Kim Üzerine Alınırsa Kefen Onundur

Kim Üzerine Alınırsa Kefen Onundur

Mail: kmuak@gmail.com

TAZI GİBİ KAÇAR GİDERDİ

Bizim köylü Kör Hacı'nın Çürük Ahmet’i,

Yanlış yolu tuta tuta giderdi,

Olmuş idi yedi köyün delisi,

Sağa sola çamur ata ata giderdi.

 

Kurtulmazdı yüzü, gözü yaradan,

Döver idi konu komşu sıradan,

Kavga bitip sıyrılırsa aradan,

Horozlanıp öte öte giderdi.

 

Çehre çökmüş çeke çeke rakıyı şarabı,

Gören sanır memleketin en uslu adamı,

Bulunmazdı ayağında bir vakit çorabı,

Çamurlara bata bata giderdi.

 

Dost olmuştu kaypak ile kalleşe,

Karga gibi konar idi her leşe,

Sigarayı getirince beleşe,

Baca gibi tüte tüte giderdi.

 

Gerek yoktu her gün abdest almaya,

Niyeti de yoktu zaten namaz kılmaya,

Vaktiyle Camilerden ayakkabı çalmaya,

Cemaati ite ite giderdi.

 

Zor çıkardı kışı, bulursa yazı,

Kanlanırdı biti, artardı hızı,

Görür görmez güzel karıyı, kızı,

Türlü çalım sata sata giderdi.

 

Pek severdi barı, pavyonu gezeni,

Vaktiyle içki, kumar idi bunun bütün düzeni,

Çok kızdı garip, bunları derleyip yazanı,

Çıkamaz ise işin içinden TAZI gibi kaçar giderdi.