BELEDİ”YE” DENETİM RAPORU ŞAŞIRTTI

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
BELEDİ”YE” DENETİM RAPORU ŞAŞIRTTI
Mersin’in Akdeniz ilçesi Belediye 2020 denetim raporu meclisten geçti. Ama sesler yükselmeye devam ediyor. Okuyan şaşırdı. Bizde buraya aldık, kamuoyuda okusun, bilsin istedik. İşte o raporun ayrıntıları…

ANKARA- Şiddetli tartışmalara ve eleştirilere yol açan denetim raporunun belirli yerlerinde ilginç anlatım ve ifadeler geçiyor. İşte bazıları:

Raporun 12.sayfasında : Bütçe harcama raporunda görülen bazı müdürlüklerde bütçe rakamının çok üzerinde harcama yapıldığı, özellikle Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde %572 , Park ve Bahçeler Müdürlüğünde %130 , Zabıta Müdürlüğünde %83 oranlarında bütçede belirtilen miktarın üzerinde harcama yapılarak bütçe dışına çıkıldığı görülmüştür.”

Raporun 13.sayfasında: “Bazı kalemlerde çok yüksek oranda artış, bazı kalemlerde de  düşüş gözlenmiştir.”

Raporun 14. Sayfasında:“Yukarıdaki kalemlerde bir önceki yıla göre yüksek oranda artışlar olduğu, özellikle ilan giderlerinin 10,6 kat artmış olduğu, bazı harcama kalemlerinde de düşüşler olduğu, özellikle taşıt kiralama giderlerinin bir önceki yıla göre % 64 oranında düşmüş olduğu, bunun da belediyenin araç ihtiyacının önemli bir kısmının temizlik ihalesi ile temin edilmesinden kaynaklandığı görülmüştür.”

“Temsil ve ağırlama ile Tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri bir önceki yıla kıyaslandığında düşmüş olduğu  gözlenmiştir.”

Raporun 15.sayfasında:“Faiz giderlerinin 2019 yılına göre %35 oranında arttığı gözlenmiştir.”

18.nci sayfadan başlayıp, en son sayfaya kadar ise:“2020 yılı doğrudan temin bütçesinin 1.980.800 TL olduğu, yedek ödenekten aktarılan miktarla 2.199.350 TL’ye çıkarılmış olduğu görülmüştür. 31.03.2020 itibariyle doğrudan teminle yapılan toplam  mal ve hizmet alımlarının 2.637.697 TL olduğu, bütçeden ayrılan ödeneğin bitirildiği, 436.962 TL’lik bütçe dışı harcamanın yapıldığı görülmüştür.

27.05.2020 tarihinde belediyemizce Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılacak iş ve işlemler için harcanmak kaydıyla Kamu İhale Kurumu’na(KİK) ek bütçe için yapılan başvuru ile 2.080.000 TL için onay alındığı görülmüştür.

Ancak KiK’ten alınan onay ile doğrudan temin için yükseltilen bütçe miktarının da yıl bitmeden harcanarak tükendiği görülmüştür.

03.12.2020 tarihinde belediyemizce KİK yapılan 2.başvuruda doğrudan teminle mal alımı için yine ek bütçe talep edildiği, yapılan başvuru ile 2020 yıl için doğrudan mal alım bütçesinin 6.447.388 TL’ye çıkarılarak talebin kabul edildiği görülmüştür.

Belediyemizin 2020 yılı boyunca doğrudan temin ile yaptığı toplam mal alım tutarının yukarıdaki tabloda görüleceği üzere 7.101.384,99 TL olduğu bu miktarın KİK tarafında belirlenen 6.447.388 TL sınırını da 653.996 TL kadar (%11 oranında ) aştığı tespit edilmiştir.

Ayrıca KİK’e yapılan başvuruda ek bütçe talebinde belirtilen gerekçede Covid-19 ile mücadelede harcanacağı belirtilmiş ise de alınan ek bütçenin 870.431 TL’sinin bu amaç için harcandığı, bu tutarın 01.06.2020-31.12.2020 arasında yapılan doğrudan mal alımına oranlandığında covid-19 ile yapılan harcama oranının %30 olduğu, KİK’ten alınan yetkiyle aktarılan bütçenin %70 ‘nin diğer mal alımlarında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca belediyemizin doğrudan teminle yaptığı harcama miktarı olan 7.101.384 TL’nin 2.285.496,46 TL’lik miktarın (% 33 oranında) 3 firmadan yapılan alımlarda kullanılmış olduğu, söz konusu 3 firmanın da hissedarının aynı kişi olduğu görülmüştür.Bu firmalardan Penguen Film Medya Reklam Prodüksiyon İletişim Basım Yayın Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’den 1.040.075 TL, Esparaba Gıda Reklamcılık İletişim Hizmetleri Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nden 643.981,46 TL ve Mavi Masal Etkinlik Yönetimi Ltd.Şti.’den de 601.440 TL alım yaptığı görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan detaylı tetkik, tahlil ve incelemelerde, mal alımları için alınan  tekliflerdeki fiyatların piyasa fiyatlarından yüksek olduğu, yada hiç teklif alınmadan mal ve hizmet alımlarının yapıldığı, örneğin Belediyemizin Covid -19 ile mücadele kapsamında alıp dağıttığı ekmeklerin Emin Genç’in sahibi olduğu fırından yüksek bedel ödenerek alındığı, ayrıca alınan tekliflerin önemli bir kısmının özellikle aşağıda belirtilen firmalardan alınarak piyasadaki rekabet koşullarının tam olarak oluşmadığı gözlenmiştir.

Belediyemizin doğrudan temin için aldığı tekliflerin, bu teklifler sonucunda gerçekleştirilen  mal alımlarının % 58 ‘nin aşağıda bilirtilen 7 firmadan karşılandığı tespit edilmiştir.

 1. Penguen Film Medya Reklam Pro. İl. Basım Yay.San.Tic.Ltd.Şti.:1.040.075 TL
 2. Karnaval Eçs Organizasyon Gıda Otomotiv Emlak San.Tic.Ltd.Şti.:865.482 TL
 3. Esparaba Gıda Reklamcılık İletişim Hizmetleri Turizm Tic.A.Ş.:643.981 TL
 4. Mavi Masal Etkinlik Yönetimi Ltd.Şti. :601.440 TL
 5. Cnn Teknoloji El. Elektronik İnşaat Mob. San.Tic.Ltd.Şt.:510.340 TL
 6. İdeal Alarm Kamera Otomasyon Güv. Sis. San.Tic.Ltd.Şti.:229.157 TL
 7. Ceo Teknoloji İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.:191.676 TL
  TOPLAM:4.082.151 TL

Komisyonumuzun tespit ettiği bir diğer hususta, doğrudan temin ile yapılan alımların bir kısmında alım sonuçlandıktan sonra tekliflerin alınmış olduğu, örneğin 10.05.2020 tarihindeki engelliler haftası hakkında yapılan bilboard ilanı için tekliflerin 13.05.2020 tarihinde alınmasına karşılık ilanın 10.05.2020 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Yine doğrudan temin ile alınan mal ve hizmetlerle ilgili evrakların bir kısmında işin bilfiil yapıldığına delil olacak kanıtların dosyalarda mevcut olmadığı gözlenmiştir.

Ayrıca belediyemizin bünyesinde bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü imkanlarıyla yapılabilecek olan bazı kısa filmlerin (örneğin evde kal,covid-19 mesafeni koru vb.) dışarıdan yüksek bedeller karşılığında yapıldığı görülmüştür.

Belediyemizin yerel internet sitelerine, milli ve dini bayramlar ile önemli gün ve hafta kutlama ilanları için 522.400 TL harcamış olduğu, söz konusu ilanların 39 firmaya verildiği, özellikle aşağıda isimleri belirtilen 6 firmanın tercih edildiği bu firmalara 461.622 TL (toplam ilan bedelinin % 80'i) ilan bedeli ödeniği, 33 firmaya ortalama 1-3 gün arası ilan verilmişken, bu 6 firmaya ise ortalama 15-30 gün arası ilan verildiği gözlenmiştir.

Söz Konusu Firmalar;

 1. Saydam Haber
 2. Sayfa 33
 3. Haber Mer(dijibal)
 4. Damga Haber
 5. Akdeniz Gazetesi
 6. Mobil Haber(ATÇ)

F- AKDENİZ BELEDİYESİ İHALE YÖNTEMİYLE  ALINAN MAL  HİZMET VE YATIRIMLARIN İNCELENMESİ

Belediyemizin 2020 yılında 23 adet ihale yaptığı, bu ihalelerden 6’sının  iptal edildiği, 6 ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı, 5 ihalenin (4734 Sayılı Kanun 21-b maddesi gereği) pazarlık usulü ile yapıldığı, 5 ihalenin (4734 Sayılı Kanun 21-f maddesi gereği) pazarlık usulü ile yapıldığı, 1 ihalenin de (4734 Sayılı Kanun 3-1 maddesi gereği belli istekliler arasında istisna) direkt olarak  verildiği, yapılan bu ihalelerin %36’sının açık ihale usulü ile, %64’nün de pazarlık usulü ve direkt  olarak verilerek yapıldığı tespit edilmiştir.Komisyonumuzun ihale dosyaları içerisinden rastgele seçtiği ihale dosyaları hakkında yaptığı incelemeler aşağıdaki gibidir.

1-Şevketsümer Mah.142.Cd.Pazar Sokağı İlave İşler ve Yapım İşi İhalesi

İhale Tarihi:10.01.2020

İhale Bedeli:1.067.036 TL

Keşif Bedeli Farkı:155.465,78

Toplam:1.222.501,81

 İş Bedelinin Artış Oranı:%15

2-Akdeniz Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Mah.Sok.Yollarda Bitümlü Sıcak Asfalt,  Kap. ve Kaldırım Yapılması İhalesi

İhale bedeli          : 9.162.000 TL

Sözleşme Artışı 1 :    463.250 TL

Sözleşme Artışı 2:  1.280.890 TL

Toplam                :10.906.140 TL

Toplam Sözleş Artışı:1.744.140 TL

Toplam Söz.Artışı/ İhale bedeli Oranı:%19

Yukarda ismi zikredilen ihalenin bedeli 9.162.000 TL iken yapılan ek sözleşmeler ile 1.744.140 TL sözleşme artışının olduğu, söz konusu artışın yasal sınır olan %20 ‘nin 1 puan altında, yani %19 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

3-Temizlik İhaleleri

a)13.04.2020 Tarihli 3 Ay Süreli Kent Temizliğinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama İhalesi

50 Araç İçin İhale Bedeli: 3.630.744 TL

b) 16.07.2020 Tarihli 3 Ay Süreli Kent Temizliğinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama İhalesi

77 Araç İçin İhale Bedeli: 4.947.720 TL

Her iki ihalede aynı özelliklerdeki 50 adet araç için hesaplanan bedeller kıyaslandığında (Nisan ve Temmuz dönemlerinde kur artışının da olmadığı aksine Temmuz ayında düştüğü) 2. Üç aylık Temizlik ihalesi için 841.112 TL (%17) fazladan ihaleye verildiği tespit edilmiştir.

c)36 Ay Süreli Kent Temizliği Kullanılmak Üzere Araç Kiralama İhalesi

İhale Tarihi:22.10.2020

Kesinleşen İhale Bedeli:54.903.978 TL

Komisyonumuzun yaptığı incelemede, ihaleye katılan firmalar arasından en uygun teklif olan 42.420.906 TL’lik teklif, başvuru esansında yapılan evrak kontrolünde tüm evrakların var olduğu, yani ihaleye katılabilecek durumda olduğu, ancak ihale komisyonunca kapalı oturum şeklinde yapılan detaylı incelemede ise, teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki aracın evrakının eksik olduğu, yine araca ait imalatçı uygunluk belgesinin eksik olduğu ve firmanın iş bitirme belgesinin eksik olduğu gerekçeleriyle ihale teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. İhaleye en uygun teklifi veren ama değerlendirme dışı bırakılan  istekli firmanın ihale hakkında yasal işlem başlattığı ve yargılama sürecinin halen devam ettiği kamuoyunca bilinmektedir.

Çevik Kuvvet Binası Bakım ve Onarım İşi için İmar, Çevre ve Plan bütçe Komisyonlarının oy birliği ve Belediye Meclisimizin 19.11.2019 tarihinde oy çokluğu ile ihalenin açık teklif usulüyle yapılmasına kara verildiği, ancak 20.11.2019 tarihinde yapılan ihalenin pazarlık usulü ile yapılarak Belediyemiz komisyon ve meclisinin aldığı kararlara uyulmadığı görülmüştür.

G.ÖNERİ, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Komisyonumuz; çalışmalarını 05.01.2021 tarihinden 08.03.2021 tarihine kadar 45 iş günü içerisinde yürütmüş, ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yapılmış, gelen listeler üzerinden örnekleme metoduyla komisyonumuzca seçilen dosyalar incelenmiş ve çalışmalar iş bu rapor ile kayıt altına alınmıştır.

1)Bilindiği üzere Stratejik Plan ve Bütçe Kararnamesi Belediye Meclisimiz tarafından yapıldığından, Esas olarak Meclis Denetim Komisyonu olarak bunlara uygunluğunu denetlemekteyiz.2018-2022 dönemine ait yapılan Stratejik Plan ile 2020 bütçesi, gerçekleşmeler ve harcama kalemlerine bakıldığında yeterince uyumlu olmadığı görülmüştür.

2) Akdeniz Belediyesi belirlenen norm kadro standartlarına uygun olarak 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle, 217 memur,34 sözleşmeli, 90 işçi personel olmak üzere toplam 341 personel çalışmaktadır. En çok personel istihdam edilen birimin 70 memur ile Zabıta Müdürlüğü olduğu bunu sırasıyla 46 personelle Mali Hizmetler Müdürlüğü ve yine 44 personelle Fen İşleri Müdürlüğü  izlemektedir. Ayrıca Akdeniz Belediyesi Personel Aş’de 660 personel çalışmaktadır.

3) 2020 yılında personel giderleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan, belediyelerin yıllık toplam personel giderleri ile ilgili sınırlama hükümlerine uygunluğu hakkında yapılan inceleme ve hesaplamalarda, Belediyemiz şirketi olan Akdeniz Belediyesi Personel AŞ. bünyesinde bulunan personel giderleri hariç tutulduğundaki toplam tutar olan 38.789.421,05 TL baz alındığında  kanun maddesinde belirtilen %30 oranının aşılmaması gerektiği kuralına uyulduğu, söz konusu şirket bünyesinde bulunana personel giderleriyle beraber hesaplandığında çıkan toplam personel giderleri olan 60.615.180,07 TL baz alındığında ise oranın %33 olduğu, yani yasal sınırın aşılmadığı görülmüştür.

4) Akdeniz Belediyesinin inceleme dönemi içerisinde ilgili bütçe tertibinde yeterli olmayan tertipler için Encümen kararı ile aktarma yapıldığı görülmüştür.

5) Yıl içerisinde verilmesi gereken beyannamelerden seçilen örneklerin süresinde ilgili vergi dairesine verildiği görülmüştür.

6) Gelir bütçesi 2020 yılında açık/fazla hariç, 176.600.000 TL olarak bütçelenmiş olup, gerçekleşme oranı % 96’ dır.

7) Gider Bütçesi 2020 Yılında 176.500.000  TL bütçelenmiş olup önceki dönemden devir olan 20.718.026 TL’lik ödenekler de dikkate alındığında toplamda 197.218.026,00TL net bütçe ödeneği olduğu; 167.695.644,97 TL giderin de gerçekleştiği görülmüştür. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı % 85’tir. Bir önceki yıl olan 2019 yılı ile kıyas edildiğinde gerçekleşme oranının % 68,19’dan %85 ‘e çıktığı görülmüştür.

8)Belediyemizin 2021 yılına  devreden borç toplamı  (Faiz Dâhil) 224.439.443,04 TL olup,bir yıllık sürede borç yükü 6.851.522,76 TL düşmüştür.

9) 2020 yılı doğrudan temin bütçesinin 1.980.800 TL olduğu, yedek ödenekten aktarılan miktarla 2.199.350 TL’ye çıkarılmış olduğu görülmüştür. 31.03.2020 itibariyle doğrudan teminle yapılan toplam  mal ve hizmet alımlarının 2.637.697 TL olduğu, 31.03.2020 itibariyle 436.962 TL’lik bütçe dışı harcamanın yapıldığı görülmüştür.

27.05.2020 tarihinde belediyemizce KİK’e yapılan başvuru ile 2.080.000 TL için onay alındığı, yapılan başvuruda Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde harcanacağı bitirtilmiştir.Ancak KiK’ten alınan onay ile doğrudan temin için yükseltilen bütçe miktarının da yıl bitmeden harcanarak tükendiği görülmüştür.03.12.2020 tarihinde Belediyemizce KİK yapılan 2.başvuruda doğrudan teminle mal alımı için yine ek bütçe talep edildiği, yapılan başvuru ile 2020 yıl için doğrudan mal alım bütçesinin 6.447.388 TL’ye çıkarılarak talebin kabul edildiği görülmüştür.Belediyemizin 2020 yılı boyunca doğrudan temin ile yaptığı toplam mal alım tutarının yukarıdaki tabloda görüleceği üzere 7.101.384,99 TL olduğu bu miktarın KİK tarafında belirlenen 6.447.388 TL sınırını da 653.996 TL kadar (%11 oranında ) aştığı tespit edilmiştir.

Ayrıca KİK’e yapılan başvuruda ek bütçe talebinde belirtilen gerekçede Covid-19 ile mücadelede harcanacağı belirtilmiş ise de alınan ek bütçenin 870.431 TL’sinin bu amaç için harcandığı, bu tutarın 01.06.2020-31.12.2020 arasında yapılan toplam doğrudan mal alımı tutarına oranlandığında covid-19 ile yapılan harcama oranının %30 olduğu, KİK’ten alınan yetkiyle aktarılan bütçenin %70 ‘nin diğer mal alımlarında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yine belediyemizin doğrudan teminle yaptığı harcama miktarı olan 7.101.384 TL’nin 4.082.151 TL’lik miktarı raporumuzun önceki bölümlerinde isimleri belirtilen 7 firmadan alındığı (Penguen, Esparaba, Mavi Masal, Karanaval, Cnn Teknoloji, İdeal Alarm, Ceo Teknoloji) ; bu  7 firmadan, hissedarı aynı kişi olan 3 firmadan da(Penguen, Esparaba, Mavi Masal) 2.285.496,46 TL’lik miktarının alındığı, geriye kalan 4 firmadan 2’sinin de (İdeal Alarm, Ceo Teknoloji) hissedarlarının aynı kişilerden oluştuğu görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan detaylı tetkik, tahlil ve incelemelerde, mal alımları için alınan  tekliflerdeki fiyatların önemli ölçüde yüksek olduğu, alınan tekliflerin özellikle bir kaç firmadan alınarak piyasadaki rekabet koşullarının oluşmasına engel olunduğu gözlenmiştir.

Belediyemizin doğrudan temin için aldığı tekliflerin, bu teklifler sonucunda gerçekleştirilen  4.082.151 TL’lik mal alımlarının, yani toplam doğrudan teminle alınan mal alımlarının % 58‘nin  bir kaç firmadan, geriye kalan %42 lik mal alımlarının ise piyasadaki diğer  firmadan karşılandığı tespit edilmiştir.

Komisyonumuzun tespit ettiği bir diğer husus ta, doğrudan temin ile yapılan alımların bir kısmında, alım sonuçlandıktan sonra tekliflerin alınmış olduğu, örneğin 10.05.2020 tarihindeki engelliler haftası hakkında yapılan bilboard ilanı için tekliflerin 13.05.2020 tarihinde alınmasına karşılık ilanın 10.05.2020 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Yine doğrudan temin ile alınan mal ve hizmetlerle ilgili evrakların bir kısmında işin bilfiil yapıldığına delil olacak kanıtların dosyalarda mevcut olmadığı gözlenmiştir.

Ayrıca belediyemizin bünyesinde bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü imkanlarıyla yapılabilecek olan bazı kısa filmlerin (örneğin evde kal,covid-19 mesafeni koru vb.) dışarıdan yüksek bedeller karşılığında yapıldığı görülmüştür.

Belediyemizin yerel internet sitelerine, milli ve dini bayramlar ile önemli gün ve hafta kutlama ilanları için 522.400 TL harcamış olduğu, söz konusu ilanların 39 firmaya verildiği, ancak özellikle aşağıda isimleri belirtilen 6 firmanın tercih edildiği bu firmalara 461.622 TL (toplam ilan bedelinin % 80'i) ilan bedeli ödendiği, 33 firmaya ortalama 1-3 gün arası ilan verilmişken, bu 6 firmaya ise ortalama 15-30 gün arası ilan verildiği gözlenmiş, söz konusu firmaların aşağıdaki firmalar olduğu görülmüştür.

 1. Saydam Haber
 2. Sayfa 33
 3. Haber Mer(dijibal)
 4. Damga Haber
 5. Akdeniz Gazetesi
 6. Mobil Haber(ATÇ)

10) Belediyemizin 2020 yılında 23 adet ihale yaptığı, bu ihalelerden 6’sının  iptal edildiği, 6 ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı, 5 ihalenin (4734 Sayılı Kanun 21-b maddesi gereği) pazarlık usulü ile yapıldığı, 5 ihalenin (4734 Sayılı Kanun 21-f maddesi gereği) pazarlık usulü ile yapıldığı, 1 ihalenin de (4734 Sayılı Kanun 3-1 maddesi gereği belli istekliler arasında istisna) direkt olarak  verildiği, yapılan bu ihalelerin %36’sının açık ihale usulü ile, %64’nün de pazarlık usulü ve direkt  olarak verilerek yapıldığı tespit edilmiştir.

13.04.2020 ile 16.07.2020 tarihlerinde yapılan  3 Ay Süreli Kent Temizliğinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama İhalelerinde aynı özelliklerdeki 50 adet araç için hesaplanan bedeller kıyaslandığında (nisan ve temmuz dönemlerinde kur artışının da olmadığı aksine temmuz ayında düştüğü) 2. Üç aylık Temizlik ihalesi için 841.112 TL (%17) fazladan ihale bedeli olarak ödendiği tespit edilmiştir.

Komisyonumuzun yaptığı incelemede, ihaleye katılan firmalar arasından en uygun teklif olan 42.420.906 TL’lik teklif, başvuru esansında yapılan evrak kontrolünde tüm evrakların var olduğu, yani ihaleye katılabilecek durumda olduğu, ancak ihale komisyonunca kapalı oturum şeklinde yapılan detaylı incelemede ise, teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki aracın evrakının eksik olduğu, yine araca ait imalatçı uygunluk belgesinin eksik olduğu ve firmanın iş bitirme belgesinin eksik olduğu gerekçeleriyle ihale teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. İhaleye en uygun teklifi veren ama değerlendirme dışı bırakılan  istekli firmanın ihale hakkında yasal işlem başlattığı ve yargılama sürecinin halen devam ettiği kamuoyunca bilinmektedir.

Çevik Kuvvet Binası Bakım ve Onarım İşi için; İmar, Çevre ve Plan Bütçe Komisyonlarının oy birliği ve Belediye Meclisimizin 19.11.2019 tarihinde oy çokluğu ile ihalenin açık teklif usulüyle yapılmasına kara verildiği, ancak 20.12.2019 tarihinde yapılan ihalenin pazarlık usulü ile yapılarak Belediyemiz komisyon ve meclisinin aldığı kararlara uyulmadığı görülmüştür.

11)Şevketsümer Mahallesi 142.Cd. yatırımı ile ilgili Belediye Başkanımızın 2019 yılı Meclis toplantısında Çukurova Kalkınma Ajansından 10.000.000 TL’lik hibe şeklinde ödenek ile yatırımın tamamlanacağını belirtilerek Meclis tarafından Belediye Başkanına yetki verilmiştir.Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda, yatırım için Belediyemiz Kayyum ile yönetildiği  2017 yılında Çukurova Kalkınma Ajansından Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 26 adet parkın geliştirilmesi, bakım ve onarımı projesi kapsamında 8.000.000 TL’lik destek alındığı, daha sonra 2019 yılında 142.Cadde yatırımı için ek proje hazırlanıp Çukurova Kalkınma Ajansından ek olarak 3.226.186,21 TL daha ödenek alındığı, iller bankasından da söz konusu proje için 2.326.539,40 TL’lik kaynağın Belediyemize aktarılmış olduğu, Belediyemizin de bu proje için bütçede yer almadığı halde,  1.659.943,53  TL’lik harcama yaptığı, ayrıca yukarda  Çukurova Kalkınma Ajansından alındığı belirtilen ödenek olan 3.226.186,21 TL’nin de 2.148.521,93 TL miktarının bu projeye harcandığı  tespit edilmiştir.

12)Belediye hizmetlerindeki güncel çeşitlilik dikkate alındığında yatırım planlamaları kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve “Merkezi İdarenin” de yatırım programları desteğinin sağlanmasının, sermaye giderleri harcamasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

13) Bütçede yer alan Sermaye Giderleri ile Sermaye Gelirleri kalemlerinin tahmininin daha gerçekçi hazırlanabilmesi için çalışma yapılmalı ödenekler ile alakalı devir, iptal ve aktarmaların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun yapılmasına azami gayret gösterilmelidir.

14) Müdürlükler tarafından yapılacak ihaleler ve doğrudan temin işlemlerinde uygulama birliği sağlanması, kurumsal harcama verilerinin takibinin daha kolay yapılabilmesi ve benzer harcama taleplerinin birleştirilerek temin edilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri ile aynı Kanun’un 22. Maddesinde belirtilen alım işlemlerinin uygulamadaki aksaklık ve yanlışlıklara mahal vermemesi, tüm ihale ve kiralama iş ve işlemlerinin yetişmiş ve mevzuata hakim personel tarafından yürütülmesi sağlanmalı ve gerekli hizmet içi eğitimin sürekli aldırılması sağlanmalıdır.

15)Belediyemiz mal ve hizmet alımlarının yapıldığı firmaların Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde faaliyette bulunan firmalardan yapılması, alımların sadece birkaç firmadan değil, rekabet koşullarının sağlanması daha kapsayıcı ve liyakat esas alınarak yapılmalıdır.

16)2020 yılında çok yüksek miktarda yapılan ilan ve reklam giderlerinin bundan sonraki dönmelerde tasarruf yapılmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

17)Belediyemizce yapılan ihalelerin %65 ‘nin pazarlık usulüyle yapıldığı, bundan sonraki dönemlerde yapılacak ihalelerin halka açık ve daha şeffaf bir şekilde, açık ihale usulüyle yapılması uygun olacaktır.

18)Belediye Meclisimizin aldığı kararların idare tarafından daha özenli bir şekilde uygulanması önerilmektedir.

Raporlardaki bir çok madde ile ilgili fikir birliğine varılmış olup bazı hususlarda tereddüt mevcuttur.

Denetim süresince çalışmalarımızda Komisyonumuza gerekli destek ve yardımı esirgemeyen Strateji Plan-Bütçe Performans Programı Alt Birim Şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü çalışanları, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Alt Birim Şefliği, Muhasebe Şefliği, Satın Alma Servisi, İhaleli İşler ve Kesin Hesap Şefliği personellerine; çay ocağı emekçilerimize; işbirliği için  birim Müdürlerimize göstermiş olduğu gayret ve çabadan dolayı teşekkür ederiz.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi hükümlerine göre oluşturulmuş Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisinin bilgilerine saygılarımızla arz olunur. 08.03.2021-Mersin.”

Şeklinde ifadelerin olduğu, ve meclise üç kişinin imzası ile sunulduğu görüldü. Bu arada bu rapor mecliste oylandı ve geçti. Ancak tartışmalar bitmedi. Bir önceki size duyurduğumuz haberin linki aşağıda:

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-basini-belediyenin-yaptigi-odemeye-cildirdi-13216

Raporun eleştirisi, sorgusu, yapılan işlerle ilgili değişik itham ve iddialar MERSİN BASINI TARAFINDAN kendi sosyal kedya hesaplarında yer aldı. Mersin’deki birçok gazeteci konuyu kendince ele aldı ve eleştirdi.

Diğer taraftan Belediyenin denetim raporuna yansıyan konuların içerikleri ise çok dikkat çekiciydi. Uluslar arası ölçeklerde ve yurt içi ölçeklerde TIKLANMA oranları çok çok düşük olan, günlük tekil ziyaretçi giriş sayısı bile 55-100 arası olan, google arama motorunda bile ukunurluluğu düşük olan  bir kısım internet haber sitelerine yüklü miktarda ödemelerin yapıldığı kentte günün konusu oldu.

Biz bu haberde raporun belirli bölümlerini koyu olarak boyayarak sizlere sunduk. Okuduğunuzda Belediyenin kısa dönem icaRatında neler yaşandığı, hangi işlere para harcandığı, nasıl harcandığı, kimlere harcandığı, yapılan tasarruflar ortaya çıkmaktadır. YORUM KAMUNUNDUR….


MERSİNDE DEMOKRAT PARTİNİN BİR KAPISI DAHA KAPANDIÖnceki Haber

MERSİNDE DEMOKRAT PARTİNİN BİR KAPISI DA...

Danıştay Basın Kartında "Keyfilik Olamaz" Kararı AldıSonraki Haber

Danıştay Basın Kartında "Keyfilik Olamaz...

Başka haber bulunmuyor!