Yazık Bu Milletin Parasına!

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Yazık Bu Milletin Parasına!
Ülke geneli sinekle mücadele çok yanlış yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı belediyelerde de durum pek iç açıcı değil. Sivrisinekle mücadele ilacın havaya sıkılması ile yapılmaz. Ve bu sağlıklı da değil. İnsan sağlığına da aykırı. O havayı biz soluyoruz ve resmen zehirleniyoruz. Bu işin uzmanlarına sorun, araştırın konuşun. Olacak iş değil. Hem lüzumsuz harcama olmuş oluyor, hem sağlığımızla oynanıyor.

Ülke geneli sinekle mücadele çok yanlış yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı belediyelerde de durum pek iç açıcı değil. Sivrisinekle mücadele ilacın havaya sıkılması ile yapılmaz. Ve bu sağlıklı da değil. İnsan sağlığına da aykırı. O havayı biz soluyoruz ve resmen zehirleniyoruz. Bu işin uzmanlarına sorun, araştırın konuşun. Olacak iş değil. Hem lüzumsuz harcama olmuş oluyor, hem sağlığımızla oynanıyor. 

Şu anda Mersin ve yöresinde hemen hemen her ilçede akşamları belirli saatte araçların arkasında motorla havaya püskürtülen ilaçlama şeklini görüyoruz. İnanın halk sağlığına zararlı.

Ayrıca vatandaşlarda ilgili ve yetkililere şöyle sesleniyor: “bolca suyun içine birkaç gram ilacı kat sık ne faydası olacak. Bunu bir kenara bırakın miadı geçmiş ilaçların kullanıldığını duyuyoruz. Ve atıyorum, kullanılan ilaç 100 kilogram ise 1000 kilogram yazıldığını duyuyoruz. Sevgili ilgili yetkililer bu hususlara dikkat etsinler, yetimin hakkını yedirmesinler. Ayrıca artık bu ilkel uygulamadan vazgeçilsin” demekteler.

Bakın belki hayal aleminde millete kara çaldığımızı düşünebilirsiniz. Ama işin ehli ve uzmanlarının kaleminden çıkan ibretlik bilimsel yazılar var. Bu hususta Mersin’li hemşerimiz PROF.DR. RESUL BUĞDAYCI bir makale yazmış vaktiyle de paylaşmış. İşte aşağıda harfiyen yayınlıyorum. ALLAH RIZASI İÇİN İLGİLİ, YETKİLİ, ALAKALI, İŞİN UZMANLARI OKUSUN VE BU İŞE BİR ÇÖZÜM BULSUNLAR. Burada harcanan para tüyü bitmedik yetimin hakkı, şehidin hakkı, kul hakkı. KAMUNUN KASASI. Lütfen dikkat edelim.

“SEVGİLİ BELEDİYELER AÇIK HAVANIN İLAÇLANMASI, TÜFEKLE SİVRİSİNEK AVLAMAYA BENZER !?”

Resul BUĞDAYCI / Halk Sağlığı Uzmanı / rbugdayci@mersin.edu.tr 

Öğretmen Ahmet’i tahtaya kaldırır ve sorar

“Mevsimleri say bakalım oğlum”

Ahmet mevsimleri sayar “İlkbahar, yaz, yaz, yaz.”

Merhaba Mersin Merhaba!

Sevgili okurlar mevsimler giderek birbiri üzerine binmeye başladı. Özelikle Mersin’de yaz bir başlıyor bitmek bilmiyor. Mevsimler insanın doğa ile olan duygusal paylaşımını derinleştiren olgulardır. Sanırım hepimiz, tüm mevsimleri hissederek yaşamak isteriz. Böylece geçen zaman yaşamı daha anlamlı kılar. Bu yazıda konumuz; uzuuuun yaz mevsimini, uzuuuun süre birlikte paylaştığımız sivrisinekler…  

İnsanoğlunun sivrisinekle savaşı çok eskidir. Hatta sivrisinekler insanlıktan önce de vardı. Sivrisinekler sıtma mikrobunu içinde olgunlaştırıp insanlara dağıtırlar ve insanda hastalığa neden olurlar. SITMA Mezopotamya, Eti ve Grek uygarlıklarının çökmesinde en önemli etken olarak kabul edilir.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk ele aldığı Halk Sağlığı sorunu sıtmadır ve sağlığa ayrılan bütçenin 5’i sıtmaya gitmektedir. 1926 yılında sıtma savaş kanunu çıkarılmıştır. 1970 yılında görülen sıtma vaka sayısı 1263’e kadar düşürülmüştür. Ancak bu tarihten sonra konuya verilen önemin azalmasıyla hastalık tekrar artmış ve 1977’de vaka sayısı 115 bini geçmiştir. Bu dönemi çok iyi hatırlıyorum. Sıtma Savaş Sağlık Memurları her hafta eve gelir tüm aileye ilaç (klorokin hapı) içirirdi. Sonra kapının arkasına yapıştırdığı çizelgeye kaydederdi.  

Hastalık geçişi sivrisinekle olur, kaynak ise insandır. Aslında sıtma salgını önlenmesi en kolay hastalıklardandır. Sıtmalı insan yoksa hastalık da olmaz. Bu nedenle sıtmanın kökünü kazımada, hastaların erken tanı ve tedavisinin yapılması en önemli aşmadır. Ülkemizde bu amaçla aktif ve pasif sürveyans denilen kalın damla tetkiki toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Aktif sürveyans: Sıtma görülen bölgeye gidilerek; ateşli olanlarda öncelikli olmak üzere herkese kalın damla yapılması,  Pasif sürveyans ise; tüm sağlık kuruluşlarına başvuran ve ateş şikâyeti olan hastalardan, ayrıca yakın geçmişte ateşli hastalık öyküsü olanlardan kalın damla yapılmasıdır. Kısaca hastaları bulup tedavi ettikten sonra sivrisinek sadece rahatsızlık verir.

Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, hamileler, yeni doğan ve küçük çocukların sıtmanın sık görüldüğü bölgelere gitmesi önlenmelidir.

İlaçlı korumanın gerektiği bazı durumlar da şöyledir. Sıtmanın endemik olduğu bölgelerde yaşayan 0-5 yaş arasındaki çocuklara, hamilelere, endemik bölgelerden birkaç yıldır uzak kalıp geri dönenlere, bağışıklık sistemi baskılananlara; sıtmanın endemik olduğu bölgelere yolculuk yapanlara ilaçlı koruma yapılmalıdır. Türkiye’de sıtmadan korunmada kullanılacak olan ilaç klorokindir. Yetişkinler; haftada bir kez 300 mg (2 tablet) klorokin, çocuklar haftada bir kez 5 mg klorokinle koruma altına alınabilir. İlaç sıtma bölgesine gitmeden bir hafta önce ya da 1-2 gün önce başlanmalı, bölgeden döndükten 4 hafta sonraya kadar devam edilmelidir.

Bugün sıtma hastalığının tedavisinden çok sinek mücadelesi öne çıkmaya başlamıştır. Geceleri bol, vücudu kaplayan elbiselerin giyilmesi, gece yatarken cibinlik (cibin arapçada sinek) kullanılması, oturulan konutların kapı ve pencerelerine tel örgü çekilmesi, ev içinde bulunan çiçeklerin akşamları dışarı çıkarılması, erişkin sineklerden korunmada alınabilecek bireysel önlemlerdir. Bu uygulamalar sivrisinekle savaşta doğanın dengesini gözeten eylemlerdir. Hatta sıtmanın sık görüldüğü illerde yapılan konutlarda pencere ve kapılara sineklik monte edilmesinin yasal zorunluluk haline getirilmesinde toplum açısından büyük yarar vardır.

Sivrisineğin yaşam döngüsü: Yumurta→Larva → Pupa → Ergin aşamalarını kapsar. Bu süreç 8-10 günde tamamlanır. Erişkin anofel cinsi sivrisineğin ortalama yaşam süresi 10-14 gündür (en fazla 3-4 hafta). Dişi anofeller (sıtma mikrobunu taşıyan sivri) yumurtalarını suların içine ya da hemen yakınına bırakırlar. Yumurtalar kuraklığa dayanıksızdır. Anofeller gün boyunca ev veya barınakların içinde loş yerlerde ve ağaçlıklarda dinlenirler. Genellikle alacakaranlık ile şafak vakti arasındaki zaman diliminde beslenirler.  Uçak tren vb vasıtalarla çok uzak mesafelere taşınabilirler. Sinekler mavi rengi sevmezler. Güney doğuya yolunuz düştüğünde damların üzerinde inşa edilmiş çardakların birçoğunun mavi renkte olduğuna dikkat ediniz… Anofel cinsi sinek duvara dik açıyla durur. Diğer sivriler duvara paralel konarlar. Sivrisinek duvara dik duruyorsa sıtma açısından tehlikelidir.

Sivrisineklerin kontrolü larva döneminde başlar. Bunun için de; sinek üreme alanlarını belirlenip kurutulması, akarsuların debisinin artırılması larvaların erginleşmesini önler. Ayrıca, larvalar sularda görüldüğü an uygun larvasitlerin atılması gerekir.

Mersin’de sıtma hastalığı yılda 10-12 düzeyine indirilmiştir. Artık yapılan savaş sivrisinek savaşına dönmeye başlamıştır. Sinek mücadelesi; kısıtlı bütçelerle çalışmak zorunda olan ve kaynak sıkıntısı yüzünden birçok hizmeti veremeyen yerel yönetimleri (belediyeleri) güç durumda bırakmaktadır. İlaçlama işlemleri oldukça pahalı ve gideri çok olan bir uygulamadır. İnsektisitlerin litresi yaklaşık 100 YTL civarındadır. Orta büyüklükte bir ilçe belediyesinin sadece ilaca ayırdığı para yıllık 100-200 bin YTL’dir. İlaçlama uygulamalarında; ayrıca personel gideri, motorlu araç yakıtı, zaman kaybı, başka yatırımların yapılamaması da maliyete eklenmelidir. Maliyetin büyük şehir belediyelerinde trilyonları aştığı bilinmektedir. Bu yüzden yapılan işlemlerin sonundaki kazanımlarımızı çok iyi bilmeliyiz.

Editörlüğünü Prof.Dr. M.Ali Özcel’in yazdığı SITMA kitabında erişkin sivrisinek mücadelesinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmış ve  bazı yanlış uygulamalara dikkat çekilmiştir.   

ERİŞKİN SİVRİSİNEK SAVAŞI

Erişkin sivrisinek savaşında tek silahımız, insektisit adını verdiğimiz ilaçlardır. Bu ilaçlar TEMAS ZEHİRİDİR. İlaç sineğe temas etmezse sivrisinek ölmez. Bu nedenle ancak iki şekilde etkili olunabilmektedir.

1. Kapalı alanlarda yapılan erişkin sivrisinek mücadelesi

Sivrisineklerin saklanabildikleri, dinlendikleri ve kışı geçirdikleri; bodrumlar, ahırlar, logarlar, kanalizasyon boşlukları ve üstü kapalı kanallar, fosseptik çukurların boşlukları, dehlizler, asansör boşlukları, havalandırma boşluklarında; TERCİHAN SOĞUK SİSLEME, olanak yoksa SICAK SİSLEME yapılmalıdır. Bu şekilde zehirle sineğin teması etkili bir biçimde sağlanmış olur. Bu yöntemler kapalı alanlarda oldukça başarılıdır. Böylelikle erişkin sivri sinekler bahara çıkamazlar. Aksi takdirde sinekler kapalı alanlarda sinek 3-4 ay canlı kalabilir. 

Ayrıca evlerde kalıcı etkili, insana zararlı olmayan ve leke bırakmayan insektisit uygulamaları da 3-4 hafta kadar etkilidir. Ev içi püskürtme pompalarıyla yapılan bu uygulama, sıtmanın bulaştırılmasını önleyen etkili bir mücadele yöntemidir.

2. Sivrisineklerin üreme alanlarında dinlenme süresinde yok edilmeleri

Erişkin sivrisinekler, pupadan çıktıktan sonra 24-36 saat kadar uçamazlar. Bu süre içinde dinlenirler ve güç toplarlar. Bu dönemi göz önüne alarak bu geniş üreme alanlarının tercihen havadan soğuk sisleme ile ilaçlanması erişkin sivrisineğin yerleşim alanlarına geçişini önleyecektir. Sinek dinlenmede ve hareketsiz olduğunda temas etme olasılığı yüksektir.

Bu uygulamalar dışında erişkin sivrisineğe karşı etkili başka bir yöntem yoktur. Ancak bazı yanlış uygulamalarla; işgücü, para, zaman ve sağlık kayıpları ortaya çıkmaktadır. Özellikle kıyı yerleşim yerlerinde belediyeler tarafından yürütülen bu mücadelede, bazı standardizasyon eksiklikleri göze çarpmaktadır. Sisleme bir yöntemdir. Ama açık hava sislemesi diye bir şey yoktur. Ancak yukarda 2 madde de belirtilen şekillerde etkilidir. Yaz günlerinde motorlu araçlarla, sokak sokak dolaşarak ilaç püskürtmenin sinek mücadelesinde yeri yoktur. Havada uçmakta olan sineğin ilaçla teması hemen hemen olanaksızdır. Havada sineği öldürme şansı sadece %2’dir. Bu gereksiz uygulamanın zararlı sonuçlarını, bu işi üstlenmiş belediye yetkililerinin bir şekilde araştırıp, öğrenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle;

1- Soluduğumuz havaya insektisit gibi çok zehirli bir ilacı vermeye,

2- İnsanlarımızı ve turistleri akşam yemeği zamanlarında rahatsız etmeye,

3- Turistlere ülkemizde sıtma var mesajı vermeye, böyle anlamsız bir uygulama yaparak,  bizi onların yanında komik duruma düşürmeye,

4- Halkın parasını havaya atmaya,

5- Bu çok pahalı ve zor işlem ile gösteri yaparak halkı aldatmaya hakkımız yoktur.      

Ayrıca bu uygulama sineklerin saklanıp, daha sonra aç bir şekilde saldırmalarına neden olmaktadır.

Sivrisinek ile savaşta sivrisineğin yaşam döngüsü çok iyi bilinmeli ve sivrisinekle mücadele bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır. Başkasından görerek, önerilerle ya da emirlerle yapılan sivrisinek mücadelesi başarısızlıkla sonuçlanır. Halk, açık hava sislemesinin yararsızlığını bilmediği için belediyelerden bu işlemi talep edebilir ama halkı da bu konuda bilinçlendirmeliyiz. 

Ocağınız bereketli, gününüz aydınlık olsun.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Kocamaz fişledi Aktay gizledi!Önceki Haber

Kocamaz fişledi Aktay gizledi!

BU DA EVSEL ATIK İHALESİ VE İŞLEMLERİSonraki Haber

BU DA EVSEL ATIK İHALESİ VE İŞLEMLERİ

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!