmesinler, memlekete ve millete insan gibi hizmet etsinler diye makama getirilenler ve yüklü miktarda maaş ödenerek- sekreter- özel kalem- makam aracı gibi imkanlar sağlananlar, yaşanan olaylara neden kayıtsız kalıyorlar???

Neyse...

Bu günkü konumuz MEŞHUR SBYS işi.

Biliyorsunuz yılardır trilyonluk rakamlar ile ihale edilen iş bu dönemde çok cüzi bir rakama gitti.

Devlet, bunu ucuza alanları sorguluyor ama, bunca yıl pahalı alanlara hiçbir sorgu yok (!)

Gel bakim, sen bu işi, aynı malzeme ve içerik ile yıllardır şu parlara alıyordun, bu nasıl oldu da şimdi bu denli ucuza alındı, üstelik DOLAR fırlamışken, her şey ateş pahsı iken, bu iş nasıl oldu (!) DEMİYOR, DİYEMİYOR....

Acaba neden ki?

Buna da neyse...

Konumuz hastanelerin son alım yaptığı SBYS işleri.

Genel ihale yapılınca, itirazlar olup iş uzayınca, bu arada tüm sağlık kuruluşları mecburen pazarlıklı alıma yöneldiler, ara alımlar yaptılar. İl düzeyinde hastanelerce yapılan ara alımlar, pazarlıklı alımların kayıtları devletin il müdürlüğünde var.

Açsın incelesin. Özellikle destek hizmetleri başkanı incelesin.

Kaça almışlar, nasıl almışlar, genel ihalede o teklifi verenler nasıl teklif vermiş, orada ne teklif vermiş, burada ne vermiş, ayrıca pazarlıklı alıma neden hep aynı firmalar çağrılmış, genel ihaleye katılan firmaların hepsi neden çağrılmamış iyice soruştursun!!!

Şimdi size TOROS DEVLET HASTANESİNİN, genel ihaleye itiraz ve mahkemeye gitme işleri olduğundan, iş uzayınca,  bu arada yaptığı pazarlıklı alımların, süresi, kaç aylık olduğu, sözleşme bedellerini ekran görüntülerini aşağıya alıyorum.

5.4.2021 GÜNÜ YAPILAN 81 GÜNLÜK ALIM (Aşağıda)

17.6.2021 GÜNÜ YAPILAN 3 AYLIK ALIM (Aşağıda)

17.9.2021 GÜNÜ YAPILAN 1 AYLIK ALIM (Aşağıda)

25.10.2021 GÜNÜ YAPILAN 1 AYLIK ALIM (Aşağıda)

Dikkat edin içeriklere. İyi inceleyin. Aylık alımlara ve işin sürelerine bakın. Sözleşme bedellerine bakın. Ben kırmızı ile işaretledim.

Bu görüntülere göre en son alımda sözleşme 1.11.2021 günü imzalanmış. Demek oluyor ki, 1.12.2021 günü süresi dolmuş, yenisi yapılmak zorunda. Mutlak yapılmıştır. Devletin işi beklemez. Ancak bu yapılan alımın EKAPTA görüntüsü yok. Bu gün ayın 8’i. Aralık 8 yani. Kaça aldılar, süresini ne kadar tuttular, kim aldı, nasıl aldı, alan firma daha önce hastane ile iş yapmış mı, aynı iş o zaman kaç liraya yapılmış şimdi kaç liraya alınmış, (yoksa çok çok ucuza alındı da, önceki alımlarda sıkıntı yaşayacakları için mi ekapa sözleşme konmuyor?) bunları inceleyen, araştıran, soruşturan yok mu?

Destek hizmetleri başkanı ve il müdürü bu alımları çok ciddi bir şekilde masaya yatırıp inceliyor mu? Devletin karı zarı, ortaya çıkarılıyor mu? Geçmişte oluşan zararın hesabı soruluyor mu? Bunun müsebbiplerini inceliyorlar mı? Sorumluları hakkında herhangi bir adli idari işlem yapılıyor mu? Bazı idarecilerin neden 10 yıldan fazladır idareci olarak kaldıkları ve bazılarının hep aynı görevlerde oldukları sorgulanıyor mu?

BAKIN SİZE MERSİN DEKİ BAŞKA HASTANELERİN PAZARLIKLI ALIMLARININ EKAP EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ DE YAYINLAYAYIM. ALLAH RIZASI İÇİN İNCELEYİN. KAÇ AYLIK YAPMIŞLAR, FİYATLARI MUKAYESE EDİN...

17.9.2021 DE AYDINCIK ALIMI (Aşağıda)

27.9.2021 DE TARSUS ALIMI (Aşağıda)

Maliye bakanı müfettişi geldi ve bir sorgulama yapı gitmişti. O rapordan bazı kesitleri yayınlamıştım. Bu işle ilgili olan bir bölümü vardı ki, çok çok önemli. Bunu ele alıp ihaleye fesat soktun diyerek inceleme yapmayan idarecilere ne gibi işlem yaptınız, yâda yapmayı düşünüyor musunuz?

Bu konuyu ele aldığım yazımın linki aşağıda:

https://www.haberanaliz.net/makale/ne-yaptiniz-6-2048

İşte müfettişin raporundaki o kısım:

İhale Konusunda Faaliyet Göstermeyen Şirket

Madde 49- Muhasebe Birimince ödemeleri yapılan ihale taahhüt dosyalarının incelenmesi sonucunda ;

a- Tarsus Devlet Hastanesince ihalesi yapılan 2019/699361 İKN nolu “Çamaşır Yıkama, Ütüleme Ve Paketleme Hizmet Alımı” ihalesine ait taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, yaklaşık maliyet hesabında (Ek:19/1) kullanılan firmalardan Beyazlar Sağlık Medikal Hizmet İnşaat Sanayi Tic.Ltd.Şti.’nin Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş ilanında (Ek:19/2-5) söz konusu şirketin çamaşır yıkama alanında faaliyet göstermediği,

b- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2018/557655 İKN nolu “SBYS ve GYS Hizmet Alımı” ihalesine ait taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, yaklaşık maliyet hesaplamasında (Ek:20/1-2) kullanılan firmalardan Arin Sosyal Hizmetler Tem.Basın Yayın org.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş ilanında (Ek:20/3-4) söz konusu şirketin yazılım alanında faaliyet göstermediği, SFK Temizlik Hizmetleri Bilgisayar Turizm Yemekçilik Otomotiv Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ve BSD Bilgisayar San. Ve Tic. Ltd. Şti. ticaret ünvanlarından anlaşıldığı üzere faaliyet konusunun yazılım olmadığı,

tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 60’ıncı maddesinde yer alan düzenlemede, yaklaşık maliyetin tespit edilmesinde görev alan kamu görevlilerinin, diğer işlemlerde olduğu gibi, yaklaşık maliyetin tespit edilmesinde de titiz ve ayrıntılı çalışmaları gerektiği konusunda sorumlulukları belirlenmiştir. Yaklaşık maliyetin hatalı tespit edilmesi nedeniyle taraflardan birisinin (idare veya yüklenici) zarara uğraması halinde, zarara yol açan işlemi yapan görevliler hakkında idari soruşturma açılabilecek, cezai kovuşturma yapılabilecek ve ortaya çıkan zarar kendilerine tazmin ettirilebilecektir.

Yaklaşık maliyetin hatalı tespit edildiği ihalenin tamamlanmasından sonra tespit edilmesi halinde yüklenici firmanın yaklaşık maliyet ile ilgili herhangi bir bağlantısı olmadığından sorumlu tutulması mümkün olmamakla birlikte eğer kamu zararı oluşmuş ise söz konusu zararın ihale sürecinde görev alanlardan müteselsilen tahsili yoluna gidilmesi mümkündür.

İdari ve cezai yaptırımların öngörülmesinin yanı sıra idare bütçelerinin programlanması ve kullanımında, ihale ilan sürelerinin, ihaleye katılımda yeterlilik kurallarının, ihalenin yabancı isteklilerin katılımına açık olup olmadığının belirlenmesinde, ihaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesinde, ihale konusu işin ekonomik açıdan en avantajlı fiyatla temin edilmesinde, kısacası ihalenin sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılabilmesinde yaklaşık maliyetin doğru ve gerçekçi olarak belirlenmesinin büyük önemi bulunmaktadır. İhale komisyonlarının önemli görevlerinden birisi de, yaklaşık maliyetin doğru ve gerçekçi olarak belirlenip belirlenmediğini araştırmaları ve gerekirse yaklaşık maliyet güncellemesi yapmalarıdır.

Mevzuatımız amir hükümlerine göre yaklaşık maliyet hesabına esas herhangi 3 firmadan teklif alınması olmayıp gerçekten ihale konusu işle iştigal eden ve piyasa rayiçlerini yansıtan fiyat tekliflerinin alınmasıdır.

Türk Ceza Kanunun “Görevi kötüye kullanma” başlıklı 257’nci maddesinde “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Düzenlemesi mevcuttur.

Yaklaşık maliyetin, alanında faaliyet göstermeyen firmadan alınarak belirlenmesi ve bu nedenle ihale fiyatının yüksek sonuçlanmasına neden olunuyorsa Türk Ceza Kanunun 257’nci maddesinin uygulanma ihtimali doğmaktadır. Bu nedenle, ileride herhangi bir cezai ve disiplin hükümleri ile karşılaşılmaması açısından, Muhasebe Birimince tüm Sağlık İşletme Birimleri yazılı olarak uyarılması sağlanmalıdır. ...”  DEMİŞ.... Kim demiş? Devletin maliye müfettişi. Ne zaman demiş? Aylar evvel!!!  Peki sonuç ne olmuş???

Tabi bunların üzerine gitmek yerine, devleti son ihalede TRİLYONLUK kazanca geçiren vatansever, milliyetçi devletçi bürokratların tepesine binmek daha kolay oluyor demek ki..

Ama bu durumu sn. Cumhurbaşkanımız bilmiyormuş, şimdi öğrendi. Tüm yazılan çizilenler kendisine böylece ulaştırıldı. BAKALIM BUNDAN SONRA NE OLACAK!!!

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com