KAMU AVUKATLARI SESLENİYOR

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
KAMU AVUKATLARI SESLENİYOR
Kamuda Çalışan Avukatlar Derneği olarak özlük haklarımızın iyileştirilmesi talepli çalışmamız kapsamında , 5 Nisan Avukatlar günü kutlaması ve #KamuAvukatlarıYeniYargıPaketinde hastag ini içeren afişlerimizi yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

Kamuda Çalışan Avukatlar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada: "KAMU AVUKATLARIİdarenin iş ve eylemlerinin hukuka uygun olması için çalışmakta, CUMHURİYET SAVCILARI GİBİ KAMU GÜCÜNÜ TEMSİL ETMEKTE ve kamu adına görevleri yerine getirmekte, kamunun taraf olduğu tüm davalarda devleti savunup devlet yararını korumak için çalışmaktadırlar.

KAMU AVUKATLARI,  aynı meslek grubu olan hakim –savcı –avukat meslek gruplarının ücretleri arasındaki dengenin yok edildiği 1982 yılından bu yana; özveri ile sürdürdükleri görevleri  karşılığı olan ücretlerinin,  yaptıkları işe uygun  adaletli bir ücret olmadığını,  Anayasanın 55. Maddesi ile Devlete yüklenen “çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alma” yükümlülüğü çerçevesinde  ücretlerinin,  KAMU AVUKATLIĞI mesleğine yaraşır hale getirilmesi gerektiğini, bunun bir Anayasal hak olduğunu,  çözüm muhataplarına ileterek yaklaşık 29 Yıldır  HAK ARAYIŞI MÜCADELESİ VERMEKTEDİRLER.

NE YAZIK Kİ BU HAKLI TALEP, BU GÜNE KADAR KARŞILIK BULMAMIŞ, KAMU AVUKATLIĞI,  HAK ETMİŞ OLDUĞU STATÜYE KAVUŞTURULMAMIŞ, ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA BİR İYİLEŞTİRME YAPILMAMIŞTIR.  

            AYNI MESLEK GRUBUNDA  OLAN HAKİM - SAVCI –KAMU AVUKATINA ÖDENEN ÜCRETİN, ANAYASANIN  55.MADDESİNDE VÜCUT BULAN “ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI İŞE UYGUN ADALETLİ BİR ÜCRET ELDE ETMELERİ “ İLKESİNE UYGUN OLUP OLMADIĞINI  KARŞILAŞTIRMALARI İÇİN  EKLİ TABLOYU KAMUOYUNUN TAKTİRLERİNE SUNUYORUZ.

 

  EK GÖSTERGE

 MAKAM TAZMİNATI

 TEMSİL TAZMİNATI GÖSTERGESİ

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

 MAAŞ

 1. DERECE OLAN HAKİM-SAVCI MAAŞI

 7600

 15.000

 20.000

 -

14.600  TL

 1. DERECEDE OLAN AVUKAT MAŞI

 3000

 --

 --

 %135

 5.490 TL

 

Sigorta şirketlerinin, “KAMU AVUKATLARININ RİSKİ ÇOK YÜKSEK” gerekçesiyle,  MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI yapmadığı  KAMU AVUKATLARININ,  halihazırda ön lisans mezunu bir teknik personel maaşından bile düşük  bir maaş ve emeklilik hakkı karşılığında, DAHA FAZLA  KAMUDA  ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ  BEKLENEMEZ.

Bu nedenledir ki; göreve yeni başlayan kamu avukatları  hakim/savcı/müfettiş kadrolarına, emeklilikleri yaklaşanlar ise  noterliğe başvurup İdarelerinden ayrılmaktadırlar. Bu suretle kısa zaman, önce  yaklaşık 1300 olan hazine avukatı sayısı,  şu an için 800 ‘e düşmüştür. Aynı nedenle diğer  kamu kurumlarında da  kamu avukatı  sayısı hızla azalmaktadır. Bu  gidişatın durdurulmaması halinde; kamu adına yürütülen hukuk hizmetinin zaafa uğrayacağı ve kamu zararına neden olunacağı   açıktır. 

ARTIK  KAMU AVUKATLARININ  ÖZLÜK HAKLARI SORUNU, KAMU AVUKATININ SORUNU OLMAKTAN ÇIKMIŞ;  KAMU İDARELERİNİN SORUNU HALİNE GELMİŞTİR.

KAMU AVUKATLARININ MALİ VE ÖZLÜK HAKLARINDA YAPILACAK İYİLEŞTİRMELERİN DEVLETİMİZE BİR YÜK GETİRMEYECEĞİ AŞİKARDIR. AKSİ DÜŞÜNÜLSE DAHİ; KAMU AVUKATLARININ  TALEPLERİNİN ANAYASANIN 55. MADDESİ UYARINCA,BÜTÇE OLANAKLARININ ADALETLİ PAYLAŞTIRILMASI  KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  GEREKMEKTEDİR.

KAMU AVUKATLARININ ÖZLÜK VE STATÜ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ;

 1. Kamuda çalışan avukatların bağlı bulunduğu bir üst örgütlenme biçiminin “ KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLAR YÜKSEK KURULU”nun hayata geçirilmesi gerekmektedir.

 

 1. Kamu Avukatlığı Kariyer Meslek Sınıfı olarak kabul edilmelidir.

 

3)  Anayasanın 55. maddesi gereği  ve  “Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi “ gereği ;

           -- 4800 Ek Gösterge,

           -- 2000 Makam   Tazminatı ve emsale uygun Temsil Tazminatı

            -- %200 Özel Hizmet Tazminatı verilmek suretiyle Avukatlık Mesleğinin onuruna

           yaraşır bir  Ücrete kavuşturulmalıdır.

       4) Mali haklarda yapılan iyileştirmelerin maaşa doğrudan yansıması temin edilerek   

           emekli kamu avukatlarının mağduriyetleri önlenmelidir.

 1. Kamuda yürütülen hukuk hizmetlerinin, Hukuk Biriminde çalışan kadrolu

          avukatlar eliyle yürütülmesi,  halihazırda 399 Sayılı KHK ve   4857 Sayılı İş  Kanunu

           kapsamında iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan avukatların  

           kadroya geçirilmesi gerekmektedir.

      6) Hukuk Fakültesi Mezunu  olup da hakim/savcılık mesleğine 8. Dereceden başlatılan          

     meslek grubu  gibi göreve 8. Dereceden başlatılmalıdır.

       7) Mesleki Sorumluluk sigortası yapılmalıdır.(İdarece  primi ödenmek suretiyle)

       8) Vekalet Ücreti limiti tümüyle kaldırılmalı, Vekalet ücretinin,  bütçe geliri olarak ,   

           kaydedilmesinden vazgeçilmelidir.

       9) Barolara kayıt olma zorunluluğu getirilmesi ve  her türlü kayıt /üyelik aidatının

           İdarece ödenmesi  gerekmektedir.

    10) Hukuk birimlerinin bağlı bulunduğu hiyerarşik amir hiçbir şüpheye yer

          bırakmayacak şekilde ve Avukatlık Kanunu’na uygun olacak şekilde kanunla açıkça

          düzenlenmelidir. Hukuk birimlerinde görev yapan İdari Amirlerin ve bu birimleri

          denetleyen denetim personelinin hukuk fakültesi mezunlarından atanması

          gerekmektedir.

    11) Kamuda çalışan avukatlara,  Avukatlık Kanunu ile belirlenmiş olan görev

           tanımlarının dışında  olan   kurul üyeliği vs gibi idari  işlemler ve denetim

           hizmetlerinin gördürülmemesi, yaptırılan hizmetlerin ise mali karşılığının verilmesi

           gerekmektedir.

    12)  Arabuluculuk Kanunu ile İdarelere getirilen mükellefiyetlerin, ücretsiz olarak 

           ve istekleri dışında kamu avukatına gördürülmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.

    13)  Son zamanlarda ,   farklı kurumlarda çalışan  kamu avukatlarını  kanunda,  çalışanın 

           muvafakatı arandığı halde ,  ilgiliye  sorulmadan  re’sen Mülki Amirin kararıyla  

          çalıştığı kurumdan farklı bir kuruma  “Geçici Görev” ile görevlendirilmektedir.

          Avukatın  yaptığı işin niteliği gereği   ve kanunda açıkça muvafakat koşulu

          arandığından, bu  kanunsuz uygulamadan  vazgeçilmeli, keyfi uygulamanın önüne

          geçilmesi için 375 Sayılı KHK’nin Ek Madde 25/1 uyarınca muaf tutulan Hakim ve

          Savcılar gibi  Kamu Avukatının da muaf tutulması gerekmektedir. 

    14) “Eşit işe  Eşit Ücret” dengesinin kurulabilmesi için her İdare Yönünden dosya

           sayısına göre norm kadro belirlenmesi , bu suretle   bir İdarede,  40-30 dosyaya  bir

           avukat   bakarken,  diğer  idarede 700 -800 dosyaya bir avukat tarafından

           bakılmasının  önüne geçilmesi  gerekmektedir.

Kamuda Çalışan  Avukatlar,   yaklaşık 30 yıldır  özlük haklarının  ve çalışma koşullarının  düzeltilmesi için  mücadele vermiş,  mecliste çeşitli partilerden onlarca  kanun teklif metni verildiği halde  bu güne kadar  hiçbir iyileştirme yapılmamıştır.

Son olarak, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan   Yargı Reform  Paketi  ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında kamuda çalışan avukatların  maaş ve sair özlük hakları  yetersiz olduğundan kamuda  avukat çalıştırmanın güç olduğu, bu sorunun da çözüleceği beyan edilmiştir.

Maaş ve özlük haklarının düzelmesini bekleyen Kamuda çalışan 4500 avukat,  Cumhurbaşkanımızın bu beyanı doğrultusunda gerekli yasal düzenlemenin  bir an önce yapılmasını  beklemektedir.

Kamuda Çalışan Avukatlar Derneği olarak ,   bu güne kadar  Adalet Bakanımız Sn. Abdülhamit GÜL,  TBB Başkanı Sn Metin FEYZİOĞLU,      AK Parti  Grup Başkan Vekili Sn. Cahit ÖZKAN, MHP Grup Başkan Vekili Sn. M.Levent  BÜLBÜL, CHP Grup Başkan Vekili Sn. Özgür ÖZEL ve  İYİ PARTİ Grup Başkan Vekili Sn. Yavuz AĞIRALİOĞLU   ziyaret edilerek  Kamu Avukatlarının   maaş ve özlük haklarımızı  düzelten   yasal düzenlemenin  yapılması  talebi aktarılmıştır." DENİLDİ.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Yönetmen Feridun Kete hayatını kaybettiÖnceki Haber

Yönetmen Feridun Kete hayatını kaybetti

Bakan Dönmez: “Konya’da Örnek Bir Belediyecilik Var”Sonraki Haber

Bakan Dönmez: “Konya’da Örnek Bir Beledi...

Başka haber bulunmuyor!