Elektrik Faturalarından TRT Payının Kaldırılsın önergesi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Elektrik Faturalarından TRT Payının Kaldırılsın önergesi
CHP milletvekili Levent Gök'ün Elektrik Faturalarından TRT Payının Kaldırılması Amacıyla Verdiği Kanun Teklifi

Lenent Gök : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) hem genel bütçeden katkı almakta hem de ticarethane ve konutların tükettiği elektrik enerjisi hasılatından pay almaktadır.  Elektrik faturalarına yansıyan ve halen yüzde 2 olarak uygulanmakta olan elektrikten alınan TRT payı vergi benzeri bir yükümlüktür. Elektrik enerjisi hasılatı üzerinden alınan bu pay 2019 yılında 1,1 milyar lira, 2020 yılında ise 1,2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.   Vatandaşların ödediği vergilerle finanse edilen genel bütçeden katkı alma hakkı bulunan TRT’ye ayrıca elektrik tüketimi üzerinden ayrıca bir pay tahsil etmek büyük bir adaletsizlik oluşturmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi gerekçesiyle ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Levent GÖK - Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) hem genel bütçeden katkı almakta hem de ticarethane ve konutların tükettiği elektrik enerjisi hasılatından pay almaktadır.Elektrik faturalarına yansıyan ve halen yüzde 2 olarak uygulanmakta olan elektrikten alınan TRT payı vergi benzeri bir yükümlüktür.

Elektrik enerjisi hasılatı üzerinden alınan bu pay 2019 yılında 1,1 milyar lira, 2020 yılında ise 1,2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.   Vatandaşların ödediği vergilerle finanse edilen genel bütçeden katkı alma hakkı bulunan TRT’ye ayrıca elektrik tüketimi üzerinden ayrıca bir pay tahsil etmek büyük bir adaletsizlik oluşturmaktadır.

Elektrik faturaları ticarethanelerin ve konutların önemli bir gider kalemidir. Elektrik fiyatlarına son yıllarda yapılan ve önümüzdeki günlerde da yapılması kaçınılmaz olan yüksek oranlı zamlar vatandaşın üzerindeki TRT yükünü de ağırlaştırmaktadır. Adı vergi olmasa da  elektrik tüketimi üzerinden alınan bir tür vergi olan bu payın, belli bir  kamu harcaması için ayrılmış olması  TBMM’nin bütçe hakkına ve  bütçe birliği ilkesine aykırıdır.

Vatandaşlar, iktidar partisinin sesi haline geldiği ve muhalif parti ve görüşlere yer vermediği için seyretmedikleri TRT’yi bu şekilde finanse etmek zorunda değildir. Dolayısıyla vatandaşların almadıkları bir hizmet için para ödemeleri büyük bir haksızlıktır.

Normal radyo- televizyon faaliyetlerinden zarar eden TRT’nin,  elektrik tüketimi üzerinden ayrıca alınan bir vergiyle (TRT payı) finanse edilmek yerine, genel bütçeden katkı alması bütçe birliğine aykırıdır.

Yasa teklifiyle elektrik tüketimi üzerinden TRT’ye pay alınmasına ilişkin uygulama kaldırılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-Elektrik enerjisi hasılatından,Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna pay ayrılmasına ilişkin  ifade madde metninden çıkarılmaktadır.

MADDE 2- Elektrik enerjisi hasılatından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna pay ayrılmasına ilişkin uygulama kaldırılmaktadır.

MADDE 3- Nihai tüketiciye elektrik satışı yapan  lisans sahibi şirketlerinfaturalara yüzde 2 oranında TRT payı  göstermelerine ilişkin uygulama kaldırılmaktadır.

MADDE 4- Elektrik tüketiminden alınan TRT payının  tahakkuk ve tahsilatıyla ilgili  düzenlemeler yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 5- Elektrik tüketiminden alınan TRT payının kaldırılmasına paralel olarak, TRT’ninTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerde denetim yaptırabilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 6- Yürürlük maddesidir.

MADDE 7-Yürütme maddesidir.

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1’inci maddesindeki “, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 3093 sayılı Kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 3093 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4-3093 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin (c) fıkrası ile (f) fıkrasındaki “ve enerji payı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 3093 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki, “Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
MUĞLA ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NİN PERSONEL EKSİKLİĞİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDIÖnceki Haber

MUĞLA ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NİN PERSONEL...

9 Milyon 374 bin Hanede Sabit İnternet Bağlantısı YokSonraki Haber

9 Milyon 374 bin Hanede Sabit İnternet B...

Başka haber bulunmuyor!