Kanuna Rağmen Hamile ve Yeni Doğum Yapmış Kadınların Tutuklanması Düşman Ceza Hukudur!

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kanuna Rağmen Hamile ve Yeni Doğum Yapmış Kadınların Tutuklanması Düşman Ceza Hukudur!
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu Hamile ve Yeni Doğum Yapmış Annelerin Tutuklanmasını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e Sormuş, Tutuklamayı Yapan Hakim ve Savcıları HSK’ya Şikayet Ettti.

Abdulhamit Gül’e Sorular:

1-    5275 Sayılısı Kanunun 16/4 Maddesine göre tutuksuz yargılanması gereken hamile ve yeni doğum yapmış Hatice Aydın, Ümmiye Kara ve Sehat Sarı neden tutuklanmıştır? Bu tutuklamayı yapan hâkim ve savcılar hakkında açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır?

2-    İnfaz yasası değişikliği ile bebekli annelerin bebekleri 6 aylık olana kadar tutuklanmaması gerektiği maddesi 1 yıl 6 aya çıkarılmıştır. Buna rağmen annelerin tutuklanmasının sebebi hakimlerin infaz yasasını görmezden gelmeleri midir?

3-    Bu tutuklamaları yapan hâkim ve savcılara gizli talimat gönderildiği iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa gerekçesi nedir?

4-    Hakim ve Savcıların 5275 Sayılı Kanunu uygulamaları ve hamile / yeni doğum yapmış kadınların tutuksuz yargılanmaları için Adalet Bakanlığı hangi tedbirleri alacaktır?

HSK’yazılan dilekçe!

ŞİKAYET KONUSU : Hamile / yeni doğum yapmış Hatice Aydın, Ümmiye Kara ve Sehat Sarı 5275 SY Md. 16,CMK md 100 ve AİHM nin tutuklama ile ilgili kriterlerine aykırı olarak  tutuklamaya sevk edilmek, tutuklamak  ve tutukluluğun devamına karar vermek, bu yönde mütalaa vermek suretiyle görevi kötüye kullanma suçu ve hürriyeti tahdit suçlarını işleyen  savcı ve hakimler hakkında cezai soruşturma yapılması talebidir.

ŞİKAYET NEDENLERİ :

Yukarıdaki ismi yazılı Cumhuriyet savcısı, sulh ceza hakimi ve ağır ceza mahkemesi hakimleri hakkında aşağıdaki vahim hak ihlalleri nedeniyle soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

A-Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olup, kişi hak ve hürriyetlerinin özüne, demokratik toplum gereklerine aykırı olacak şekilde dokunulamaz. ( AY md.13 )

B- Tutuklama bir tedbir olup ancak CMK md.100 deki tutuklama koşulları ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağının somut delillerle kanıtlanması durumunda başvurulacak bir tedbir olmasına rağmen, Hatice Aydın, Ümmiye Kara ve Sehat Sarı hamile / yeni doğum yapmış adlı kadınların, hamile iken tutuklamaya sevk edilmiş, tutuklanmış halen tahliye edilmemiştir.

C- Hatice Aydın, Ümmiye Kara ve Sehat Sarı hamile / yeni doğum yapmış olduğunu söylemesine müteakip tekrar cezaevine gönderilmiştir.

D- OYSA 5275 S.LI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN MADDE 16  ( ÜÇÜNCÜ BÖLÜM )  AYNEN ŞÖYLEDİR;

“Cezanın İnfazının Ertelenmesi

Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi

(1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır.

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir. İnceleme sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir.

(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.”

Hükümlerini ihtiva etmektedir.

Yukarıdaki hükümler tutuklular için de uygulanmaktadır.-5275 sy md.116

E- Ayrıca AİHM in Bujadzi- Moldova, Şahin ALPAY, Mehmet ALTAN kararları ile AYM nin son içtihatları da, tutuklamanın en son başvurulacak bir tedbir olduğu, mutlaka adli kontrol hükümlerinin sonuçsuz kalacağına ilişkin somut ve doyurucu nedenlerin gösterilmesini aramıştır.

F- Durum bu iken Hatice Aydın, Ümmiye Kara ve Sehat Sarı hamile / yeni doğum yapmış iken tutuklanmış halen tahliye edilmeyerek  tutukluluğu devam ettirilmektedir. Kanun yukarıda da görüldüğü üzere çok açık olduğu hiç bir yoruma gerek olmadığı halde kanununu uygulamayan savcı ve hakimler alenen görevi kötüye kullanma suçu ve hürriyeti tahdit suçlarını  işlemektedir.

G- Kanunun tutuklu kadın ile ilgili vaz ettiği bu düzenlemedeki amaç,  bebeği ve anneyi korumaktır. İnsanlık  var olduğu günden  bu yana doğum yapmış kadına ve hatta doğum yapan hayvanlara  bile şefkatle yaklaşmıştır. Bu insan olmanın gereğidir. Bütün dinlerde  bu vardır. Dünyadaki  ülkelerin tamamında  ve bunların kanunlarında da   yine buna yönelik hükümler konulmuştur. Şikayet ettiğimiz konuda ise yargı görevlileri adeta  düşman ceza  hukuku uygulamaktadırlar. Dünyanın demokrasisi en geride ülkesinde bile uygulanmayacak  bu tutukluluk işlemi maalesef ki maalesef Anadolu’nun  bu topraklarında Türk insanı tarafından uygulanmakta, doğum yapmış  ve hamile kadınlara adeta acımasızca muamele reva görülmektedir. İşin en kötü yanı ise topluma adalet dağıtma görevini üstlenen insanlar maalesef böyle vicdanları inciten yaralayan bu işlemlere imza atmaktadırlar.

H- Unutulmamalıdır ki 2020 yılındayız ve yaşadığımız bu çağa dijital çağ denmektedir. Bu dijital çağda hiç bir şey silinmiyor ve unutulmuyor ve her şey kayıt altındadır .Siyasi idarenin gücünü arkasına alarak zayıf insanları bu şekilde ezmeye yönelik uygulamalar yaparak kendilerine hiç bir şeyin olmayacağını düşününler  bu  durumun ilanihaye devam edeceğini sananlar aldanmaktadır. Yapılan bu zulümler unutulmayacağı gibi ilgilileri hakkında da cezai işlemler  de eninde sonunda yapılacaktır. İŞKENCE VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARDA ZAMANAŞIMI İŞLEMEZ. TCK MD.94 Tarihin kara sayfasına girilmek istenmiyorsa derhal hamile ve doğum yapmış  ve halen cezaevinde tutuklu kadınlara yönelik kanun işletilmeli ve cezaevlerindeki hamile ve doğum yapmış kadınların tahliyesi  derhal sağlanmalıdır.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle kasıtlı hareketleriyle cezaevinde bulunan hamile ve yeni doğum yapmış tutuklu kadınlara  adeta düşman ceza hukukunu uygulayarak görevini kötüye kullanan ve hürriyeti tahdit suçunu işleyen isimleri yukarıda yazılı   savcı , sulh  ceza hakimi ve mahkeme hakimleri hakkında ceza soruşturması başlatılmasını  ve  gerekli tahkikatın yapılması amacıyla Sayın Başkanlığınıza şikayet zarureti hasıl olmuştur.

BASIN BÜLTENİ


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Utanmadan şu rakamları açıklayıp sonra da "işsizlik azaldı" diye övünüyorlarÖnceki Haber

Utanmadan şu rakamları açıklayıp sonra d...

ANTMEN: ÇOKLU BARO PROJESİNİ 2013 YILINDA FETÖ HAZIRLADISonraki Haber

ANTMEN: ÇOKLU BARO PROJESİNİ 2013 YILIND...

Başka haber bulunmuyor!