MİMAR ABDULLAH YILMAZ YENİDEN İLGİLİ VE YETKİLİLERE SESLENDİ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MİMAR ABDULLAH YILMAZ YENİDEN İLGİLİ VE YETKİLİLERE SESLENDİ
SAYIN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER BEY, SAYIN MERSİN AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜLTAK BEY, GEÇEN DÖNEM VE YENİ DÖNEM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ, MECLİS ÜYELERİ ...."ÖPA5 PROJESİNİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINI HAZIRLAMAKTA OLAN AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI, YANLIŞA ORTAK OLMAYIN, KONUYU TEKRAR MECLİSE GETİRİLMESİNİ SAĞLAYIN, KENTSEL RANT İÇERMEYEN,PLAN İLKELERİNE, YÖNETMELİKLERE, KURUL KARARLARINA AYKIRI ÖPA5 İMAR PLANINA EVET DİYEN DÖNEMİN İMAR KOMİSYON BAŞKANINİN, KOMİSYON ÜYELERİNİN,VE HAYIR DEYİP ŞERH KOYAN ÜYENİN GÖRÜŞLERİNİ ALIN..!!!! GEREKİYORSA MECLİSTE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURUN, GEREKİYORSA İPTAL EDİN, NELER YAŞANACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRELİM ...."

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/07/2018 tarih ve 539 sayılı kararı ile ‘’Mersin İli,Akdeniz İlçesi,Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı(1.Etap) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar Planı’’ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 275 sayılı kararı ile tadilen onaylanarak yürürlüğe girmiştir .
İmar Komisyonunda görev alan DUYARLI BİR MECLİS ÜYESİ KOMİSYONA GELEN PLANDAKİ YANLIŞLARI GÖRMÜŞ , ÖPA5 1/5000 REVİZYON PLANININ 05/11/1999 tarih ve 664 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun 664 sayılı ilke kararına aykırı olduğu hususunda muhalefet şerhi koymuş,meclis oylamasındada hayır demiştir.
HUKUKSAL SÜRECİ BAŞLATMIŞTIR...
bahis konusu plan Belediye Meclisinin 13/07/2018 tarih ve 539 sayılı kararı ile kesinleşmiştir.
Planlama alanında BULUNAN, GÖRMEZDEN GELİNEN Tren Garı Binası ve İngiliz Yağ Fabrikası ÜLKE VE MERSİN tarihi yönünden önem arzeden binalardır.
05/11/1999 TARİH VE 664 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN 664 SAYILI İLKE KARARI İLE ;
‘’Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde,bu parsele komşu olan veya aralarında yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine,bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için koruma kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılmayacağına karar verildi’’DENMEKTEDİR...

Yüksek kurulun ilke kararı gereğince İngiliz yağ fabrikasının ve Tren garının bulunduğu parsellere,komşu olan ve aralarında yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesi,ve bu alanlara ilişkin yapılaşma koşulları belirlenirken koruma kurulundan izin alınması gereklidirŞARTTIR,ANCAK İZİN ALINMAMIŞTIR.

Planın Mecliste onaylanma aşamasından önce, hazırlanan planın kurula gönderilerek,planlama sınırları içerisinde yer alan tescilli Binalar yönünden kurulun görüşü alınması GEREKLİDİR.ETİK OLAN DA BUDUR.... GÖRÜŞ ALINMAMIŞTIR...
Dönemin İmar komisyonu meclis üyesinin açtığı dava sürecinde Mahkeme belediyeden bilgi talep etmiş, belediye cevaben Kuruldan görüş alındığı şeklinde cevap vermiştir....
Bu arada önemli bir nokta YANDAŞ PLAN MÜELLİFİNCE GÖZDEN KAÇIRILMAYA ÇALIŞILMIŞ , İMAR KOMİSYONU ÜYESİ TARAFINDAN BİLİNÇLİ YANLIŞ UYGULAMA TESPİT EDİLMİŞ , ŞERH KONMUŞTUR....
Plan hazırlama süreci içerisinde,
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 25/01/2015 tarih ve 5602 sayılı kararına göre;
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 25/05/2015 tarih ve 12473 sayılı yazıları,konu ile ilgili Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05/11/2015 tarih ve 7055 sayılı yazısı ve Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 28/10/2015 tarihli inceleme raporu,işlem dosyası esas alınarak, MERSİN İLİ AKDENİZ İLÇESİ MERSİN KENT MERKEZİ DOĞU GİRİŞ PROJE ALANININ BİR BÖLÜMÜNÜN YENİLEME ALANINA GİRDİĞİNİN VE ALAN İÇERİSİNDE TESCİLLİ TAŞINMAZ VARLIĞI GAR BİNASI İLE ASTSUBAY OKULUNUN BULUNDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI ,BU BAĞLAMDA TIRMIL HÖYÜĞÜ ARKEOLOJİK SİT ALANI İLE YENİLEME ALANI SINIRININ ÖZEL PROJE ALANI SINIRINDAN ÇIKARILMASINA ALANDA YER ALAN TÜM KÜLTÜR VARLIKLARININ SINIRLARI İLE BİRLİKTE PLANLAR ÜZERİNE AKTARILMASINA VE PLAN NOTLARINA ‘’KÜLTÜR VARLIĞI YAPILARDA VE KORUMA ALANLARINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ UYGULAMA ÖNCESİNDE KURUL GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR ’’
ŞEKLİNDE NOT EKLENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR. ’’denmesine rağmen;
Belediye meclisince kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna ait plan notlarının Uygulama Hükümleri Başlığı altında;2.10.maddesinde;
2.10. PLANLAMA ALANINDA KÜLTÜR VARLIĞI BULUNAN PARSELLERDE ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ. NOTU YAZILMIŞTIR...
BİLİNÇLİ OLARAK EKSİK, YANLIŞ YAPILMIŞTIR....???? 
plana ait plan notlarında koruma altına alınan tescilli kültür varlıkları yönünden 1996 tarihli Yüksek Kurul İlke Kararı gereği belirlenmesi gereken koruma alanları ifadesi’ne bilinçli olarak yer verilmemiştir.PLAN NOTU KURUL KARARINDA BAHSEDİLDİĞİ GİBİ DEĞİL ,DEĞİŞTİRİLEREK DÜZENLENMİŞTİR .BU DURUM 2863 SAYILI YASA YÖNÜNDEN DE MEVZUATA AÇIKÇA AYKIRIDIR......

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN, KONUNUN SONRADAN ORTAYA ÇIKAN DURUMLARIN IŞIĞINDA, 
KONUYU KURUL GÜNDEMİNE ALINARAK TEKRAR GÖRÜŞÜLMESİNİ SAĞLAMASI,
TESCİLLİ BİNALARIN BULUNDUĞU YAPILAR YÖNÜNDEN PARSEL TESCİLİNİN YAPILIP -YAPILMADIĞI YÖNÜNDEN GEREKLİ ARAŞTIRMALARIN YAPILMASI,
YAPILMADI İSE PARSEL TESCİLLERİNİN DE YAPILMASINI,
YÜKSEK KURUL İLKE KARARI ÇERÇEVESİNDE KORUMA ALANI VEYA PLAN ETKİLEŞİM SINIRININ BELİRLENEREK ,BU ALANLARDA OLUŞTURULMUŞ YOĞUNLUK KARARLARI VE BİNA YÜKSEKLİKLERİ İLE 2863 SAYILI YASA İLE KURULA VERİLEN YETKİNİN KULLANILMASINI SAĞLAMAKTIR... VEYA BU PLANIN TEKRAR MECLİSE GETİRİLEREK İPTALİNİ SAĞLAMAKTIR...
SELAM VE SEVGİLERİMLE.....
MİMAR ABDULLAH YILMAZ

 


MUSTAFA GÖKTAŞ MERSİN'DEKİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ ETTİÖnceki Haber

MUSTAFA GÖKTAŞ MERSİN'DEKİ NAZIM İMAR PL...

AVUKAT ASLAN KÜÇÜK SES VERİP PAYLAŞTI AMA ÖLÜMLER ARDI ARDINA GELİYORSonraki Haber

AVUKAT ASLAN KÜÇÜK SES VERİP PAYLAŞTI AM...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!