MERSİN’DE BU İŞİ KİM DENETLİYOR, NASIL DENETLİYOR?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN’DE BU İŞİ KİM DENETLİYOR, NASIL DENETLİYOR?
Fenomenler diyerek patlayan SKANDALLAR zincirine her gün yeni bir güzellik uzmanı ve estetikçi ekleniyor. Piyasada Estetik uzmanı ve güzellik merkezi adı altında binlerce kuruluş var. Mersin’de de sayıları korkunç boyutta. Özellikle merkez ilçelerinden Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde çok sayıda Güzellik merkezi, epilasyon, Estetisyen adı altında ehliyet ve liyakati olmadan tıbbi müdahale yapmaya kalkan kişiler olduğu da gelen ihbarlar arasında. Bunların birçoğu denetimsiz haldeler. Siyasi tiplerin koruyup kollanmasıyla halkın sağlığını ve yaşamını tehlike altına alan bu yerleri kim, hangi periyod aralığında, nasıl denetliyor?

Konuyu araştırdık. İnsanların güzellik ve/veya estetik amaçlı olarak başvurdukları sağlık kuruluşlarının açılmalarına, faaliyetlerine ve denetlenmelerine dair usûl ve esasları, genel sağlığın korunması bakımından “GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK”  çıkarılmış.

Mersin de birbiri ardına artan bu yerler için bu yönetmelik HARFİYEN UYGULANIYOR MU? Uygulanmıyor ise neden? Uygulanıyorsa, bu yerler neden yönetmeliğe uygun değiller?

Araştırma yaparken aşağıdaki linki bulduk. Sözde bu yönetmelik kaldırılmış (!)

https://www.saglikhukuku.gen.tr/guzellik-merkezinden-donusen-guzellik-salonlari-ve-muayenehaneler-danistay-karari/

Bu linkte: “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldıktan sonra Güzellik Merkezi olarak faaliyet yürüten kuruluşların eğer işleteni hekim değilse Güzellik Salonu olarak faaliyete devam edebilecekleri belirtilmiştir. İşleteni hekim ise veya hekim mesul müdür istihdam ediyorsa eski yönetmelik dönemindeki kazanılmış hakları kapsamında güzellik merkezinden dönüşen muayenehane/poliklinik olarak faaliyetlerine devam edebilecekleri belirtilmiştir” demekte.  Yine aynı linkte, “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup muayenehane, poliklinik veya tıp merkezi şeklinde faaliyetlerine devam eden kurum ve kuruluşlar bakımından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uygulanmaktadır. Güzellik salonları ise İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Yönetmelik‘e tabidir” denmekte.

Konuyla ilgili de üç ayrı link vermişler haber içinde:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11969&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.saglikhukuku.gen.tr/saglik-hukuku-mevzuati/

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.20059207.pdf

Bunun altınada D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRENİN, Esas No : 2013/3816, Karar No : 2016/1296 nolu kararını koymuş.

Araştırmalarımıza devam ederken karşımıza HABERTÜRK de yer alan aşağıdaki link çıkıyor:

https://www.haberturk.com/yeni-yonetmelige-gore-guzellik-salonlari-nasil-calisacak-3515084

Özetle bu haberde: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik çerçevesinde güzellik salonları ve spor tesisleri için yeni standartlar getirildi, güzellik salonlarındaki yasak işlemler yeniden düzenlendi. Buna göre hiçbir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak” deniyor.

Hatta, “GÜZELLİK SALONLARINDA TIBBİ İŞLEM YAPILAMAYACAĞI, BU İŞİLERİ MERDİVENALTI İŞYERLERİNİN YAPTIĞI, ÇANTACI HEKİMLERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKTİĞİ, SAÇ EKİMİNİN GÜZELLİK SALONUYLA ALAKASI OLMADIĞI” bu haberde çok ayrıntılı işlenmiş. Ancak aykırı çalışmalar yurt geneli olduğu gibi MERSİN de denetimsiz haldeler. "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiginde, Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre verilen "geçici faaliyet belgesi", başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında, "çevre izni" veya "çevre izin ve lisans belgesi" yerine geçebileceği, belirlenmiş, Yönetmelikle, etrafına sağlık koruma bandı bırakılması zorunlu olan yerlere "atık işleme sanayi tesisleri" de dâhil edilmiş idi. O tarihte yapılan çalışmalarda, GÜZELLİK MERKEZLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER içinde;

Buna göre, mesleki ya da teknik ortaöğretim diplomasına veya en az dördüncü seviye kurs bitirme belgesine veya en az dördüncü seviye mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler de güzellik salonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilecek.

Güzellik salonlarında yer alan ve güzellik uzmanlarınca kullanılacak tüy alma uygulamalarına yönelik cihazlar "600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL)" ve "sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer cihazı" olarak belirlendi.

Bu cihazların ekipmanı ile bu ekipmanın cihaz tanımı, tasarım ve imalat bilgileri gibi teknik bilgileri yetkili idareye ve il sağlık müdürlüğüne bildirilecek.

Güzellik salonları, yetkili idarelerce her yıl şubat ve ağustos aylarında ve uygun görülecek diğer zamanlarda denetlenecek. Denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alacak.

Cihazların nanometre aralığı ve enerji sınırı tespitine ilişkin denetimler, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşlar tarafından her yıl ve her cihaz alımında veya cihaz başlığı değişiminde yapılacak. Yine denetimlerde ilgili mevzuata uygunluğu gösterir CE belgesi ve sorumlu müdürün yazılı beyanı aranacak.

Denetimlerin, muayene programının çerçevesi ve ilgili diğer hususlar, Türk Akreditasyon Kurumunun görüşü alınarak, Bakanlıkça 1 yıl içinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

Cihazlar konusunda akredite olma şartı, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek, bu tarihe kadar muayene faaliyetini gerçekleştirecek kuruluşların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olması yeterli olacak.

Güzellik salonlarında yapılabilecek işlemlere kalıcı makyaj da eklendi.

YASAKLI İŞLEMLER

Güzellik salonlarındaki "yasak işlemler" ise yeniden düzenlendi. Buna göre Lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi ve benzeri hiç bir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin hiçbir surette reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak.

SPOR TESİSLERİ VE KUYUM TİCARET FAALİYETLERİ

Yönetmeliğe özel spor tesisleri ve kuyum ticareti faaliyet konusuyla ilgili de ilave şartlar eklendi. Yönetmelikle ayrıca, açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler, taşınmaz ticareti, elektrikli araç şarj istasyonları ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri, motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri ve her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri için getirilen ilave düzenlemeler ve yeni duruma uyum için verilen süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı.

Kısaca, Nihai durumda, güzellik salonlarında faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı sorumlu müdürün ilgili alanda olması kaydıyla aşağıda sayılan belgelerden en az birine sahip olması gerekmekte idi...

• Ustalık belgesi,

• Lise diploması

• Ön lisans veya lisans diploması,

• En az dördüncü seviye kurs bitirme belgesi,

• En az dördüncü seviye mesleki yeterlilik belgesi (16UY0244-4 Güzellik Uzmanı, 18UY0344-4 Epilasyon Uzmanı)

• Yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belge.

MERSİN DE GÜZELLİK SALONLARI, ESTETİK MERKEZLERİ, EPİLASYONCULAR, YÜRÜLÜKTEKİ MEVZUAT VE YÖNETMELİKLERE UYGUN ÇALIŞIYORLAR MI?  Bunları kontrol edenler,  bu yerler için ne gibi işlemler yaptılar?

Yaptığımız araştırmalarda, Bakanlık Başmüfettişi B.İzzet Taşçı’nın uyarıcı nitelikteki makalesini gördük. Biz okuduk, ilgili ve yetkilisi de okusun diye buraya aynen alıyoruz: "GÜZELLİK SALONU Ve GÜZELLİK MERKEZLERİNDEN DÖNÜŞEN POLİKLİNİKLERİN DENETİMİ"

12.05.2003 tarihli, 25106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 39/1-b maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in Geçici 4. maddesindeki düzenlemeler doğrultusunda; “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre açılan güzellik merkezlerinin faaliyet süresi 01.01.2010 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Anılan mevzuat çerçevesinde sağlık kuruluşu statüsü sona eren güzellik merkezlerinin; ya “güzellik salonuna”, ya da mevzuatta belirlenen koşullar sağlanmak şartıyla “muayenehane veya polikliniğe” dönüştürülmesi öngörülmüştür.

“Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” geçerliyken faaliyet gösterip, bu yönetmelik kaldırıldıktan sonra Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in geçici 4. maddesinde atıfta bulunulan şartları sağlayamayan kuruluşların ise 10.08.2005 tarihli, 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında “güzellik salonu olarak” faaliyetlerine devam etmeleri ve ilgili belediyelerce ruhsatlandırılmaları öngörülmüştür. İlgili işyerlerinin denetimi ve faaliyet koşullarına ilişkin hükümler ise İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te yer almıştır.

Halk tarafından hâlâ güzellik merkezlerinden dönüşen poliklinikler ile güzellik salonları çoğu zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu kuruluşlardan hizmet alan vatandaşlarımız, karşılaştıkları sıkıntıları hangi mercilere iletecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadırlar. Cilt bakımı, makyaj, manikür, pedikür, vakum, ağda, epilasyon, bronzlaşma, saç kesimi gibi hizmetler sunan özel kuruluşlara “güzellik salonu” adı verilmektedir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-1.J.16.1 maddesinde “Güzellik salonlarının tanıtıcı reklam, tabela ve basılı belgelerinde güzellik merkezini çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz ve açıkça „güzellik salonu‟ ifadesi kullanılır.” hükmü bulunmaktadır.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in Geçici 4. maddesinde; güzellik ve estetik merkezlerinden, muayenehaneye veya polikliniklere dönüşen sağlık kuruluşlarında, yetkili tabip veya uzman tabiplerin “estetik” veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanması da yasaklanmaktadır.

Güzellik salonu statüsünde hizmet veren tesislerin denetimleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, kuruluşun faaliyet gösterdiği sınırlardaki Belediyelere aittir. Bununla birlikte mezkûr yönetmelik, işaret ettiği bazı konularda denetim açısından İl Sağlık Müdürlükleriyle alakalı bazı hükümler de içermektedir.

1.GÜZELLİK SALONLARININ DENETİMİ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-1 J. 11. Maddesinde yapılan ve 25.08.2022 tarihli, 31934 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan değişiklik çerçevesinde Güzellik Salonlarının denetiminin “yetkili idarelerce” her yıl Şubat ve Ağustos aylarında ve uygun görülecek diğer zamanlarda denetleneceği, güzellik salonlarında “yetkili idarelerce” yapılacak denetimlerde İl Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin de yer alacağı ifade olunmuştur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in tanımlar kısmından “yetkili idare” kavramının; Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran İl Özel İdaresine yetki verilen hususlarda “İl Özel İdaresi’ni”, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu konularda “Büyükşehir Belediyesi’ni”, bunların dışında kalan hususlarda Büyükşehir İlçe Belediyesini, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde “Belediye’yi” ifade etmekte olduğu anlaşılmaktadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek-1 J maddesi çerçevesinde; Güzellik salonlarında içerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte, isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilir. İşyerinde uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı stelizatörler veyahut UV sterilizatörlerinin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunması öngörülmüştür.

Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. İşyerinde uygulanan işlemler sonucu oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlama, cihazların ve malzemelerin sterilizasyonunu sağlama, çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırma sorumluluğu da “sorumlu müdüre” yüklenmiştir. Sorumlu müdürün, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek-1J.11. maddesi çerçevesinde; güzellik salonlarında yer alan tüy alma uygulamalarına yönelik 600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL) ve sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer ekipmanı ile bu ekipmanın cihaz tanımı ve spesifikasyonları, tasarım ve imalat bilgileri gibi teknik dokümantasyonuna ilişkin bilgileri yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla, yeni cihaz alınması durumunda ise yirmi iş günü içinde, yetkili idareye ve Valiliğe (İl Sağlık Müdürlüğü’ne) bildirmesi zorunlu kılınmıştır. İlgili cihazların müstakilen epilasyon amacıyla üretilip üretilmediği ilgili idareler ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından mevcut belgeler çerçevesinde müştereken denetlenmelidir İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-1 J.13. ve 14. maddeleri çerçevesinde güzellik salonlarında vapozon (buhar/ozan cihazı), ısı cihazları, lifting cihazları, epilasyon/depilasyon cihazları, elektro stimülasyon cihazları, pressoterapi cihazı, ultrason cihazı, vakum cihazı vb. cihazları bulundurulabilir. Güzellik uzmanları ve sorumlu müdür güzellik salonunda kullanılan cihazlardan kaynaklanan komplikasyonlardan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek-1 J.12. maddesi çerçevesinde müştereken sorumludurlar. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-1 J.16.3 maddesi gereği güzellik salonlarında lazer veya yoğun dalga atımlı cihazlarla “akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi ve benzeri hiçbir tıbbi işlem, bunlara ilişkin reklam, tanıtım faaliyeti” yapılamaz.

Ayrıca mezkûr yönetmeliğin Ek.1 J.16.4 ilâ 8. maddelerinde; Güzellik Salonlarında tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa dahi “mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invaziv girişimler” ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemlerin yapılamayacağı, beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemeyeceği, hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamayacağı, deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamayacağı, solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemlerin uygulanamayacağı, cilt bakım birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları hariç masaj yapılamayacağı, cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak % 30’luk oranın üzerinde alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling uygulamaları yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.12.2018 tarihli, 5027 sayılı talimatında, özetle Güzellik Salonlarının denetiminde İl Sağlık Müdürlüklerinin görevlerinin, yetkili idare ile birlikte denetimlere katılım göstermek, cihazlarla ilgili bildirimleri belirtilen esasa göre değerlendirmek ve denetimlerde yetkisiz sağlık hizmeti sunumunun tespiti halinde de inceleme yapmak olduğu ifade olunmuştur.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1. maddesinde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır” şeklindeki hüküm, Mezkur Kanun’un 25. maddesinde yer alan “Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklindeki hüküm ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 11. maddesi ikinci fıkrasındaki “Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir. Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti devamlılık arz edene kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” şeklindeki hüküm güzellik salonlarında hukuka aykırı olarak tespit edilen tıbbî işlemlere yönelik olarak Bakanlık birimlerimizce yapılacak işlemlerin sınırını çizmektedir.

Niteliği itibarıyla güzellik salonlarında kesinlikle yapılmaması ve “deri ve zührevi hastalık uzmanları”, “plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları” tarafından klinik şartlarda yapılması gereken “dolgu, botoks vs.” gibi tıbbi işlemlerin de güzellik solanlarında yapılması uygulamalarına rastlanabilmektedir. Bu tür mevzuata aykırı durumların tespiti halinde İl Sağlık Müdürlüklerince ilgili güzellik salonlarının sorumlu müdürleri ve işlemi yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 11. maddesi ve 1219 sayılı Kanun’un 25. maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına, işyeri hakkında işlem tesis edilmesi için de Belediye Başkanlıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Güzellik merkezleri; cilt ve vücut bakımı, manikür, pedikür gibi tıbbi işlem niteliğinde olmayan sınırlı işlemleri yapmaya yetkilidirler. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek-1 J.11. maddesi çerçevesinde; güzellik salonlarında yer alan tüy alma uygulamalarına yönelik 600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL) ve sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer ekipmanı kullanımı hariç lazer kullanamazlar. Cilde derinlikli olarak nüfuz eden işlemler ile medikal güzellik sahasına giren sınırlı işlemlerin poliklinik olarak hizmet veren ruhsatlı sağlık birimlerinde yapılması gerekir.

Güzellik salonlarında mevzuata aykırı olarak lazer ve foto epilasyon uygulamalarının yapılıp yapılmadığının belediyeler ile koordineli olarak İl Sağlık Müdürlüğü Ekiplerince denetlenmesi, mevzuata aykırı işlemlerin yapıldığının tespiti halinde Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması gerekir.

GÜZELLİK MERKEZLERİNDEN DÖNÜŞEN POLİKLİNİKLERİN DENETİMİ

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in Kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanan tıp merkezleri, poliklinikler, laboratuvarlar, müesseseler ve muayenehaneler ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.” denilmektedir. “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” geçerliyken faaliyet gösterip, bu yönetmelik kaldırıldıktan sonra Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in geçici 4. maddesinde atıfta bulunulan tıbbi şartları sağlayarak polikliniğe dönüşen sağlık kuruluşlarının denetimi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Lazer epilasyon yapma işlemleri ile cildi derinlikli olarak ilgilendiren konulardaki estetik müdahaleler, güzellik merkezinden dönüşen ve buna göre medikal cihaz ve ekipmanlarla donatılmış ve ruhsat verilmiş polikliniklere bırakılmıştır. Güzellik uygulamaları yapılan polikliniklerde doktor ve diyetisyen kontrolünde zayıflama birimleri de kurulabilir. Güzellik uygulamaları yapılan polikliniklerde mesul müdür tabip sıfatını haizdir. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.05.2018 tarihli, 3037 sayılı talimatı doğrultusunda ; güzellik merkezlerinden dönüşen polikliniklerde saç ekimi uygulamaları deri ve zührevi hastalıklar uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları, medikal estetik sertifikalı hekimlerin sorumluluğunda yapılabilir. Mevzuatla tanımlanan diğer fiziksel, mekânsal ve sterilizasyon koşulları (asgari 12 metrekare büyüklüğünde, sterilizasyona uygun zemin, düz ve pürüzsüz duvarlı, ultraviyole oda sterilizasyon sistemli, havalandırmalı, asgari araç gereç ve ekipmanları bulunan bağımsız bir mekân) sağlamak koşuluyla güzellik merkezinden dönüşen polikliniklerde, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.10.2015 tarihli, 3624 sayılı talimatı çerçevesinde botoks ve dermal dolgu gibi medikal estetik uygulamaların da yetkili hekimler tarafından yapılması mümkündür. Aksi uygulamaların tespiti halinde “yetkisiz sağlık hizmeti” sunumu dolayısıyla ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

SONUÇ:

10.08.2005 tarihli, 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında “güzellik salonlarının” denetimi Belediyelere aittir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-1 J. 11. maddesinde yapılan ve 25.08.2022 tarihli, 31934 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan değişiklik çerçevesinde; “yetkili idarelerce” yapılacak denetimlerde İl Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin de yer alması öngörülmüştür. Mülga “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” geçerliyken faaliyet gösterip, bu yönetmelik kaldırıldıktan sonra Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in geçici 4. maddesinde atıfta bulunulan tıbbi şartları sağlayarak güzellik merkezinden polikliniğe dönüşen sağlık kuruluşlarının denetimi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Güzellik merkezinin denetimiyle ilgili şikâyetlerin ilgili belediyelere, medikal güzellik işlemleri yapılan polikliniklerle ilgili şikâyetlerin de Sağlık Bakanlığı birimlerine yapılması gerekir. Bununla birlikte , belediye yetkilileriyle yapılan denetimlerde veya diğer inceleme ve soruşturmalar esnasında dolaylı olarak güzellik salonlarında niteliği gereği yapılmaması gereken tıbbî işlemlerin varlığının tespiti halinde İl Sağlık Müdürlüklerince ilgili güzellik salonlarının sorumlu müdürleri ve söz konusu işlemi yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 11. maddesi ve 1219 sayılı Kanun’un 25. maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına, işyeri hakkında işlem tesis edilmesi için de Belediye Başkanlıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

EVET MERSİN, SES VER... MERSİN’DEKİ GÜZELLİK SALONU, ESTETİKÇİLER, DETOKSÇU - BOTOKSÇULARI,  BAŞMÜFETTİŞİN UYARILARI DOĞRULTUSUNDA DENETLİYORMUSUNUZ?


0Önceki Haber

0

0Sonraki Haber

0

Başka haber bulunmuyor!