Kemalbay, Kadın İstihdamı Ve Güvencesizlik Araştırma Önergesi verdi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kemalbay, Kadın İstihdamı Ve Güvencesizlik Araştırma Önergesi verdi
Kadınların istihdama katılmasının önündeki engellerin kaldırılması, cinsiyetçi politikalar ile mücadele kapsamında kadın istihdamı alanındaki sorunların tespiti, güvencesiz, esnek kadın emeği politikalarına son verilmesi, eş değer işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi ve kadınlara güvenceli ve iyi işler sağlanarak sosyo- ekonomik konumlarının güçlendirilmesine yönelik yapılacakların belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.

Türkiye’de her 10 kadından sadece 3’ü çalışırken 20 milyondan fazla kadın istihdamın dışında kalmaktadır.  Ülkemizde 3 milyon kadın haftalık 45 saat olan çalışma süresinin üstünde çalışmaktadır. Kadın işsizliğinin  %21’in üstüne çıktığı günümüzde kadınlar erkeklere göre daha az kazanmakta ve ücret eşitsizliği artmaktadır. İstihdam edilen kadın işçiler arasında ise güvencesizlik en temel sorun olarak görülmektedir.  Toplam kadın istihdamının %40’ından fazlası güvencesiz çalışmaktadır.

Kadın emeğinin ataerkil bir anlayışla ele alınması, “evde hem çocuk bakıp hem çalışabilirsiniz, iş ve aile yaşamı daha esnek çalışma biçimleri ile uyumlulaştırılabilir” şeklindeki cinsiyetçi bakış açısının çalışma yaşamında yarattığı sonuçlar ise esnek, güvencesiz kölelik koşullarında çalışmanın artması olmaktadır.

İş yerinde ayrımcılık,  mobing ve şiddet kadınların başlıca sorunları olmaya devam etmektedir. Ayrıca göçmen/mülteci kadın işçiler, LGBTİQA+ ağır sömürüye, ayrımcılık ve cinsiyet temelli istismarı daha katmanlı yaşamaktadırlar.

25 Mayıs 2010 tarihinde  Resmi Gazete’de yayımlanan “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması “ Genelgesinde yer alan ve kadın kazanımları olan yasal haklar yok sayılmakta, uygulanmamakta,  eşdeğerde işe eşit ücret, kamu kurum ve kuruluşlarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve bunun yapılıp yapılmadığının raporlarla denetlenmesi, yine kamu ve özel sektöre ait işyerlerine yapılan denetimlerde cinsiyet eşitliğine uyup uyulmadığının saptanarak işlem yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarında işe giriş, eğitim ve terfilerde fırsat eşitliğine uygun davranılması; şiddet mağduru, eşi ölen kadınların yaşama katılımı için hazırlanan projelere öncelik verilmesi, toplumsal cinsiyet temelli istatistikler tutulması, özelde ve kamuda kreş ve gündüz bakım evleri kurulması, kurulup kurulmadığının denetlenmesi maddeleri fiilen hayata geçirilmemektedir.

Cinsiyetçi iş bölümü ve kadın emeğinin ikincilleştirilmesi iş yerlerinde cinsiyetçiliği daha da büyütmektedir. İşyerlerinin açmakla yükümlü oldukları emzirme odalarını ve kreşleri açmadıkları, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri görülmektedir. İş yerlerinde çalışan sayısına göre değil, çalışan kadın sayısına göre kreş açılması, Ebeveyn izni düzenlemesinin ve doğum izni hakkının iyileştirilmesi konusundaki engeller, mahalle kreşlerinin hayata geçirilmemesi kadınları çalışma yaşamından uzaklaştıran önemli faktörleri oluşturmaktadır.

Ev işçilerine yönelik 10 günden az, 10 günden çok çalışma şeklinde yapılan düzenlemeyle kazanılmış haklardan geriye götürülmüş, bu yasa ev işçisini değil, ev iş verenlerinin yükümlülüklerini hafifletmiş, işçileri güvencesizliğe mahkûm etmiştir. Sayıları bir milyonu bulan Türkiyeli ve göçmen ev işçileri güvenceye kavuşamadığı gibi,  10 günden az çalışan ev işçilerinin işçilik hakları da elinden alınmıştır. 

Kadın emeğinin esnek ve güvencesiz emek olarak konumlandırılması, kısmi zamanlı çalışma, özel İstihdam Büroları vb. alanlarda çıkartılan  yasa ve yönetmelikler kadın emeğine yönelik ataerkil tahakkümün bir parçası olmuş, kadınları güvencesizliğe mahkum etmiş, kadın iş gücüne yönelik ayrımcılığı büyütmüştür. Kısacası kadın işgücünün önemli bir bölümünün çalışma koşulları ve geleceği tümüyle sendikaların kölelik büroları dediği özel istihdam bürolarına terk edilmiştir.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
PADERBORN BELEDİYESİ’NDEN BEYLİKDÜZÜ’NE ZİYARETÖnceki Haber

PADERBORN BELEDİYESİ’NDEN BEYLİKDÜZÜ’NE...

Kemal Peköz: Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’de devam eden yapısal sorunların çözülebilmesi için bir çalışmanız var mıdır?Sonraki Haber

Kemal Peköz: Türkiye Şeker Fabrikaları A...

Başka haber bulunmuyor!