Av.Ali ÇALIŞKAN

Av.Ali ÇALIŞKAN

Mail: alicaliskan@gmail.com

Takipsizlik kararı nedir, Takipsizlik hakkında bilinmesi gerekenler

Takipsizlik kararı nedir, Takipsizlik hakkında bilinmesi gerekenler

Takipsizlik kararına nasıl itiraz edilir?
Madde 173 – Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.”

Takipsizlik kararına itiraz edilirse ne olur?
Eğer suçtan zarar gören süresi içerisinde itiraz hakkını kullanmazsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kesinleşir. Ancak suçtan zarar gören 15 gün içerisinde itiraz hakkını kullanır ve itiraz sonucunda sulh ceza hakimliğince reddedilirse takipsizlik kararı kesinleşmiş olur.

Takipsizlik verilen dosya tekrar açılır mı?
Takipsizlik Kararı Verilen Dosya Tekrar Açılır mı? Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdikten sonra dosya kapatıldığı için, kapatılan dosyanın açılması ancak yeni bir delile ulaşılması ile gerçekleşebilir.

Takipsizlik kararından sonra mahkeme olur mu?
5271 sayılı CMK'nun 172/2. maddesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra, yeni bir delil meydana çıkmadan Cumhuriyet savcısınca kendiliğinden kamu davası açılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Şüpheli takipsizlik kararına itiraz edebilir mi?
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğinde, şüpheliye ve suçtan zarar görene söz konusu takipsizlik kararı tebliğ edilir. Suçtan zarar görenin karar kendisine tebliğ edildikten itibaren 15 gün içerisinde karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır

Takipsizlik kararı silinir mi?
Hakkınızda KYOK kararı verildiğine göre İlgili ilçe emniyet müdürlüğüne veya jandarma komutanlığı gbt birimine takipsizlik (KYOK) kararın ibraz ettiğiniz takdirde gbt kaydınız silinir

Savcı neye göre takipsizlik verir?
Soruşturma içerisinde bulunan Cumhuriyet savcısı, takipsizlik kararını şu durumlarda verir. Şikayet açıldıktan sonra suçlu olan kişinin suçunun ispatı yeterli bir şekilde yapılmadığı zaman takipsizlik karar verilir. Kısaca delil yetersizliği diyebiliriz.

Takipsizlik kararı memurluğa engel mi?
Takipsizlik kararının güvenlik soruşturmasına etkisi olmamalıdır. ... Dolayısıyla takipsizlik kararı- kovuşturmaya yer olmadığına dair karar memuriyete engel değildir.

Takipsizlik kararı ne kadar sürer?
Takipsizlik Kararı Ne Zaman Kesinleşir? Takipsizlik kararına itiraz edilmesi halinde itiraz hususu değerlendirilip reddedildiği takdirde takipsizlik kararı kesinleşir. Bununla beraber takipsizlik kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara itiraz edilmemesi halinde de takipsizlik kararı kesinleşir.

Savcı hiç ifade almadan takipsizlik kararı verebilir mi?
Soruşturma evresinde basit şüphe yeterliyken, kovuşturma evresine geçebilmesi için bu şüphenin varlığı aranır. Tüm bu süreçte savcı hiç ifade almadan takipsizlik kararı vermesi mümkün değildir.

Takipsizlik kararı verilen dosya ne olur?
Takipsizlik kararı da savcının soruşturma sonucunda '”yargılama için yeterli delil” bulamaması halinde verilen karardır. Bu karar ile birlikte kişi artık şüpheli sıfatından kurtulmuş olur ve hakkında açılan dosya kapanır.

Takipsizlik kararı Uyap'ta görünür mu?
Böylelikle iddianame, tutuklama kararı, adli kontrol kararı, takipsizlik kararı, savcılık ifade tutanakları, tensip zaptı, duruşma zaptı, talimat duruşma zaptı, yakalanan şahsın sorgu tutanağı, gerekçeli karar, istinaf ilamı, Yargıtay ilamı evraklarının görüntülenmesi sağlanmıştır