MERSİN E.BARO BAŞKANI YEŞİLBOĞAZ AF KONUSUNDA FİKRİNİ SÖYLEDİ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN E.BARO BAŞKANI YEŞİLBOĞAZ AF KONUSUNDA FİKRİNİ SÖYLEDİ
Mersin Eski Baro Başkanı Av.Bilgin Yeşilboğaz, yayınlarımıza duyarsız ve sessiz kalmadı. Genel Af çıksın çağrısı yapan tutuklu hükümlü ailelerinin seslerini de dinleyen, Av.Bilgin Yeşilboğaz, Affın amacı ve hedefini de içeren bakın neler yazıp haberanaliz.net’e gönderdi:

“İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu ve yerleşik hayata geçmelerinin akabinde bir arada yaşamalarının sağlanması için bir takım kurallar gerekmiştir. Bunun için toplumsal sözleşme kabul edilmiştir. Toplumsal sözleşme gereği insanların keyfi, orantısız ve kişisel müeyyide uygulama yetkileri devredilmiştir. İnsanlar adına bu yetki Devlet denen oluşuma verilmiştir.

Günümüzde devleti devlet yapan en önemli erklerden biri Hukuk ve Adalet erkinin devlet tarafından kullanılması ve müeyyide uygulamasıdır. Ancak gelinen noktada insanların keyfi, orantısız ve kişisel müeyyide uygulamalarını önlemek için devlete verilen bu yetki maalesef hükümetlerce bu minvalde kullanılmaya başlamıştır.

Toplumsal uzlaşıyı ve bir arada yaşama kurallarını güçlü, hakkaniyetli ve objektif yapısı ile uygulama yeteneğini kaybeden devlet maalesef sorunun kaynağı haline gelmektedir. Ülkemizde de özellikle yasaların uygulanması ve cezaların toplumsal birlikteliği sağlayamaması nedeni ile zaman zaman af gündemi ortaya atılmaktadır.

Toplumda neyin suç olup olmayacağına, adalet ve kamu yararı gözetilerek, devlet karar verir. Ancak ülkemizde genellikle siyasi iktidar bir fiilin veya eylemin suç olup olmayacağına karar verirken ve cezalandırma yöntemini uygularken kişisel ve sübjektif kriterlere başvurduğu için müeyyide bir öç alma aracı haline dönüşmekte ve toplumsal barışı ve de toplumsal birlikteliği sağlayamamaktadır.

Demokrasisi ve kurumları güçlü devletlerin çok sık olmamakla toplumsal barışın yeniden tesis edilmesi adına af çıkarmaları yerindedir. Ancak af kurumunu sık kullanmaları ve siyasi rant haline getirerek iktidar olma gayesi için yaptıkları takdirde bu kez ve insanların işlediği suçun cezasız kalacağını bilerek suç işlemeye devam ettikleri toplumsal yapıya ve topluma zarar vermeye başladıkları gözükecektir.

Öncelikle ülkede af çıkarılacaksa toplumsal birlikteliği sağlama, uzlaşma ve ortak menfaat gözetilerek çıkarılmalıdır. Çıkarılacak af daha çok siyasi bir af olmalıdır.Genel affın amacı, toplumu yatıştırma, toplumun huzur ve sükûnunu sağlamaktır. Devletin, toplumsal barışı ve düzeni korumak adına kendi siyasi görüşüne göre suç saydığı fiiller nedeni ile cezalandırdığı vatandaşları ile uzlaşması ve birlikte yaşama iradesini geliştirme adına genel bir siyası af çıkarması yerinde olacaktır.

Belli kriterlerin konulması yerinde olacaktır. Yaş, ilk defa suç işleme v.s. gibi ama özellikle siyasi bir af olmalı.

Ancak bu affında çıkarılması tek başına toplumsal birlikteliği sağlamayacaktır. Devlet de demokratikleşme adımlarını atmalı, öç almaktan ziyade adaletin, eşit, hakkaniyetli uygulanmasını sağlamalıdır. Hukuk düzeninin tüm topluma güven verecek koruyucu bir yapıya dönüştürülmesi ve tüm toplum katmanlarını kapsayan yapıcı bir siyaset izlemesi ile mümkün olacaktır.

Hepimizin tek isteği... Bir hukuk şemsiyesi içerisinde birlikte huzurlu ve refah içerisinde, eşitçe, insanca bir arada yaşamaktır. Bunu da adaletle ancak güçlü bir devlet yapısı sağlayabilir.”


0Önceki Haber

0

0Sonraki Haber

0

Başka haber bulunmuyor!