Anamur’da imara aykırı yapılar 4 senede neden yıkılmadı?

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Anamur’da imara aykırı yapılar 4 senede neden yıkılmadı?
ANAMUR DA İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPILARIN YIKIMI İŞİ ANAMUR BELEDİYESİNCE 2020- 2021-22-23 YILLARINDA BİRER KEZ İHALEYE ÇIKMIŞ, İDARECE SONRA İPTAL EDİLMİŞ. HEM DE TUHAF GEREKÇELERLE.

Haber sitemiz editöryasına bir e-posta geldi.İçerikte: “ANAMUR Belediyesinin, 31 Mart 2019 - 31 Mart 2024 arasında yapılan çalışmalarda ilçemizdeki imara aykırı yapılar bir türlü yıkılamadı. Var olanlar, bu arada tespit edilenler bir türlü yıkılamadı. Belediyemiz her yıl ihaleye çıktı, ama ihaleleri kendileri geri iptal etti. İmara aykırı yerler yıkılamadı” demekte idi.

Bunun üzerine olay doğru mu, yalan mı bilmek ve incelemek adına öncelikle devletin EKAP kanalına girdik ve tek tek ANAMUR belediyesinin yaptığı ihalelere baktık. 2020- 2021- 2023 yıllarında iddia edilen imara aykırı yerlerin yıkımı ihalesi ve iptal işlemi olmuş mu diye inceledik. 2020-21-22-23 Yıllarının EKAP’ta ihale kayıtlarını bulduk. İptal edildikleri doğru. Ekran görüntülerini aşağıda yayınlayacağız. Ayrıca 2023 yılında iptal edilen ihalenin TEKNİK ve İDARİ şartnamesini de bulduk. İnceledik. Onu da haber içinde yayına veriyoruz. Sizde, bu işten anlayanlar, lütfen ayrıca inceleyiniz.

Bu arada, 2020 yılında gerçekleşen, “İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPILARIN YIKIMI İŞİ” 2020/125766 sayılı birinci ihale, 1.4.2020 günü saat 10 da yapılıyor. Aynı gün İHALE KOMİSYONU TAM TOPLANAMADIĞI gerekçesi ile ihaleyi çıkan idarece iptal ediliyor. Ekran Görüntüsü aşağıda:

2021 yılında gerçekleşen, “İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPILARIN YIKIMI İŞİ” 2021/358865 sayılı ikinci ihale, 13.8.2021 günü saat 10 da yapılıyor. Aynı gün İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ ÇIKMAMASIgerekçesi ile ihaleyi çıkan idarece iptal ediliyor. Ekran Görüntüsü aşağıda:

2022 yılında gerçekleşen, “İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPILARIN YIKIMI İŞİ” 2022/423258 sayılı üçüncü ihale, 26.5.2022 günü saat 10 da yapılıyor. Aynı gün İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ ÇIKMAMASI gerekçesi ile ihaleyi çıkan idarece iptal ediliyor. Ekran Görüntüsü aşağıda:

2023 yılında gerçekleşen, “İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPILARIN YIKIMI İŞİ” 2023/528256 sayılı dördüncü ihale, 22.6.2023 günü saat 10 da yapılıyor. Aynı gün İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ ÇIKMAMASI gerekçesi ile ihaleyi çıkan idarece yine iptal ediliyor. Ekran Görüntüsü aşağıda:

Anladığımız kadarı ile 2020 de yapılan ilk ihalede komisyon tam ve eksiksiz toplanamadığı için iptal görmüş, ardından birer yıl ara ile yapılan 3 ihalede ise ihaleye teklif veren olmamış. Yani katılım olmamış.

Şimdi bu işin 2023 de yapılan ihalesinde dosyasındaki Teknik şartname içeriği aşağıda, okun inceleyin:

MERSİN ANAMUR BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPILARIN YIKIMI” İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

MADDE1- AMAÇ

Anamur Belediyesi sınırları içerisinde, tüm imar mevzuatına ve imar planlarına ve fen, sağlık, sanat, afet şartlarına uygun güvenli yapılaşmayı sağlamak mevcut yapılaşmayı bu şartlara uygun hale getirmek, kaçak ve gecekondu yapılaşmasını önlemek.

MADDE 2 – KAPSAM

Ekteki mahal listesindeki gerekli bilgileri verilen Anamur Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 3194 sayılı imar kanununa göre Belediye Encümenince yıkım kararı verilen yapıların teknik kurallara uygun olarak yıkılması işidir.

İmar kanununa aykırı olarak yapılmış yapı ile ilgili olarak yapı sahibi tarafından açılmış Anamur Belediyesi tarafından yapılan işlemlere karşı devam eden dava olması durumunda yıkım işlemi yapılmadan önce ilgili mahkemeden yıkıma engel bir durum olup olmadığının bilgisi alınarak işe devam edilecektir. Hukuki sürecin takibinden yüklenici de sorumlu olacaktır. Mahkeme tarafından yıkımın iptali veya ertelenmesi kararı olması durumunda ilgili yapı için hakkediş kalemlerinden eksiltme yapılacaktır. İhale süresi içerisinde Anamur Belediyesi tarafından imara aykırı yeni yapıların tespit edilip işlem yapılması ve Anamur Belediyesi Encümeni tarafından yıkım kararı alınması durumunda, bu yapıların yıkımı için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilave iş olarak kabul edilerek iş artışı olarak ihale kapsamında yükleniciye yaptırtılacaktır.

MADDE 3 – YAPILACAK İŞLER

Betonarme bina yıkılması ve Çelik, Ahşap, Profil vb. bina yıkılması (moloz yükleme, iş yerinde yatay- düşey taşıma ve boşaltma dahil) Yıkım yapılan yerdeki molozlar idarenin göstereceği yaklaşık 10 km mesafeye yüklenici tarafından nakli yapılacaktır.

 1. İhale üzerinde kalan yüklenici tamamı veya ruhsata aykırı kısmı yıkılacak yapıları hangi nitelikte yıkacağını, ne tür makine ve teçhizat kullanacağını belirten ve işin tamamı için hazırlayacağı programı idareye sunacak ve onaylatacaktır.
 2. İşin süresi 180 gün olup, iş programı bu süre dikkate alınarak yapılacaktır.
 3. İdarece onaylanan iş programına göre yıkımı yapılacak yapıların sahiplerine tebligatlar idarece yapılacaktır. İnsan ve eşyaların tahliyesi yükleniciye aittir. İnsan ve eşyalar tahliye olmadan işe başlanmayacaktır.
 4. Yıkım mahallinde kolluk kuvvetinin bulundurulmasına yönelik her türlü yazışma gerekli sürelerde yüklenici tarafından yapılacaktır.
 5. Ruhsata aykırı yapıların yıkılacak kısımları, idare tarafından kalıcı işaretle tespit edildikten sonra tekniğe uygun olarak yapılacaktır.
 6. Yıkım ekibinin sevk ve idaresi yükleniciye aittir.
 7. Yapı yıkımdan önce ve sonra yüklenici tarafından 3 cephede fotoğraflanacaktır.
 8. Yüksek katlarda yıkım yapılacaksa mutlaka iş iskelesi kurulacaktır.
 9. 3 kat ve yukarı katlı yapılarda yıkım işlemi kısım kısım kesilerek yapılacaktır.
 10. Yıkım işlemi esnasında kullanabilecek malzemenin ayıklanmasına yönelik özel bir çalışma yapılmayacaktır.
 11. Yıkılacak bina üzerinde çatı varsa itina ile kaldırılıp, atıkları inşaat mahallinden uzaklaştırılacaktır.
 12. Yıkım işlemi ve moloz kaldırma işlemleri yapılırken hava kirliliğini önlemek için mutlaka yıkım alanına su püskürtülmelidir.
 13. Çalışma saatleri sabah 8:30 akşam 18.00 saatleri arasında yıkım işlemlerini gerçekleştirilecektir.
 14. Belediyemizin belirlediği kaçak yapıların yıkımı tereddütsüz yerine getirilmesi şarttır.
 15. Yüklenici firmanın belirlediği şantiye şefi yıkım işi çalışmaları esnasında şantiyenin başında bulunacaktır.
 16. Yüklenici yıkım işlemini gerçekleştirirken yıkımdan kaynaklanan risklerden yıkım personeli ve çevre ile 3. Şahısların emniyetini sağlayacak olup, sözleşme esnasında bu maddede geçen hususlara dairNoterden taahhütname verecektir.
 17. Yapılacak çalışmalardan önce gerekli olan her türlü röleve alımlarını idare temsilcisi ile birlikte almak yapılan çalışmaların baştan sonuna kadar her türlü fotoğraf ve görüntüsünü kaydederek idareye teslim etmek yüklenicinin sorumluluğundadır.
 18. Yıkım işleminde Kamunun kullandığı yol güzergahları ile diğer parsel sahiplerinin taşınmazlarına yıkım sonrası oluşan moloz ve vb. gibi atıkları hemen kaldırılacak olup, bu hususlarda Belediyemizin vereceği talimatlara kesinlikle uyulacaktır.
 19. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak işçi çalıştıracaktır.
 20. Yüklenici firma yıkım işlemine başlamadan ALL-RİSK Sigortası yaptırmak zorundadır.
 21. Söz konusu binanın yıkımı patlayıcı madde kullanılmadan yapılacak, yıkımı yapılacak olan yapı yukarıdan aşağıya sırayla kat eksiltme yıkım tekniğine göre gerekli yerlerde kesme aletleri kullanılarak yıkılacaktır.
 22. Kesme ve delme yöntemiyle yıkım yapılacaksa kompresör, jeneratör,kaynak makinesi, oksijen makinesi kullanılacaktır.
 23. Makine ile yıkım yapılacaksa ekskavatör, mini bekoloder, mini robotlarla, beton yıkma makineleri kullanılacaktır.
 24. El ile yıkımlarda kompresörle yıkıcı kullanılacaktır.
 25. Yıkımda kullanılacak iş makinelerinin bütün resmi evraklarının eksiksiz olmasını sağlamak, iş makinelerinin kullanımını ehliyetli kişiler tarafından yapılmasını sağlamak gereklidir.
 26. Enkazı kaldırmak için kullanılan güzergah ile yapılan yerin temizliğini yapmak yükleniciye aittir.
 27. Yıkım öncesinde tutanak tutulmuş yerler ile ilgili kontroller yapılacak olup, yapının güncel durumuna göre işlem yapılacaktır.
 28. Yüklenici zarar verdiği (Tesisat, şebeke, hat, vb.) yerlerini onarmak veya bedelini ödemek zorundadır.
 29. Yıkım işleminden elde edilen moloz, taş tuğla, briket ve betonarme demiri ayrıştırılarak kurumun göstereceği yere nakliye ve istifi yapılacaktır.

MADDE 4 YÜKLENİCİ TARAFINDAN ALINACAK EMNİYET TEDBİRLERİ

 1. Yüklenici yıkım esnasında, çevrede can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Meydana gelebilecek her türlü maddi zarar ve bedensel zarardan yüklenici sorumludur.
 2. Yıkım işleri ancak sorumlu ve yetkili teknik personelin denetimi altında yapılacaktır.
 3. Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı,su ve elektrik bağlantıları kesilecektir. Yıkım sırasında su ve elektriğin kullanılması gerektiği hallerde bunlar yapı dışında özel koruyucular içine alınacaktır.
 4. Yıkım esnasında çıkan taş, tuğla, demir ve moloz gibi atıkları kat döşemelerinde yığılmayacaktır.
 5. Yıkım sırasında çıkan kiremit, tuğla ve benzeri malzemelerin yere indirilmesinde kullanılan olukların üstleri kapalı olacak ve çalışma sırasında aşağıya bırakılan malzeme oluktan alınmadıkça başka malzeme bırakılmayacaktır.
 6. Yıkılan kısmın malzeme ve molozları kattan kata veya yere güvenlik tedbirleri alındıktan sonra atılacaktır.
 7. Altında veya etrafında bulunan işçilerin güvenliği sağlanmadıkça yıkılacak kısmın duvar ve döşemeleri kitle halinde yıkılamaz.
 8. Duvarın döşemeye oturduğu kısımda veya herhangi bir yüksekliğinde şerit gibi oyuk açmak ve sonra duvarı üstten iple çekmek ve ittirmek suretiyle yıkım yapılmayacaktır.
 9. Yıkılacak kısımlar yıkılmadan önce ve yıkım sırasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
 10. Yıkılacak kısmın etrafında en az yapı yüksekliğinin 2 katına eşit güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan korkulukla çevrilecektir.
 11. Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en son yıkılacaktır.
 12. Camlı kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklarında tehlikeli olabilecek kısımlar yıkıma başlamadan önce sökülüp uygun yerlere taşınacaklardır.
 13.  Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret) ve çelik burunlu ayakkabı gibi kişisel koruma araçları verilecektir.
 14. Yüklenici işin yapım ve yürütülmesi esnasında 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı SSK Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ve ilgili diğer mevzuatlar gereğince her türlü tedbiri almak ve uygulamayı yapmak zorundadır. Çalışan işçilerin güvenliğinden, olası iş kazalarından ve üçüncü şahıslara verebilecek olası zararlardan yüklenici sorumludur. Bu konuda idare hiçbir şekilde mesuliyet üstlenmeyecektir.
 15. Yıkımı yapılacak kısımlar Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünce işaretlendikten sonra işe başlanacaktır.

MADDE 5 TEKNİK PERSONEL VE EKİPMAN LİSTESİ

Yıkım işlemi için en az iki ekip oluşturulacaktır. Yıkım işlemi esnasında yıkım mahallinde bulunması zorunlu teknik ekip ve ekipman aşağıda belirtilenlerden az olamaz.

İSTENEN ASGARİ TEKNİK PERSONEL

 1. 1 adet İnşaat Mühendisi veya Mimar (en az 5 yıl deneyimli)

YIKIM SÜRECİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ PERSONEL LİSTESİ

1 adet elektrik ustası

2 adet kepçe operatörü

2 adet kırıcı operatörü

2 adet yağcı

8 adet vasıfsız işçi

1 adet çatı ustası veya dülger

1 adet marangoz ustası

1 adet kaynakçı

1 adet soğuk demirci

1 adet sıhhi tesisat ustası

ASGARİ MAKİNE VEYA TESİSATLAR

 1. 2 adet arozöz
 2. 1 adet yükleyici
 3. 1 adet bekoloder
 4. 2 adet ekskavatör kazıcı yükleyici (kırıcı takılabilir)
 5. 1 adet jeneratör
 6. 1 adet oksijen kaynak makinesi
 7. 1 adet komple kaynak makinesi
 8. 2 adet kompresör ve kırıcı makinesi

Not:1 adet yıkıma gidecek idare kontrol teşkilatı için2017 model ve üstü dizel binek araba ihale sözleşmesi süresince Yapı Kontrol Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu araca ait yakıt harici tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.

ÖZEL HÜKÜMLER

 1. Yıkım, yükleme, nakliye boşaltma, çevre temizliği, düzenleme çalışmaları esnasında kamu ve özel şahıslara ait her türlü mülklere, araçlara, muhtelif alt yapılara, yollara ve şahıslara gelebilecek zararların, davaların cezaları sorumlusu muhatabı YÜKLENİCİ olacaktır.
 2. İhaleye katılan istekliler binayı çevresini görerek teklif vereceklerdir. Teklif veren istekliler binayı yerinde gördüklerini kabul etmiş sayılacaklardır.
 3. Kamu kurumları tarafından kesilen tüm cezaların her ne sebeple olursa olsun sorumlusu ve muhatabı YÜKLENİCİ olacaktır.
 4. Yüklenici firmanın yıkım müteahhitliği yetki belgesi olmalıdır.

En son yapılan 2023 ihalesinde idari şartnamesi madde 2’de,“ANAMUR İMAR SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ 474 ADET İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPININ YIKIM İŞİ” deniyor.

Yani imara aykırı olan 474 yapı tespit edilmiş.

İdari şartnamenin en altındaki işi izah eden tabloyu da aşağıda yayınlıyoruz:

Ancak, bir türlü bu aykırı yapılar yıkılamamış, ne hikmet ise ya komisyon tam toplanmamış, ya ihaleye katılan istekli çıkmamış. Acaba niye? Neden? Niçin? Teknik şartname mi ağır, idari şartname mi ağır, firmalar korkup kaçmış mı, nedir bu işin sırrı?!

Hadi bu işi İHALE yöntemi ile yapamadınız, kendi göreviniz değil mi, neden belediyenin imkânları araç gereçleri ile 4 yıl boyunca yıkmadınız?

BAŞKAN HİDAYET KILIÇ ARADI

Anamur'un o dönem Belediye Başkanı Hidayet Kılıç telefon ile arayarak "Biz kanunen yapılması gereken işi yaptık. ancak ihaleye haberde geçtiği gibi oldu. Katılım olmadı.İptal oldu. Kendi araç gerecimiz de yoktu. Daha sonra araç gereç edindik ama vaktimiz bitti. Bu arada bir eksik işimiz var ise ilgililer müfettiş istesin. Eğer bizden yardım istenirse bizde müfettiş gelmesi için yardımcı oluruz. Veremeyeceğimiz bir hesap yok. Görevim sırasında çok güzel hizmetlere imza attım" dedi.

 

ALLAH BU DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ.

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir.

Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com


Türkeş'in paylaşımı herkese ders verdiÖnceki Haber

Türkeş'in paylaşımı herkese ders verdi

ŞEHİT DERNEĞİ SEÇER VE YILDIZ'A TEŞEKKÜR ETTİSonraki Haber

ŞEHİT DERNEĞİ SEÇER VE YILDIZ'A TEŞEKKÜR...

Başka haber bulunmuyor!