Kamu Çalışanları ve Emeklilere Refah Payı İkramiyesi Ödenmesini istedi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kamu Çalışanları ve Emeklilere Refah Payı İkramiyesi Ödenmesini istedi
Levent Gök: Ülkemizdeki kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların başında ekonomik koşullara nazaran yetersiz kalan ücretler ile çalışanlar arasında ücret dengesinin sağlanamamış olması gelmektedir. Hali hazırda memurlarımızın yüzde 80’i yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır. Kamu çalışanları özellikle son 10 yılda ne büyümeden pay alabilmiş ne de yetersiz zamlar dolayısıyla mevcut alım güçlerini koruyabilmiştir. Bu durum zaten adaletsiz olan gelir dağılımının kamu çalışanları ile sabit ve dar gelirli vatandaşlar aleyhine daha da bozulmasına neden olmuştur. Devlet memurlarımız ile emekli vatandaşlarımızın büyümeden pay alabilmesi, ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, ücretlerin ve alım gücünün artırılması için AKP iktidarları döneminde uygulamadan kaldırılan refah payı uygulamasının yeniden başlatılması gerekmektedir. Kamu görevlileri ile emekli vatandaşlarımıza büyümeden pay verilmesinin sağlanması için gelir ve aylıklarının %2’si oranında refah payı ikramiyesi ödenmesi amacıyla verdiğim önerge şöyledir:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Levent GÖK - Ankara Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

Toplum hayatının düzenlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından ihtiyaç duyulan görev ve hizmetleri yerine getirmek konusunda sorumlu olan devlet kurumları, kanunlarla kendilerine verilen yetkileri kamu görevlileri eliyle kullanırlar. Bu nedenle kamu görevlisi olan memurlar devlet egemenliğinin temsilcileri olarak kabul edilir.

Devlet memurlarınagereken önemin verilmemesi, ücret seviyelerinin günün gereklerine uygun şekilde belirlenmemesi ve benzeri diğer sorunlarının çözümlenmemesi kamu hizmetlerinin sunumunda istenen kalitenin sağlanamamasına yol açmaktadır.

Ülkemizdeki kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların başında ekonomik koşullara nazaran yetersiz kalan ücretler ile çalışanlar arasında ücret dengesinin sağlanamamış olması gelmektedir. Hali hazırda memurlarımızın yüzde 80’i yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır.

Rakamlar kamu çalışanlarına milli gelirden ayrılan payın son 15 yılda ciddi oranda düştüğünü ve kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde reel bir düşüş yaşandığını ortaya koymaktadır.

Bu durumun temelinde, her yıl tutturulacağı iddia edilen ancak bir türlü tutturulamayan enflasyon oranı hedefleri esas alınarak kamu çalışanlarına zam yapılması ve ayrıca büyümeden de pay verilmemesi yatmaktadır.

Diğer yandan, yapılan zamlara esas alınan ve TÜİK tarafından belirlenen resmi rakamlara göre yüzde 10-20aralığında gösterilen enflasyon, özellikle emekliler ile dar ve sabit gelirli vatandaşların cebinde hissettiği ve ağırlıklı olarak temel gıda, giyecek ve kira giderlerini baz alan “Sokağın enflasyonu”nu yansıtmamaktadır. Örneğin, Türkiye'de 2020 yılı enflasyon oranı 14,6 olarak açıklanmasına karşın bağımsız araştırmacılar ve tüketici derneklerinin alternatif enflasyon hesaplarına göre, halkın hissettiği "gerçek enflasyon" yüzde 36,7 ile yüzde 50 arasında gerçekleşti. Yapılan ücret artışlarında TÜİK’in açıkladığı göstermelik enflasyon rakamları esas alındığı içinkamu görevlileri ve emekli vatandaşlarımıza yapılan zamlar gerçek enflasyonun sürekli olarak altında kalmaktadır. Sonuçta kamu çalışanları ve emekliler hükümetin gerçek anlamda negatif zam politikasının yol açtığı gelir daralmasını ve geçim sıkıntısını üzerlerinde her geçen gün daha çok hissetmektedir. 

Kamu çalışanları özellikle son 10 yılda ne büyümeden pay alabilmiş ne de yetersiz zamlar dolayısıyla mevcut alım güçlerini koruyabilmiştir. Bu durum zaten adaletsiz olan gelir dağılımının kamu çalışanları ile sabit ve dar gelirli vatandaşlar aleyhine daha da bozulmasınaneden olmuştur.

Devlet memurlarımız ile emekli vatandaşlarımızın büyümeden pay alabilmesi, ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, ücretlerin ve alım gücünün artırılması için AKP iktidarları döneminde uygulamadan kaldırılan refah payı uygulamasının yeniden başlatılması gerekmektedir.

Kanun teklifi ile kamu görevlileri ile emekli vatandaşlarımıza büyümeden pay verilmesinin sağlanması için gelir ve aylıklarının %2’si oranında refah payı ikramiyesi ödenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamındaki kamu görevlileri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara her ay gelir, aylık veya ücretleri ile birlikte, her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarının %2’si oranında refah payı ikramiyesi ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

27/6/1989 TARİHLİ VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1– 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 37- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamındaki kamu görevlileri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara her ay gelir, aylık veya ücretleri ile birlikte, her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarının %2’si oranında refah payı ikramiyesi ödenir.

Bu madde kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak ödemelerikarşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Kuruma ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birlikte belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
YILDIRIM KAYA: BAHÇELİEVLER KATLİAMINI KINIYORUZÖnceki Haber

YILDIRIM KAYA: BAHÇELİEVLER KATLİAMINI K...

Nacho Sânchez Amor ile görüşmesini ve gündemdeki olayları değerlendirdi!Sonraki Haber

Nacho Sânchez Amor ile görüşmesini ve gü...

Başka haber bulunmuyor!