MERSİN ÜNİVERSİTESİNDE ATAMA BİLMECESİ?

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
MERSİN ÜNİVERSİTESİNDE ATAMA BİLMECESİ?
YÖK, MERSİN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİLERİNİN KEYFİ VE HUKUKA AYKIRI TUTUM İÇERİSİNDE OLDUĞU SÖZLERİYLE KAN KAYBEDERKEN NE ZAMAN, MÜDAHALE ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR…!

1-Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ısrarla Makine Mühendisliği Bölümüne ziraat kökenli Biyosistem Mühendisi bir akademisyenin doçent olarak atamasının ardında nasıl bir akademik yarar var?

-Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI ve personelden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol YAŞAR tarafından ısrarla ataması yapıldığı belirtilen Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim dalına Ziraat kökenli (Doktora tez konusu: Silajlık mısırda (Zeamays L.) farklı yabancı ot mücadele yöntemlerinin etkinliği ve verim parametreleri üzerine etkisi ve Doçentlik alanı: Biyosistem Mühendisliği) bir akademisyenin doçent olarak atamasının ardında nasıl bir akademik yarar var?

-2019 yılında Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim dalına doçent alımı için çıkılan ilana (https://www.ilan.gov.tr/ilan/505209/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/mersin-universitesi-45-ogretim-uyesi-aliyor ilan no: 19-034) Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet ÇAMSARI ve personelden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erol YAŞAR tarafından konulduğu söylenen özel şartla Biyosistem mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Data Mining ve Yapay Sinir ağları konusunda çalışmalar yapmış olmak yazıldı ve böylece Makine Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim dalına, Mekanik alanında eğitim almış ve yeterlilikleri yerine getirmiş olan Mekanik alanında doçent unvanı almış Makine Mühendisi akademisyenlerin başvurusu engellenmiş oldumu?

-Bölümdeki diğer adayların yaptıkları itirazların Rektörlük tarafından dikkate alınmadığı iddiaları epey bir koridorlarda gezdiği söyleniyor…

Süreç sonunda Dr. Bünyamin Demir’in çok hızlı bir şekil de Makine Mühendisliği Mekanik Anabilim dalına doçent olarak atandığı. Yine Bölümdeki diğer öğretim üyelerinin idare mahkemesine başvurması sonucu yapılan atama hem Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının (ÜAK, 28.01.2020 tarih ve 1011 sayılı yazısı) hem de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK, 14.02.2020 tarih ve 12836 sayılı yazısı) görüşleri dikkate alınarak Mersin 2. İdare Mahkemesince (ESAS NO: 2019/1369) açıkça akademik etiğe ve hukuka aykırı bulunarak iptal edildi… (https://www.memurlar.net/haber/924696/kisiye-ozel-ilana-yargidan-yurutme-durdurma-karari.html). Böylece bile bile, yargı kararı ile Dr. Bünyamin Demir’in Makine Mühendisliği Bölümüne doçent olarak atanamayacağı tescillenmiş oldu.

-Mersin 2. İdare Mahkemesi kararını uygulamak zorunda kalan Rektörlük yönetimi ve Rektör ÇAMSARI’nın, Dr. Bünyamin Demir’in atamasını mecburen iptal etti ve önceki kadrosunun bulunduğu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na Dr. Öğr. Üyesi olarak tekrar ataması yapıldı…

Akabinde aynı gün 2547 sayılı kanunun 13b/4 maddesine istinaden Dr. Bünyamin Demir’i Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK, 14.02.2020 tarih ve 12836 sayılı yazısı) Biyosistem Mühendisliği programında verilen dersler ve içerikleri, kazanılan yetkinlikleri ve program çıktıları açılarından Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalıyla eşdeğer olmadığı görüşleri dikkate alınmadan ve bu görüşe aykırı olarak tekrar Makine Mühendisliği bölümüne görevlendirilmesinin mantığı Mersin Üniversitesinin koridorlarında yankılı bir şekilde konuşulmasına neden olmuş…!

-7 Şubat 2015 tarih ve 29260 sayılı Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150207-13.htm) 6. Maddesinde “(11) Sözlü sınav öğretim üyelerine açıktır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğünce internet sayfasında ilan edilir. Jüri başkanı, sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” denilmiş olmasına rağmen; geçtiğimiz aylarda Rektör Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI, Dr. Bünyamin Demir’in doçentik sözlü sınavına dinleyici olarak katılan ve idare mahkemesinde hak arama talebinde bulunan bazı öğretim üyeleri hakkında Dr. Bünyamin Demir’in doçentlik sözlü sınavına dinleyici olarak katılmaları sebebi ile de bir inceleme/soruşturma başlattığı söylenmektedir.

Fakat Rektör Prof.Dr. Ahmet ÇAMSARI ve Yardımcısı Prof.Dr. Erol YAŞAR, hem Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşleri hem de mahkeme kararına rağmen Dr. Bünyamin Demir’i tekrar atamak için kolları tekrar sıvamış ve önce Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ilgili maddelerinde revizyona giderek 21/05/2020 tarihinde Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri değiştirdiği söylenmektedir. (http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri ). Mersin Üniversitesi Senatosunca onaylanan bu değişiklik ile “Madde 6 (1) Eski hali: ilgili bilim alanında doçent ünvanı almış olmak” şartını sadece “Madde 6 (1) Yeni hali: doçent ünvanı almış olmak” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile ilgili bilim alanında doçent olma koşulu kaldırılmıştır. Yani herhangi bir alanda doçentlik ünvanı alan bir akademisyen Mersin Üniversitesi’nde herhangi bir bölüme atanabilir. Bu ölçütler her nasılsa Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca da onaylanmıştır… (https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/mersin_universitesi_kriter.pdf ). Böylece Dr. Bünyamin Demir için kapanan yol tekrar açılmış olmuş ve bu açılan yol ile 06.08.2020 tarihli ilan (https://www.ilan.gov.tr/ilan/642946/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/mersin-universitesi-30-ogretim-uyesi-aliyor İlan no: 20-031) ile de pekiştirilmiştir.

Burada YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç hocamıza sormak isteriz;

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne, ziraat alanında doçent ünvanı almış bir akademisyen atanmasına nasıl bakar acaba?

Evet, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet ÇAMSARI, Yardımcısı Prof.Dr. Erol YAŞAR ve Genel sekreteri İsa Değirmenci tarafından hazırlandığı söylenen ve YÖK Başkanlığı tarafından onaylanan atama ve yükseltme kriterlerine göre Rektör Çamsarı isterse bu atamayı yapabilir, aslında yaptı da sadece fark Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne değilde Makine Mühendisliği bölümüne.

Bilindiği üzere tahammüller gereği doçent ve profesör ilanlarına aranan nitelikler/koşullar kısmına doçentlik alanları yazılmaktadır. Mersin Üniversitesinin önceki ilanları ve hatta 06.08.2020 tarihli ilanında (https://www.ilan.gov.tr/ilan/642946/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/mersin-universitesi-30-ogretim-uyesi-aliyor İlan no: Tüm ilanlar, 20-031no’lu ilan hariç) dahi profesör ve doçent kadrolarında koşullar kısmına doçentlik alanı yazılırken sadece Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim dalına ilan edilen kadronun nitelikleri kısmında Doçentlik alanı belirtilmemiş onun yerine komik bir şekilde doktora çalışma alanı yazılmıştır. Akabinde çok hızlı bir şekilde 15.09.2020 tarihinde Biyosistem Mühendisliği Doçent unvanına sahip Dr. Bünyamin Demir, Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim dalına hem doçent olarak hem de Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır… (http://www.mersin.edu.tr/akademik/muhendislik-fakultesi/bolumler/makine-muhendisligi-bolumu/programlar/mekanik-anabilim-dali/yonetim ). Bölümün Web sayfasına bakıldığında ise http://www.mersin.edu.tr/akademik/muhendislik-fakultesi/bolumler/makine-muhendisligi-bolumu/yonetim Ziraat kökenli bir bölüm başkan yardımcısının Makine Mühendisliği Bölümüne atandığını hemen görebilmekteyiz.

Rektör Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI ve Yardımcısı Prof. Dr. Erol YAŞAR’ın Dr. Bünyamin Demir üzerindeki ısrarı nedendir acaba.

Bu ısrar başkaları içinde yapıldımı?

Mersin Üniversitesi koridorlarında en çok konuşulan 4-5 konudan biriside bu olduğu söylenmekte…

Peki o zaman sormazlar mı, aranızda nasıl bir ilişki varki; bütün etik kurallar, üst birim (YÖK ve ÜAK (Rektör Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI bu kurulun bir üyesidir) görüşleri ve teammüller yok sayılarak üstelik öncesinde  mahkeme kararını olmasına rağmen Dr. Bünyamin Demir’i Mekanik ABD atanması için çalıştılar.

Sayın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a birkaç sorumuz var;

-Varsa, ve uygunsa niçin mahkemeye, YÖK tarafından, bu kişi bu birime atanamaz denilmiştir.

-Yoksa, niçin bu atamaya izin verilmiştir?

 • YÖK, ÜAK ve Mahkeme kararlarını delerek , mevzuat değişiklikleriyle yinede istenilerek atama yapma kudretini kendisinde bulan  Rektör Prof.Dr. Ahmet ÇAMSARI ve ekibini Mersin’de yada YÖK’te birilerimi koruyor?
 • Mersin Üniversitesinden onlarca iç sızlatan konuların YÖK’e iletildiği buna rağmen YÖK’ün harekete geçmediği yada geçemediği yine konuşulanlar arasındadır.
 • Rektör Prof.Dr. Ahmet ÇAMSARI ve Yardımcısı Prof.Dr. Erol YAŞAR’ın hakkında onlarca şikâyetin yapıldığı söyleniyorken, kim veya kimler gündeme almıyor veya aldırmıyor?
 • Oysaki YÖK söylenenlerin tamamı hayal ürünü bile olsa bir soruşturma ile bunları ortaya çıkararmaz mı? Böylece Rektör Çamsarı, Rektör Yardımcısı Yaşar, Genel Sekreter Değirmenci’de, üniversite de haklarında konuşulan konularla ilgili haklı veya haksız çıkmazlar mı?
 • hepimiz yargıya güvenen, saygı duyan insanlarız.
 • YÖK gibi ülkemizin göz bebeği bir kurum bu söylencelerin altında ezilmemeli ve müfettiş soruşturması ile kendisi ve üniversite yönetimi hakkında çıkan konulara açıklık getirmesi gerekmektedir diye düşünüyorum, eminim ki bu görüşüme katılacak çok insan vardır…
 • Aksi durumda, sadece bir kişinin atanması için kriterler değişiyorsa ve YÖK’de buna onay vererek haksızlığa ortak olmuyor mu ? iddiaları, acı bir şekilde gündemde kalmaya devam edecektir.
 • (https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/mersin_universitesi_kriter.pdf) ?
 • Hem YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’ı hem de YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan Kaplan’ı göreve davet ediyoruz…
 • Lütfen, Mersin Üniversitesi gibi ilim yuvasını tekrar güzel günlere yeniden dönmesini adalet ve hukuk içerisinde sağlayın

haber ve kaynak: https://www.xn--gerekhaber-q6a.com/mersinde-esnaf-masasi-esnafin-hizmetinde/


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Türk Tabipleri Birliği: Turkuaz tablo kara tabloya dönüştüÖnceki Haber

Türk Tabipleri Birliği: Turkuaz tablo ka...

TTB: Ek ödemeler adaletli yapılmalıdırSonraki Haber

TTB: Ek ödemeler adaletli yapılmalıdır

Başka haber bulunmuyor!