MERSİN TOROSLARIN KAFA KARIŞTIRAN GAYRİMENKUL SATIŞLARI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN TOROSLARIN KAFA KARIŞTIRAN GAYRİMENKUL SATIŞLARI
Mersin’in 2020 nüfus verilerine göre 310.606 olan Toroslar ilçesi Belediyesi ilan gov.tr de yayınlanan ilana göre mülkiyeti belediyeye ait olan 4 büyük taşınmaz gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü (Artırma)” ihale ile satışa çıkartılıyor. 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala bu satışların ortaya çıkması bölgede yaşayan 155.881’i erkek, 154.725’i ise kadın olan halkı huzursuz etti. Belediyeden yapılan ilanda, “Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 25.10.2023 tarihinde aşağıda belirtilen saatte ihale ile satılacaktır. Kapalı teklifler Toroslar Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı' na 25.10.2023 günü saat 13:00' e kadar teslim edilecektir” notu da düşüldü.

“Mersin Toroslar Belediye Başkanlığı'ndan 4 adet taşınmaz satışı yapılacaktır” denerek;

1- Tapu mevkii Arpaçsakarlar, Pafta: 25 M IV  Ada: 11297 Parsel: 1    M2 : 9.963,01  Niteliği: Arsa   Tahmini Bedel TL.: 119.556.120,00 Geçici Teminat TL.: 23.911.224,00  İhale Saati: 14:00

2- Tapu mevkii Arpaçsakarlar, Pafta:  25 M I Ada:  11303 Parsel : 1 M2: 13.350 Niteliği: Arsa Tahmini Bedel TL.: 150.187.500,00 Geçici Teminat TL.: 30.037.500,00 İhale Saati: 14:10

3- Tapu mevkii Arpaçsakarlar, Pafta: 25 M III Ada: 11328 Parsel: 1     M2: 8.937 Niteliği: Arsa Tahmini Bedel TL.: 98.307.000,00 Geçici Teminat TL.: 19.661.400,00 İhale Saati: 14:20

4- Tapu mevkii  Arpaçsakarlar, Pafta: 25 M III Ada: 11332   Parsel: 1 M2: 6.748 Niteliği: Arsa Tahmini Bedel TL.: 70.854.000,00 Geçici Teminat TL.: 14.170.800,00 İhale Saati: 14:30

Şeklinde duyuruldu.

BU İLANIN YER ALDIĞI LİNK:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1316789/emlak-arsa-mersin-toroslar-belediye-baskanligindan-4-adet-tasinmaz-satisi-yapilacaktir

TAHMİNİ BEDELLER DÜŞÜK DENEREK TEPKİ ÇEKERKEN, SATIŞIN İPTALİ YERLERİN KAMUYA KAZANDIRILMASI İSTENDİ

Günümüz koşullarında satışa arz edilen bu arsaların ilana konu tahmini bedellerinin çok düşük olduğunu belirten bölge halkı, “her ne kadar açık arttırma da olsa, ilana çıkılan bedel düşük. Bu bedeli neye göre belirlediler, o civardaki emsal değerlere ve satış ilanlarına baktılar mı? Daha küçük arsaların dönümü bile bu açıklanan tahmini toplam bedellerden yüksekken, bu rakamlar neden düşük? Ayrıca neden seçim ağzı bu satış alelacele yapılıyor? Belediyenin bu satışlarının kamuya yararı ve getirisi ne ki, satışına karar verdiler? Buraların satılması yarın imara açılması mı olacak? Bu işten kim kazançlı çıkacak? Bu yerleri yeşil alan ilan edip, PARK yapsalar, yada kamuya faydalı olacak yerler haline getirseler olmuyor mu? Neden satış? Neden şimdi? Neden seçime 5 ay kala?” demekteler.

YAPILAN DUYURU VE İLAN METNİNİN İÇERİĞİ ŞÖYLE:

T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda tapu bilgileri, m² leri, niteliği, tahmini ve geçici bedelleri yazılı olan Mersin Toroslar Belediyesi mülkiyetindeki 4 adet taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü (Artırma)” ihale ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi No: 251 33220 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 25.10.2023 tarihinde aşağıda belirtilen saatte ihale ile satılacaktır. Kapalı teklifler Toroslar Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı' na 25.10.2023 günü saat 13:00' e kadar teslim edilecektir.

2- İhale dokümanı (Şartname ve Ekleri) Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlâk Biriminde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

3- İhaleye girecek olanların ihale dokümanını (Şartname ve Ekleri) Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlâk Biriminden 2.000,00.-TL. (KDV dâhil) karşılığında satın almaları gerekmektedir.

4- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

5- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

6- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A Gerçek Kişilerden:

1- İkametgâh belgesi,

2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

3- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

4- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

5- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”,

6- İsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

7- İhale dokümanını satın aldığına dair belge.

B Tüzel Kişilerden:

1- Adres Beyanı,

2- Kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3- Noter tasdikli imza sirküleri, dernek ve vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı suretiyle yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”,

8- İsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

9- İhale dokümanını satın aldığına dair belge.

Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

7-  Satış Bedelinin Ödenmesi: taşınmazların satış bedeli peşin veya defaten ödenecektir.

8-  İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

İLAN OLUNUR.

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

 

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ.

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir.

Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com

NOT: YAZILI İZİN ALMADAN, SİTEMİZDE YER ALAN HİÇ BİR HABER VE İÇERİK KULLANILAMAZ. KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIR


YENİŞEHİR’İN OKUL KIYAFETİ DE PAZARLIKLI ALIMÖnceki Haber

YENİŞEHİR’İN OKUL KIYAFETİ DE PAZARLIKLI...

GÖKTAŞ, MUZAFFER MEN İLE BULUŞTUSonraki Haber

GÖKTAŞ, MUZAFFER MEN İLE BULUŞTU

Başka haber bulunmuyor!