Bir BALLI lokma ihalesi de MESKİ’den…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Bir BALLI lokma ihalesi de MESKİ’den…
Şimdi okuyacaklarınızı dikkatle okuyun. Bize kara çalmayın, iftira atmayın. Yazdıklarımızı iyi okuyun, iyi anlayın! Buradaki para devletin parası... Tüyü bitmedik yetimlerin hakkının olduğu BEYTÜLMAL! Bu kasayı korumak sadece orada görevli olanların değil, herkesin, her vatandaşın görevi…

MERSİN- Ben yazdıkça saçını başını yolan, birbirine bakarak suçlu arayanlar, bence bunu değil, DOĞRU OLANI YAPSINLAR. Yani işleri bu noktaya getirenleri aralarından ayıklasınlar. Devletin imkânlarına yazık… Bu bağlamda gelin şu ihaleye bir göz atalım.

Bildiğiniz üzere Büyükşehir’de çok sayıda daire birleştirilip, tak çatıda ihaleye çıkmışlardı. Oradaki işi İstanbul firması alıp gitmişti. Şimdi MESKİ’ dede bu ihalede bazı alt daireler birleştirilmiş. ABONE İŞLERİ, İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI, KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI, DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI gibi… 

Bu ihale destek hizmetlerinde yapılıyor. 2014/149765 nolu ihale. Bu işe bir isim buluyorlar: “Meski hizmet alım işi” diyorlar ve adını böyle koyuyorlar. Bu iş 36 ay süre ile 1100 personel ve 163 araç ile yapılacak bir iş. Yaklaşık maliyeti ise 137.070.639,19 TL. İşin yapılması için onay 11.11.2014 günü alınıyor. Destek hizmetleri daire başkanı hazırlayıp imzalıyor, Genel Müdür Turgut Aybak’a onaya sunuyor. O da onaylıyor. (Belge - 1)

Yaklaşık maliyet tutanağında 7 kişinin imzası var. Bu yaklaşık maliyeti hazırlayanların ismi orada geçiyor. Bu işi inceleyen ve onaya sunan ise Fatih Murat Aydınlı gözüküyor. Onaylayan kişi ise yine Turgut Aybak. (Belge- 2)

İhale evrakları hazırlanıp KİK’e sunuluyor. İş AÇIK İHALE usulü verilecek. Bu ihale evraklarını incelerken görüyorum ki, bir önceki yazdığım Büyükşehir’in ALTAŞ’a verdiği ihalede bahsi geçen araçların fiyatları ile buradakileri karşılaştırma gereği görüyorum. Beni boş verin, bu idarenin bu iki ihaledeki birbirine benzer araç ve gereçleri, bunların kiralama değerlerini kendilerinin karşılaştırması lazım. Çünkü ikisi de aynı idarenin sorumluluğunda. Her ne kadar biri MESKİ olsa da, hepsinin başı Sn. Büyükşehir başkanımız. Bu işlerin nasıl yapıldığını merak etmesi ve dikkatle incelemesi lazım… Bakın ben bu evrakları incelerken şaşırdım. Oradaki araçla buradaki hemen hemen aynı, ücretler ise çok farklı. Tespiti farklı yani... Bu ayrıntıyı kendiside görecektir Neyse… (Belge -3)

Şimdi bu ihale kaç kez yapılıyor bakacağız. Ayrıca bu ilki.. Açık ihale. Herkese açık. Ne hikmetse 24 kişi ihale dokümanı satın alıyor. Bunlardan 6 firma katılım yapıyor. İki firma Teşekkür mektubu atıp kayboluyor. Geriye 4 firma kalıyor. Onlarda fiyatlarını atıyorlar. Tabi ki bu ihale gerek ihale komisyon kararında açıklanan ufak tefek basit nedenlerle, gerekse genel müdür onayı ile İPTAL EDİLİYOR.

İhale komisyon kararı (Belge 4 - 5)

İhalenin genel müdürlüğe iptali için gerekçeli sunum kararı. (Belge -6- 7)

İhalenin İptalini içeren gerekçeli Yönetim Kurulu Kararı (Belge 8- 9)

Öncelikle yönetim kurulunun gerekçeli bozma kararına baktığınızda bu kararda bir isim raporlu görülüyor. O yüzden toplantıya katılmamış. İmzası yok.  Açık ihale böylece bozuluyor. Ve işin devamlılığı ve aciliyeti nedeniyle 21/b ye göre pazarlıkla yapılmasına da karar veriliyor.

İşte bundan sonrası çok önemli…. Önce Bu ihalede verilen tekliflere bakıyoruz. Bu bozulan ihalede en düşük fiyatı veren Piramit firmasının teklifi önemli… Neden önemli?! Çünkü diğerleri bu açık ihalede bu firmanın 31 milyon (trilyon) üzerinde fiyat vermişler. O nedenle önemli.

Sıkı durun. Bu ihale bozulduktan sonra, tekraren 21/b ye göre pazarlık ile yapılıyor. Ve burada düşük teklif veren, evraklarında hiçbir eksik olmayan, verdiği teklif ile de devlete en az 31 trilyon kazandıracak olan firma PİRAMİT, çağrılmıyor. Çünkü bu davet usulüne dönmüş. Piramit bir şekilde bu ihaleye katılmamış. Acaba neden? Niye? Ne için, kim için katılmamış?!

İkinci ihaleye baktığınızda görüyorsunuz ki, Piramit ile aynı ihalede (birinci ihale, açık ihale) zarf atan ve piramit firmasına göre yüksek fiyat veren diğer firmalar katılım yapmışlar. Onların bu pazarlıklı alımdan haberi olmuş. Fakat piramit yok (!)

Devam ediyoruz…. Burada ilk ihaleye katılım yapan firmalar kimler?; Teşekkürcüler, Seçkin, Arıtem. Sonrası… Selçuk, Piramit, Ege-Tem, Çağrı…. Peki pazarlıkta girenler ve verdikleri teklifler, dosyanın her ikisini de titizlikle inceleyin bakalım karşınıza hangi rakamlar ve ne çıkacak?!

Geliyorum ikinci açık olan ve iptal edilen ihale meselesine…

Bu ihale, 2015/4653 nolu ihale. İhalede, öncekine göre işin içeriğine biraz ilaveler eklemeler yapılmış. Burada da 20 firma doküman almış, dört firma teklif vermiş, biri geçerli sayılmış. Bir firmanın teklifini geçerli saymışlar. İşe bakar mısınız?! Üstelik bu AÇIK İHALEYEDE katılanların arasında ilk bozulan ihale olan 2014/149765 nolu ihaleye katılım yapan firmalardan ikisi buraya da katılmış. Bu firmalar Ege tem ve Çağrı firmaları. Ayrıca Katılımcı olan ve en düşük fiyatı vermiş olan ALP firması 121.912.826,01 TL teklif vermiş. Ege Tem ile bu firma arasında 33 Trilyon kadar fark var. (Milyon) Fiyatlar arasında çok büyük fark var. Dikkat ediyor musunuz?! Komisyon toplanmış, bu verilen teklifleri değerlendirmiş. İdari şartnamede bahsi geçen hususlar ile verilen teklifler arasında ufak tefek eksikler görmüş. İhalenin iptalini onaya 9.3.2015 günü sunmuş. (Belge – 10- 11- 12)

Bunun üzerine MESKİ yönetim kurulu jet hızıyla 10.3.2015 günü tekrar toplanmış, yine aynı isimdeki kişi raporlu olarak katılım yapmamış, bu iş iptal edilmiş. (Belge – 13-14-15)

Ucuz teklif veren firma ise yönetimin verdiği bu kararda bir sebepten dolayı da bakanlığa şikâyet edilmiş. O şikâyet daha sonra Bakanlıkça, firma lehine, idare aleyhine olacak şekilde geri çevrilmiş.

 Şimdi sıkı durun… Geliyoruz MESKİ’ deki bir başka pazarlıklı ihale gelişimine…. 23.3.2015 günü yönetim toplanır. 21/b ye göre yapılan bir ihaleyi görüşür. Burada Genel müdür yardımcısı olan bir kişi, bu kararda karşı oy kullanır, karşı oyu da gerekçesi ile anlatan fikirlerini yazar imzalar, ilgili karara eklenmesini ister. Dolayısıyla adamın yazdıklarını önce dikkate almazlar ihaleyi onaylayan bir karar alırlar. Sonra bakarlar ki, sıkıntı olacak, o aldıkları kararı işleme koymazlar. (Belge - 16)

Adamın Karşı oy kullandığı yazısı ve gerekçesi (Belge- 17)

Sonra bakıyorlar ki, iş uzayacak ve sıkıntı olacak, aynı tarihli yeni bir karar alıyorlar üzerine 63 sayısını koyarak işleme koyuyorlar. Bu kez karşı oy kullananın söylemlerini ve uyarılarını dikkate almış oluyorlar ve kamu zararı oluşacağı gerekçesi ile ihaleyi iptal ediyorlar.  Belge 16 ile 19’a dikkatle bakın. Her iki kararda diğer yukarıda sunduğum belgelerde de olacağı gibi aynı yönetim kurulu üyesi raporlu ve katılmıyor. Ve verilen kararda 21/b ye göre acilen bu işin yapılmasına karar veriliyor. (Belge- 18 -19)

Bu karardan hemen sonra Daire Başkanı Fatih Murat Aydınlı imzası ile jet hızıyla 25.3.2015 günü bir olur sunuluyor ve yeni pazarlık işi için onay alınıyor. İşi davet usulüne döküyorlar. Davet edilecek firmalarda Daire başkanının imzası ile onaylatılıyor.  (Belge – 20)

Tabi burada soracağız şimdi. Bu davet için çağırdığınız firmaları kim, nasıl belirledi, kriter ve ölçü ne idi? İptal edilen Açık ihalenizde katılım yapan firmaların tamamını çağırdınız mı? Çağırmadınız ise neden çağırmadınız?

Aynı tarihte, aynı günde yine jet hızıyla ihale onayı alınıyor. (Belge 21)

Aynı tarihte, aynı günde Yaklaşık maliyet çıkıyor (Belge 22)

Aynı gün aynı tarihte araç giderleri belirleniyor (Belge 23)

Bakın buradaki araç gider tespitlerine dikkat edin. Diğer dosyalardakine de dikkat edin. Geçen sefer yazdığım Altaş’ın aldığı ihaledeki araçların değerlerine de dikkat edin ve bu rakamları oradaki ihale ile de ayrıca karşılaştırın. Daha önce de dediğim gibi her ne kadar kurumlar farklı olsa da, her iki ihalenin yapıldığı yerin idaresi de Sn. Burhanettin Kocamaz’ın emrinde ve idaresinde. Oradakini ALTAŞ alırken, Buradakini Ege Tem alıyor. Her ikisi de Mersin Firması değil. Neyse…

Pazarlıklı alıma geliniyor. 2015/36631 nolu ihale. 27.3.2015 günü jet hızıyla yapılıyor. 21/b ve beş firma ihaleye davet edilmiş, üç firma doküman almış, 3 teklifi geçerli saymışlar. İhale komisyonu kararını vermiş. (Belge -24)

Karar yine jet hızıyla 27.3.2015 günü genel müdürlük makamına sunulmuş. (Belge 25)

30.3.2015 günü ise yönetim kuruluna sunulmuş. Onlarda bu işi karara bağlamışlar. (Belge -26)

Fakat yine bir yönetim kurulu üyesi verilen bu karara karşı oy kullanmış. Ve önemli gerekçeler ortaya koymuş. (Belge 27)

Karşı oya rağmen bu ihale onaylanmış. Ege Tem firmasına bu iş verilmiş (!) Burada yayınlamış olduğum belgeler ışığında ve verdiğim ihale numaralı dosyalarda bulunan,  ihaleleri kapsayan dosya münderecatlarını iyice incelediğinizde yapılan ihalelerde ileride bir sorun çıkmasın diye içerikte hep bir iki değişiklik yapılmış ve işe ilaveler yapılmış. Yani devamlılık arz eden bir iş olduğu için aynı ihale denmesin, sıkıntı olmasın diye.

Şimdi yayınlayacağım 16.12.2014 günlü teklifte bir pikapın yakıtsız şoförsüz olarak aylık kirası 1.200 Tl olarak verilmiş. Ve şu anda da bu fiyatla o ihaleden dolayı bu pikaplar Meski’de çalışıyorlar. (Belge- 28)

Peki, nasıl oluyor da elinizde bu fiyat varken buradaki karşı oya rağmen siz bu kez aynı nitelik ve özellikteki bu pikabı yakıtsız ve şoförsüz olarak 2.821.55 TL ye karara bağlıyorsunuz?

Bu olay gözden kaçmıyor. Fakat karşı oya rağmen ihale onaylanıp yürürlüğe giriyor. Devletin bu onay ile de paraları yine İstanbul firmasına gidiyor. Bu arada verilen tekliflerin, işin içeriğinin çok titiz ve dikkatli bir şekilde ilgili ve yetkili makamlarca araştırılıp soruşturulmasında fayda olacağı kanısındayız.

İlgili ve yetkili makamların gerek kararda karşı oy kullanan kişiyi, gerekse ihalelere katılım yapan firma sahip ve yöneticilerini, gerekse önceki açık ihaleye katılıp, bu ihaleye çağrılan firmaları ve çağrılmayan firmaların sahip ve yöneticilerini de dinlemeleri ve ifadelerine başvurmaları gerekir.

Netice itibarıyla bu işler akçalı işler ve Tüyü bitmedik yetimlerin hakkı var. Ve milyonluk işler. (trilyonluk) Çok daha fazla dikkat ve özen ister. Harcanan para milletin parası.

Bir başka ayrıntı ise, bu kararlara karşı oy kullanıp, fikir beyan eden genel müdür yardımcısına sonradan bir şekilde ceza verilir ve görevden alınır. Bu adamında bu olaylarla ilgili olarak dikkatle dinlenmesi gerekir.

Şimdi bu belge ve anlatımım ışığında tüm bu ihalelerin titizlikle araştırılmasını ve incelenmesini kamu zararı olup olmadığının tespitini, ilgili ve yetkililerden kamuoyu adına istiyorum.

Bu arada bu yapılan ihalelerin ne hikmetse tamamında rapor alıp karara katılmayan yönetim kurulu üyesi, MESKİ’nin kuruluşunda ilk genel müdür olan ve Macit döneminde de en son genel müdür olan İlhan Şayan tecrübeli biridir. Neden bu yapılan ihalelerde hep raporludur? Bu konuda onun da bilgisine başvurulmalı ayrıca aldığı raporların hakem heyetlerce kontrolünün yapılarak, gerçek rapor mu, yoksa hatır raporu mu ortaya çıkarılmalıdır.

Öte yandan açık olarak yapılması gereken üçüncü ihale sanırım 16 Haziran günü. Merak ediyoruz, acaba ilhan Şayan bu ihalede de rapor alacak mı?

Ayrıca tüm ihale onaylama (iptal yâda verme) kararlarında Büyükşehir Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yönetim kurulu başkanı sıfatı ile imzası var. Demek ki her şeyden haberdar... Değil ise, bu işlerin hesabını öncelikle onun sorması gerekir. Bizim görevimiz yazmak ve duyurmak, Gerisi ilgili ve yetkili makamlarda oturanların işi.


Sosyal Medyadan Salvolara cevap sosyal medyadan geldiÖnceki Haber

Sosyal Medyadan Salvolara cevap sosyal m...

MHP’li Başkan KOCAMAZ’a Cevap ÜLKÜCÜ Bekir OKTA’danSonraki Haber

MHP’li Başkan KOCAMAZ’a Cevap ÜLKÜCÜ Bek...

Başka haber bulunmuyor!